Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2014

οι διαλογισμοί οι κακοί

 
(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!) .
οι διαλογισμοί οι κακοί (ΙΗΣ.ΧΡ)
ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ=ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΙΑΣ-ΝΟΥ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ-είναι κυριολεκτικά ο ΑΔΗΣ-ΘΑΝΑΤΟΣ-ΚΟΛΑΣΗ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΦΡΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΘΕΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ. (πάντα ταύτα τα πονηρά έσωθεν εξέρχονται και μολύνουσι τον άνθρωπον) .

ΕΙΝΑΙ 12 διαλογισμοί=ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΚΑΚΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΟΝΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ-ΦΥΛΗΣ-ΦΥΛΟΥ-ΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΛΠ
σημ: η διάνοια η οποία παράγει-κάνει δια-λογισμούς είναι το ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ-ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ του αμιγώς δισύνθετου πνεύματος-εγώ-του ανθρώπου, δηλαδή του τρισυνθέτου-τρισυποστάτου ανθρώπου: ύλης-ψυχής-πνεύματος, συνεπώς οι διαλογισμοί αφορούν την ύλη-την ψυχή και το πνεύμα του άνθρωπου ο οποίος ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ υλικά-διανοητικά (ο εξωτερικός άνθρωπος-έξωθεν) και ψυχικά-πνευματικά (ο εσωτερικός άνθρωπος-έσωθεν). Η ύλη-σώμα (αισθήσεις) και η διάνοια (διανοητικές σκέψεις-κατανοήσεις-γνώσεις) ενημερώνουν-ειδοποιούν το εγώ για τις ανάγκες-επιθυμίες-διανοήματα-κατανοήσεις-εκφράσεις του εξωτερικού υλοδιανοητικού ανθρώπου δια μέσου της διανοίας, ομοίως και η ψυχή πνεύμα (άϋλα-αόρατα) εξωτερικεύουν-εξωτερικεύονται διαμέσου του υλο- διανοητικού ανθρώπου και οι θελήσεις-εντολές της ψυχής και του πνεύματος αφενός δια της διανοίας ενημερώνεται το εγώ, αφετέρου δια της υλης-διανοίας γίνονται γνωστές στην εξωτερικότητα δηλαδή υλοποιούνται-εκφράζονται. εδώ φαίνεται πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της κατα τα άλλα ανύπαρκτης διανοίας (πράσινο άλογο) η οποία με τον θάνατο της ύλης εξαφανίζεται ως οντότητα και κατάσταση διανοητική (αφού δεν αποτελεί συστατικό του τρισυνθέτου άνθρωπος αλλά προκύπτει ώς κατάσταση απο την συγκρότηση του τρισυνθέτου) και είναι διάχυτη σε όλο το σώμα με επίκεντρο τον ανθρώπινο εγκέφαλο . (εγκέφαλος-νους/διάνοια- διανοητική λειτουργία= σκέψη-κατανόηση-λογική-στοχασμός-διαλογισμός κλπ) .

