Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2015

το ΔΕΞΙΑ και το ΑΡΙΣΤΕΡΑ-2ον

(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!) .
ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΕΥΩΝΥΜΑ:
Ματθ. 20:20-23 τοτε προσηλθεν αυτω η μητηρ των υιων ζεβεδαιου μετα των υιων αυτης προσκυνουσα και αιτουσα τι παρ αυτου. ο δε ειπεν αυτη τι θελεις; λεγει αυτω ειπε ινα καθισωσιν ουτοι οι δυο υιοι μου εις εκ δεξιων σου και εις εξ ευωνυμων εν τη βασιλεια σου. αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν ουκ οιδατε τι αιτεισθε δυνασθε πιειν το ποτηριον ο εγω μελλω πινειν και το βαπτισμα ο εγω βαπτιζομαι βαπτισθηναι; λεγουσιν αυτω δυναμεθα. και λεγει αυτοις το μεν ποτηριον μου πιεσθε και το βαπτισμα ο εγω βαπτιζομαι βαπτισθησεσθε το δε καθισαι εκ δεξιων μου και εξ ευωνυμων μου ουκ εστιν εμον δουναι αλλ οις ητοιμασται υπο του πατρος μου

(σημ: δεξιά-αριστερά ουσιαστικά-αληθινά-κυριολεκτικά δεν υπάρχει στον θεό το απολυτο πνεύμα όπου κυριαρχεί η μονάς-η απόλυτη μονάς-ενότης, όλα λέγονται συμβολικά για την ανθρώπινη κατανόηση, το θείο-θεϊκό επίπεδο της απολυτότητος δεν σχετίζεται ούτε αναλογίζεται με την ανθρώπινη κοσμική (διανοητική-ψυχική-πνευματική) δισυνθετότητα καλού και κακού.

Δεξιά=(συμβολικά) η αγάπη του χριστού
Ευώνυμα=αριστερά=(συμβολικά) η σοφία του Παρακλήτου
ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ + ΧΡΙΣΤΟΣ = ΤΟ ΕΝ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ_ΣΟΦΙΑΣ ΘΕΟΥ
ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ: αποκ-Α-12 Καὶ ἐκεῖ ἐπέστρεψα βλέπειν τὴν φωνὴν ἥτις ἐλάλει μετ᾿ ἐμοῦ· καὶ ἐπιστρέψας εἶδον ἑπτὰ λυχνίας χρυσᾶς, 13 καὶ ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν ὅμοιον υἱῷ ἀνθρώπου, ἐνδεδυμένον ποδήρη καὶ περιεζωσμένον πρὸς τοῖς μαστοῖς ζώνην χρυσῆν· 14 ἡ δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ καὶ αἱ τρίχες λευκαὶ ὡς ἔριον λευκόν, ὡς χιών, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός, 15 καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ, ὡς ἐν καμίνῳ πεπυρωμένοι, καὶ ἡ φωνὴ αὐτοῦ ὡς φωνὴ ὑδάτων πολλῶν, 16 καὶ ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ χειρὶ αὐτοῦ ἀστέρας ἑπτά, καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ρομφαία δίστομος ὀξεῖα ἐκπορευομένη, καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος φαίνει ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ.

ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ: αποκ-Ι-1 Καί εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἰσχυρὸν καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, περιβεβλημένον νεφέλην, καὶ ἡ ἶρις ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς στῦλοι πυρός, 2 καὶ ἔχων ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ βιβλίον ἀνεῳγμένον. καὶ ἔθηκε τὸν πόδα αὐτοῦ τὸν δεξιὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης, τὸν δὲ εὐώνυμον ἐπὶ τῆς γῆς, 3 καὶ ἔκραξε φωνῇ μεγάλῃ ὥσπερ λέων μυκᾶται.
οι 3 Εποχές-Διαθήκες:
  • νόμος- ανθρώπινη σοφία-λογική
  • αγάπη- θεού αγάπη (έλλογος)
  • αλήθεια θεού εν αγάπη σωφία (πνευματική)
Αποκ. 13:16-18 και ποιει παντας τους μικρους και τους μεγαλους και τους πλουσιους και τους πτωχους και τους ελευθερους και τους δουλους ινα δωση αυτοις χαραγμα επι της χειρος αυτων της δεξιας η επι των μετωπων αυτων. και ινα μη τις δυνηται αγορασαι η πωλησαι ει μη ο εχων το χαραγμα η το ονομα του θηριου η τον αριθμον του ονοματος αυτου. ωδε η σοφια εστιν ο εχων τον νουν ψηφισατω τον αριθμον του θηριου αριθμος γαρ ανθρωπου εστι και ο αριθμος αυτου χξς .

