Κυριακή, 18 Αυγούστου 2013

Ο ΑΜΝΟΣ-ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ IHCούς Ερχόμενος Εκλεκτός
(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!) .
(δες και :)
ΣΦίγξ :ο Ανθρωπος-Βασιλέας Φύλακας της Πυραμίδος
τα 24 στοιχεία(γράμματα)του ΑΜΝΟΥ, της Ηλίου-Σελήνου ΑλφαΒήτα . απο που προήλθαν- τι σημαίνουν- ποιά είναι η διαχρονική αποστολή- πεπρωμένο τους (ως στοιχεία του λόγου των ελλήνων και των ανθρώπων ) .
ΕΡΜΗΝΕΙΑ-ΑΠΟΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ :
Α-λ(ε)φα= σημαίνει- επισημαίνει : ΟΑΛ έφα = ο άλιος-ήλιος (το φως-ΑΛφαίνει) είπεν- λέγει ή Η ΑΛ- η θεία είπεν- λέγει- αποκαλύπτει- την αλήθεια :
Β-ήτα-VITA =για τον ΒΙΟ-την ΒΗΤΑ=ζωή των όντων (ανθρώπων) και την Βητό-βατό= την οδό (που οφείλουν) βάδισης-πόρευσης- πορείας τους (βατός δηλαδή ανοικτός ο δρόμος προς βάδιση-πόρευση, βατώ- βητώ = βαδίζω -ανε-βαίνω ή κατα-βαίνω- πορεύομαι βάδην) .
Γ-άμμα= στην Γά= γη αμμα= μητέρα, που ζουν-διαβιούν πάνω στην μητέρα γη, στην γη-χώρα η οποία είναι και η υλική τους μητέρα-μητέρα όλων των όντων, αφού αυτή τους τρέφει-θρέφει και φροντίζει κατα την διάρκεια του υλικού βίου-ζωής τους- απο την γέννηση- μέχρι τον θάνατο τους .
Δ-έλτα= και πάνω στην οποία γη ευρίσκεται η ΔΕΛΤΟΣ-ΔΕΛΤΑ ΔΙΑΘΗΚΗ μου (η σχήματος Δ= πυραμίς στην γη η οποία αποτελεί περίληψη των ΔΕΛΤΩΝ του ουρανού).
Ε-Ιη οποία ΔΕΛΤΟΣ ΕΙναι-αποτελεί την μορφή-εικόνα-ιδέα= ΔΥΝΑΜΗ της οδού-ζωής-αλήθειας που οφείλουν τα όντα-εγώ με την ΔΙ-ΑΓΩΓΗ-ΔΙΑ-ΒΙΩΣΗ τους (κατα τον γήϊνο βίο-ζωή τους) να ακολουθήσουν ώστε να ΔΙΑΒΟΥΝ (διάβαση- πάσχα-πασάχ-πισάχ-πεσάχ) μετά θάνατο απο την γη-ύλη (τετράγωνη βάση πυραμίδος) στον ουρανό-πνεύμα (κορυφή ΠΥΡαμίδος) δια μέσου του τριγώνου σώματος-ψυχή της πυραμίδος . Ε-ι= άνθρωπε της γης ΕΙ-σαι η ΕΙκόνα Εμού, (εικόνα και ομοίωση) είσαι ένα ΕΙναι-ον-Εγώ-πνεύμα, Εργο του οποίου είναι να γίνΕΙ και να ΕΙναι (μΕΙνη) ένα Εγώ-Ειναι Εωνικό (έων= ο ών-υπάρχων αιωνίως-ΥΠΕΡαιωνίως) .
σύνοψη :
 1. Α) Η ΑΛ-η θεία (ο άλιος-ήλιος) έφα-είπεν-λέγει- αποκαλύπτει-την αλήθεια : 
 2. Β) για τον ΒΙΟ-την VITA- ΒΗΤΑ=ζωή των όντων και την οδό (που οφείλουν) βάδισης-πόρευσης- πορείας τους (βητώ vita βατώ- βαίνω βίον-βήτα-ζωήν).
