Κυριακή, 22 Μαρτίου 2015

ΠαιΔεία

(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!) .
Π-Α-Ι-Δ-Ε-Ι-Α=7 ΓΡ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ-οι και ΜΑΘΗΤΗΣ-ές
Π-νεύμα σωφίας
Α-γάπη-ς
Ι-σότητα-ς
Δ-ιάκριση
Ε-λευθερία-ς
Ι-ερότητα-ς
Α-λληλεγγύη-ς
Π-νεύμα-πνευματικότητα=ο μαθητής να διδάσκεται Πνευματική Σωφία-Γνώση από πνευματικούς δασκάλους, θεωρητικά και πρακτικά και κυρίως ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ.

Α-γάπη= ο μαθητής να βιώνει-συμβιώνει την αδελφική αγάπη σε ένα περιβάλλον αγάπης-ενδιαφέροντος και ειλικρινούς κατανόησης και αυτό να είναι το δια-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ μέσα στο οποίο να ζει-δρα-αναπνέει-γνωρίζει-δημιουργεί.

Ι-σότητα= ο μαθητής να διδάσκεται-βλέπει-μαθαίνει βιωματικά-παραδειγματικά την πλήρη ισότητα-εξίσωση όλων (των συνανθρώπων-συμμαθητών-διδακάλων του) κατα πάντα και δια πάντα που αφορούν πρωτίστως τις αντικειμενικές υποχρεώσεις του και εν τη εκπληρώσει των καθηκόντων του να απολάβει τα νόμιμα και ηθικά-ισότιμα δικαιώματα του.

Δ-ιάκριση= ο μαθητής πάνω απόλα τα μαθήματα-διδαχές-υποχρεώσεις-καθήκοντα κλπ θα πρέπει να γνωρίζει να διακρίνει το ηθικά καλό απο το ηθικά μη αποδεκτό δηλαδή το κακό. η διάκριση δεν νοείται-κατανοείται μόνον δια της διανοίας και γνωστικά αλλά πρωτίστως και βιωματικά και αυτό εξαρτάται πάντοτε απο το ηθικό ποιόν του μαθητή αλλά και τις στιγμιαίες προαιρέσεις και προθέσεις του κατα την διαδικασία τις επιλογής και απόφασης του για κάτι που θέλει να πράξει. η ορθή διάκριση υπηρετεί-εξυπηρετεί το ΔΕΟΝ-χρέος και η λανθασμένη διάκριση υπηρετεί-εξυπηρετεί το ΑΝΩΦΕΛΕΣ-άχρείαστο, είναι συνεπώς προφανής η μεγάλη αξία για τον Διδάσκαλο και τον Μαθητή να βρίσκονται στην θετική θέση της εξυπηρέτησης του Δέοντος-Χρέους-σκοπού και όχι στην επιλογή άστοχων-άσκοπων-αχρείαστων σκοπών-στόχων-επιλογών που θα τους οδηγούν σε αστοχία-αποτυχία του έργου που θέλουν να εξ-υπηρετήσουν. η πνευματική και ηθική διάκριση οδηγούν πάντοτε τον άνθρωπο-μαθητή στην αληθινή πνευματική και ηθική ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ δηλαδή να γίνεται αυτός ένας άνθρωπος με φιλοσοφική και επιστημονική κατάρτηση-γνώση-παιδεία-διάνοια-νοημοσύνη, με ηθικά μεταμορφωμένη-καλλιεργημένη του καλού  ψυχή και με πνευματική πίστη-σταθερότητα θέσεων-ιδεών-ιδανικών καλού, αγάπης-σοφίας-αλήθειας-ελευθερίας-δικαιοσύνης-δοτικότητος και προσφοράς δωρεάν προς τους άλλους-μεγαλοψυχίας-πατριωτισμού και εν γένει αρετών και αξιών που να δείχνουν και να αποδεικνύουν τον χαρακτήρα και το ηθικοπνευματικό ανάστημα του, πέρα απο την γνώση και την επιστημονική κατάρτηση-επάρκεια του, και κυρίως να πυροδοτούν την ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ του μαθητή μέσα στο σχολείο και στην κοινωνία.

Ε-λευθερία= όλη η παιδεία-διαπαιδαγώγηση-εκπαίδευση του μαθητή οφείλει να καταλήγει αποτελεσματικά και δημιουργικά στην ελευθερία του ατόμου-μαθητή και του συνόλου-όλων των μαθητών-διδασκάλων, δηλαδή στην απ-ελευθέρωση τους απο ελαττώματα-πάθη-κακές συνήθειες-έξεις και κυρίως απελευθέρωση τους απο πλάνες θεωρείες, απο λαθεμένες απόψεις ή συμπεριφορές, απο ανήθικες πράξεις εχθρότητας-αδικίας-βίας-εκμετάλλευσης ανθρώπων απο διαχωριστικές πράξεις μίσους-υποκρισίας-αδιαφορίας, απο παράνομες πράξεις-έργα κλοπής-αρπαγής-εκδίκησης κλπ.
Με άλλα λόγια πρωτίστως η παιδεία-διαπαιδαγώγηση-εκπαίδευση να σκοπεί στην ηθική ανόρθωση και πνευματική συγκρότηση και μυητική εξύψωση των μαθητών δηλαδή την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, με παράλληλη επιστημονική κατάρτηση στα τεχνικά μαθήματα και την τεχνική γνώση-πληροφόρηση-ενημέρωση για τον τεχνικό πολιτισμο, τις νέες τεχνολογίες, την επιστημονική πρόοδο κλπ, δηλαδή την ΕΡΓΑΣΙΑ . Η ελευθερία είναι πρωτίστως εσωτερική και ως εσωτερική καθωρίζει περισσότερον ή ολιγώτερον και την εξωτερική ελευθερία του ανθρώπου-μαθητή.