μεγάλοι-πλούσιοι-πτωχοί-ελεύθεροι-δούλοι=ΠΑΝΤΕΣ-όλοι οι άνθρωποι ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ λαμβάνουν το χάραγμα του κακού=ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ δηλαδή σε όλους τους ανθρώπους-κοινωνίες-λαοί-έθνη-ανθρωπότητα έχει εκβλαστήσει και υπερισχύσει το μέσα και έξω μας κακό=αναλήθεια-πλάνη-αδικία κλπ.

το χάραγμα του κακού= η ΗΘΙΚΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ και ταυτόχρονα ΥΛΟΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ σφραγίδα-ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ-ΕΔΡΑΙΩΣΗ του πνεύματος του κακού στην ζωή-ψυχή-είναι του κάθε ανθρώπου .

δεξιά χείρ= η δεξιά πλευρά-ΑΓΑΠΗ του ανθρώπινου είναι-πνεύματος του καλού την οποία ο κάθε άνθρωπος διοχετεύει ευεργετικά προστατευτικά παροχικά δωρεάν προς τους συνανθρώπους του και αυτή είναι : συγχωρητική βοηθητική συμπάσχουσα αλληλέγγυος προνοητική φρουρητική οδηγητική κλπ. συνεπώς το ότι το κακό δίνει χάραγμα-ΠΛΗΓΗ στο δεξί χέρι της προσφοράς και αγάπης μας αυτό σημαίνει ότι αχρηστεύει- δεσμεύει-πληγώνει- μπλοκάρει- απενεργοποιεί κλπ την όψη-πλευρά-δίοδο-έξοδο του καλού του ανθρώπου.

μέτωπον= το ΟΜΦΑΛΙΟ-ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ (ΚΟΜΒΟΣ) ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΟ-ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΡΕΥΤΩΝ-ΕΠΗΡΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΓΩ-ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΟΥΣ ΑΓΑΘΟΠΟΙΑ Ή ΚΑΚΟΠΟΙΑ. εν προκειμένω αφού το κακό πνεύμα χαράσσει-σφραγίζει το μετωπον σημαίνει κυριαρχεί σε αυτό γίνεται ο κύριος της εκπομπής των ανθρώπινων επηρρειών και φυσικά αυτές πλέον καθίστανται κακοποιές ανεξαρτήτως πλέον και των όποιων καλών ανθρώπινων προθέσεων.

ο αριθμός χξς' (χ=600 ξ=60 στ=6 = 666)=
Χ=ΧΡΗΜΑ=φιλοχρηματία (αρνείται την σωφία)
Ξ=ΞΥΜΦΕΡΟΝ=ιδιοτέλεια-ατομισμός (αρνείται την αγάπη)
ΣΤ=ΣΤΡΕΨΙΣ-ΣΤΡΕΒΛΟΤΗΣ=διαστροφή-αντιστροφή (ανεστραμένο: αρνείται- διαστρέφει- παραποιεί την αλήθεια).

υπάρχει σήμερα κάποιος που μπορεί να επιβιώνει χωρίς χρήματα ;
πόσοι απο εμάς δεν γνωρίζουμε το ιδιοτελές-ατομικό συμφέρον μας ;
πόσους κανονικούς ανθρώπους γνωρίζετε; θεωρείτε εαυτόν μη διεστραμμένο ;

το κείμενο της αποκάλυψης του θεού λέγει :Αποκ. 13:16-18 και ποιει παντας τους μικρους και τους μεγαλους και τους πλουσιους και τους πτωχους και τους ελευθερους και τους δουλους ινα δωση αυτοις χαραγμα επι της χειρος αυτων της δεξιας η επι των μετωπων αυτων. και ινα μη τις δυνηται αγορασαι η πωλησαι ει μη ο εχων το χαραγμα η το ονομα του θηριου η τον αριθμον του ονοματος αυτου. ωδε η σοφια εστιν ο εχων τον νουν ψηφισατω τον αριθμον του θηριου αριθμος γαρ ανθρωπου εστι και ο αριθμος αυτου χξς .