 3. Γ) στην γα-αμμά μητέρα γη (κατα την διάρκεια του υλικού βίου-ζωής τους)
 4. Δ) και πάνω στην οποία γη ευρίσκεται η ΔΕΛΤΟΣ-ΔΕΛΤΑ ΔΙΑΘΗΚΗ μου (Δ=πυραμίς= η Δέλτος-Βίβλος-Δήλος της γνώσεως της αλήθειας).
 5. Ε) η οποία ΔΕΛΤΟΣ-δελτίον (πινακίδα τριγωνική) ΕΙναι- αποτελεί την μορφή-εικόνα-ιδέα- η ΔΕΛΤΑ ΔΥΝΑΜΗ της οδού-ζωής-αλήθειας = Κ-ΙΒΩΤΟΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ-η πυραμίς Δ = 1α +2β +3γ+4Δ= ΑΡΙΘΜΟΣ10Κ) που οφείλουν τα όντα-ΕΓΩ με την ΔΙ-ΑΓΩΓΗ-ΔΙΑ-ΒΙΩΣΗ τους  να ακολουθήσουν-Εφαρμόσουν. (Ε=εγώ=α+β+γ+δ=α=πνεύμα- β=ψυχη- γ=διάνοια δ=ύλη ή α=αλήθεια β=βούληση γ=γνώση δ=διάκριση) .Ε= άνθρωπε της γης ΕΙ-σαι ΕΙκόνα Εμού, είσαι ένα ΕΙναι-ον-Εγώ-πνεύμα, Εργο του οποίου είναι να γίνΕΙ-ς και να ΕΙναι-ΕΙσαι (μΕΙνη-ς) ένα Εγώ-Ειναι Εωνικό-ΕΩΝΙΟΝ.
Πυραμίς = (είναι κτισμένη-οικοδομημένη βάσει των τριών παγκόσμιων μαθηματικών τύπων : Φ=1,618 Π=3,14 Ε=2,71 .
ΒΑΣΗ : τετράγωνη= γη- κόσμος- ύλη= 4 (και διάνοια).
ΚΟΡΜΟΣ-ΣΩΜΑ= τρίγωνο- ψυχη- αιθήρ= 3
ΚΟΡΥΦΗ-μικρό χρυσό τρίγωνο-σημείο που ακουμπάει τον ουράνιο θόλο=1 (3)
1= πνεύμα (σημείον -κύκλος-θεός ) (χρυσό τρίγωνο= ουράνιο αιθεροπνευματικό επίπεδο των πνευματικών ουράνιων γεννητόρων).
3= ψυχή (ο σύν-δεσμος μεταξύ ύλης και πνεύματος)
4= ύλη-διάνοια (λογική) (η βάση- έδρα- κρηπίδωμα του ναού της πυραμίδος)
οι αριθμοί : 1,3,4 είναι ανάλογοι του ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ Π=3,14 ( ο αριθμός Π είναι μία μαθηματική σταθερή αναλογία της περιφέρειας ενός κύκλου σε σχέση με την διάμετρο του
κύκλου-περιφέρειας δηλαδή η ακτίνα είναι τόση όσο 3,14 όμοιοι κύκλοι στην σειρά) .
