Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2014

Ε Λ Λ Α Σ

(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!) .
88888888888888888888888888888888
οι έλληνες ήταν-υπήρξε και είναι ένας λαός ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟΣ (νούς-νόηση-διάνοια) γιαυτό και στα καλύτερα του άγγιζε και εμπνεόταν απο την θεία ή πνευματική σοφία και ασκούσε την φιλοσοφία και οικοδομούσε την έλλογη λογική και τα απαράμμιλλα σε ομορφιά και αισθητική υλικά έργα και στα κατώτερα του εμπλεκόταν με τον διανοουμενισμό-σοφισμό και τον πόλεμο .
ΕΛΛΟΓΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ=
ΥΛΗ= συμμετρία (αισθητική)-επιστήμη
ΔΙΑΝΟΙΑ= (διανοητική σοφία)λογική-φιλοσοφία
ΨΥΧΗ=θρησκεία-(πίστις-αγάπη)λατρεία του θεού
ΠΝΕΥΜΑ=μύηση-εσωτερισμός-αλήθεια (μαντεία-προφητεία)

ΑΛΟΓΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ=
ΥΛΗ=αμετρία-υλιστική-ηδονιστική ζωή (ασωτεία)
ΔΙΑΝΟΙΑ=παραλογική-σοφιστεία (αθεϊα-υλισμός-αλαζονεία)
ΨΥΧΗ=ανηθικότης-δεισιδαιμονία (ειδωλολατρεία-φυσιολατρεία)
ΠΝΕΥΜΑ=φαρμακεία (κακή επήρρεια)-παραπλάνηση-αναλήθεια

ΕΛΛΑΣ=
Ε=επιστήμη (ύλη)
Λ=λογική=φιλοσοφία (νους)
Λ=λόγος-γλώσσα ελληνίδα=έλλην λόγος(οικουμενική γλώσσα)
Α=αγάπη=θρησκεία (ψυχική βίωση αγάπης-αλληλεγγύης )
Σ= σοφία=μύηση-εσωτερισμός=πνεύμα της αληθείας
.

ΕΛΛΑΣ=
Ε=επιστήμη---------------------κάτωθεν ανερχόμενος

Λ=λογική=φιλοσοφία ---νούς-διάνοια άνθρωπος
Λ=ΛΟΓΟΣ=εν αρχή ήν ο λόγος= ΘΕΟΣ
Α=αγάπη=θρησκεία-------------------άνωθεν κατερχόμενος
Σ= σοφία=μύηση-εσωτερισμός----Λόγος-Πνεύμα της Αληθείας


ΕΛΛΑΣ=
Ε=επιστήμη (μαθηματικά-ιατρική κλπ)
Λ=λογική-λογία=φιλοσοφία (γραμματική-ρητορική-λογισμός-σκέψις)
Λ=λαός= λογικός-λαός Λόγου (έΛ-ληνες-ιαπετοί-εκΛεκτοί)
Α=αγάπη=λατρεία-πίστις=θρησκεία (κρόνος-δίας-12θεο-ιησούς χριστός)
Σ= σοφία=πνεύμα της αληθείας=μύηση στην αλήθεια-αγάπη-σοφία.

οι 4 κόσμοι της ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ(στον άνθρωπο) εκφράζονται μέσα απο την ΕΠΙΣΤΗΜΗ- ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (ανερχόμενος-αναρριχόμενος νούς άνθρωπος) και την ΘΡΗΣΚΕΙΑ- ΜΥΗΣΗ (κατερχόμενος Λόγος-Πνεύμα Θεού) .