το όνομα αυτού έχει αριθμό το - 666 (μείον 666)
ο θετικός αριθμός +6 = το τέλειον
ο θετικός +666=τριαδική του θεού ΠΑΝτελειότητα (δημιουργική)

συνεπώς ο -6 και -666 σαφώς εκφράζει ότι δεν είναι ο θεός, την ΑΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ (χάος-έρεβος-σκότος κλπ)

Ο +666= τριαδική ανθρώπινη τελειότητα πνευματική-ψυχική-υλοδιανοητική=γνώση της αλήθειας του θεού (αλήθεια-αγάπη-σοφία)
Ο -666= τριαδική ατέλεια πνευματική-ψυχική-υλοδιανοητική=άγνοια της αλήθειας του θεού (αναλήθεια-πλάνη-αδικία)

+600=Χ=(Ξύλον Ζωής)ΧΡιστόςΑγάπη=
αγαπάτε αλλήλους και τους εχθρούς υμών
+60=Ξ=Ξύλον Γνώσεως=(ΣΤαυρός)ΠαΡάκλητος=Σοφία=
Υπάγετε Νουν-διάνοια Πνεύματι-θεού
+6=ΣΤ=ΣΤαύρωση=Θυσία Θεού-Ανθρωπου=αλήθεια=
«Οὗτος ἐστίν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα. Αὐτοῦ ἀκούετε»= θεάνθρωπος ΙΣ.ΧΣ και οι 2 εκλεκτοί του ΠαΡακλήτου-Αγίου Πνεύματος.

Χριστός=η οδός η αλήθεια και η (αιώνια) ζωή,  και ειπεν αυτη ο ιησους εγω ειμι η αναστασις και η ζωη (η πνευματική) ο πιστευων εις εμε καν αποθανη ζησεται.
Παράκλητος=το δένδρο της σοφίας-αλήθειας αλλά και το δένδρο-ΞΥΛΟΝ της γνώσεως του καλού και πονηρού (λόγω της ανθρώπινης-και του κόσμου δισυνθετότητος). Αυτός είναι ο λόγος που ο νέος-τρίτος νόμος λέγει ΥΠΑΓΩΓΗ ΝΟΟΣ (δισύνθετότης) ΠΝΕΥΜΑΤΙ-θεού (απολυτότης) γιατί ακριβώς είναι η εποχή-διαθήκη του πνεύματος του θεού-της σοφίας του η οποία θα οδηγήσει και μετουσιώσει το πνεύμα του κακού σε καλό-πνεύμα και συνεπώς και την ανθρώπινη διάνοια-σοφία απο κοσμική και δισύνθετη, σε διανοια-νουν έχοντα σοφία-σε σοφή σοφία σε θεϊκή σοφία-θεία σοφία-θεού σοφία-όμοια του θεού-πνεύματος (ομοίωση).
ΠΑΤΗΡ-ΑΛΗΘΕΙΑ (παράκλητος-χριστός-νόμος)= εξ αρχής ο θεός αποφάσισε να ΑΥΤΟ-ΘΥΣΙΑΣΘΕΙ-θυσιάσει το πνεύμα του χάριν του εκπεσόντος υιού-πνεύματος του (άσωτος υιός) έτσι δημιούργησε την τριπλή δημιουργία και τον άνθρωπο-σταυρό-ξύλο-δένδρο γνώσεως (δισυνθετότητα κόσμου-ανθρώπου) και όρισε την ηθελημένη (αυτό) σταύρωση (οδός θυσίας) και τον εσταυρωμένο (θύμα αμνός) ως την οδό-αλήθεια-ζωή για τον κάθε δισύνθετο (καλού-κακού) άνθρωπο είτε αυτός είναι κοσμικός ή ουράνιος απεσταλμένος.

ΘΕΟΣ-καθοδικά:
ΘΕΣΙΣ
ΘΕΛΗΣΙΣ
ΘΥΣΙΑ
ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ανοδικά
ΘΥΣΙΑ
ΘΑΝΑΤΟΣ
ΘΕΩΣΗ

ο άνθρωπος λοιπόν, έχει έναν και μόνο δρόμο-τρόπο-μέτρο-κριτήριο να αποφύγει τον ΨΥΧΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ μετά τον πρώτο υλικό-φυσικό του θάνατο: ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ !

ούτε οι οποιεσδήποτε πληροφορίες-πάσης φύσεως-ούτε οι γνώσεις-επιστημονικές-φιλοσοφικές-ούτε η τήρηση ηθών-εθίμων-"καλών συνηθειών" τυπικών λατρευτικών τύπων-ούτε η συμμετοχή σε λειτουργίες-τελετουργίες-ούτε οποιοδήποτε έργο "ελεημοσύνης" προσφοράς-παροχής απο "φιλάνθρωπία"-ούτε οποιαδήποτε συμμετοχή-βάπτισμα- "χάρισμα" απο οποιαδήποτε εκκλησία-θρησκεία-αίρεση-τάγμα-μυητικη οργάνωση κου λου πού ! είναι σε θέση να μας σώσουν-διασώσουν μετά τον υλικό μας θάνατο, εκτός εαν ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΨΥΧΙΚΑ ΔΕΝ ΖΗΣΟΥΜΕ-ΒΙΩΣΟΥΜΕ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΘΥΣΙΑ-ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ-ΚΑΘΕ ΠΑΣΧΟΝΤΑ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ ΜΑΣ (η ελεημοσύνη και αδελφοσύνη δεν είναι καταστάσεις τις οποίες μπορεί κανείς περιστασιακά να "υπηρετεί ή υπηρετήσει" αλλά είναι αποτέλεσμα της ηθελημένης υπεύθυνης και ενσυνείδητης αρετής-κατάστασης του είναι του ανθρώπου ο οποίος είναι ηθικά και πνευματικά ανορθωμένος-ανυψωμένος (αναστημένος) και θέλει να γίνει και να συμπράττει στο οικουμενικό έργο του ιησού χριστού και του αγίου πνεύματος που συμπερικλείται στους ΛΟΓΟΥΣ: "αγαπάτε αλλήλους και τους εχθρούς υμών" και "Εὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσατε" και "ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με· ὁ δὲ ἀγαπῶν με ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ ἐγὼ ἀγαπήσω αὐτὸν καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν ". ΑΥΤΗ είναι η αληθινή ΑΓΑΠΗ και ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ και ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ και αυτή η αγάπη είναι συγχωρητική και αλληλέγγυος πρός πάντας και κατα πάντα .

ματθ-ΚΕ-31 ῞Οταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μετ᾿ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, 32 καὶ συναχθήσεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἀφοριεῖ αὐτοὺς ἀπ᾿ ἀλλήλων ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων, 33 καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. 34 τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ· δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. 35 ἐπείνασα γάρ, καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην, καὶ συνηγάγετέ με, 36 γυμνός, καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην, καὶ ἤλθετε πρός με. 37 τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα καὶ ἐθρέψαμεν, ἢ διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν; 38 πότε δέ σε εἴδομεν ξένον καὶ συνηγάγομεν, ἢ γυμνὸν καὶ περιεβάλομεν; 39 πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ ἤλθομεν πρός σε; 40 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε. 41 τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων· πορεύεσθε ἀπ᾿ ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ. 42 ἐπείνασα γάρ, καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με, 43 ξένος ἤμην, καὶ οὐ συνηγάγετέ με, γυμνός, καὶ οὐ περιεβάλετέ με, ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με. 44 τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ καὶ αὐτοὶ λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι; 45 τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. 46 καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον.


εκ δεξιών άνθρωποι=
οι ΑΛΗΘΙΝΟΙ-απο καρδιάς και με τον κόπο και το υστέρημα τους ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΙ και ΕΛΕΗΜΟΝΕΣ και ΠΙΣΤΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ οι οποίοι βιωματικά γενόμενοι (και όχι περιστασιακά) ΣΥΜΠΑΘΕΙΣ-ΒΟΗΘΟΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΟΥΣ-ΜΑΣ, κερδίζουν το χάρισμα-χρίσμα-δωρεάν του ΠΙΣΤΟΥ-ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (υλικά-ψυχικά-πνευματικά).