οι αριθμοί 1,3,4 συνενούμενοι-συνδυαζόμενοι αρμονικά συνθέτουν την παγκόσμια κλείδα η οποία λύνει το πρόβλημα "άνθρωπος" δίνει την απάντηση στο προαιώνιο ερώτημα : τι είναι ο άνθρωπος ; ποια η σκοπιμότητα της δημιουργίας του στον κόσμο, ποιο το έργο αποστολής του και ποια θα είναι η κατάληξη του-μετά θάνατον)
τι συμβολίζει- εικονίζει η μορφή-όγκος: πυραμίδα ; (Αίγυπτος)

1) είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα (προσωπικότης)
2) ανώτερης σύλληψης-σκέψης-πνευματικότητας (εκλεκτικότης)
3) πέτρινο- τεράστιο οικοδόμημα (σταθερότης-σοφία)
4) στην Αίγυπτο-αρχαίο κέντρο-χώρα υψηλής μυήσεως (όπου αλλού υπήρχαν πυραμίδες, μιμήθηκαν τις αιγυπτιακές πυραμίδες - τύπος των οποίων υπήρχε και στην Ατλαντίδα η οποία καταποντίστηκε) κτίσθηκαν οι τρείς Πυραμίδες, οι Δέλτοι (ΔΔΔ) μυήσεως στην αλήθεια η οποία Δηλώνεται-Φανερώνεται μέσα απο το ελληνικό γράμμα Δέλτα (ΔΕΛωΤΑ=Δελόω-Δέλος-δήλος: προέρχεται από το ομηρ. επίθ. δέελος-δέαλος που παράγεται από το δέατο= καίω,λάμπω) . (σημ: α-η Αίγυπτος είναι όνομα ελληνικό όπως και η σφίγξ αλλά και η Πυραμίς αλλά και ο Νείλος και ότι γνωρίζει η επιστήμη- αρχαιολογία κλπ για την Αίγυπτο το γνωρίζει ή μέσα απο τους έλληνες ή μεσα απο την ελληνική γλώσσα-λόγο-γραφή. β-Νείλος και Δ-έλτα του Νείλου είναι το Δώρον των θεών (Δώρος-Δώρα) προς την Αίγυπτο (ο Αίγυπτος ήταν αδελφός του Δαναού= έλληνες) γ-η Μινωϊκή κρήτη συνδεόταν με την Αίγυπτο όχι μόνο εμπορικά αλλά και γενεαλογικά και πνευματικά- τρίγωνο κρήτης- αιγύπτου- ελλάδας (Κάδμος-φοίνικας- Δαίδαλος- ερμής τρισμέγιστος κλπ) .
5) μπροστά απο την 2η μεγαλείτερη πυραμίδα του Χεφρήνου υπήρχε η Σφίγγα η οποία είναι συνδεδεμένη με το έργο "πυραμίς" καθώς η σφίγγα απεικονίζει ένα Υπερκόσμιο ον με ανθρώπινη μορφή (βασιλικού παραστήματος) να κάθεται μπροστά απο την πυραμίδα ως φρουρός-φύλακας της πυραμίδας. (η σφίγγα είναι εξωτερική παράσταση του "όλου ανθρώπινου όντος" το οποίο εσωτερικά και εξωτερικά συναποτελείται απο πνεύμα=πτερά αετού (δεν υπάρχουν σημερα στην σφίγγα της αιγύπτου γιατί καταστράφηκαν καθώς ήταν τεχνητά και όχι λαξευμένα) ψυχή= σώμα λέοντος σώμα=πόδια βοός-ταύρου και διάνοια= πρόσωπο ανθρώπου . η 4πλή αυτή απεικόνειση έχει αναφορά σε όλες τις εκφράσεις του αριθμού 4 (που είναι οι 4 εκφράσεις του ανθρώπινου εγώ) που εσωτερική του δύναμη είναι ο 10 ).
6) είναι τριπλής συνένωσης ιδεών σχημάτων : τετραγώνου-τριγώνου-κύκλου= παγκόσμια κλείδα του ανθρώπου-κόσμου (ερμηνεύει το παν στον κόσμο της ύλης- σύμπαντος κόσμου) .
