Σάββατο, 23 Μαΐου 2015

αρκει σοι η χαρις μου ..

(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!) .
 
Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΥΣΑ ΩΣ ΗΛΙΟΣ 
ΤΙΣ 12 ΑΚΤΙΝΕΣ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ
2Κορ. 12:7-10 και τη υπερβολη των αποκαλυψεων ινα μη υπεραιρωμαι εδοθη μοι σκολοψ τη σαρκι αγγελος σαταν ινα με κολαφιζη ινα μη υπεραιρωμαι. υπερ τουτου τρις τον κυριον παρεκαλεσα ινα αποστη απ εμου. και ειρηκε μοι αρκει σοι η χαρις μου η γαρ δυναμις μου εν ασθενεια τελειουται ηδιστα ουν μαλλον καυχησομαι εν ταις ασθενειαις μου ινα επισκηνωση επ εμε η δυναμις του χριστου. διο ευδοκω εν ασθενειαις εν υβρεσιν εν αναγκαις εν διωγμοις εν στενοχωριαις υπερ χριστου οταν γαρ ασθενω τοτε δυνατος ειμι

(σημ: και η ελλάδα ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΙΟ ΑΔΥΝΑΤΗ στην πραγματικότητα όμως η πτώση της ελλάδας (οικονομική-ηθική-πνευματική κλπ) μπορεί να συμπαρασύρει όλη την ανθρωπότητα-κόσμο-όπως η άνοδος της θα μπορέσει να τους σηκώσει-υψώσει ηθικοπνευματικά όλους-όλα τα έθνη-λαούς ως νέος ΑΤΛΑΝΤΑΣ_ΗΡΑΚΛΗΣ)  .

Η Ρωμιοσύνη εν φυλή συνότζιαιρη του κόσμου, κανένας δεν εβρέθηκεν για να την ι-ξηλείψη,κανένας, γιατί σιέπει την που τα 'ψη ο Θεός μου.Η Ρωμιοσύνη εν να χαθή, όντας ο κόσμος λείψει (Βασίλης Μιχαηλίδης-κύπριος ποιητής).

"και ο κόσμος θε' να σκοτισθεί αν η ελλάς πεθανει"(Αχιλλέας Παράσχος Ποιητής)

οι 12 αυτές θείες-θετικές ακτίνες :
πνεύμα=
 αλήθεια-ελευθερία-ενότης
ψυχή=
 αγάπη-αδελφωσύνη-αλληλεγγύη
διάνοια=
 σωφία-δικαιοσύνη-ομόνοια
ύλη=
συμμετρία-συνεισφορά-συνεργασία

εκφράζονται αρνητικά απο τα σημερινά ευρωπαϊκά κράτη (κυρίως) και τα ισχυρότερα μη ευρωπαϊκά (αμερική-αραβικά εμιράτα-ιαπωνία κλπ) παγκοσμίως (οικουμενικά-στην ανθρωπότητα-κόσμο) και αυτές οι ενάντιες ακτίνες-αντιαρετές είναι :

πνεύμα=
αναλήθεια-(ψεύδος)
ανελευθερία-(τρόμος)
εναντίωση-(διαιρεση)
ψυχή=
βία-(απειλή)
εχθρότης-(επιθετικότητα)
αδιαφορία-(υποκρισία)
διάνοια=
πονηρία-(παραπλάνηση)
αδικία-(εκμετάλλευση)
διχόνοια(αμφιβολία)
ύλη=
αμετρία-(ασχήμια)
ατομικό συμφέρον-(δόλος)
κερδοσκοπία-(απάτη)
(δες και :ελληΝικά)
ελλάς=46 θεός=46 δώρα=46
Ε_Λ_Λ_Α_Σ=σ-έ-λ-λ-α=έδρα -των ΕΛ=θείων απεσταλμένων- και Σέλλα (των αλόγων) την οποία δημιουργούν οι σελλοί για να σελλώσουν τα άλογα ζωα-ανθρώπους και να τους καταστήσουν έλλογα ζώα δηλαδή ανθρώπους ηθικούς και πνευματικούς.

Ε_Λ_Λ_Α_Σ=σέλα-ς (τα σέλα= aurorae- φωτοβολία της ατμόσφαιρας λόγω ηλιακής μαγνητικής καταιγίδας- ηλιακού ανέμου=το ΣΕΛΑΣ συμβόλιζε πάντοτε τις υπερφυσικές-υπερβατικές-αιθέριες-φωτο-πύρινες δυνάμεις οι οποίες κάνουν αισθητή την παρουσία τους κυρίως προς τον Βορρα (Βορειον σέλας) ο οποίος κοσμικά είναι η πύλη της επικοινωνίας με τον ουρανό.

