Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2015

οι 9 Αριθμοί της Μονάδος

1=Α
2=Β
3=Γ
4=Δ
5=Ε
6=Ζ
7=Η
8=Θ
9=Ι
1_2_3_4_5_6_7_8_9=Α_Β_Γ_Δ_Ε_Ζ_Η_Θ_Ι

φωνήεντα= Α_Ε_Η_Θ
σύμφωνα= Β_Γ_Δ_Ζ_Θ
1_2_3=Α_Β_Γ
οι τρείς πρώτοι αριθμοί 1-2-3 εκφράζουν: τον θεό-πνεύμα: 1-αλήθεια-ισχύς και 2-αγάπη-θέληση και 3-σοφία-φαντασία (τριαδικόν ον-τριαδικόν πνεύμα κλπ) και φυσικά το πνεύμα του θεού στον ουρανό τον κόσμο-άνθρωπο και παντού.
4=Δ
ο αριθμός 4 εκφράζει:
α) την ύλη-γη-κόσμο και τα 4 στοιχεία της ύλης: πυρ-ύδωρ-γη-αήρ και τα 4 σημεία του ορίζοντα-Α_Δ_Β_Ν, τις 4 εποχές του χρόνου κλπ.
β) τις 4 εκφράσεις του ανθρώπινου εγώ: πνευματικές-ψυχικές-υλικές-διανοητικές
γ) το σύμβολο του σταυρού-σταυρώσεως (θυσία )που αποσυμβολιζόμενο περιλαμβάνει-αποκαλύπτει-εκφράζει το έργο του ανθρώπου στον κόσμο-γη-ύλη, που είναι η ΑΡΣΙΣ-αναίρεσις της δισυνθετότητος (-2 + +2) του εγώ-4 (μετουσίωση του μέρους-κακού πνεύματος και απλοποίηση της δισυνθετότητος του εγώ-όντος, των εκφράσεων-συμπεριφοράς-έργων κλπ) και ο ΕΡΩΣ-αγάπη της διπολικότητος του πνεύματος του καλού (+2) (ενσυνείδηση της αγάπης-σωφίας θεού-αυτοπνευμάτωση του εγώ).
δ) τα σύμβολα της σφίγγας, καθημένης και ορθίας και ιπταμένης, και της πυραμίδος, μικρής και μεσαίας και μεγάλης, που αποσυμβολιζόμενα περιλαμβάνουν-αποκαλύπτουν-εκφράζουν την εκ φύσεως δισύνθετη φύση-δυαδική εκδήλωση-διπλολική αυτο-δημιουργία του ανθρώπινου όντος στον κόσμο της ύλης (γέννηση-πόρευση-αυτοπνευμάτωση).
5=Ε
ο αριθμός 5 εκφράζει:
α) το ανθρώπινο εγώ-πεμπτουσία-επίκεντρον του ανθρώπου (αμειγής πνευματική κατάσταση-ζωή πνεύματος-όντος, δισύνθετη στην συγκρότηση-σύνθεση του, η τρίτη πνευματική κατάσταση-πνεύμα μετα το πνευμα καλού και το πνεύμα κακού)
β) την ανθρώπινη θεία ψυχή-αιθήρ (εγκράτεια) στον πεντάκτινο ουράνιο άνθρωπο (Αγιος- Αγαθός- Αγνός- Αγαπών Αλληλέγγυος)
γ) τον ανθρώπινο λόγο-σοφία (βεβαιώνει) στον 9 δικό πίνακα του όντος:

1-ενότης 6-δραστηριότης 7-δυναμικότης
2-φιλότης 5-βεβαιότης 8-αρμονικότης
3-πνευματικότης 4-παρατηρικότης 9-δημιουργικότης

