Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013

Ο ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ 3

(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!) .
(δες και)
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ : είναι το επίσημο έμβλημα- εμβληματική μορφή-σχήμα-εικόνα-ιδέα της ελλάδας, ταυτισμένο με την αρχαία και σύγχρονη ελλάδα (είναι η σημαία της αρχαίας ελλάδας όπως σήμερα το ελληνικό κράτος έχει ως σημαία-σημείο-σύμβολο του την κυανόλευκη σημαία με τον χριστικό σταυρό και η οποία συμβολίζει την ιδέα της ελευθερίας του έθνους των ελλήνων-εξού και ο ύμνος της ελευθερίας του εθνικού ποιητή μας Διονυσίου Σολωμού) .
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ :(σημαίνει-ετυμολογείται) ΜΑΙΑ +ΑΝΔΡΑΣ που ερμηνεύεται " Η ΜΥΗΣΗ ΤΟΥ (ανδρός=) ΑΝΘΡΩΠΟΥ"
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ : η δεύτερη πηγή του Μαιάνδρου (εκτός των 9 αριθμών= Σωφία Πνεύματος= ΑριθμοΣοφία) είναι τα 24 γράμματα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΒ (α-ω 24 γράμματα= Αγάπη Λόγου= ΛογοΣοφία) .
Διάταξη ΑΜΝΟΥ οριζοντίως και καθέτως :
Α      Β     Γ     Δ     Ε     Ζ
Μ     Λ     Κ      Ι      Θ     Η  
Ν     Ξ     Ο      Π     Ρ     Σ
Ω     Ψ     Χ      Φ     Υ     Τ

Α    Μ    Ν    Ω
Β    Λ    Ξ     Ψ
Γ    Κ    Ο     Χ
Δ    Ι      Π     Φ
Ε    Θ    Ρ     Υ
Ζ    Η     Σ     Τ 
Η κάθοδος των Ιδεών-Αρετών της Αλήθειας-Αγάπης-Σοφίας του Λόγου-Πνεύματος του Θεού με την εικόνα-μορφή των 9 αριθμών και 24 γραμμάτων, χώρησε-σχεδίασε-εντύπωσε-εικονοποίησε και μορφοποίησε την τριπλή δημιουργία, ορατή και αόρατη, έτσι ώστε πνευματικά ψυχικά και υλικά να υπάρχουν οι αρετές-δυναμικότητες-ιδιότητες της αγάπης και σωφίας (ίχνη-γλυπτά) είτε ως σχήματα είτε ως μορφές είτε ως εικόνες είτε ως αισθήσεις και διαισθήσεις είτε ως αρμονίες και συμμετρίες είτε ως δυνάμεις και αρετές είτε τέλος ως παρουσία και ζωή και πνεύμα σε όλα τα αγάλματα-μορφές-εικόνες-ιδέες της δημιουργίας ορατής ή αόρατης.
Μ-ορφές υλικές
Α-ιθέριες εικόνες
Ι-δέες πνευματικές
Α-ισθήσεις ύλης
Ν-οήματα διανοίας
Δ-ιαισθήσεις ψυχής
Ρ-ήματα (ρώμοι) πνεύματος
Ο-ντα ανθρώπινα-γήϊνα(δισύνθετα)
Σ-οφίες(σκέψεις) Πνεύματος-ουράνιες (δίπολα)
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ=(αλήθεια)
ΜΟΡΦΕΣ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΙΔΕΕΣ-
ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ-ΝΟΗΜΑΤΑ-ΔΙΑΙΣΘΗΣΕΙΣ-ΡΗΜΑΤΑ-ΟΝΤΑ-ΣΟΦΙΕΣ