Ε_Λ_Λ_Α_Σ=σελλάς-σέλας-σέλανα=σελήνη= εκ του σέλας-σελαω=φως-λαμπρότης, γιαυτό και οι ΠΡΩΤΟ-έλληνες λεγόντουσαν ελλοί-ΣΕΛΛΟΙ και η περιοχή τους ΕΛΛΟΠΙΑ και σελανολάτρεις-λάτρεις της σελήνης του σεληνιακού φωτός που είναι έκφραση της σοφίας θεού όπως ο ήλιος αποτελεί έκφραση της αγάπης του θεού.

Ζεῦ ἄνα Δωδωναῖε Πελασγικὲ τηλόθι ναίων Δωδώνης μεδέων δυσχειμέρου, ἀμφὶ δὲ Σελλοὶ σοὶ ναίουσ᾽ ὑποφῆται ἀνιπτόποδες χαμαιεῦναι..., «Δία, θεέ Πελασγικέ, προστάτη της κακοχείμωνης Δωδώνης, εκεί όπου κατοικούν (και λαμβάνουν απο σε θεία ρήματα) οι σελλοί μάντοις οι οποίοι είναι (διαβιούν για χαριν σου) ξυπόλυτοι και κοιμώμενοι χαμαί.

ΣΕΛΗΝΗ= το πνεύμα της αληθείας-η θεία σοφία-ο παράκλητος το άγιον πνεύμα, ο δημιουργός και συντηρητής και προστάτης της δημιουργίας και της φύσεως και της γης-κόσμου.

 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Aurora_australis_20050911.jpg
ΔΙΑΒΟΛΟΣ= (όλος) Δ-Ο-Λ-Ο-Σ + Β-Ι-Α= δόλος=παγίδα-πειρασμός εκ του πονηρού και βία=επίθεση-πόλεμος-προξένηση καταστροφής, είναι αυτός που είναι Πονηρός και Εχθρός.
ΣΑΤΑΝ= άντα =ενάντια + Σ=σκοπός-σχέδιο, είναι αυτός ο δαίμων-αυτά τα δαιμόνια που είναι ενάντιος-ενάντια στο σκοπό-σχέδιο της δημιουργίας= ο καταστροφέας (σατάν-σεϊταν=εβραϊκά-αραβικά σημαίνει ενάντιος-αντίθετος). 

χθές ο χριστός και σήμερα η ελλάς-ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας
(όπως τότε ιουδαίοι και ρωμαίοι εγκλημάτισαν εις βάρος του ιησού ομοίως και σήμερα έλληνες και ευρωπαίοι-αμερικανο-εβραίοι εγκληματούν εις βάρος του πνεύματος της αληθείας-ελλάδος)
ματθ-ΚΖ-27 Τότε οἱ στρατιῶται τοῦ ἡγεμόνος παραλαβόντες τὸν ᾿Ιησοῦν εἰς τὸ πραιτώριον συνήγαγον ἐπ᾿ αὐτὸν ὅλην τὴν σπεῖραν· 28 καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν περιέθηκαν αὐτῷ χλαμύδα κοκκίνην, 29 καὶ πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ κάλαμον ἐπὶ τὴν δεξιὰν αὐτοῦ, καὶ γονυπετήσαντες ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἐνέπαιζον αὐτῷ λέγοντες· χαῖρε ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων· 30 καὶ ἐμπτύσαντες εἰς αὐτὸν ἔλαβον τὸν κάλαμον καὶ ἔτυπτον εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. 31 καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν χλαμύδα καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ σταυρῶσαι. ......... 39 Οἱ δὲ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν 40 καὶ λέγοντες· ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν! σῶσον σεαυτόν· εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ. 41 ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες μετὰ τῶν γραμματέων καὶ πρεσβυτέρων καὶ Φαρισαίων ἔλεγον· 42 ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι· εἰ βασιλεὺς ᾿Ισραήλ ἐστι, καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ καὶ πιστεύσομεν ἐπ᾿ αὐτῷ· 43 πέποιθεν ἐπὶ τὸν Θεόν, ρυσάσθω νῦν αὐτόν, εἰ θέλει αὐτόν· εἶπε γὰρ ὅτι Θεοῦ εἰμι υἱός. 44 τὸ δ᾿ αὐτὸ καὶ οἱ λῃσταὶ οἱ συσταυρωθέντες αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν. 

