Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2014

Ελλάς-Ισραήλ-Ευρώπη

(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!) .
ΕΛΛΑΣ
η Μήτηρ του Πνεύματος και ο Πολιτισμός του Λόγου-Σοφίας
ΙΣΡΑΗΛ=
ο Νόμος του Θεού και το Κοσμικό Κέντρο του Λόγου του Θεού
ΕΥΡΩΠΗ=
η Κόρη του Πνεύματος και του Πολιτισμού του Λόγου-Σοφίας 
ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ
Ἔγραψε δὲ καὶ τίτλον ὁ Πιλᾶτος καὶ ἔθηκεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ· ἦν δὲ γεγραμμένον· Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων. Τοῦτον οὖν τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν Ἰουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν τῆς πόλεως ὁ τόπος ὅπου ἐσταυρώθη ὁ Ἰησοῦς· καὶ ἦν γεγραμμένον Ἑβραϊστί, Ἑλληνιστί, Ρωμαϊστί.

ΕΒΡΑΪΣΤΙ= εβραίοι-ισραηλίτες-ιουδαίοι
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙ=έλληνες-ίωνες-ιαπετοί
ΡΩΜΑΪΣΤΙ=ρωμαίοι-ιταλοί-ευρωπαίοι-λατείνοι
ΕΛΛΑΣ=
ελ=έλιον-θείον= φως-πύρ ηλιακόν
λας=λίθος-τόπος-χώρα-εκλεκτή γη
έλλα=έδρα-του έλ-λίθου=σοφίας
άλς=θάλασσα= ύδωρ θαλασσινό

ΙΣΡΑΗΛ=
αήρ + λίς= λέων
αήρ=ήρα=υδροχόος και ο αντί-ποδας=λέων
ισ +ρα +ήλ= ίσ-ις +ρα=ήλιος + ήλ-θείος-ηλί-ος=πυρφως
ιησ=ΙΗσούΣ και ΙΣχύς-Λ=λόγος-ΗΛ=ήλιος

ΕΥΡΩΠΗ=
ευρω=εύρος-πλάτος +ώπη=όψη-πρόσωπο-οφθαλμός
ευ=καλόν-ωραίον-αληθές
πυρ=πύρ
ηώ=φως
Ε=ΕΙΜΙ=εισαι-ειμαι-ειναι= Ε=άνθρωπος
ΕΛΛΑΣ= εκλεκτή γη-τοπος-χώρα
ΙΣΡΑΗΛ= η χώρα του εκλεκτού
ΕΥΡΩΠΗ= η χώρα  των πραγματοποιήσεων του λόγου-πνεύματος

και πράγματι
ο ισραήλ έδωσε τον νόμο και γέννησε τον μεσσία
ο έλληνας έδωσε τον λόγο και την διάνοια και παρέλαβε τον μεσσία
η ευρώπη απο-δέχθηκε τον νόμο και λόγο του ισραήλ και του έλληνα

το Μέλλον της ανθρωπότητος θα καθωρίζει πλέον ο έλληνας (φορέας τόσο της διαθήκης του χριστού όσο και του αγίου πνεύματος- αλλά και του νόμου αφού ο ισραήλ εξέπεσε τότε νομοτελειακά και προοπτικά) και εάν ο ισραήλ δεν μετανοήσει-που αυτό βλέπω να γίνεται πολύ σύντομα (είναι ο λέων και βλέπω και τον υδροχόο), θα εξαφανισθεί απο προσώπου γης, σε περίπτωση όμως μετάνοιας και αποδοχής του μεσσία χριστού το μέλλον του θα είναι λαμπρόν καθώς θα αποτελέσει τον λαό που θα οργανώσει νομοτελειακά την ανθρωπότητα στην πίστη της προς τον θεό και τον χριστό. η ευρώπη είναι η χώρα με τους ελληνο-ποιημένους λαούς και όχι όπως παραποιημένα ονομάζονται λατινογενείς λαοί και το έργο της θα είναι ο πλατειασμός και η διεύρυνση του παρακλητικού και χριστικού έργου σε όλη την εναπομείνασα ανθρωπότητα . ο έλληνας λαός είναι η κορυφή της πυραμίδας γιαυτό και θα έχει να σηκώσει το μεγαλείτερο πνευματικό βάρος και που αφορά στην αποκάλυψη και διευκρίνηση της αλήθειας που προήλθε και θα απορρέει απο τον θεό .

ε-λλάς=46=10=1
ι-σραήλ=63=9=9
ε-υρώπη=89=17=8
198 (22χ9)
1-9=σύνολο της εννεαδικής κλίμακας των αριθμών
1 και 8+9=17
1-17=153=ελλάς-ισραήλ-ευρώπη
1χ9χ17=153=ο παράκλητος-υδροχόος (3η εποχή-διαθήκη)
9=Ι
17=Ρ
153=ΑΕΓ
ΑΓΕΙ Ρ=άγει ο Ρ=153
Ρ-ήμα=λόγος
Ρ-ήτωρ=διδάσκαλος του λόγου
Ρ-ώμος/-η=ρωμαλαίος-ισχυρός στην σκέψη
Ρ-άστος=ελεύθερος
Ρ-αβδούχος=κύριος-εκλεκτός-ποιμήν(ρομφαία)
Ρ-έων-Ρέα=η ροή του χρόνου(τροχός)=κύριος του ΧΡ_ΧΡ
Ρώς=βασιλεύς 
κλπ

αυτά είναι μερικά ΔΩΡΑ του Ρ=153
δώρα=46
ελλάς=46
θεός=46

ε-λλάς-ι-σραήλ-ε-υρώπη

ε+ε+ι=5+5+9=19=Τ= Τάξη-ιεραρχία ιησού χριστού
19=10=1
α=1
κ=10
τ=19
ΑΚΤ_ΙΣ=ισις και ιησούς (αλήθεια)

ελλάς= ο άρχων-σκηπτρούχος
ισραήλ=ο ιερέας βασιλεύς
ευρώπη=η ιέρεια βασίλισσα
τέλος του Α μέλους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.