Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

το ΠάΣΧα του ΜαΘηΤή

το ΜΟΝΟγραμμα ιηcού εσταυρωμένου
 
(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!) .
ΜΑΤΘΑΙΟΥ:
25 Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε καὶ τί πίητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος; 26 ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά· οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν; 27 τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα;
28 καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε; καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει· 29 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων. 30 Εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ, σήμερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον, ὁ Θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι;
31 μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες, τί φάγωμεν ἢ τί πίωμεν ἢ τί περιβαλώμεθα; 32 πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ· οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων. 33 ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν. 34 Μὴ οὖν μεριμνήσητε .
εἰς τὴν αὔριον· ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει τὰ ἑαυτῆς· ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς.


ΠΑΣΧΑ : (1η ανάγνωση)
πσχ=3 σύμφωνα
αα=2 φωνήεντα

3=1.2.3=πνεύμα=Ισχύς-Θέληση-Φαντασία
2=1.2=αγάπη-σοφία
-----
5 = 1.2.3.4.5=
123=θεός-πνεύμα
4=ύλη-κόσμος
5=εγώ-άνθρωπος

ΠαΣΧα =
αα=αγαπάτε αλλήλους= αγάπη-αλληλεγγύη
πσχ=πιστεύετε-συγχωρείτε-χαρίζε(σ)τε=πίστις-συγχώρεση-χάρις
αγαπώ-είμαι/γίνομαι έμπρακτα αλληλέγγυος-αδελφός
πιστεύω προς τον θεό-πνεύμα
συγχωρώ-αφίνω τον συνάνθρωπο-αδελφό
χαρίζω-παρέχω πάντα/αρετες-αγαθά προς πάντας

ΠΑΣΧΑ: (2η ανάγνωση)
τα 2 Α γίνονται 3 Α
Αγάπη Α-λληλεγγύη= Αλήθεια ιησού χριστού-Β' διαθήκη του θεού
(το αγαπάτε αλλήλους υπήρξε η εντολή-ΑΛΗΘΕΙΑ του ισ.χρ προς την πνευματικά πορεύομενη ανθρωπότητα της γης: " εντολήν καινήν δίδωμι ίνα αγαπάτε αλλήλους" και για τους εκλεκτούς του προσέθεσε ακόμη το "αγαπάτε τους εχθρούς υμών-και τους καταρωμένους ημάς").
το 1 Π γίνεται 3 Π
Π= Πίστις = Πνευματική Πόρευση
(ο πιστεύων, έχοντας επιτύχει ομοίωση προς τον πνευματικό θεό, είναι αυτός που πορεύεται πνευματικά και προσεγγίζει τον θεό-πνεύμα, με σκοπό την προσευχή και προσκύνηση και παράκληση και πνευμάτωση)
το 1 Σ γίνεται 3 Σ
Σ= Σοφία= Σιωπή-λή Συγχώρεση
(ο συγχωρών- όπως έκανε εν τέλει και ο ιησούς στον σταυρό- είναι αυτός ο οποίος έχει βιώσει βαθειά την ΑΓΑΠΗ γιαυτό και είναι-έγινε σοφός και ακριβώς γιαυτό ξέρει-μπορεί να ΣΙΩΠΑ και σιωπώντας να ΣΥΓΧΩΡΕΙ σιωπηλά-μέσα στην σιωπή)
το 1 Χ γίνεται 3 Χ
Χ= χριστός= Χάρις και Χρέος (χρεώστης)
(..."ότι ο ΝΟΜΟΣ εδόθη δια του ΜΩΫΣΕΩΣ, η δε ΧΑΡΙΣ και η ΑΛΗΘΕΙΑ εγένετω δια ιησού χριστού" . η Χάρις είναι εκδήλωση της ΑΓΑΠΗΣ- ΤΟΥ ΘΕΟΥ_ΛΟΓΟΥ και αφενός μεν χαρίζει δωρεάν- παρέχει τα πάντα προς τους πάντες (όντα-πνεύματα-δημιουργίες-άνθρώπους κλπ) και που αυτά είναι ΑΡΕΤΕΣ- ΔΩΡΑ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ κλπ, αφετέρου δε αποτελεί για τον δωρολήπτη και χαριτωμένο-χαριτο-δωρημένο, το ΜΕΓΑΛΟ ΤΟΥ ΧΡΕΟΣ-το δέον χρέος, χρέος που αφορά την εκπλήρωση του καθήκοντος να εργασθεί και να επιτελέσει το έργο του στην γη προσφέροντας στους συνανθρώπους το μύνημα της αλήθειας την αλήθεια αυτούσια και όλα τα αγαθά που απορρέουν απο αυτήν, εκδηλώνοντας και διαδηλώνοντας και διαχέοντας πλουσιοπάροχα και χαρισματικά και χαριστικά την αγαθοποιό προσωπικότητα του τις αρετές του τις δυνάμεις του την ψυχή και το είναι του χαριν του έργου της αλήθειας και μόνον αυτής. αυτή είναι και η εκπλήρωση του έργου της δωροληψίας της χάριτος του θεού και του χριστού .