Δ=δίδουν (δόσιμον) (δωρίζω-παρέχω-διαθέτω δωρεάν)
Ε=ελεούν (ελεημοσύνη)
Ξ=ξενοδοχούν (φιλοξενία)
Ι=ιατρεύουν-ιάζουν (θεραπεία) (ιατρεύω-θεραπεύω-υγιαίνω)
Α=αδελφοποιούν (αγάπη-αδελφοσύνη)
(
ἐπείνασα γάρ, καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην, καὶ συνηγάγετέ με, γυμνός, καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην, καὶ ἤλθετε πρός με.) (σημ: μάλλον ο ιησούς χριστός ήταν ΔΕΞΙΟΣ !!! )


εξ ευωνύμων-εξ αριστερών άνθρωποι(του κόσμου)=οι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ απο καρδιάς-ψυχής-διανοίας-ισχύος (ζωής) ΕΧΘΡΟΙ-ΑΔΙΚΟΙ απέναντι στους συνανθρώπους τους-μας και ΑΣΩΤΟΙ- ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΝΤΕΣ (βολεμένοι-πλούσιοι-ευδαιμονιστές-θεωρητικολόγοι-ηθικολόγοι κλπ.(σημ: όλοι αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με το "ΕΞ ΕΥΩΝΥΜΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ" που είναι οι εν σοφία και πνευματική σωφία ακόλουθοι της σοφίας του αγίου πνεύματος-παρακλήτου).
αποκ-ΚΒ-14 Μακάριοι οἱ ποιοῦντες τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ἵνα ἔσται ἡ ἐξουσία αὐτῶν ἐπὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς, (χριστός) καὶ τοῖς πυλῶσιν εἰσέλθωσιν εἰς τὴν πόλιν. 15 ἔξω οἱ κύνες καὶ οἱ φαρμακοὶ καὶ οἱ πόρνοι καὶ οἱ φονεῖς καὶ οἱ εἰδωλολάτραι καὶ πᾶς ὁ φιλῶν καὶ ποιῶν ψεῦδος.(οι κοσμικοί-"αριστεροί" και δήθεν "δεξιοί")

ψεύδος=αναλήθεια=διαστροφή-παραποίηση της αλήθειας,
φονείς==αυτοί που δολοφονούν φυσικά αλλά και διανοητικά-ψυχικά τον συνάνθρωπο του με ψεύδη-αδικίες-μίσος-εχθρότητα-επίθεση-κλοπή κλπ.
πόρνοι=οι ευδαιμονιστές-ηδονιστές-μοιχοί-κοσμοκράτορες-ασωτεύοντες και διασκεδάζοντες κοσμικά και ολόχρονα-υλιστές-άθεϊστές-αγνωστικιστές κλπ.
φαρμακοί=εχθροί-μάγοι-γητευτές-φαρμα(κοί)κοποιοί-χημικοί παρασκευαστές υλικά και ψυχικά παρασκευάσματα που δηλητηριάζουν τούς ανθρώπους-σατανιστές και πνευματιστές ασχολούμενοι με επήρρειες-επηρρεασμούς ανθρώπων (αστρολόγοι-καφετζούδες-ταρούδες-μέντιουμ) κλπ.
ειδωλολάτρες=ζωό-φιλοι/ζωό-λάτρες-φυσιο-λάτρες-εικονο-λάτρες-ειδωλο-λάτρες-υλο-λάτρες- λάτρες τοτεμ-λάτρες ψυχών-λάτρες πνευμάτων κλπ.
κύνες=όλοι όσοι με εγωϊσμό-συμφέρον-ιδιοτέλεια-φανατισμό-δουλεία κλπ υπηρετούν τους "ισχυρούς" του κόσμου, κατασκοπεύουν, σαμποτάρουν, κακοποιούν, βασανίζουν ανθρώπους-λαούς-κοινωνίες-έθνη κλπ. πολιτικα ανδρείκελα, πουλημένοι δικαστές, μαφιόζοι, διευφθαρμένοι, εγκληματίες, τρομοκράτες, ασκούντες "νόμιμη" βία-τρομοκρατία κλπ.

σημ: ο Υδροχόος-παράκλητος-πνεύμα της αληθείας, που χεει-ρέει ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΩΣ το ύδωρ το ζων-ζωηφόρον-ζείδωρον αλλά και καθαίρον-ξεπλένον-αγιάζον, σχετίζεται-ΤΑΥΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ ΚΑΙ (ΚΥΡΙΩΣ) ΤΟΝ ΑΘΛΟ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΥΛΩΝ ΤΟΥ ΑΥΓΕΙΑ.
τέλος του Β' μέλους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.