Μαρκ-ΙΕ-33 Γενομένης δὲ ὥρας ἕκτης σκότος ἐγένετο ἐφ᾿ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης· 34 καὶ τῇ ὥρᾳ τῇ ἐνάτῃ ἐβόησεν ὁ ᾿Ιησοῦς φωνῇ μεγάλῃ λέγων· ᾿Ελωῒ ᾿Ελωΐ, λιμᾶ σαβαχθανί; ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον, ὁ Θεός μου ὁ Θεός μου, εἰς τί με ἐγκατέλιπες; 35 καί τινες τῶν παρεστηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον· ἴδε ᾿Ηλίαν φωνεῖ. 36 δραμὼν δὲ εἷς καὶ γεμίσας σπόγγον ὄξους περιθείς τε καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτὸν λέγων· ἄφετε ἴδωμεν εἰ ἔρχεται ᾿Ηλίας καθελεῖν αὐτόν. 37 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἀφεὶς φωνὴν μεγάλην ἐξέπνευσε. 38 Καὶ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπὸ ἄνωθεν ἕως κάτω.

(σημ: ήλ-ελωείμ-ελοχίμ στα εβραϊκά σήμαινε ο θεός-ιά(χβέ) και το όνομα Ηλίας στα εβραϊκα= Ελιγιαχού σημαίνει «Ο Θεός μου είναι ο Γιά-χβέ. συνεπώς είναι εύκολη η συνταύτιση Θεού-γιαχβέ-και αυτού ο οποίος έχει ως θεό τον ιαχβέ-ο ελιού).
http://teniesonline.ucoz.com/_ld/0/20209525.jpg
λέγει ο ΙΗΣΟΥΣ=ΕΛΩΪ ΕΛΩΪ =ΘΕΕ ΜΟΥ ΘΕΕ ΜΟΥ ή ΗΛΙΑ ΗΛΙΑ
Ω
ΩΜΕΓΑ ΕΠΟΧΗ-ΔΙΑΘΗΚΗ
(Ιων-αθηνά)
Ι
Ι
Ε=έλλην--------(ιησούς-προμηθεύς)----Λ=λαός
Ι
Ι
 Ι 
ΙΣΧΥ-ΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
(ηλίας-απόλλων)

Παρασκευή, 1 Μαΐου 2015

Νυμφίος-Νύμφη-Νυμφώνας


(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!) .
(δες και :)
Ιωάν. 3:23-36 ην δε και ιωαννης βαπτιζων εν αινων εγγυς του σαλειμ οτι υδατα πολλα ην εκει και παρεγινοντο και εβαπτιζοντο.ουπω γαρ ην βεβλημενος εις την φυλακην ο ιωαννης. εγενετο ουν ζητησις εκ των μαθητων ιωαννου μετα ιουδαιων περι καθαρισμου. και ηλθον προς τον ιωαννην και ειπον αυτω ραββι ος ην μετα σου περαν του ιορδανου ω συ μεμαρτυρηκας ιδε ουτος βαπτιζει και παντες ερχονται προς αυτον. απεκριθη ιωαννης και ειπεν ου δυναται ανθρωπος λαμβανειν ουδεν εαν μη η δεδομενον αυτω εκ του ουρανου. αυτοι υμεις μοι μαρτυρειτε οτι ειπον ουκ ειμι εγω ο χριστος αλλ οτι απεσταλμενος ειμι εμπροσθεν εκεινου. ο εχων την νυμφην νυμφιος εστιν ο δε φιλος του νυμφιου ο εστηκως και ακουων αυτου χαρα χαιρει δια την φωνην του νυμφιου αυτη ουν η χαρα η εμη πεπληρωται. εκεινον δει αυξανειν εμε δε ελαττουσθαι. ο ανωθεν ερχομενος επανω παντων εστιν ο ων εκ της γης εκ της γης εστι και εκ της γης λαλει ο εκ του ουρανου ερχομενος επανω παντων εστι. και ο εωρακε και ηκουσε τουτο μαρτυρει και την μαρτυριαν αυτου ουδεις λαμβανει. ο λαβων αυτου την μαρτυριαν εσφραγισεν οτι ο θεος αληθης εστιν. ον γαρ απεστειλεν ο θεος τα ρηματα του θεου λαλει ου γαρ εκ μετρου διδωσιν ο θεος το πνευμα. ο πατηρ αγαπα τον υιον και παντα δεδωκεν εν τη χειρι αυτου. ο πιστευων εις τον υιον εχει ζωην αιωνιον ο δε απειθων τω υιω ουκ οψεται ζωην αλλ η οργη του θεου μενει επ αυτον.