ΕΛΛΑΣ=ΕπιστήμηΦιλοσοφίαΘρησκείαΜύηση= το πνεύμα της αληθείας-ο λόγος της ζωής- η οδός η αλήθεια και η ζωή του ανθρώπου προς τον θεό-αλήθεια(οι 4 ποταμοί στην ΕΔΕΜ= Γεών-ύλη και Φισών-διάνοια και Τίγρις-ψυχή και Ευφράτης-πνεύμα= + ) .
την πρώτη εποχή η ελλάδα- πρωτοστατεί στην διανοητική σοφία (επίκεντρον) και την δεύτερη εποχή ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ την δεύτερη ΚΑΙΝΗ διαθήκη της αδελφοποιητικής αγάπης και ταυτόχρονα την πρώτη αφού η πτώση του 1ου ΙΣΡΑΗΛ (10 λογος νόμος μωϋσή) τον καθιστά δέκτη και της 1ης διαθήκης (γένεση-νόμος=παλαιά διαθήκη) και τώρα την τρίτη εποχή είναι ήδη δέκτης της τρίτης διαθήκης του παρακλήτου-την εν αγάπη σοφία και την εν παντί ενότητα (που είναι ταυτοχρόνως τριπλή διαθήκη 1η+2η+3η μαζί), συνεπώς η Ελλάδα είναι σήμερα ο ΦΟΡΕΑΣ ΤΩΝ 3 ΔΙΑΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΣΟΦΙΑ, επιστήμη και φιλοσοφία, ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, θρησκεία-λατρεία του θεού και ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΩΦΙΑ, μύηση στην αλήθεια= εσωτερισμός. έτσι λοιπόν, εξηγείται και όλος αυτός ο χαμός που γίνεται στην χώρα μας, υπαιτιότητα πάντοτε ελλήνων κατόνομα τους οποίους καταλαμβάνει ο ενάντιος διάβολος-βενιζεβούλ και διαμέσου αυτών προσπαθεί να ακυρώνει το έργο του θεού-της ανθρωπότητας-της ελλάδας.
696969696969696969696969

Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2014

το Δένδρο της Ελευθερίας

(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!) .
(δες και)
 1 2 3
4
Ἄργειε νά ῾λθη ἐκείνη ἡ μέρα
κι ἦταν ὅλα σιωπηλά,
γιατὶ τά ῾σκιαζε ἡ φοβέρα
καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά.
5
Δυστυχής! Παρηγορία
μόνη σου ἔμεινε νὰ λὲς
περασμένα μεγαλεῖα
καὶ διηγώντας τα νὰ κλαῖς.
6
Καὶ ἀκαρτέρει, καὶ ἀκαρτέρει
φιλελεύθερη λαλιά,
ἕνα ἐκτύπαε τ᾿ ἄλλο χέρι
ἀπὸ τὴν ἀπελπισιά,
7
κι ἔλεες «πότε, ἅ! πότε βγάνω
τὸ κεφάλι ἀπὸ τς ἐρμιές;»
Καὶ ἀποκρίνοντο ἀπὸ πάνω
κλάψες, ἅλυσες, φωνές.
8
Τότε ἐσήκωνες τὸ βλέμμα
μὲς στὰ κλάιματα θολό,
καὶ εἰς τὸ ροῦχο σου ἔσταζ᾿ αἷμα
πλῆθος αἷμα ἑλληνικό.
9
Μὲ τὰ ροῦχα αἱματωμένα
ξέρω ὅτι ἔβγαινες κρυφὰ
νὰ γυρεύῃς εἰς τὰ ξένα
ἄλλα χέρια δυνατά.
10
Μοναχὴ τὸ δρόμο ἐπῆρες,
ἐξανάλθες μοναχή,
δὲν εἶν᾿ εὔκολες οἱ θύρες,
ἐὰν ἡ χρεία τὲς κουρταλῆ.
11
Ἄλλος σου ἔκλαψε εἰς τὰ στήθια
ἀλλ᾿ ἀνάσασιν καμιὰ
ἄλλος σοῦ ἔταξε βοήθεια
καὶ σὲ γέλασε φρικτά.
12
Ἄλλοι, ὀϊμέ! στὴ συμφορά σου,
ὅπου ἐχαίροντο πολύ,
«σύρε νά ῾βρῃς τὰ παιδιά σου,
σύρε», ἐλέγαν οἱ σκληροί.
.............158
Ε
Λ
ελλάς-ελπίς-ελευθερία
Ε
Υ
ευλογία-ευνομία-ευπορία
Θ
Ε
θεού θέλημα-θέληση-θέωση
Ρ
ράβδος
Ι
ιησούς
Α
αλήθεια
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠ
ΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛ
ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ
ελλάς=ο ήλιος-έλιος
ελπίς=το πυρ-θερμότης
ελευθερία=το φως

ευλογία=η χάρις
ευνομία=η δικαιοσύνη
ευπορία=η ποιότητα ζωής

θεού θέλημα=το έργον ενότητας-αγάπης-σοφίας των ανθρώπων
θέληση=η αποδοχή-υπηρέτηση του έργου-της αλήθειας συνολικά
θέωση=η καθημερινή βιωματική αυτόπνευμάτωση-θέωση

ράβδος=η σιδερένια ράβδος- η ισχύς του ποιμένος χριστού
ιησούς=ο φορέας-η ράβδος του λόγου-αγίου πνεύματος
αλήθεια=η τριπλή τρίτη διαθήκη του θεού προς την γήϊνη ανθρωπότητα

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.