ο ιησούς χριστός δια των όρων " ΚΑΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΝΗΡΟΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ-πονηρά" θέλει να καταδείξει την ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΟΗΣΕΩΣ-ΔΙΑΝΟΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΟΥ-ΔΙΑΝΟΙΑΣ στον άνθρωπο (είναι ο άνθρωπος) , αφού αυτός είναι ο ρυθμιστής και εκφραστής του τρισυποστάτου ανθρώπου. η διάνοια (αήρ) εκτός των άλλων προσομοιάζει με το πνεύμα (πνοή) καθώς και τα δύο κάνουν σκέψεις, η διάνοια διανοητικές-καθημερινές-κοσμικές-φλύαρες-πολλές και πολυποίκιλες-άστατες-αντιφατικές-αρνητικές και θετικές κλπ ενώ το πνεύμα του καλού μέσα μας εκδηλώνει απευθείας ή μέσω της διανοίας και δια της διανοίας στο επίκεντρο του όντος-το εγώ, σκέψεις πνευματικές-λιτές-απλές-βαρυσήμαντες-αληθινές-λόγους του λόγου-αγίου πνεύματος, που σκοπούν στην πνευματική προαγωγή και πνευματική ανέλιξη του συγκεκριμένου ανθρώπου. Η διάνοια του ανθρώπου (που είναι και η βασική αποκάλυψη της τρίτης διαθήκης για το τι είναι τι κανεί και τι πρέπει να κανει ο άνθρωπος με αυτήν- να την υπάγει στο μέσα του πνεύμα του θεού ώστε σε αυτήν να αποκοπή η πρόσβαση του κακού και η εξουσία πάνω της) είναι πάρα πολύ ευάλωτη στις επιδράσεις-επήρρειες του κακού-πνεύματος ειδικά όταν ο άνθρωπος δεν διάγει ηθικόν βίο-ζωή ούτε αναζητά-γνωρίζει-βιώνει-τηρεί την αλήθεια και τις εξ αυτής εκπορευόμενες αρετές. Η διάνοια είναι ΔΙΣΥΝΘΕΤΗ ΟΠΩΣ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-δύο δυνατοτήτων/φορών και αποτελεί ένα ΕΚΚΡΕΜΕΣ το οποίο πρέπει να σταθεροποιηθεί (να σταματήσει ο χρόνος-του κακού ωρολογίου) σύμφωνα με τις επιταγές του πνεύματος της αληθείας ώστε ο νους να καταστεί φωτο-πύρινος-σοφός-πνευματικός (άχρονος-υπερβατικός του χωροχρόνου) δηλαδή ιππότης-υπασπιστής του βασιλιά που είναι το πνεύμα-άνθρωπος . (όσο δεν γίνεται αυτό ο νους-διάνοια θα αποτελεί την πύλη του άδη-κολάσεως την οποία ο άνθρωπος θα εισέρχεται και θα εξέρχεται καθημερινά τρεφόμενος με πνευματικά και διανοητικά σκουπίδια και διδασκόμενος απο δαιμόνια την άρνηση-διαχωρισμό-ατομικότητα-εγωϊσμό-αυτοπροβολή-αναλήθεια-αδικία-πλάνη-σκοτεινή δύναμη-εξουσία πάνω στους άλλους και άλλες διαβολικές-σκοτοφορικές συλληψεις-τις οποίες βέβαια και δεν θα κατανοεί διότι το εγώ του θα ευρίσκεται στο σκότος και μάλιστα χωρίς φανό και φως. (η μόδα, το shoping τάχα μου therapy, η showbiz, οι λεγόμενοι celebrities, η μελέτη όλων αυτών των σεξομυθιστορημάτων και άλλες αυτές οι άπειρες πολυποίκιλες βαρβαρικές συνήθειες-δραστηριότητες νέων και ηλικιωμένων, σε τι αποσκοπούν ; το μόνο βέβαιο είναι η εκπόρνευση ο σεξισμός η ασωτεία- η τάχα μου διασκέδαση- και το να μην είναι κανείς out αλλά να είναι in και κυρίως να μην είναι μόνος- μόνη !! τι κρίμα θεέ μου να μας έχεις δώσει τοσα πολλά σαν λαό και εμείς να τα περιφρονούμε γιατί ανακαλύψαμε τα barakia και τους celebrities και να αφίνουμε τους κατσιδιάρηδες και τους φουσκωμένους και καραφλούς και πειρατές μουστακαλλήδες να τα καπηλεύονται μέσα απο τον δήθεν πατριωτισμό τους και τον δήθεν εθνισμό-ελληνισμό τους, επειδή οι άλλοι...μήδισαν!)