Ι-ερότητα= η ιερότητα-ιεροπρέπεια-σεβασμός της πατρίδας, της θρησκείας-ιερών παραδόσεων, ο σεβασμός των νόμων και θεσμών της πολιτείας, του πολιτεύματος-της δημοκρατίας κλπ. οφείλει να αποτελεί αντικείμενο εκπαίδευσης-διαπαιδαγώγησης των μαθητών και των πολιτών μιας χώρας . Λαός χωρίς φιλοπατρία και πίστη-αγάπη στον θεό και την πατρογονική του θρησκεία, είναι καταδικασμένος να υποδουλωθεί στην πρώτη επίθεση των εχθρών του και να χαθεί οριστικά απο το προσκήνιο της ιστορίας. Λαός χωρίς σεβασμό στους νόμους της πολιτείας και τους θεσμούς του κράτους, είναι επίσης καταδικασμένος να μην μπορέσει ποτέ να δημιουργήσει ανώτερο πολιτισμό και οικονομική και κοινωνική ισχύ και συνεπώς στην πρωτη κρίση που θα έρθει θα κινδυνεύει με κατάρρευση και διασκορπισμό .

Α-λληλεγγύη= η υποστήριξη-αμοιβαιότητα-αλληλεγγύη μεταξύ συμμαθητών και μαθητών-καθηγητών αποδεικνύει το ΕΜΠΡΑΚΤΟΝ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ-αδελφότητος των μαθητών και διδασκάλων του ιδίου σχολείου-ομάδας-κοινότητας. η αλληλέγγυος αγάπη δημιουργεί την ισχυρή ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ οι οποίοι μπορούν να συν- ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ πρωτίστως πάσης φύσεως φυσικά, ηθικά και τεχνικά έργα καλού, με αισθητική και ωραιότητα με σοφία και τέχνη-επιστήμη και να ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΥΝ και ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΟΥΝ στη έκφραση πάσης φύσεως αρετών και χαρισμάτων, διανοητικών, ψυχικών, υλικών, πνευματικών, τα οποία ενυπάρχουν σε κάθε άνθρωπο-μαθητή σε σπερματική κατάσταση. Ετσι, οικοδομείται ο ναός των αρετών ενός σχολείου-διδακτηρίου (μιας πόλεως) και το θέατρο τέχνης των ενάρετων ανθρώπων μαθητών-διδασκάλων ηθοποιών, οι οποίοι είναι καθόλα έτοιμοι να διαδραματίσουν ο κάθε ένας και η κάθε μία τον ρόλο που τους αναλογεί και τιουτοτρόπως το έργο να στεφθεί με επιτυχία.

 ΠΑΙΔΕΙΑ
1-ΠΝΕΥΜΑ- 2-ΑΓΑΠΗΣ- 3-ΙΣΟΤΗΤΟΣ
4-ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ
5-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ- 6-ΙΕΡΟΤΗΤΑΣ- 7-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑ
1-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- 2-ΑΓΑΠΗ- 3-ΙΣΟΤΗΤΑ
4-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
 5-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ- 6-ΙΕΡΟΠΡΕΠΕΙΑ- 7-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΠΑΙΔΕΙΑ
 1-ΠΝΕΥΜΑ σωφίας 2-ΑΓΑΠΗΣ- 3-ΙΣΟΤΗΤΟΣ
4-ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ- ΙΕΡΟΤΗΤΑ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Π-ΝΕΥΜΑ=ΣΩΦΙΑ=ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ=ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΩΦΙΑΣ
Α-ΓΑΠΗ=ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ=ΗΘΙΚΗ=ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΓΑΠΗΣ
Ι-ΣΟΤΗΤΑ=ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ=ΑΡΜΟΝΙΑ=ΑΡΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ
Δ-ΙΑΚΡΙΣΗ=ΟΡΘΗ Δ-ΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ=Δ-ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Ε-ΛΕΥΘΕΡΙΑ=ΑΠ-ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ=ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΕΡΓΟΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
Ι-ΕΡΟΤΗΤΑ=ΙΕΡΟΠΡΕΠΕΙΑ-ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΙΕΡΩΝ ΒΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΩΝ
Α-ΛΛΗΛΕΓΓΥΗ=ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑ-ΣΥΜΠΑΘΕΙΑ-ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΨΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.