σημ: οι αρετές-δυνάμικές καταστάσεις αυτές μπορεί να ονοματισθούν με συνώνυμα επίθετα-ρήματα αλλά το νόημα-ιδέα δεν αλλάζει: πχ. 1=ισχύς 4=σύνεση-λογική 5=βεβαιών λόγος-σωφία κλπ.
δ) τους 5 ουρανούς-κόσμους (ύλη=κόσμος, ψυχή=3 ουρανοί-διαβαθμίσεις, πνεύμα= ο ουρανός των ουρανών ή πνευματικός κόσμος ή στερέωμα ή ύδωρ-το πρωταρχικό ύδωρ που το πνεύμα του θεού επεφέρετο επ'αυτού: 1+3+1=5 κλπ). σημ: "πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς...ως εν ουρανώ...)
ε) την πενταπλή αλήθεια (ων-μη ων-σχέδιο του θεού-νόμος του ανθρώπου-σκοπός της δημιουργίας).
6=Ζ
ο αριθμός 6 εκφράζει:
α) την ανθρώπινη τελειότητα: αφού αυτόν συγκροτούν οι 3 πρώτοι αριθμοί (πνεύμα θεού-3) προστιθέμενοι: (1+2+3=6) αλλά και οι 3 πρώτοι αριθμοί πολλαπλασιαζόμενοι: (1χ2χ3=6) αλλά και οι 3 δημιουργικές δυάδες αγάπης-σωφίας (2+2+2=6) στους 3 κόσμους του παντός-τριπλή δημιουργία, τον υλικό τον ψυχικό και τον πνευματικό και τέλος τα δύο πνεύματα θεού και ανθρώπου (3+3=6).
β) την τελεία πνευματική ένωση θεού-ανθρώπου ("πνεύμα ο θεός"..3+3=6) σε πνευματικό επίπεδο-3 (3=1+2+3=6) και την ανάδειξη του ανθρώπου επι της γης σε ένα πνευματικό ον, σε έναν εκλεκτό εντεταλμένο-απόστολο, σε έναν τέλειο θεάνθρωπο-υιό του ανθρώπου (αυτοπνευμάτωση).
γ) το πνευματικό ρόδο ή εξάλφα (Αγιος- Αγαθός- Αγνός- Αληθινός-Αγαπών-Απεσταλμένος)
7=Η
ο αριθμός 7 εκφράζει:
α) τον νόμο της (ομοίας) ανταποδόσεως καλού στο καλό και κακού στο κακό (για τις ανθρώπινες πράξεις (νόμος θείας δικαιοσύνης: μνήμων και τιμωρητής ή ευεργέτης).
β) τα 7 πνεύματα του θεού: τους δημιουργούς του ανθρώπου και του κόσμου (7 άγγελοι-αστέρες-λυχνίες κλπ).
8=Θ
ο αριθμός 8 εκφράζει:
α) την παγκόσμια αρμονία των σφαιρών και την οικουμενική αρμονία του κόσμου-γης μέσα στο ηλιακό και γαλαξιακό σύστημα της Ηράκλειας συνομοταξίας σφαιρών.
β) τα 2 ατομικά και οικουμενικά ζωογόνα ρευτά στην φύση (μαγνητικά) και τον άνθρωπο (ψυχικά), την σύνδεση και αρμονική λειτουργία των δύο πνευμόνων της γης (αέρας-νερό) και την αρμονική επικοινωνία-λειτουργία-συναρμονία των ψυχικών και αστρικών επηρρειών-επιδράσεων της σελήνης με τις μαγνητικές-φυσικές-ισόρροπες δυνάμεις της φύσεως της γης.
γ) την σύνδραση των αρμονικών αιθεροπνευματικών δυνάμεων της ουράνιας αγάπης-σωφίας, του ουράνιου διπόλου(8)( \infty), ως παροχή αρμονίας-γαλήνης-χάριτος-αφέσεως-δυνάμεως-προσταιας κλπ.
9=Ι
ο αριθμός 9 εκφράζει:
α) το εννεαδικόν ανθρώπινον πνεύμα (υικόν-θυγατρικόν) (3χ3=9) και την πνευματική ποιοτική τάξη-θέση- χαριτοδότηση του (κλίμακα με 9 κατηγορίες ανθρώπινων αρετών-χαρισμάτων: ΦΥΣΙΚΩΝ-επιστημόνων-τεχνολόγων-εκπαιδευτών-παιδαγωγών κλπ, ΨΥΧΙΚΩΝ-καλλιτεχνών-ποιητών-μουσικών κλπ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ-μυητών-διδασκάλων κλπ):
1 6 7
2 5 8
3 4 9
β) την μυητική πνευματική ιεραρχία (3-6-9) και μύηση στην αλήθεια-αγάπη-σωφία θεού και την ως εξαυτής αποτύπωση-εκδήλωση και εφαρμογή και στο υλικό επίπεδο της κοινωνίας και του κόσμου-ανθρωπότητος.