Ο ΝΥΜΦΙΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΙΟΙ ΤΟΥ ΝΥΜΦΩΝΟΣ:
Ματθ. 9:14-15 τοτε προσερχονται αυτω οι μαθηται ιωαννου λεγοντες διατι ημεις και οι φαρισαιοι νηστευομεν πολλα οι δε μαθηται σου ου νηστευουσι; και ειπεν αυτοις ο ιησους μη δυνανται οι υιοι του νυμφωνος πενθειν εφ οσον μετ αυτων εστιν ο νυμφιος; ελευσονται δε ημεραι οταν απαρθη απ αυτων ο νυμφιος και τοτε νηστευσουσιν .

Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΝΥΜΦΙΟΣ και οι έτοιμες νύμφες:
Ματθ. 25:1-13 τοτε ομοιωθησεται η βασιλεια των ουρανων δεκα παρθενοις αιτινες λαβουσαι τας λαμπαδας αυτων εξηλθον εις απαντησιν του νυμφιου. πεντε δε ησαν εξ αυτων φρονιμοι και αι πεντε μωραι. (+ 5 και - 5) αιτινες μωραι λαβουσαι τας λαμπαδας εαυτων ουκ ελαβον μεθ εαυτων ελαιον. αι δε φρονιμοι ελαβον ελαιον εν τοις αγγειοις αυτων μετα των λαμπαδων αυτων. χρονιζοντος δε του νυμφιου ενυσταξαν πασαι και εκαθευδον. μεσης δε νυκτος (μεσάνυκτα-σκότος βαθύ) κραυγη γεγονεν ιδου ο νυμφιος ερχεται εξερχεσθε εις απαντησιν αυτου. τοτε ηγερθησαν πασαι αι παρθενοι εκειναι και εκοσμησαν τας λαμπαδας αυτων. αι δε μωραι ταις φρονιμοις ειπον δοτε ημιν εκ του ελαιου υμων οτι αι λαμπαδες ημων σβεννυνται. απεκριθησαν δε αι φρονιμοι λεγουσαι μηποτε ουκ αρκεση ημιν και υμιν πορευεσθε δε μαλλον προς τους πωλουντας και αγορασατε εαυταις. απερχομενων δε αυτων αγορασαι ηλθεν ο νυμφιος και αι ετοιμοι εισηλθον μετ αυτου εις τους γαμους και εκλεισθη η θυρα. υστερον δε ερχονται και αι λοιπαι παρθενοι λεγουσαι κυριε κυριε ανοιξον ημιν. ο δε αποκριθεις ειπεν αμην λεγω υμιν ουκ οιδα υμας. γρηγορειτε ουν οτι ουκ οιδατε την ημεραν ουδε την ωραν εν η ο υιος του ανθρωπου ερχεται.

Η ΝΥΜΦΗ ΑΛΗΘΕΙΑ:
Αποκ. 21:1-4 και ειδον ουρανον καινον και γην καινην ( ο γαρ πρωτος ουρανος και η πρωτη γη παρηλθε ) και η θαλασσα ουκ εστιν ετι. και εγω ιωαννης ειδον την πολιν την αγιαν ιερουσαλημ καινην καταβαινουσαν απο του θεου εκ του ουρανου ητοιμασμενην ως νυμφην κεκοσμημενην τω ανδρι αυτης. και ηκουσα φωνης μεγαλης εκ του ουρανου λεγουσης ιδου η σκηνη του θεου μετα των ανθρωπων και σκηνωσει μετ αυτων και αυτοι λαοι αυτου εσονται και αυτος ο θεος εσται μετ αυτων θεος αυτων. και εξαλειψει ο θεος παν δακρυον απο των οφθαλμων αυτων και ο θανατος ουκ εσται ετι ουτε πενθος ουτε κραυγη ουτε πονος ουκ εσται ετι οτι τα πρωτα απηλθον.