(Ιωάν. 6:63 το πνευμα εστιν το ζωοποιουν η σαρξ ουκ ωφελει ουδεν τα ρηματα α εγω λαλω υμιν πνευμα εστιν και ζωη εστιν) .
μορφές- εικόνες- ιδέες=ύλη-ψυχή-πνεύμα
αισθήσεις- διαισθήσεις- διανοήματα=ύλη-ψυχή-διάνοια
όντα- ρήματα (ρώμοι) - σοφίες (σκέψεις)=ύλη-ψυχή-πνεύμα
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ= Α- β-γ-δ-ε-ζ-η-θ-ι-κ-λ-μ-ν-ξ-ο-π-ρ-σ-τ-υ-φ-χ-ψ- Ω
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ=1- 234567891011121314151617181920212223- 24
α= μονάς ή σημείο (στιγμή)

β= δυάς ή ακτίς (ευθεία)
 ___________

γ= τριάς ή κύκλος (περιφέρεια)

δ= τετράγωνο ή σταυρός= θυσία
ε=πεντάγωνο= νίκη επι του θανάτου

....... Ω =τελείωση-τέλος-Ωκεανός κλπ κλπ
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ= σπείρα- έλιξ- γαμμάδιον(σβάστικα)
http://www.esoterica.gr/articles/symbols/swastika/swastika.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_lFFefgvbqmk/TPlf-NrJ1lI/AAAAAAAAAzk/FeEFVDCd3qc/s1600/falun_1.jpg 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Buddha_image_-_stone_-_with_disciple.jpg
ο κύκλος είναι ο ΤΡΟΠΟΣ με τον οποίο ο θεός Δημιουργεί-Γεωμετρεί (Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί, το κύκλου μήκος ίνα ορίση διαμέτρω, παρήγαγεν αριθμόν απέραντον, καί όν, φεύ, ουδέποτε όλον θνητοί θα εύρωσι.......) και το Γαμμάδιον (γράμμα Γ) = η Σβάστικα(4 Γ ενωμένα)  ( ) είναι η εκπεφρασμένη ΙΣΧΥΣ-ισχυρή ΔΥΝΑΜΙΣ που κινητοποιεί- δυναμοποιεί- ζωοποιεί- πνευματοποιεί- δημιουργεί τα όντα- πνεύματα- δημιουργίες του παντός (στο ΠΑΝ) , τα ενώνει-τα εναρμονίζει-τα συνέχει-τα τροφοδοτεί-τα οδηγεί στον πεπρωμένο προωρισμό τους και πάλιν τα επιστρέφει στην πηγή της Δυνάμεως και Ισχύος τον θεό (Πνευματικό Αίτιο-Πηγή πασης Υπάρξεως-Ζωής-Δημιουργίας) .
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ=ΑΡΙΘΜΟΙ-ΑΡΙΘΜΟΣΟΦΙΑ
123456789 ή αβγδεζηθι
1 6 7
2 5 8
3 4 9
ή
Α Ζ Η
Β Ε Θ
Γ Δ Ι
οι εννέα αριθμοί (εννεαδική μονάς) είναι η πηγή και δημιουργοί όλων των απείρων και αιωνίων αριθμών (στην απειροσύνη και την αιωνιότητα) . κάθε ένας αποτελεί μία ξεχωριστή και μοναδική αρετή και διακριτή σχέση και ποιοτική πνευματική κατάσταση εντός της δημιουργίας που δημιουργήθηκε και υπάρχει, υλικής-ψυχικής-πνευματικής .
αριθμός-γράμμα
αριθμός-σχήμα
αριθμός-μορφή
αριθμός-συμμετρία
αριθμός-αλληλουχία
αριθμός-αρμονία
αριθμός-φως-ήχος-ένταση-ρυθμός-μουσική
αριθμός-αριθμητικός-υπολογιστικός-ποσοτικός
αριθμός-ποιοτικός-αναγεννητικός
αριθμός-μαθηματικός-γεωμετρικός
αριθμός-θετικός ή αρνητικός
αριθμός-αγάπης-σοφίας κλπ κλπ
αριθμός-ύλικός-ψυχικός-πνευματικός
αριθμός άρτιος ή περιττός κλπ κλπ 
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΛΟΓΟΣΟΦΙΑ
γράμμα-σχήμα
γράμμα-σύμβολο
γράμμα-σύμφωνο-φωνήεν
γράμμα(τα)-λόγος-αρετή
γράμμα-λόγος-νόημα-έννοια
γράμμα-ιδέα-αλήθεια
γράμμα-αγάπης-σοφίας
γράμμα-δείκτης-οδηγός
γράμμα-αρχή και τέλος
γράμμα-ύλη-διάνοια-ψυχή-πνεύμα
γράμα-λόγος-συναισθήματα-σκέψεις κλπ κλπ    
ΓΓΓΓ=Γαμμάδιον σε Δημιουργική Τροχιά-Π
 