Μάρκ. 7:14-23 Και προσκαλέσας πάντα τον όχλον, έλεγε προς αυτούς· Ακούετέ μου πάντες και νοείτε. Δεν είναι ουδέν εισερχόμενον έξωθεν του ανθρώπου εις αυτόν, το οποίον δύναται να μολύνη αυτόν, αλλά τα εξερχόμενα απ' αυτού, εκείνα είναι τα μολύνοντα τον άνθρωπον........Ούτω και σεις ασύνετοι είσθε; δεν καταλαμβάνετε ότι παν το έξωθεν εισερχόμενον εις τον άνθρωπον δεν δύναται να μολύνη αυτόν;διότι δεν εισέρχεται εις την καρδίαν αυτού, αλλ' εις την κοιλίαν, και εξέρχεται εις τον αφεδρώνα, καθαρίζον πάντα τα φαγητά.Έλεγε δε ότι το εξερχόμενον εκ του ανθρώπου, εκείνο μολύνει τον άνθρωπον.Διότι έσωθεν εκ της καρδίας των ανθρώπων εξέρχονται οι διαλογισμοί οι κακοί, 1-μοιχείαι, 2-πορνείαι, 3-φόνοι, 4-κλοπαί, 5-πλεονεξίαι, 6-πονηρίαι, 7-δόλος, 8-ασέλγεια, 9-οφθαλμός πονηρός, 10-βλασφημία, 11-υπερηφανία, 12-αφροσύνη·πάντα ταύτα τα πονηρά έσωθεν εξέρχονται και μολύνουσι τον άνθρωπον.

οι διαλογισμοί οι κακοί


1=μοιχείαι= εξ-απατώ τον/την σύντροφο μου (το δίπολο μου=αφού είμαστε ΑΝΔΡΟ_ΓΥΝΟ) και συνεπώς ο άνδρας ΠΡΟΔΙΔΕΙ την αγάπη-αρμονία του και η γυναίκα ΠΡΟΔΙΔΕΙ την σοφία-προστασία της .Συνεπώς προδίδεται η ιδέα-κατάσταση της Διπολικότητος, που στον θεό είναι η αγάπη-σοφία, οπότε εισέρχεται ανάμεσα στο ζεύγος ο διαχωρισμός και η διπροσωπία-υποκρισία και τιουτοτρόπως επέρχεται η φθορά και η σήψη και διάλυση-θάνατος της σχέσεως με όλα τα τρομακτικά κακά αποτελέσματα για το ζεύγος την οικογένεια την κοινωνία το έργο του θεού. (η πεμπτουσία της τρίτης διαθήκης είναι η Διπολικότητα-αγάπη-σωφία δια της οποίας ο άνθρωπος θα εμφανίσει τον θεό ζώντα και δρώντα επι της γης, όπως ακριβώς γίνεται και στον ουρανό, και στο τέλος θα καταλήξει στον θεό, ως νύμφη υπερερωτευμένη τον νυμφίο χριστό).

2=πορνείαι= ιδιοτελής εκπόρνευση υλική δική μου ή των άλλων με σκοπό την απόκτηση χρημάτων-αγαθών- καλοζωϊας-ωφέλειας-εκμετάλλευσης προς πλουτισμό κλπ αλλά και ψυχική πορνεία=υποκρισία-ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΙΑ-ανθρωπολατρεία-δαιμονολατρεία-φυσιολατρεία-εικονολατρεία κλπ .

3=φόνοι= υλικός φόνος=θανάτωση υλική ενός ανθρώπου-ανθρωποκτονία ή ψυχικός φόνος=ΚΑΚΟΠΟΙΟΣ φαρμακεία-ΚΑΚΗ ΕΠΗΡΡΕΙΑ-δολοφονικό ΜΙΣΟΣ-εχθρότητα-ζηλοφθονία-διαβολή κλπ ή πνευματικός φόνος= παραπλάνηση-πνευματική εξαπάτηση-οδήγηση στο κακό-μαύρη μαγεία .