7) η πυραμίς εσωτερικά είναι ένα αστεροσκοπείο- παρατηρήσεων του ουράνιου θόλου και εξωτερικά υπήρχε η αντίληψη-πεποίθηση στους ανθρώπους ότι επρόκειτο περι τάφου βασιλιά φαραώ. η πραγματικότητα είναι ότι οι πυραμίδες ήταν-υπήρξαν κέντρα εκπαίδευσης ιερέων στα αιγυπτιακά μυστήρια και η αλήθεια είναι ότι η πυραμίς εν γένει είναι-υπήρξε ο ομφαλός- οβελίσκος- ναός θεού επι της γης όπου γινόταν η αναπαράσταση ενός κοσμικού θανάτου υποψήφιου μύστη και η ανάδειξη-ανάσταση του σε εκλεκτό υιό θεού επι της γης (εμπνευμάτωση- χαρίτωση πνεύματος μύστου με χάριν επι χάριτος- πνεύμα θεού) .
 πέρας του Α μέλους
 (απόσπασμα απο τον αμνό-έλληνα λόγο-σοφία)
η Αθηνά κερνά τον Ηρακλή Οίνο
λευκός, λύχνος, λυκόφως

Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2013

η ευχή του θεού προς τον άνθρωπο

(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!) .
η δημιουργία του ανθρώπου απο τον θεό:
(άνωθεν κατερχόμενο το πνεύμα-ων)
 1. Α=αλήθεια-πατήρ
 2. Β=βούληση-αγάπη (- σοφία)
 3. Γ=γένεση-πνεύμα (- ον)
 4. Δ=διάκριση-διαχωρισμός-δημιουργία δισύνθετου κόσμου (ύλη-στοιχεία)
 5. Ε=ένοποίηση στοιχείων υλης και σύσταση του Εγώ-πλασματικού αυθύπαρκτου όντος άνθρωπος (δημιουργία του ανθρώπινου όντος- το εγώ, ενδογενώς πνευματικώς δισύνθετον ον-πνεύμα-εγώ (μηδέν-0) .
η ε-αυτο-δημιουργία του ανθρώπου :
(κάτωθεν ανερχόμενο το ανθρώπινο πνεύμα-εγώ)
 1. 6.  Ζ=ζωή-ζην (υλικός βίος-ζωή) (πνεύμα)
 2. 7.  Η=ηθική-ηθικοποίησις της ζωής-υπάρξεως (νόμος)
 3. 8.  Θ=θυσία-(ε-αυτόθυσία) του κακού εαυτού-εγώ (ψυχή-εναρμόνιση)
 4. 9.  Ι=ισχύς-(κατ-ίσχυσις) επι του κακού(εγώ)-κόσμου(ύλη).
(5.  10-Κ)(κυριότης επι του κόσμου-κακού, κατάληψη της προηγούμενης θέσεως του κακού-μου (εγώ) και αντικατάσταση της (αντι-θέσεως) απο εμέ ο οποίος πλέον δεν είμαι του κακού-μου αλλά του καλού-μου (θέσις- αλήθεια) δηλαδή δια μετουσιώσεως του κακού μου σε καλόν πνεύμα (δια πράξεων- ενεργειών-έργων αληθείας- καλού- σοφίας) και απλοποιήσεως της δισυνθετότητος μου- των εκφράσεων μου (καλού- κακού) αυτο-καθίσταμαι μονοσήμαντος καλού- θέσις σταθερή του καλού και όχι δισύνθετη ασταθής- εκκρεμής αντί-θέση καλού- κακού. (καλού διότι φέρω μέσα μου ΑΜΙΓΩΣ το πνεύμα του θεού αλλά και το πνεύμα του κακού- "αυτά" με συνθέτουν πνευματικά- ως εγώ, άμεικτα- ενδογενώς-πνευματικώς. Το εγώ= υλικο-ψυχικό-διανοητικό-πνευματικό και συνεπώς η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ συνεπιφέρει και την πνευματική απλοποίηση όλων των εκφράσεων-εκδηλώσεων-συμπεριφορών-πράξεων μου, υλικών-διανοητικών-ψυχικών και πνευματικών) .