5Α=ΑΑΑΑΑ=Ε
ο τέλειος ανθρωπόθεος
ως γράμματα οι αριθμοί : 
1 6 7
2 5 8
3 4 9
ή
Α Ζ Η
Β Ε Θ
Γ Δ Ι
Α=αρχή
Ε=μέσον-κέντρον
Ι=τέλος-πέρας
ΑΕΙ-αρχή-μέσον-πέρας (ΑΕΙ ο θεός....)
Α-  ΖΗ : το Α ζή
Β-  ΕΘ: το Β θέ-λει
Γ-  ΔΙ : το Γ δι-δει
ζη-ζωη
θέλει-θέληση
διδει-δόσιμο-παροχή
κλπ κλπ
ως αριθμοί τα γράμματα :
Α    Μ    Ν    Ω
Β    Λ    Ξ     Ψ
Γ    Κ    Ο     Χ
Δ    Ι      Π    Φ
Ε    Θ    Ρ     Υ
Ζ    Η     Σ     Τ
α=1.....ω=24 ομηρικό αβ 
(ή α=1 ω=800)
μαίανδρος= 9 γράμματα
μαίανδρος= 81 =9χ9 ή 9
(αποδίδουν προστιθέμενα τα στοιχεία-γράμματα του=αριθμοί)
9= 123456789 = 45 =9
ΜΑΙΑ---Ν----ΔΡΟΣ
4---------1-------4  =414 =9
αρετή= 1+100+5+300+8= 414 =9
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ= ΜΑΙΑ+ΑΝΔΡΑΣ 
ΜΑΙΑ=γυναίκα=εύα (θήλυ=4 γρ)
ΑΝΔΡΑΣ=άνδρας=αδάμ (άρρεν=5γρ) (άρρεν+θήλυ=9γρ)
αλλά και ΑΝΔΡΑΣ=Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ=Ο ΑΔΑΜ (-ΕΥΑ)
έτσι λοιπόν έχουμε ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ=ΑΝΘΡΩΠΟΣ=ΑΡΡΕΝ + ΘΗΛΥ
δηλαδή δια του μαιάνδρου επιλύεται το πρόβλημα του ανθρώπου-άρρενος και θήλεως που είναι η ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΗ (μαία) Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (ανδρός !)   ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (άρρενος ή θήλεως) και επιπροσθέτως το να μπορέσει αυτός ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ (ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΥ-ΔΙΑΝΟΙΑ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΤΟΝ ΜΑΙΑΝΔΡΟ-αλήθεια ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΑΥΤΗ Η ΚΛΕΙΔΑ-ΟΔΟΣ ΤΗΣ ΜΥΗΣΕΩΣ ΤΟΥ (9=μύηση-ζωή-δημιουργία) δηλαδή της ΑΥΤΟ-ΠΝΕΥΜΑΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ (θέωση) .
ΜΑΙΑ= αυτή που είναι μέσα μου ως ΑΓΑΠΗ και η οποία εξακολουθητικά με αγαπά-τρέφει-φροντίζει δωρεάν ενόσω βρίσκομαι στον κόσμο και ΑΝΔΡΑΣ= αυτός ο άντρας-ο άρρενας της σοφίας ο οποίος εξακολουθητικά με φρουρεί-προστατεύει-οδηγεί στο δρόμο της πόρευσης και προσέγγισης μου προς την αλήθεια και την σωφία του θεού . (μαία-ανδρός=η μαία του ανδρός και ανδρός μαία δηλαδή η αγάπη του άρρενος και του ανθρώπου-ανδρός η μαία-μύησις στην αλήθεια) .
