Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014

το ΤρίΓωνο ΕΝότης

 ΗΛΙΟΣ-ΣΕΛΗΝΗ
(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!) .
 1. Ε
 2. ΕΝ
 3. ΕΝΟ
 4. ΕΝΟΤ
 5. ΕΝΟΤΗ
 6. ΕΝΟΤΗΣ
ενότης=6 γρ
ε+ν+ό+τ+η+ς= 77
6= ο αριθμός του τελείου-τελείωσης- η τελειότης
6=1-6-21= 3 (χ7)
ο 6 είναι δημιούργημα της θείας τριάδος: 1+2+3=6 ή 1χ2χ3=6 . ομοίως και ο άνθρωπος μπορεί να γίνει ΑΥΤΟδημιουργός-τέλειος, εαν καταφέρει να τελειοποιήσει και ενοποιήσει το τρισυπόστατο του-ύλη-ψυχή-πνεύμα (της διανοίας του υπαγωμένης στο πνεύμα του) .
6=21=3 και 3χ7 : η τριαδική δύναμη-3 της επτάδος-7 η οποία προκύπτει απο την εσωτερική δύναμη της τελειότητος-6, επιφέρει ενοποιητικά αποτελέσματα, αφού ο νόμος-7 επικρατεί σε όλα τα επίπεδα-επενδύματα (σωμα-ψυχή-πνεύμα=777)

77=διπολική παρουσία του αριθμού 7 το οποίο συμβολίζει τον νόμο. ο 77 είναι η παρουσία της αγάπης-σωφίας του Νόμου, είναι ανεπτυγμένος πλήρως ο νόμος της ίσης απόδοσης-ανταπόδοσης του καλού-η κυριότης .

αριστερή πλευρά τριγώνου= Ε χ 6=6χ5=30
δεξιά πλευρά= ενότης=77
βάση= ενότης= 77 +
30+77+77= 184

ελλάς=46+δώρα=46+αγάπη_σοφία=92=184
1= Α (=μονάς=θεός=αλήθεια)
μύησις=84
πνευματικός κόσμος=1 ψυχικός κόσμος=8 υλικός κόσμος=4
1=ενότης                8=αρμονία                    4=ισορροπία

100= Γ (τριπλή-3δική) Δημιουργία= 100
80=η σωφία
4=Δ

το Δ= Δύναμις (της πνευματικής Σωφίας η οποία είναι ο Δημιουργός της Γ=τριπλής Δημιουργίας=Γ=3 δημιουργίες ) (το Δ είναι το Κύριο γράμμα που ερμηνεύει και συνδέει Ουρανό και Γή καθώς το σχήμα του είναι το Τρίγωνο= πνεύμα και η αριθμητική του απόδοση είναι ο 4 ο οποίος χαρακτηρίζει την ύλη) (ΠΥΡαμίς).

Αθήνα ή ΑΘΗΝΆ=30 (η Αθηνά=η Σωφία)
Ο ΛΟΓΟΣ= 77
ο λόγος= 77 +
184

Ε_ΛΛ_ΑΣ=
το Ε=ο θεός-ΕΩΝ αλλά και ο άνθρωπος-ΕΓΩ
το διπλό ΛΛ= Ο ΛΟΓΟΣ-θεός και ο λόγος-άνθρωπος
το ΑΣ= είναι το Δίπολον Α-γάπη_Σ-ωφία (που δρα στην 3πλή δημιουργία)
ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΌΣ=υιός του θεού(ΛΟΓΟΣ)-υιός του ανθρώπου(λόγος)

εσωτερικό τριγώνου=
ΝΝΝ=13Χ3=39
ΟΟ=2Χ15=30
Τ=1Χ19=19
ΣΎΝΟΛΟΝ=88

κόσμος= 88
(ΙΩΑ: 1η 5-19:) οἴδαμεν ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐσμεν, καὶ ὁ κόσμος ὅλος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται.
η κρίσις=88 

η ενότητα είναι αυτή η οποία θα αποκαταστήσει το παν στον θεό και η οποία θα επέλθει μετά την κρίση του πονηρού-κακού δηλαδή μετά την εκμηδένιση του ως κακόν πνεύμα και την μετουσιωση του σε πνεύμα καλού (διότι το πνεύμα είτε του καλού είτε του κακού είναι αθάνατο και συνεπώς δεν μπορεί να χαθεί-το πνεύμα του κακού, αλλά να μετουσιωθεί σε καλόν) .

8=αρμονία
88=16=1+6=7=δικαιοσύνη

ο αδάμ-εύα

ΑΔΑΜ=18
ΕΥΑ=26 +
σύνολον 44
ΕΔΕΜ=26
σύνολον 70

ενόσω ο αδάμ-εύα παρέμεναν στην εδέμ, ήταν υπο την προστασία του νόμου=7 του καλού και έτρωγαν τους καρπούς του δένδρου της ζωής=+10 (αφού δεν είχε ακόμη εκδηλωθεί το κακόν-μεσα στον παράδεισο του (αμιγώς) δισύνθετου πνεύματος-εγώ τους= δένδρο γνώσεως= -10 ) .