σημ: Το πρόβλημα του ανθρώπου είναι ότι δεν μπορεί εύκολα να κατανοήσει-ζήσει ότι ο ίδιος είναι ένας αριθμός-μία εννεάδα η οποία έχει και θετικό πρόσημο + αλλά και αρνητικό πρόσημο - , (ακριβώς γιατί είναι συγκροτημένος αμειγώς πνευματικώς-ψυχικώς-υλικώς και απο πνεύμα καλού και απο πνεύμα κακού) έτσι πλανάται απο το αρνητικό του πνεύμα (μη ων-μείον) και ενώ ο ίδιος κάνει το κακό-γίνεται ο ίδιος ένας αρνητικός αριθμός εξ'ολοκλήρου δηλαδή ενας κακός άνθρωπος, θεωρεί ότι κατέχει-είναι ένας θετικός αριθμός-άνθρωπος. αποτέλεσμα-μετά θάνατον οδηγείται στην πνευματική απώλεια-ανυπαρξία-εξαφάνιση.

1_2_3_4_5_6_7_8_9=Α_Β_Γ_Δ_Ε_Ζ_Η_Θ_Ι

φωνήεντα= Α_Ε_Η_Ι
σύμφωνα= Β_Γ_Δ_Ζ_Θ

εκ των 9 γραμμάτων-στοιχείων ή αριθμών της 9δικής κλίμακος προκύπτουν εν τη συνθέσει τους οι λέξεις-λόγοι-ονόματα:

Γαία-γεα-γη 
Δέα-Δέι-Θεά =ντέα=DEA-Deus-Dei ή θεά-θεός-Θεοί
Δία=ο Δίας-ίδη-(κορυφή-ιδαίο)
Δεί-δέη-έδει=είναι δεον-χρέος-θα πρέπει-έπρεπε
άγει=οδηγεί-φέρει-κρατεί
Εβα =έυα=ζωή και Ευοί-Ευάν=υγίαινε-χαίρε
Ζή-θι και ζει-ζέη-ζη =είθε να Ζείς-να Ζήσεις κλπ
Βία-Βίε =βία=κακόν Βίε=βίος δυαδικός καλού-αβίη και κακού-βία
Αβίη =αβίαστη ζωή-βίος
Θεία =τα θεία=εκ του θεού
αεί =παντοτινά-αιώνια =αθάνατα=κατάργηση του θανάτου
Ιδε-=ιδού-δές
αίθη=λάμπει-καίει (θεία)
η θεία-ήθεια=η θεία-ηθική 
δέη= (δέη-ση)επικαλείται-προσεύχεται
αδέη= αφοβία (αδεής=θαρραλέος-άφοβος)
κλπ κλπ.