μαία-υγεία-μύησις 
(που προετοιμάζει την ανα-γέννηση του ανθρώπου)
ανδρός-ανθρώπου 
(του βιωματικά αυτοπνευματούμενου σε αλήθεια-αγάπη-σωφία θεού
μαία= αναγραμματίζεται σε αίμα
ανδρός= αναγραμματίζεται σε αρνός Δ= του αρνίου= το αίμα του αρνίου = η σοφία (όπως ο άρτος η αγάπη) και μάλιστα Δ= δωρεάν (διάθεση δυνάμεων) .
ΜΑιαΝδρΟΣ= (ανα-γραμμα-τίζεται σε)=ΑΜΝΟΣ + δρά Ι =δηλαδή στον ΜΑΙΑΝΔΡΟ ΔΡΑ  ο θεάνθρωπος- ανθρωπόθεος ΑΜΝΟΣ Ι-ησούς , η Ι-σχύς της αλήθειας-ο χριστός .
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ-δημιουργεί τον Π (3,14 σχέση δημιουργού- δημιουργημάτων)
το πνεύμαΠύλη του Πνεύματος (υπερβατική πνευματική ζωή)
το Πάσχα-Πέρασμα (Διάβαση) απο την δουλεία στην ελευθερία (η οδός η αλήθεια και η ζωή= η νίκη επι του σταυρού-σταυρώσεως, επί του θανάτου και του κακού. Η ανάστασις )
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ-δημιουργεί την έλικα-σπείρα ανόδου απο την φθορά της ύλης στην αφθαρσία του ουρανού-πνεύματος (εξέλιξη- ανέλιξη- αναγέννηση) .
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ-ποταμός του Πνεύματος-της Σωφίας (γυνή-θήλυ, άρρεν- άνδρας, άνθρωπος- αμνός, άνθρωπος τέλειος αρρενοθήλυς αγάπης- σοφίας) .
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ-γυιός των Τιτάνων Ωκεανού και της Τηθύος δηλαδή των γεννητόρων του υγρού αιθέριου στοιχείου (όπως ο ουρανός και η γαία ήταν γεννήτορες της γης-ύλης και του ουρανού-πνεύματος) . αυτός λοιπόν ο μεμυημένος που υπομονητικά-σιωπηλά-ταπεινόφρονα καταφέρνει να μυηθεί στην αλήθεια του μαιάνδρου καθίσταται εγκρατής κύριος της ψυχής και κατεπέκταση και του πνεύματος του, γίνεται κύριος εαυτού άνθρωπος, άνθρωπος της αλήθειας πιστός και αληθινός στην αγάπη (μαία-μύησις-ιέρεια) και την σωφία (ανδρας-ανδρωμένος) του θεού, γίνεται ένας ανθρωπό-θεος (ανδρός- μαία= άνθρωπος μεμυημένος στην αλήθεια= θεός ).
