Σάββατο, 23 Μαΐου 2015

αρκει σοι η χαρις μου ..

(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!) .
 
Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΥΣΑ ΩΣ ΗΛΙΟΣ 
ΤΙΣ 12 ΑΚΤΙΝΕΣ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ
2Κορ. 12:7-10 και τη υπερβολη των αποκαλυψεων ινα μη υπεραιρωμαι εδοθη μοι σκολοψ τη σαρκι αγγελος σαταν ινα με κολαφιζη ινα μη υπεραιρωμαι. υπερ τουτου τρις τον κυριον παρεκαλεσα ινα αποστη απ εμου. και ειρηκε μοι αρκει σοι η χαρις μου η γαρ δυναμις μου εν ασθενεια τελειουται ηδιστα ουν μαλλον καυχησομαι εν ταις ασθενειαις μου ινα επισκηνωση επ εμε η δυναμις του χριστου. διο ευδοκω εν ασθενειαις εν υβρεσιν εν αναγκαις εν διωγμοις εν στενοχωριαις υπερ χριστου οταν γαρ ασθενω τοτε δυνατος ειμι

(σημ: και η ελλάδα ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΙΟ ΑΔΥΝΑΤΗ στην πραγματικότητα όμως η πτώση της ελλάδας (οικονομική-ηθική-πνευματική κλπ) μπορεί να συμπαρασύρει όλη την ανθρωπότητα-κόσμο-όπως η άνοδος της θα μπορέσει να τους σηκώσει-υψώσει ηθικοπνευματικά όλους-όλα τα έθνη-λαούς ως νέος ΑΤΛΑΝΤΑΣ_ΗΡΑΚΛΗΣ)  .

Η Ρωμιοσύνη εν φυλή συνότζιαιρη του κόσμου, κανένας δεν εβρέθηκεν για να την ι-ξηλείψη,κανένας, γιατί σιέπει την που τα 'ψη ο Θεός μου.Η Ρωμιοσύνη εν να χαθή, όντας ο κόσμος λείψει (Βασίλης Μιχαηλίδης-κύπριος ποιητής).

"και ο κόσμος θε' να σκοτισθεί αν η ελλάς πεθανει"(Αχιλλέας Παράσχος Ποιητής)

οι 12 αυτές θείες-θετικές ακτίνες :
πνεύμα=
 αλήθεια-ελευθερία-ενότης
ψυχή=
 αγάπη-αδελφωσύνη-αλληλεγγύη
διάνοια=
 σωφία-δικαιοσύνη-ομόνοια
ύλη=
συμμετρία-συνεισφορά-συνεργασία

εκφράζονται αρνητικά απο τα σημερινά ευρωπαϊκά κράτη (κυρίως) και τα ισχυρότερα μη ευρωπαϊκά (αμερική-αραβικά εμιράτα-ιαπωνία κλπ) παγκοσμίως (οικουμενικά-στην ανθρωπότητα-κόσμο) και αυτές οι ενάντιες ακτίνες-αντιαρετές είναι :

πνεύμα=
αναλήθεια-(ψεύδος)
ανελευθερία-(τρόμος)
εναντίωση-(διαιρεση)
ψυχή=
βία-(απειλή)
εχθρότης-(επιθετικότητα)
αδιαφορία-(υποκρισία)
διάνοια=
πονηρία-(παραπλάνηση)
αδικία-(εκμετάλλευση)
διχόνοια(αμφιβολία)
ύλη=
αμετρία-(ασχήμια)
ατομικό συμφέρον-(δόλος)
κερδοσκοπία-(απάτη)
(δες και :ελληΝικά)
ελλάς=46 θεός=46 δώρα=46
Ε_Λ_Λ_Α_Σ=σ-έ-λ-λ-α=έδρα -των ΕΛ=θείων απεσταλμένων- και Σέλλα (των αλόγων) την οποία δημιουργούν οι σελλοί για να σελλώσουν τα άλογα ζωα-ανθρώπους και να τους καταστήσουν έλλογα ζώα δηλαδή ανθρώπους ηθικούς και πνευματικούς.

Ε_Λ_Λ_Α_Σ=σέλα-ς (τα σέλα= aurorae- φωτοβολία της ατμόσφαιρας λόγω ηλιακής μαγνητικής καταιγίδας- ηλιακού ανέμου=το ΣΕΛΑΣ συμβόλιζε πάντοτε τις υπερφυσικές-υπερβατικές-αιθέριες-φωτο-πύρινες δυνάμεις οι οποίες κάνουν αισθητή την παρουσία τους κυρίως προς τον Βορρα (Βορειον σέλας) ο οποίος κοσμικά είναι η πύλη της επικοινωνίας με τον ουρανό.

Ε_Λ_Λ_Α_Σ=σελλάς-σέλας-σέλανα=σελήνη= εκ του σέλας-σελαω=φως-λαμπρότης, γιαυτό και οι ΠΡΩΤΟ-έλληνες λεγόντουσαν ελλοί-ΣΕΛΛΟΙ και η περιοχή τους ΕΛΛΟΠΙΑ και σελανολάτρεις-λάτρεις της σελήνης του σεληνιακού φωτός που είναι έκφραση της σοφίας θεού όπως ο ήλιος αποτελεί έκφραση της αγάπης του θεού.

Ζεῦ ἄνα Δωδωναῖε Πελασγικὲ τηλόθι ναίων Δωδώνης μεδέων δυσχειμέρου, ἀμφὶ δὲ Σελλοὶ σοὶ ναίουσ᾽ ὑποφῆται ἀνιπτόποδες χαμαιεῦναι..., «Δία, θεέ Πελασγικέ, προστάτη της κακοχείμωνης Δωδώνης, εκεί όπου κατοικούν (και λαμβάνουν απο σε θεία ρήματα) οι σελλοί μάντοις οι οποίοι είναι (διαβιούν για χαριν σου) ξυπόλυτοι και κοιμώμενοι χαμαί.