ΠΑΣΧΑ: (3η ανάγνωση)
πάς-ΧΑ
πάς= πας-κάθε άνθρωπος (άρρεν και θήλυ) και Χ_Α= (ενούμενα)=
= ΑΑΑΑΑ=αγαπάτε αλλήλους (κάτω) άγιος-αγαθός-αγνός (άνω)= η εικόνα του τέλειου ανθρώπου στην γη= ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ.

ΠΑΣχΑ= πάσα Χ 
πάσα= πάσα-κάθε (γυναίκα) ψυχή-κοινωνία-ανθρωπότητα κλπ
Χ=σταυρός ψυχής=μεταμορφωτικός (+ Χ Τ κλπ)

σύνοψη :
ΠΑΣΧΑ= η θυσία-αυτοθυσία-αυτοταπείνωση του υιού του θεού ( ο τύπος) και υιού του ανθρώπου = ιησούς χριστός= η ΑΚΡΑ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ-ο νυμφίος της ανθρωπότητος.
ΠΑΣΧΑ
ΑΝΘΡΩΠΟΣ-πας άνθρωπος άρρεν-θήλυ και πάσα ΓΗ-κοινωνία-ανθρωπότητα (όλες οι ανθρωπότητες του κοσμικού σύμπαντος-ΓΑΙΕΣ) (ποίμνες-ποίμνια) .

ΠΑΣΧΑ
τέλειος ουράνιος άνθρωπος (η οδός και η αλήθεια και η ζωή του ανθρώπου διαμέσου της σταυρικής θυσίας κατα το παραδειγματικό πρότυπο του ισ. χρ) .

ΠΑΣΧΑ=
αγαπάτε αλλήλους
πιστεύετε στον θεό
συγχωρείτε τον συνάνθρωπο
Χαρίζετε εαυτόν και τα αγαθά-δώρα-αρετές σας.
(σημ: Χ= χαμηλά=ταπεινά=εκμηδένιση του κακού-εγωϊσμού καί ενεργοποίηση του καλού-πνευματικού εαυτού ο οποίος και μόνον Χαρίζει-παρέχει-παρέχεται ολόκληρος Χάριν του συνανθρώπου και του έργου του θεού, διαμοιράζοντας και διαχέοντας την Χάρι-Αρετή-Προσωπικότητα του) .

ΠΑΣΧΑ=
πάσχα-Π_ύλη πνευματική-πνευματική πόρευση και προσέγγιση προς τον θεό-πνεύμα και με μόνη προϋπόθεση την εν αγάπη θεληματική ελεύθερη ενσυνείδητη θυσία-αυτοθυσία-αυτοταπείνωση του κακού-εγωϊκού εαυτού (ταπείνωση=μετουσίωση του κακού σε καλό δια μετανοητικών πράξεων του κακού, σημαίνει εκμηδένιση του εγώ-κακού εαυτού και με ανάδειξη του ανώτερου θείου εαυτού ο οποίος υπηρετεί τους άλλους μέσα απο το "σύν" και το "εμείς" και το θετικό πνεύμα της θεληματικής θυσίας-αυτοθυσίας-υπηρεσίας προς όλους και όλα) .

ΠΑΣΧΑ=
θεός-άνθρωπος-κόσμος
θεός=θυσιάζει το πνεύμα του χάριν του εκπεσόντα υιού του (άσωτος υιός-πνεύμα)
άνθρωπος=θυσιάζει τον κακό-εαυτό-εγώ του χάριν του έργου του θεού(συνεργάτης)
κόσμος= συμμετέχει στην θυσία του ανθρώπου= πεδίον-τόπος θυσίας θεού και ανθρώπου, τόπος του κακού και χώρος-περιβάλλον του ανθρώπου για την επιτέλεση του έργου του και πεδίον σύγκρουσης των δύο πνευμάτων του θεού και του κακού (θέση-αντίθεση) με τελικό σκοπό την επιτέλεση του έργου της επανόδου του κακού μετουσιωμένου σε καλό και του νικητή ανθρώπου (ο οποίος αποτελεί το "εσωτερικό πεδίον σύγκρουσης των δύο πνεύμάτων θεού και κακού).

ΠΑΣΧΑ=
των ελλήνων πάσχα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.