Αποκ. 21:9 και ηλθε προς με εις των επτα αγγελων των εχοντων τας επτα φιαλας τας γεμουσας των επτα πληγων των εσχατων και ελαλησε μετ εμου λεγων δευρο δειξω σοι την νυμφην του αρνιου την γυναικα.Αποκ. 21:10-12 και απηνεγκε με εν πνευματι επ ορος μεγα και υψηλον και εδειξε μοι την πολιν την μεγαλην την αγιαν ιερουσαλημ. καταβαινουσαν εκ του ουρανου απο του θεου. εχουσαν την δοξαν του θεου και ο φωστηρ αυτης ομοιος λιθω τιμιωτατω ως λιθω ιασπιδι κρυσταλλιζοντι. εχουσαν τε τειχος μεγα και υψηλον εχουσαν πυλωνας δωδεκα και επι τοις πυλωσιν αγγελους δωδεκα και ονοματα επιγεγραμμενα α εστι των δωδεκα φυλων των υιων ισραηλ.

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ Η ΝΥΜΦΗ:
Αποκ. 22:16-17 εγω ιησους επεμψα τον αγγελον μου μαρτυρησαι υμιν ταυτα επι ταις εκκλησιαις εγω ειμι η ριζα και το γενος του δαβιδ ο αστηρ ο λαμπρος και ορθρινος. και το πνευμα και η νυμφη λεγουσιν ελθε και ο ακουων ειπατω ελθε και ο διψων ελθετω και ο θελων λαμβανετω το υδωρ ζωης δωρεαν.

Ο ΝΥΜΦΙΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΙΟΙ ΤΟΥ ΝΥΜΦΩΝΟΣ=χριστός και 12 μαθητές

Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΝΥΜΦΙΟΣ και οι έτοιμες νύμφες= χριστός και κάθε άνθρωπος-νύμφη (άρρεν ή θήλυ που προ-ετοίμασαν ηθικά-σε αγάπη θεού και πνευματικά-σε σωφία θεού τον εαυτό τους-κατέστησαν πιστοί και αληθινοί ακόλουθοι του χριστού-αγίου πνεύματος) .

Η ΝΥΜΦΗ ΑΛΗΘΕΙΑ= η αλήθεια-η πόλις-πολιτεία-σκηνή του θεού δηλαδή η άνωθεν κατερχόμενη αγία αλήθεια- αγία ιερουσαλήμ η οποία θα καταστήσει τον κάθε άνθρωπο κάτοικο-πολίτη της αγίας πόλεως-αλήθειας και την γη-κόσμο-οικουμένη μία ΓΗ ΚΑΙΝΗ κατα το πρότυπο του ουρανού (αγία γή-ΝΥΜΦΩΝΑΣ) δηλαδή θα καταστήσει τον άνθρωπο-κόσμο μια πόλη-κράτος-βασίλειο θεϊκό (βασιλεία των ουρανών-του θεού) .

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ Η ΝΥΜΦΗ=το πνεύμα είναι το ΑΓΙΟΝ πνεύμα-Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ της (τριπλής) δημιουργίας και του ανθρώπου και η νύμφη είναι Η ΑΛΗΘΕΙΑ και το πνεύμα όλων των αγίων-αγιασθέντων και αγιαζομένων, (ουρανού και γης-ιεραρχημένη τάξη) το οποίο και καλεί-κρούει-βοηθεί-συνεργεί ώστε να συντελεσθεί το έργο σχέδιο του θεού διαμέσου του συνεργάτη του ανθρώπου και ουρανού (πρεσβύτερος-νεώτερος υιός) .


ΠΑΣΧΑ=αρχίζει με τον ΝΥΜΦΙΟ και τελειώνει με την ΣΤΑΥΡΩΣΗ (η ταφή και ανάσταση ακολουθούν ως συνέπειες της σταυρώσεως-ΤΟΥ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ).

«Ιδού, ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της νυκτός, και μακάριος ο δούλος, ον ευρήσει γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ον ευρήσει ραθυμούντα. Βλέπε ουν, ψυχή μου, μη τω ύπνω κατενεχθείς, ίνα μη τω θανάτω παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλεισθείς. Αλλά ανάνηψον κράζουσα· Άγιος, Άγιος, Άγιος ει ο Θεός ημών, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς».

ΚΑΙ
 

Αποκ. 19:7-9 χαιρωμεν και αγαλλιωμεθα και δωμεν την δοξαν αυτω οτι ηλθεν ο γαμος του αρνιου και η γυνη αυτου ητοιμασεν εαυτην. και εδοθη αυτη ινα περιβαληται βυσσινον καθαρον και λαμπρον το γαρ βυσσινον τα δικαιωματα εστι των αγιων. και λεγει μοι γραψον μακαριοι οι εις το δειπνον του γαμου του αρνιου κεκλημενοι και λεγει μοι ουτοι οι λογοι αληθινοι εισι του θεου.