ΣΕΛΗΝΗ= το πνεύμα της αληθείας-η θεία σοφία-ο παράκλητος το άγιον πνεύμα, ο δημιουργός και συντηρητής και προστάτης της δημιουργίας και της φύσεως και της γης-κόσμου.

 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Aurora_australis_20050911.jpg
ΔΙΑΒΟΛΟΣ= (όλος) Δ-Ο-Λ-Ο-Σ + Β-Ι-Α= δόλος=παγίδα-πειρασμός εκ του πονηρού και βία=επίθεση-πόλεμος-προξένηση καταστροφής, είναι αυτός που είναι Πονηρός και Εχθρός.
ΣΑΤΑΝ= άντα =ενάντια + Σ=σκοπός-σχέδιο, είναι αυτός ο δαίμων-αυτά τα δαιμόνια που είναι ενάντιος-ενάντια στο σκοπό-σχέδιο της δημιουργίας= ο καταστροφέας (σατάν-σεϊταν=εβραϊκά-αραβικά σημαίνει ενάντιος-αντίθετος). 

χθές ο χριστός και σήμερα η ελλάς-ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας
(όπως τότε ιουδαίοι και ρωμαίοι εγκλημάτισαν εις βάρος του ιησού ομοίως και σήμερα έλληνες και ευρωπαίοι-αμερικανο-εβραίοι εγκληματούν εις βάρος του πνεύματος της αληθείας-ελλάδος)
ματθ-ΚΖ-27 Τότε οἱ στρατιῶται τοῦ ἡγεμόνος παραλαβόντες τὸν ᾿Ιησοῦν εἰς τὸ πραιτώριον συνήγαγον ἐπ᾿ αὐτὸν ὅλην τὴν σπεῖραν· 28 καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν περιέθηκαν αὐτῷ χλαμύδα κοκκίνην, 29 καὶ πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ κάλαμον ἐπὶ τὴν δεξιὰν αὐτοῦ, καὶ γονυπετήσαντες ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἐνέπαιζον αὐτῷ λέγοντες· χαῖρε ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων· 30 καὶ ἐμπτύσαντες εἰς αὐτὸν ἔλαβον τὸν κάλαμον καὶ ἔτυπτον εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. 31 καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν χλαμύδα καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ σταυρῶσαι. ......... 39 Οἱ δὲ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν 40 καὶ λέγοντες· ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν! σῶσον σεαυτόν· εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ. 41 ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες μετὰ τῶν γραμματέων καὶ πρεσβυτέρων καὶ Φαρισαίων ἔλεγον· 42 ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι· εἰ βασιλεὺς ᾿Ισραήλ ἐστι, καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ καὶ πιστεύσομεν ἐπ᾿ αὐτῷ· 43 πέποιθεν ἐπὶ τὸν Θεόν, ρυσάσθω νῦν αὐτόν, εἰ θέλει αὐτόν· εἶπε γὰρ ὅτι Θεοῦ εἰμι υἱός. 44 τὸ δ᾿ αὐτὸ καὶ οἱ λῃσταὶ οἱ συσταυρωθέντες αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν. 

Μαρκ-ΙΕ-33 Γενομένης δὲ ὥρας ἕκτης σκότος ἐγένετο ἐφ᾿ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης· 34 καὶ τῇ ὥρᾳ τῇ ἐνάτῃ ἐβόησεν ὁ ᾿Ιησοῦς φωνῇ μεγάλῃ λέγων· ᾿Ελωῒ ᾿Ελωΐ, λιμᾶ σαβαχθανί; ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον, ὁ Θεός μου ὁ Θεός μου, εἰς τί με ἐγκατέλιπες; 35 καί τινες τῶν παρεστηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον· ἴδε ᾿Ηλίαν φωνεῖ. 36 δραμὼν δὲ εἷς καὶ γεμίσας σπόγγον ὄξους περιθείς τε καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτὸν λέγων· ἄφετε ἴδωμεν εἰ ἔρχεται ᾿Ηλίας καθελεῖν αὐτόν. 37 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἀφεὶς φωνὴν μεγάλην ἐξέπνευσε. 38 Καὶ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπὸ ἄνωθεν ἕως κάτω.

(σημ: ήλ-ελωείμ-ελοχίμ στα εβραϊκά σήμαινε ο θεός-ιά(χβέ) και το όνομα Ηλίας στα εβραϊκα= Ελιγιαχού σημαίνει «Ο Θεός μου είναι ο Γιά-χβέ. συνεπώς είναι εύκολη η συνταύτιση Θεού-γιαχβέ-και αυτού ο οποίος έχει ως θεό τον ιαχβέ-ο ελιού).
http://teniesonline.ucoz.com/_ld/0/20209525.jpg
λέγει ο ΙΗΣΟΥΣ=ΕΛΩΪ ΕΛΩΪ =ΘΕΕ ΜΟΥ ΘΕΕ ΜΟΥ ή ΗΛΙΑ ΗΛΙΑ
Ω
ΩΜΕΓΑ ΕΠΟΧΗ-ΔΙΑΘΗΚΗ
(Ιων-αθηνά)
Ι
Ι
Ε=έλλην--------(ιησούς-προμηθεύς)----Λ=λαός
Ι
Ι
 Ι 
ΙΣΧΥ-ΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
(ηλίας-απόλλων)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.