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ-ΕΛΛΑΣ-ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΣ
(σημ: σας λέει κάτι  ότι :Ο ΧΙΤΛΕΡ ΚΑΙ Η ΣΒΑΣΤΙΚΑ (ΓΑΜΜΑΔΙΟΝ) ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΟΥ ; (το διέστρεψε-αντέστρεψε ηθικά και πνευματικά) σας λέει κάτι γιατί ήθελε τόσο πολύ την ελλάδα και γιατί της έκανε τόσο κακό επειδή αντιστάθηκε στα σχέδια του ; σας λέει κάτι το ότι σήμερα επαναλαμβάνεται η ίδια ιστορία με τους γερμανούς και τα νέα -που είναι τα παλαιά φιλόδοξα κοσμοκυριαρχικά- σχέδια τους ; )
Ο ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ= (λάβαρο-σημαία της αλήθειας  του χριστού-παρακλήτου) είναι το σύμβολο της ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ-η μύησις στην αλήθεια= ηθική εν αγάπη αυτο-τελείωση και πνεματική εν σωφία αυτο-τελείωση .
Η ΕΛΛΑΣ= (ποιμήν- ο καλός και σοφός) είναι η χώρα του πνεύματος της αληθείας-ποιμήν ο παράκλητος .
Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΣ= (οικουμένη= ποίμνιον) είναι το ποίμνιον-τα πρόβατα του πνευματικού ποιμένος .
(πνεύμα αληθείας) ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ( λόγος αληθείας)
Μύησις
Ανθρώπου
Ισχύν
Αληθείας
Νόμον
Δωρεάν Διάθεσης Δυνάμεων
Ρήματα
Ουράνια
Σοφίας
Ι-Σ-Ο-Υ-Σ Χ-Ρ-ΙΣΤΟΣ =ΙΣΧΥΡΟΣ ΙΣΤΟΣ Η
ΝΟΜΟΣ : εν αγάπη : (αγάπη=ηθική-τελείωσις)
"αγαπάτε αλλήλους" "και παρέχετε πάντα προς πάντας"
ΝΟΜΟΣ εν σωφία : (σωφία= πνευματική τελείωση)
"αγαπάτε τους εχθρούς υμών" και Υπάγετε Νουν πνεύματι θεού"
ΡΗΜΑΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ : (Αποκ. 21:6 Και είπε προς εμέ· Ετελέσθη. Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ θέλω Δώσει εις τον Διψώντα εκ της πηγής του ύδατος της ζωής Δωρεάν.(Ιωάν. 6:63) το πνευμα εστιν το ζωοποιουν η σαρξ ουκ ωφελει ουδεν τα ρηματα α εγω λαλω υμιν πνευμα εστιν και ζωη εστιν .(Ιωάν. 15:7-8) εαν μεινητε εν εμοι και τα ρηματα μου εν υμιν μεινη ο εαν θελητε αιτησεσθε και γενησεται υμιν εν τουτω εδοξασθη ο πατηρ μου ινα καρπον πολυν φερητε και γενησεσθε εμοι μαθηται .
τέλος Γ' μέλους