ΑΒΓΔΕ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-του πνεύματος του θεού
ΑΒ=αββάς=ο πατήρ
ΔΕΑ= ντέα= η θεά-θεία (αλήθεια=Α)
ΕΒΑ= έυα (έβα-ήβη-άβα κλπ)= η μήτηρ (των όντων) ζωή
ΓΕΑ= γαία= η γή
σύνοψη (άνωθεν κατερχόμενο το πνεύμα λέγει : ο πατήρ- η ουράνια θεά- η μήτηρ εύα δημιουργεί ζωή στην γη (Α-Δ-Α-Μ)

ΖΗΘΙ- ΑΥΤΟΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-του πνεύματος του ανθρώπου
ΑΝΘΡΩΠΕ :
Ζ=ζήσε-την ζωή σου
Η=ηθικο-ποιήσου (ηρωϊκά)
Θ=θυσιάσου-θυσίασε το κακό σου
Ι=ίσχυσε-κατ-ίσχυσε στο εσω και έξω περιβάλλον σου(κακό-κόσμος).
(Κ=κύριος του κόσμου πλέον- είσαι-γίνεσαι υιός θεού-ακτίς του θεού στον κόσμο).
ΖΗΘΙ= ζήθι-σημαίνει να ζήσης: η εντολή του γεννήτορα-πνεύματος του θεού "άνθρωπε ΖΗΘΙ " άνθρωπε ζήσε, άνθρωπε οφείλεις να ζήσης με ΗΘΙΚΗ=(Ζ=ζήτα=ζωή-ζήσε) ΗταΘήταΙώταΚάππαΗτα (Η-Η ξεκινάει με το Η=ηθική και ολοκληρούται με την Ηθική η οποία δημιουργεί τους Ηρωες- Ηρακλειδείς- Ηθο-ποιούς ανθρώπους του κόσμου. αυτή είναι και η ευχή του θεού για τον κάθε άνθρωπο και για όλους μαζί : "άνθρωπε είθε να γίνης και να ζήσης με την ηθική" . η Η_Θ_Ι _Κ_Η είναι η οδός της ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ της συνεχούς ηθικής τελειοποιήσεως- ηθοποιήσεως εν αγάπη και λόγω θεού, είναι η οδός της ΙΣΟΤΗΤΟΣ της εξ-ίσωσης των εκφράσεων του όντος-εγώ-πνεύματος με τις εκφράσεις του πνεύματος της ΑΓΑΠΗΣ η οποία οποία λέγει πάντοτε στα τέκνα της " εγώ σας ΗΓΑΠΗΣΑ εξ' αρχής και εσείς θα νιώσετε- βιώσετε την ΑΓΑΠΗ μου μέσα απο την ΗΘΙΚΗ) .(αγάπη= 28 + ηθική= 41= 69 αυτή είναι η αμφίδρομη σχέση της αγάπης με την ηθική και συνεπώς του ηθικού ανθρώπου με την αγάπη του θεού : 6 : η τελειότης του ανθρώπινου πνεύματος και 9 : η μύηση στην αλήθεια του θεού), η ηθική είναι τέλος, η οδός της ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ δηλαδή της σταθερής προόδου-εξέλιξης και ποιοτικής ανέλιξης του μαθητή ο οποίος επιμένει να διαμένει στην ηθική και την οδό της ηθικής εν αγάπη τελειοποιήσεως του. έτσι σταδιακά και σταθερά εγ-καθίσταται ακόλουθος της αγάπης του λόγου και πιστός λάτρης του θεού ο οποίος είναι η ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ-ΑΡΕΤΩΝ (α-γ-ά-π-η= η παγά δηλαδή η πηγή- εκ της οποίας εκρέει το αγαθόν= ζων ύδωρ) .
ΑΒΓΔΕ= είναι οι αριθμοί του ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ,  σύνοψη των οποίων είναι ο Ε=5 .