4= κλοπαί= κλέβω-αρπάζω παράνομα υλικά αντικείμενα ή χρήματα ή περιουσιακά στοιχεία ή αντικείμενα-πράγματα που ανήκουν σε άλλους(ανεξαρτήτως εαν και αυτοί είναι κλέφτες) ή κλέβω-αρπάζω διανοητική ή πνευματική εργασία κάποιου την οποία παρουσιάζω ως δική μου και το χειρότερο όλων ΑΠΟΣΤΕΡΩ με πολλούς τρόπους-με κάθε μέσον ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΟΥ(αυτόν τον πλούτο που η φύση και ο θεός μου χάρισαν δωρεάν με σκοπό να τον μοιράσω-διανέμω δωρεάν με την σειρά μου προς την κοινωνία και τους συνανθρώπους μου- αυτόν τον πλούτο τον οποίο κάθε άνθρωπος οφείλει να εργάζεται και να αξιοποιεί ως έργο ζωής και αποστολή του στην γη. συνεπώς αφού δωρεάν έλαβα δωρεάν οφείλω και να δώσω-όπως έλαβα. αντί αυτού ΕΓΩ κατακρατώ αυτή την δωρεά και έτσι την στερώ-αποστερώ απο τους νόμιμους αποδέκτες της και συνεπώς είμαι ΚΛΕΦΤΗΣ .

5=πλεονεξίαι= η πλεονεξία είναι η αντιαρετή που εξωθεί-εθίζει τον άνθρωπο να θέλει-επιθυμεί να ΑΠΟΚΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΕΣΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΓΗ ("... τον ΑΡΤΟΝ ημών τον ΕΠΙΟΥΣΙΟΝ δος ημίν σήμερον...και τίποτε άλλο).

6-πονηρίαι = η πονηρία είναι η εσκεμμένη εκ του κακού ενέργεια-ΠΑΓΙΔΑ που στήνουμε στον άλλον -τον συνάνθρωπο μας, είναι το ΔΟΚΑΝΟ που θα τον παγιδεύσει-εγκλωβίσει στην απάτη-πονηρία την οποία εμείς εντέχνως έχουμε στήσει. Η ΠΟΝΗΡΙΑ ΕΊΝΑΙ Η "ΣΟΦΙΑ" ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ -η φρόνηση του η οποία ουσιαστικά είναι και άσοφη και ασύνετη παρότι ξεγελά τον (ΑΝΟΗΤΟ-άνθρωπο της άγνοιας, ατελή-ανήθικο κλπ) άνθρωπο ή τον ΑΘΩΟ-ΑΦΕΛΗ-αγνοούντα άνθρωπο (μικρή ηλικία ή άνθρωπο που αγνοεί το κακό κλπ). ο σκοπός της πονηρίας είναι η εξαπάτηση-παραπλάνηση ώστε το θύμα να εννοήσει άλλο απο αυτό που εγώ είμαι-ή προσφέρω σε σχέση με αυτό που του εμφανίζω-προσφέρω ότι είμαι-δίνω (το φαίνεσθαι-δήθεν σε σχέση με το όντως είναι-αλήθεια κλπ).

7-δόλος= ο δόλος είναι η κακή πρόθεση η κακή προαίρεση αλλά και το βασικό όπλο του πονηρού ανθρώπου, είναι το δόλιο άγκιστρο να ψαρέψουμε το θύμα μας το οποίο θα τσιμπήσει το ΔΟΛΩΜΑ και την φόλα την οποία του έχουμε ρίξει. ο δόλος είναι ΥΠΟΥΛΙΑ-απάτη στημένη ομορφιά η οποία είναι εξωτερικά καλή-αισθητικά σύμμετρη-φωτεινή αλλά το περιεχόμενο της είναι μαύρο και άραχλο-σάπιο-βρώμικο-τάφος νεκρού.