όταν λοιπόν οι πρωτόπλαστοι έξεπεσαν, λόγω της παρ-ανομίας-ανυπακοής τους, τότε η αμιγώς δισύνθετη κατάσταση-ζωή τους έλαβε σάρκα και οστά-υλοποιήθηκε (υλομορφοποίηση των πνευμάτων-εγώ-όντων, ανθρώπινων όντων) και συνεπώς, Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ-άρρεν και θήλυ, διχάστηκε δηλαδή διπλασιάσθηκε αρνητικά : αδάμ+εύα=44 χ -2 = 88= κόσμος (όπου εδώ πλέον λόγω του κακού περιβάλλοντος (δισύνθετος καλού-κακού κόσμος) και της ήδη κακής φύσης-κατάστασης-ζωής τους (ενεργοποιημένης επι τω κακώ= εκβλάστηση του σπερματικού κακού-εγώ τους )

η ΠΤΩΣΗ-ΕΚΠΤΩΣΗ των πρωτοπλάστων "διέσπασε" την ενότητα και αρμονία που επικρατούσε στον παράδεισο του πνεύματος τους και τους κατέστησε πλέον απο ΠΝΕΥΜΑ-ΤΟ-ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ, σε ΝΟΗΣΙΟ-κρατούμενους-νοησι-αρχούμενους και υλιστές (άλλωστε την πτώση τους προκάλεσε η νόηση τους η οποία υπέπεσε σε πειρασμό-στον πειρασμό του να φάνε τον απαγορευμένο καρπό και να γίνουν θεοί όπως ο θεός. αυτό βέβαια που κατάφεραν είναι να ξεγυμνωθούν απο την ΠΙΣΤΗ τους στον πνευματικό θεό έναντι της ΓΝΩΣΗΣ που τους πρότεινε ο όφις ο αρχαίος, το πνεύμα του κακού) .

(ματθαίου 26:26-28) ᾿Εσθιόντων δὲ αὐτῶν λαβὼν ὁ ᾿Ιησοῦς τὸν ἄρτον καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασε καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς καὶ εἶπε· λάβετε φάγετε· τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου· 27 καὶ λαβὼν τὸ ποτήριον καὶ εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων· πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες· 28 τοῦτο γάρ ἐστι τὸ αἷμά μου τὸ τῆς καινῆς διαθήκης τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.29 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ πίω ἀπ᾿ ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω μεθ᾿ ὑμῶν καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρός μου. 30 Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν.

ΑΡΤΟΣ=70 (η αγάπη-τροφή)= 7
ΟΙΝΟΣ=70 (η σωφία-πόσις)= 7

αδάμ+εύα=44
Η ΕΔΕΜ=33  +
σύνολο 77 =ενότης

(Η ΕΔΕΜ αυτή δεν θα είναι η ατομική εδεμ-πνεύμα του καθε ανθρώπου αλλά Η ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΗ ΕΔΕΜ ΣΤΟΝ ΘΕΟ_ΠΝΕΥΜΑ) .

ΕΝΟΤΗΣ= έ-σ-τ-η ό-ν= στάθηκε-αναστήθηκε το ΟΝ (άνθρωπος-κόσμος)
ΕΝΟΤΗΣ=Ν-Ε-Ο-Τ-Η-Σ (ΗΒΗ)= η αιωνία νεότης (αθανασία-αφθαρσία) των όντων-για κάθε ΗΡΑΚΛΗ-ΝΙΚΗΤΗ ΑΝΘΡΩΠΟ .

ΑΛΗΘΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΕΝΟΤΗΣ
 1. Ε
 2. ΕΝ
 3. ΕΝΟ
 4. ΕΝΟΤ
 5. ΕΝΟΤΗ
 6. ΕΝΟΤΗΣ 
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ: ΝΝΝ-ΟΟ-Τ= ΤΟ ΟΝ - Ν-Ν και ΟΝ ΟΝ και ΟΝ ΝΤΟ_Ν κλπ. (ντό=1η νότα απο τις 7 και 8η)
 
ΤΟ ΟΝ = το ένα και μοναδικό ον-ζωή, και το δίπολον Ν= ΝΝ=ΝέοΝ=καινόν (αΝαγεΝΝημένοΝ) αλλά και ΝΝΝ=(άνθρωπος με) ΝΟΜΟΝ_ΝΑΟΝ_ΝΟΥΝ αΝακαιΝισμέΝοΝ)
ον-ον= δίπολον ον (αδαμ-εύα)
ον ντόν=ον κύριον (ντόνο οΝ) (dono-donum..) 
 
ΕΝΟΤΗΣ= Η ΝΤΕΟΣ =deos= οι θεοί (deos=θεός-1)

deos=θεοί και Η=7= οι 7 άγγελοι-πνεύματα του θεού...κλπκλπκλπ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.