γαία=γη=κόσμος
DEA- dei=θεά-θεοί=ουρανός
έβα=εύα=(σημαίνει ζωή) μήτηρ του ανθρώπου (αδαμ-άνθρωπος)
Ζήθι=Ζωή-Βίος
Δεί=δέον-χρέος-πρέπον=έργον του ανθρώπου
Βία-Βίε=στον βίο υπάρχει η βία-βίαιη ζωή
Αβίη= αλλά και η αβίη=η χωρίς βία-θεία ζωή
γη_ έβα-εύα_ δέα-dea-θεά-θεία-θεοί_ δεί-δέον_ βία-βίε_ αβίη_ ζήθι_ ζει-έζη_ αεί κλπ:
χρησιμοποιώντας τις ποιο πάνω λέξεις-λόγους-ονόματα, ο καλής θελήσεως αναζητητής μπορεί να οδηγηθεί σε κατανόηση-επίγνωση του περιβάλλοντος στο οποίο γεννήθηκε (γη), στο έργο που χρειάζεται να κάνει (δεί αεί θεία ζει-dea-dei), πώς θα το κάνει (αβίη-αδέη=χωρις βία ή φόβο), πως να αποφύγει την βία (δεί αεί θεία-ήθεια ζει) , πως να οδηγηθεί σε θεία ζωή (δέη θεία-αβίη βία) κλπ.
πχ:
Αεί-Θεία-Θεοί..κλπ= στον υλικό (γη) βίο σας τέκνα της έβας-εύας υπάρχει η δυνατότητα-οφειλή (δεί) της μη βίας (α-βίη=αβίαστα-χωρίς βία) και θείας ζωής (ζέει) αλλά και ο βίος-ζωή της βίας, στην πρώτη επιλογή αντιστοιχεί η οδός-αλήθεια-εκπλήρωση του ανθρώπινου χρέους (δεί αβίη ζει) και στην δεύτερη επιλογή η άρνηση της μη βίας και θείας ζωής (ζη βία-βίαια).

η ΒΙΑ είναι η καρδιά του κακού-σκότους-πνεύματος του κακού (βιά-ζει, εκ-βιάζει, αδικεί, καταστρέφει, προξενεί όλεθρο-χάος-συγχυση-πόνο-πληγές κλπ) .
ΔΙΑΒΟΛΟΣ=διαβάλλει=παραποιεί-ψεύδεται-παραπλανά και ΔΙΑΒΟΛΟΣ= (αναγραμματισμός-γίνεται) όλος Βία+Δόλος (είναι ο λεβιάθαν= Ο ΛΕ-θρος- ΒΙΑ- ΘΑΝ-ατος).

η ΒΙΑ αρνείται την ΑΓΑΠΗ η οποία είναι: Η ΑΓΑΠΗ= ΠΗΓΗ Α_Α= Α-γαπάτε Α-λλήλους ή και η παγά Η= η πηγή της Η-θικής αλλά και Η=αριθμός 7= 7 αρετές-πνεύματα του θεού που δημιούργησαν τον άνθρωπο ο οποίος κατέχει τις Δυναμικές αρετές των).

Η ΒΙΑ (του κακού):
Η=7=-7=αντίθεση στην θέση-σοφία-ανταπόδοση κακού
Β=2=-2=άρνηση αγάπης-αδυναμία
Ι=9=-9=άρνηση ζωής-θάνατος
Α=1=-1=άρνηση αλήθειας-αναλήθεια

Η ΑΓΑΠΗ-(του καλού) πηγή των δώρων-δυνάμεων-δωρεών
Η=7= νόμος-παροχή-ανταπόδοση καλού (για τα καλά έργα)
Α=1=παροχή ισχυρής αγάπης-ελπίδος-πίστεως (+1)
Γ=3=παροχή πνευματικών αναγεννητικών δυνάμεων
Α=1=παροχή ισχυρής σωφίας-επιστήμης (+1)
Π=16=7=έργον-παροχή εντολής πνευματικού έργου-κοινωνία
Η=7=παροχή δώρων-χαρισμάτων ζωής-ψυχής-τέχνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.