ΖΗΘΙ= είναι οι αριθμοί του ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΕ ΑΓΑΠΗ-ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΥ- ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, σύνοψη των οποίων είναι ο Ι=9 . (εκπορευομένων όλων των αριθμών απο τον Α= 1) .
Ε + Ι = εί = εκ του ρήματος ΕΙΜΙ αλλά και ε=εί= ΑΕΙ (το Ει το εν δελφοίς).

Α--ζ--η
β--Ε-
γ---δ--Ι
1-----------9 (εννεαδικο πνεύμα-αρετές-9δική μονάς).
και το έργο του ανθρώπου ολοκληρώνεται στον- με τον 10 = Κ .
10= ο άνθρωπος επιστρέφει ΜΟΝΑΣ (1= Α) με το κακό του (που ήταν το πρώην πνεύμα του κακού) μηδενισμένο (0) οπότε και καταλήγει στην θέωση (θεός= ενότης- μονάς) έχοντας επιτελέσει το έργο της μετουσίωσης του κακού στον κόσμο και την επιστροφή του στον θεό (άνθρωπος και πρώην κακο που μετουσιώθηκε σε καλόν είναι πλέον εν και καταλήγουν στον θεό- μονάδα- Α) .
Α=1= ΜΟΝΑΣ-πατήρ
Β=2=ΔΥΑΣ-αγάπη-σοφία
Γ=3=ΤΡΙΑΣ-τριαδικόν ον-πνεύμα
Δ=4=ύλη-κόσμος-υλική δημιουργία
Ε=5=εγώ-ανθρώπινον ον-πνεύμα (περιβολή του πνεύματος με ψυχή και υλομορφοποίηση).
(12345= υφιστάμενη εξωτερική πνευματική συνθήκη του ανθρώπου στην υλική δημιουργία).
ΟΟΟ
Ζ=6= πνευματική τελειότητα
Η=7=νόμος ανταπόδοσης-επι τω καλώ
Θ=8=ψυχική εναρμόνιση με την αγάπη-θυσία
Ι=9=δημιουργία στην γη του 9δικού πνεύματος (μύηση).
Κ=10=η επάνοδος και αποκατάσταση-θέωση του πνεύματος άνθρωπος= μηδενός (0) στην μονάδα-θεός (1) .
(6789 & 10 εσωτερική πνευματική συνθήκη του ανθρώπου στην υλική δημιουργία) .
ο σταυρός της θυσίας-αυτοθυσίας-αυτοταπείνωσης
α
Ι
β
Ι
ζ        η       ( γ )        θ        ι
Ι
δ
Ι
ε
ΚΑΘΕΤΩΣ-το δημιουργόν πνεύμα λέγει :
α-νάτεινε πίστει πνεύματος αλήθειαν
β-ίωνε ψυχή αγάπην
γ-νώριζε διανοία σοφίαν
δ-ιάκρινε ύλη δισυνθετότητα καλού- κακού
ε-ργάζου εγώ ελευθερίαν, ενότητα εν αληθεία
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ-το αυτοδημιουργούμενον ον-εγώ-πνεύμα βεβαιώνει :
ζ-ήσω πνεύματος ζωήν αληθεία
η-θικοποιήσω ψυχή αγάπην
θ-υσιάσω ύλη-διάνοια (υπαγώμενος) σοφίαν
ι-σχύσω κόσμον κακού δια του καλού.
ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ
ανατείνω-πιστεύω-----ζω πνευματικά την αλήθεια, βιώνω-αγαπώ-----ηθικοποιώ την ψυχή μου, γνωρίζω διανοητικά την σοφία-----υπάγωμαι στην σοφία, διακρίνω το καλόν απο το κακόν-----κατ-ισχύω του κακού δια του καλού, εργάζομαι για την απελευθέρωση απο το εγώ-εγωϊσμό μου-----ενώνομαι με την αλήθεια οικουμενικά, υπηρετώ την εν παντί ενότητα θεού-ανθρώπου-κόσμου .

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.