Κυριακή, 17 Μαρτίου 2013

Ο ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ 2

(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!) .
 
 ΟΙ 9 ΑΡΙΘΜΟΙ-ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ : είναι το επίσημο έμβλημα- εμβληματική μορφή-σχήμα-εικόνα-ιδέα της ελλάδας, ταυτισμένο με την αρχαία και σύγχρονη ελλάδα (είναι η σημαία της αρχαίας ελλάδας όπως σήμερα το ελληνικό κράτος έχει ως σημαία-σημείο-σύμβολο του την κυανόλευκη σημαία με τον χριστικό σταυρό και η οποία συμβολίζει την ιδέα της ελευθερίας του έθνους των ελλήνων-εξού και ο ύμνος της ελευθερίας του εθνικού ποιητή μας Διονυσίου Σολωμού) .
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ : (σημαίνει-ετυμολογείται) ΜΑΙΑ +ΑΝΔΡΑΣ που ερμηνεύεται " Η ΜΥΗΣΗ ΤΟΥ (ανδρός=) ΑΝΘΡΩΠΟΥ"
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ : Πηγή του Μαιάνδρου είναι οι Εννέα Αριθμοί της Μονάδος (εννεαδική μονάς) η ορθή σειρά των οποίων είναι :
1 6 7
2 5 8
3 4 9
ή
Α Ζ Η
Β Ε Θ
Γ Δ  Ι
όπου ο Μαίανδρος προκύπτει-δημιουργείται απο την θέση-τοποθέτηση των εννέα αριθμών στην τριπλή δημιουργία: πνευματική-αιθερική-υλική (κάθοδος και άνοδος των εννέα αριθμών) και οι οποίοι απεικονίζουν-μορφοποιούν-εκδηλώνουν ιδέες-αρετές-σχέσεις-αναλογίες-αρμονίες-μέτρα και σταθμά κλπ στις 3 δημιουργίες του πνεύματος του θεού τις οποίες φέρει μέσα και έξω του ο άνθρωπος ο οποίος είναι μικρογραφία του κόσμου και της τριαδικής-τριπλής δημιουργίας του πνεύματος . οι 9 αριθμοί είναι οι 9 αριθμοί της Μονάδος ή του πνεύματος . Μονάς= 1-9 αριθμοί και πνεύμα=3+3+3=9 αρετές του πνεύματος το οποίο είναι η Τριαδική Μονάς-Τριάς
ΕΝΝΕΑΔΙΚΗ ΜΟΝΑΣ-στην τριπλή δημιουργία
1=μονάς=γεννήτωρ-πατήρ
2=δυάς=αγάπη-σωφία
3=τριάς-τριαδικόν ΟΝ
-----------------
4=ισορροπία-ύλη
5=αιθήρ-ψυχή
--------------------
6=διπολικόν τέλειον ανθρώπινον πνεύμα
7=νόμος δυαδικός καλού-κακού (δικαιοσύνη)
8=αρμονία ψυχής-ύλης-πνεύματος
9=δημιουργία-ζωή πνευματική
(10=δένδρο γνώσεως-ζωής)
ΤΡΙΑΔΙΚΗ ΕΝΝΕΑΔΙΚΗ ΣΥΓΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 
(εννεαδικός πίνακας του ανθρώπου)
1 -6 -7 πνεύμα
2- 5- 8 ψυχή
3- 4 -9 ύλη-διάνοια
1=ισχύς αληθείας 6=δράση πνεύματος 7=νόμος πνευματος
2=θέληση αγάπης 5=λόγος ψυχής 8=αρμονία ψυχής-ηθική
3=φαντασία σωφίας 4=σκέψη διανοίας 9=δημιουργία-μύηση αληθειαν
1    6    7
2    5    8
3    4    9
συνεπώς Ο ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ εικονίζει τον ΠΟΤΑΜΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ο οποίος ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ και διασχίζει την τριαδική τριπλή δημιουργία ως ΑΓΑΠΗ-λόγος και ΣΩΦΙΑ-πνεύμα ΤΟΥ ΘΕΟΥ, μεταφέροντας εκ των άνω προς τα κάτω την σύλληψη-αποκάλυψη της ΑΛΗΘΕΙΑΣ και εκ των κάτω προς τα άνω την ανάγκη-σκέψη (αίτηση-προσευχή βοηθείας) των ανθρώπων για σωτηρία και ζωή . Ο ΠΟΤΑΜΟΣ----123 ΚΑΤΕΡΧΕΤΑΙ και εν συνεχεία ----456 ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ και πάλιν ----789 ΚΑΤΕΡΧΕΤΑΙ και ξανά πάλι απο την αρχή (αενάως---"και ξανά προς την δόξα τραβά") .
ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΣΙΚΗ ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ : Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ- ΕΡΓΑΣΙΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ-ΤΡΙΠΛΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ . είναι δηλαδή με άλλα λόγια Η ΜΥΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΩΣΤΕ ΑΥΤΟΣ ΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΚΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΘΕΛΗΣΕΙ ΝΑ ΑΥΤΟ-ΚΑΤΑΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ .
123 ΚΑΘΟΔΟΣ-θεού = ΑΛΗΘΕΙΑ-ΑΓΑΠΗ-ΣΩΦΙΑ
456 ΑΝΟΔΟΣ-ανθρώπου = σοφία-αγάπη-τελειότης
789 ΚΑΘΟΔΟΣ θεού-ανθρώπου = θε-άνθρωπος ναός θεού-ηθικά δίκαιος-πνευματικός κύριος και βασιλέας του εαυτού και του κόσμου ( βασιλεία των ουρανών-του θεού στον κόσμο) .
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ= 12+1+9+1+13+4+17+15+18= 90= 9
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ= 9 γράμματα
οι αριθμοί προστιθέμενοι απο το 1-9 = 45 = 9 (5χ9)
εννέα= ΕΝ-ΕΝ-Α 
εν=ένα=1
εν=ένα=1
Α=άλφα=1
εννέα=111
αλλά και
εν=55 (α=1 ω=800)
εν=55
Α=1
--------
111
συνεπώς ο 9 = 111 = τριαδική μονάς και τριαδική τριάς = αυτό απεικονίζει-εκδηλώνει-διδάσκει-αποκαλύπτει ο μαιανδρος : ΤΗΝ ΜΥΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΕΑΔΙΚΗ ΦΥΣΗ-ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, δημιούργημα της οποίας είναι τόσον ο κόσμος όσον και ο άνθρωπος-πνεύμα .
τι λέει η γένεση ;
εν αρχή εποίησεν ο θεός τον άνθρωπο .....
10 ποταμὸς δὲ ἐκπορεύεται ἐξ ᾿Εδὲμ ποτίζειν τὸν παράδεισον· ἐκεῖθεν ἀφορίζεται εἰς τέσσαρας ἀρχάς. 11 ὄνομα τῷ ἑνὶ Φισῶν· οὗτος ὁ κυκλῶν πᾶσαν τὴν γῆν Εὐιλάτ, ἐκεῖ οὗ ἐστι τὸ χρυσίον· 12 τὸ δὲ χρυσίον τῆς γῆς ἐκείνης καλόν· καὶ ἐκεῖ ἐστιν ὁ ἄνθραξ καὶ ὁ λίθος ὁ πράσινος. 13 καὶ ὄνομα τῷ ποταμῷ τῷ δευτέρῳ Γεῶν· οὗτος ὁ κυκλῶν πᾶσαν τὴν γῆν Αἰθιοπίας. 14 καὶ ὁ ποταμὸς ὁ τρίτος Τίγρις· οὗτος ὁ προπορευόμενος κατέναντι ᾿Ασσυρίων. ὁ δὲ ποταμὸς ὁ τέταρτος Εὐφράτης.
αυτός Ο ΠΟΤΑΜΟΣ είναι Ο ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ  ο οποίος ΔΙΑΧΩΡΙΖΕΤΑΙ-ΜΕΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ 4 ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥΣ (1=4= 1 εγώ-ον= πνεύμα-ψυχή-διάνοια-ύλη) ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΝΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΟΝ-ΕΓΩ ΚΑΙ ΤΙΣ 4 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ : πνευματικές-ψυχικές-διανοητικές-υλικές .
ΠΟΤΑΜΟΣ-πνεύμα-4 κόσμοι (δίαυλοι-οδοί) του πνεύματος του ανθρώπου :
υλη=επιστήμη= θεραπεία-συμμετρία της ύλης
διάνοια=φιλοσοφία= διανοητική γνώση-σοφία
ψυχή=θρησκεία-λατρεία= ψυχική βίωση-αγάπη
πνεύμα=μύηση-εσωτερικότης= πνευματική σωφία-αλήθεια
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ- ΕΛΛΑΣ- ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
(το σύμβολο-σημείο-σημαία της αλήθειας--- η χώρα του πνεύματος-τόπος-πνευματικό περιβάλλον---το τέλειον πνευματικόν ον-πνεύμα)
τέλος του Β' μέλους