8-ασέλγεια= είναι η βίαιη και αναισχυντη-αισχρή παράβαση-παρα-βίαση της ηθικής συμπεριφοράς σε υλικό-φυσικό επίπεδο, ανήθικων ανθρώπων προς άτομα μικρής ηλικίας-αφελή και ανώριμα-ασυνείδητα, είναι η παρα φύσην βίαιη και αφύσικη ένωση δύο ατόμων ηθελημένα ή χωρίς την θέληση του ενός, είναι η τάση πρός τα άνομα πάθη πάσης φύσεως-πάσης ηλικίας-πάσης κακής ορέξεως ομόφυλων-ετερόφυλων-αλλόφυλων κλπ. (σημ: η κτηνοβασία και εν γένει η συνέυρεση με ζώα με τα οποία ο άνθρωπος ζει-κοιμάται μαζί τους κλπ εμπίπτουν στα πλαίσια και της ασέλγειας και της βλασφημίας, διότι αυτό είναι υποβάθμιση του ανθρώπινου πνεύματος που είναι πνευματοποιούν σε σχέση με το ζωοποιούν πνεύμα των ζώων. στο μέλλον δεν θα γίνονται ζωοθυσίες ούτε ο άνθρωπος θα χρησιμοποιεί τα ζώα βίαια και υποτακτικά) .

9-οφθαλμός πονηρός= Ματθ. 6:22-24 ο λυχνος του σωματος εστιν ο οφθαλμος. εαν ουν ο οφθαλμος σου απλους η (και) ολον το σωμα σου φωτεινον εσται. εαν δε ο οφθαλμος σου πονηρος η ολον το σωμα σου σκοτεινον εσται. ει ουν το φως το εν σοι σκοτος εστιν το σκοτος ποσον. ουδεις δυναται δυσι κυριοις δουλευειν η γαρ τον ενα μισησει και τον ετερον αγαπησει η ενος ανθεξεται και του ετερου καταφρονησει ου δυνασθε θεω δουλευειν και μαμμωνα.  ο πονηρός οφθαλμός είναι η ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑ (περί το έργον δηλαδή όχι το ίδιο το έργον αλλά το πέριξ=γύρω γύρω απλά να μαθαίνω θεωρητικά χωρίς πρόθεση να εργασθώ) είναι ΗΔΟΝΟΒΛΕΨΙΑ (βλέπω τα πάντα ηδονικά. ότι θα μου προξενήσει ηδονή-ευχαρίστηση-ικανοποίηση-ευδαινονία-ευτυχία. αλλά όμως ο σκόπος της ζωής-εργασίας του ανθρώπου είναι να σηκώσει τον σταυρό του-η σταύρωση-θλίψη-θυσία ώστε να μπορέσει να αναστηθεί, δεν ήρθε εδω να χορεύει και να τρώει και να ευτυχεί ! ήρθε να δώσει τον αγώνα του να επιτελέσει το χρέος του και το έργο της αποστολής του και να επιστρέψει στον θεό νικητής και νικηφόρος) , είναι η ΦΛΥΑΡΙΑ-το κουτσομπολιό, να βλέπω τι κανουν οι άλλοι να σχολιάζω να κρίνω να κατακρίνω και εν τέλει να ζω μια ζωή άλλη, των άλλων και όχι την δική μου την οποία και αγνοώ και δεν θέλω να ζήσω . ο λύχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός δηλαδή ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ-ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ-ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ-εικόμες-μορφές-εντυπώσεις-σχήματα-χρώματα-ήχοι κλπ.

10-βλασφημία= η παραποίηση-διαστροφή της οδού του θεού προς τον θεό της αλήθειας της αγάπης και της σοφίας του θεού, απο όλους όσους είναι ιερείς- συγραφείς- διανοούμενοι- φιλοσοφοι- επώνυμοι-καλλιτέχνες- έχοντες εξουσία και γενικά όλοι όσοι θεωρούνται με οποιον δήποτε τρόπο δάσκαλοι των ανθρώπων- καθηγητές- εσωτεριστές- ηγέτες αιρέσεων-θρησκειών κλπ . η άρνηση επίσης του ίδιου του θεού (αθεϊα-υλισμός κλπ) και η εναντίωση προς το έργο του (αγάπη-αλληλεγγύη-γνώση της αλήθειας που αποκαλύφθηκε απο τον ίδιο τον θεό ή τους απεσταλμένους του-προφήτες κλπ) αυτό είναι προδοσία και εναντίωση στην αλήθεια και συνεπώς Βλασφημία κατα του αγίου πνεύματος και της σοφίας θεού.

