Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ: ΑΛΗΘΕΙΑ

 
(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!) .
ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ: ΑΛΗΘΕΙΑ
 1. Α
 2. ΑΛ
 3. ΑΛΗ
 4. ΑΛΗΘ
 5. ΑΛΗΘΕ
 6. ΑΛΗΘΕΙ
 7. ΑΛΗΘΕΙΑ
αριστερή πλευρά: =7
βάση: ΑΛΗΘΕΙΑ=42
δεξιά πλευρά: ΑΛΗΘΕΙΑ=42
42+42=84=ΜΥΗΣΙΣ
7+42+42=91= 7 χ 13
7=Η
13=Ν
ΗΝ=ήτο-υπήρχε αιωνίως 
(ΠΑΤΗΡ=ΗΝ ΛΟΓΟΣ=ΩΝ ΠΝΕΥΜΑ=ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ)
91=1+9=10= 1=Α (1-9)
το εσωτερικό περιεχόμενο του τριγώνου ΑΛΗΘΕΙΑ:
ΛΛΛΛ=11+11+11+11=44 =ΑΔΑΜ=18 + ΕΥΑ=26= 44
ΗΗΗ=7+7+7=21= Φ=1,618 (φως-αρμονία-συμμετρία)
ΘΘ=8+8=16= Π=3,14 (πύρ-δημιουργικότητα-αναλογικότητα)
Ε= 2,71 (εωνιότητα-υπερβατικότητα-απολυτότητα)
ΗΝ
Α
Ε
Π
Φ
ΑΔΑΜ_ΕΥΑ

ΑΛΗΘΕΙΑ=1-2-3-4-5-6-7 ΓΡ=1-7=28

ΑΓΑΠΗ=28

28=7+7+7+7

7
7 + 7
7

1-7=28


82= 64

ΣΟΦΙΑ=64

ΑΛΗΘΕΙΑ=7=28=ΑΓΑΠΗ-ΣΟΦΙΑ


Αλήθεια=42+Αγάπη=28+Σοφία=64= 134
1=κύκλος= ο = θεός
3=τρίγωνο= Δ= ουρανός
4=τετράγωνο= + =γη

ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΑΔΑΜ_ΕΥΑ =7 ΓΡ
 1. Α
 2. ΑΔ
 3. ΑΔΑ
 4. ΑΔΑΜ
 5. ΑΔΑΜΕ
 6. ΑΔΑΜΕΥ
 7. ΑΔΑΜΕΥΑ
αριστερά: 7Α=7
κάτω: ΑΔΑΜΕΥΑ=44
δεξιά: ΑΔΑΜΕΥΑ=44
44+44=88=ΚΟΣΜΟΣ
44+44+7=95
19 χ 5 =95 =14=5
Ε=5 14=Ξ = ΕΞ =6
Τ=19
Ε=5
ΕΞ- ημέρες δημιουργίας του ΘΕΟΥ

Τ=τρίτη ημέρα δημιουργίας
Ε=έκτη ημέρα δημιουργίας

Τρίτη ημέρα
Και είπε ο θεός: "Να συγκεντρωθούν τα νερά που βρίσκονται κάτω από τον ουρανό σ' ένα μέρος και να φανεί η ξηρά". Και έγινε έτσι. Ο θεός ονόμασε την ξηρά Γη και τα συγκεντρωμένα νερά θάλασσα. Και είδε ο θεός ότι αυτό ήταν καλό. Τότε είπε ο θεός: "Να βλαστήσει η γη χλωρό χορτάρι, που να παράγει σπόρο, και δέντρο που να δίνει καρπό, σύμφωνα με το είδος του". Και έγινε έτσι. Και είδε ο θεός ότι αυτό ήταν καλό. Και έγινε βράδυ και έγινε πρωί: τρίτη ημέρα.


Έκτη ημέρα
Και είπε ο θεός: "Να γεννήσει η γη διάφορα είδη ζώων, κτήνη και ερπετά". Και έγινε έτσι. Και έκανε ο θεός τα διάφορα είδη ζώων της γης, τα κτήνη και τα ερπετά. Και είδε ο θεός ότι αυτό ήταν καλό. Τότε είπε ο θεός: "Να κάνουμε τώρα τον άνθρωπο "κατ' εικόνα και ομοίωσιν ημών" και ας εξουσιάζει αυτός τα ψάρια της θάλασσας και τα πουλιά του ουρανού και τα ζώα όλης της γης". Και έκανε ο θεός τον άνθρωπο όμοιο με τον εαυτό του. Έκανε τον άντρα και τη γυναίκα

ΑΔΑΜ= ΑΔΑΜ-ΕΥΑ
Α-νατολή
Δ-ύση
Α-ρκτος (βορράς)
Μ-εσημβρία (νότος)
Ε-ργον
Υ-πηρεσία
Α-ανθρώπου-πότητος

ΑΔΑΜ-αδάμ=σταυρός= + =κόσμος=4 σημεία του κόσμου
ΑΔΑΜ-εύα=σημαίνει ΖΩΗ-μητέρα όλων των ζώντων

ΕΔΕΜ=το πνεύμα του θεού στον άνθρωπο ( + ) =παράδεισος
Ε=Ενιαία (ύλη)
Δ=Δύναμις (διάνοια)
Ε=Ενότης (πνεύμα)
Μ=Μία (ψυχή)

εσω-τερικά του τριγώνου-ΑΔΑΜ_ΕΥΑ :
ΔΔΔΔ=4Χ4=16=Π=3,14 (Π=πνεύμα: Δύναμις-Δυαδικότης-Διπολικότης-Δημιουργία ...Δύναμις:Δωρεάν Διάθεσις Δυνάμεων...)
ΑΑΑ=111=3Α (ΑΑΑ=αγία τριάς: άγιος-αγαθός-αγνός=111)
ΜΜ=12+12=24= Ω-ΜΕΓΑ (ΩΝ-τέλος-επιστροφή και 12χ 12=144= η πόλις αγία ιερουσαλήμ)
Ε=2,71 (5Α=ΑΝΘΡΩΠΟΣ τέλειος-ΟΥΡΑΝΙΟΣ=ΑΑΑΑΑ=αγιος-αγαθός-αγνός-αγαπών-αλληλέγγυος)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.