Ο ΝΥΜΦΙΟΣ= Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ-ιησούς χριστός, χάριν του έργου του θεού και της εκπλήρωσης του πεπρωμένου-αποστολής του (ο ΤΥΠΟΣ-εσταυρωμένος νυμφίος).

Ο "ΓΡΗΓΟΡΩΝ" άνθρωπος= Ο ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ ΤΟΥ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ-εσταυρωμένος άνθρωπος, κάθε άνθρωπος ο οποίος ακολουθεί την αγάπη-λόγο του θεού και θέλει να ομοιάζει με αυτόν-τον εσταυρωμένο νυμφίο δηλαδή να γίνεται εσταυρωμένος-νύμφη, αναβαίνων τον γολγοθά του κακού-των παθών-ελαττωμάτων του, να υπομένει το μαρτύριον να συγχωρεί το κακό τους εχθρούς του και να συνεργεί στο σχέδιο-έργο του θεού το οποίο εκπληρώνεται μέσα απο την αποδοχή του σταυρού (εγώ) του κακού και των εχθρών του και τον νικηφόρο αγώνα-την νίκη επι του κακού-εγώ-εαυτού-εχθρών του( η ΟΜΟΙΩΣΗ-εσταυρωμένος-νύμφη).

ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΕΝΟΤΗΣ-ΤΡΙΑΔΙΚΗ ΕΝΟΤΗΣ :

ΚΑ´\ΚΑΙ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινήν· 
ὁ γὰρ πρῶτος οὐρανὸς καὶ ἡ πρώτη γῆ ἀπῆλθον, καὶ ἡ θάλασσα οὐκ ἔστιν ἔτι
2 καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν ῾Ιερουσαλὴμ καινὴν εἶδον καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, ἡτοιμασμένην ὡς νύμφην κεκοσμημένην τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς.
3 καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης· ἰδοὺ ἡ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ᾿ αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαὸς αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς μετ᾿ αὐτῶν ἔσται, 4 καὶ ἐξαλείψει ἀπ᾿ αὐτῶν ὁ Θεὸς πᾶν δάκρυον ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι, οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι· ὅτι τὰ πρῶτα ἀπῆλθον. 5 Καὶ εἶπεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τῷ θρόνῳ· ἰδοὺ καινὰ ποιῶ πάντα. καὶ λέγει μοι· γράψον, ὅτι οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί εἰσι. 6 καὶ εἶπέ μοι· γέγονεν. ἐγὼ τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος. ἐγὼ τῷ διψῶντι δώσω ἐκ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος τῆς ζωῆς δωρεάν. 7 ὁ νικῶν, ἔσται αὐτῷ ταῦτα, καὶ ἔσομαι αὐτῷ Θεὸς καὶ αὐτὸς ἔσται μοι υἱός. 8 τοῖς δὲ δειλοῖς καὶ ἀπίστοις καὶ ἐβδελυγμένοις καὶ φονεῦσι καὶ πόρνοις καὶ φαρμακοῖς καὶ εἰδωλολάτραις καὶ πᾶσι τοῖς ψευδέσι τὸ μέρος αὐτῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ καιομένῃ ἐν πυρὶ καὶ θείῳ, ὅ ἐστιν ὁ θάνατος ὁ δεύτερος. 

ΝΥΜΦΙΟΣ=ΑΡΝΙΟΝ-ιησούς χριστός.
ΝΥΜΦΗ=ΑΛΗΘΕΙΑ-Η μεγάλη πόλις-αγία ιερουσαλήμ-γυναίκα του αρνίου.
ΝΥΜΦΩΝΑΣ=ΠΝΕΥΜΑ-ουρανός και γη καινή-βασίλειον του θεού.

ΝΥΜΦΙΟΣ=ΑΡΝΙΟΝ-ιησούς χριστός.
ΝΥΜΦΗ=ΑΛΗΘΕΙΑ-ανθρωπότητα.
ΝΥΜΦΩΝΑΣ=ΠΝΕΥΜΑ-τριπλη δημιουργία.


"Tον νυμφώνα σου βλέπω, Σωτήρ μου, κεκοσμημένον και ένδυμα ουκ έχω, ίνα εισέλθω εν αυτώ˙ λάμπρυνόν μου την στολήν της ψυχής, φωτοδότα, και σώσον με".
ο νυμφίος της (χριστού) ανθρωπότητος
η αρχή-Α και το τέλος-Ω του ΠΑΣΧΑ

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.