11-υπερηφανία = είναι η ΥΠΕΡΟΨΙΑ-ΜΕΓΑΛΟΜΑΝΙΑ-ΑΛΛΑΖΟΝΕΙΑ που συνπεριέχουν τον εγωϊστικό εθνικισμό τον άδικο ρατσισμό τον πλάνο φυλετισμό (την ανωτερότητα κάποιων έναντι άλλων, την υποτίμηση των κατώτερων των μη εχόντων κλπ), τον διανοουμενισμό-την πολυγνωσία κλπ και εκπορεύεται απο την ΝΟΗΣΙΑΡΧΙΑ-ΝΟΗΣΙΟΚΡΑΤΙΑ των μορφωμένων κυρίως ανθρώπων (κοσμική γνώση-επιστημονική αυθεντία κλπ) των εξουσιαστών των εχόντων χρήματα και μέσα χειραγώγησης-καθοδήγησης των ανθρώπων.

12-αφροσύνη = είναι η ΑΣΥΝΕΣΙΑ-ΑΝΟΗΣΙΑ-ΑΣΩΤΕΙΑ. ο σώφρων-συνετός-ενάρετος άνθρωπος είναι πάνω απολα ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ ΓΙΑΥΤΟ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟ-ΦΡΟΥΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΓΙΔΕΣ-ΔΟΛΟΥΣ-ΠΟΝΗΡΙΕΣ ΤΟΥ. αντίθετα ο άφρων-ασύνετος συμπερι-φέρεται και περιφέρεται στον κόσμο ασκόπως και προσπαθεί να την βγάζει ακόπως και βολευτικά-ευδαιμονιστικά εις βάρος των άλλων και της κοινωνίας-πολιτείας . οι επιλογές του πάντοτε είναι λανθασμένες και σκοπούν μόνο στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος και ωφέλειας του. δεν φροντίζει για το αύριο θέλει να ζει ευδαιμονιστικά είναι συνήθως άθεος ή προληπτικός ή θεούσος ή άεργος ή όλα μαζί κλπ και ποτέ μα ποτέ δεν είναι προνοητικός του καλού ή φρουρητικός του κακού. είναι ο ΠΑΡΑΦΡΩΝ ο οποίος καταλήγει ή να είναι ΠΑΡΑΣΙΤΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ή ΜΟΝΑΧΟΣ-ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ ΣΤΑ ΑΓΙΑ ΟΡΗ-ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΙΑ Ή ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΗΘΩΣ ΚΛΕΒΕΙ ΧΛΕΥΑΖΕΙ ΚΑΤΑΚΡΙΝΕΙ πλην του εγωπαθούς όμως και παρανοϊκού εαυτούλη του .

οι διαλογισμοί οι κακοί :
1-μοιχείαι, 2-πορνείαι, 3-φόνοι,
4-κλοπαί, 5-πλεονεξίαι, 6-πονηρίαι,
7-δόλος, 8-ασέλγεια, 9-οφθαλμός πονηρός,
10-βλασφημία, 11-υπερηφανία, 12-αφροσύνη·
πάντα ταύτα τα πονηρά έσωθεν εξέρχονται και μολύνουσι τον άνθρωπον.

οι διαλογισμοί οι καλοί :
1-πίστις, 2-αγάπη, 3-αλληλεγγύη,
4-φρούρησις, 5-πληρότης, 6-ειλικρίνεια,
7-άδολη παροχή, 8-αρμονία, 9-απλότης
10-αλήθεια, 11-ταπεινοφροσύνη, 12-πνευματική σωφία.
πάντα ταύτα τα αληθινά έσωθεν εξέρχονται και υγιαίνουσιν τον άνθρωπον. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.