Σάββατο, 9 Μαρτίου 2013

Ο ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ

(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!) .
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ : είναι το επίσημο έμβλημα- εμβληματική μορφή-σχήμα-εικόνα-ιδέα της ελλάδας, ταυτισμένο με την αρχαία και σύγχρονη ελλάδα (είναι η σημαία της αρχαίας ελλάδας όπως σήμερα το ελληνικό κράτος έχει ως σημαία-σημείο-σύμβολο του την κυανόλευκη σημαία με τον χριστικό σταυρό και η οποία συμβολίζει την ιδέα της ελευθερίας του έθνους των ελλήνων-εξού και ο ύμνος της ελευθερίας του εθνικού ποιητή μας Διονυσίου Σολωμού) .
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ : (σημαίνει-ετυμολογείται) ΜΑΙΑ +ΑΝΔΡΑΣ που ερμηνεύεται " Η ΜΥΗΣΗ ΤΟΥ (ανδρός=) ΑΝΘΡΩΠΟΥ" ( χαρακτηριστικότερος εκπρόσωπος της οποίας υπήρξε ο Σωκράτης Σωφρονίσκου-Σοφός στην μέση κλασσική περίοδο της αρχαίας ελλάδας, ο οποίος στάλθηκε άνωθεν (κάθοδος της σοφίας του Λόγου-πνεύματος) για να διδάξει στους συνέλληνες συνανθρώπους του (και διαυτών στον κόσμο ολόκληρο) την Μυητική Μαιευτική μέθοδο (μαία-ευτική και μεθ-οδός) της γνώσης- σύλληψης-κατανόησης-αποκάλυψης της αλήθειας δια μέσου του εαυτού ("ιδού η βασιλεία του θεού εντός υμών έστιν" όπως και ο ιησούς χριστός διακήρυξε) δηλαδή της αυτογνωσίας . (δες και : ενώπιος ενωπίω ή ενώπιος κωλοχανίω;)
Α=αγάπη στη ψυχή (θεού-εαυτού-συνανθρώπου)
Υ=υπαγωγή νοός πνεύματι-θεού (υπομονή κόσμου)
Τ=ταπεινοφροσύνη-στο εγώ
Ο=οφειλέτης (ενσυνείδητα) τοις πάσι
Γ=γνώση της αλήθειας (γνώμονα στη ζωή)
Ν=νουνέχεια σκέψεων (σιωπή)
Ω=ωραιότητα πράξεων (συμπάθεια-αλληλεγγύη)
Σ=σωφροσύνη επιθυμιών (εγκράτεια)
Ισχύ στο λόγο (ρωμαλαιότης)
Α=αλήθεια στο πνεύμα (αγιότης)
τι είναι η ΜΑΙΑ
είναι η μύησις ! η γυναίκα-μαία η κάτοχος της μαιευτικής τέχνης-επιστήμης του εισχωρείν στους κόλπους της εγκυμονούσας γυνής (μήτηρ γεννώσα) και συλλαμβάνειν ορθώς το ετοιμόγεννο τέκνο και εξάγειν αυτό απο τον κόλπο-μήτρα-κοιλία (γαστέρα-εξαγωγή ) της εγκυμονούσας γυνής στον κόσμο-περιβάλλον της γης των ανθρώπων . με άλλα λόγια η Μαία είναι αυτή που βοηθά (βοή-θεία) την γέννηση του τέκνου της εγκυμονούσας-δημιουργού γυναίκας δηλαδή την ελευθερώνει-λύει απο τους πόνους και τις οδύνες του τοκετού (ειλείθυία= ελευθερώτρια, αυτή που σπέυδει στην καυγή: "ελθέ ελθέ" των ετοιμόγεννων γυναικών. η Μαία, δεν είναι αυτή η δημιουργός αλλά (ακούει και) σπεύδει πρός ΒΟΗ-ΘΕΙΑ της ετοιμόγεννης- ανθρώπου- γυνής συμβάλλοντας έτσι με μοναδικό τρόπο στην γέννηση-εξαγωγή της ζωής-του όντος στον κόσμο (δημιουργία) .
τι είναι η ΜΥΗΣΙΣ ;
η Μύησις είναι η μαία ! είναι η προετοιμασία και εισαγωγή του ανθρώπου σε έναν άλλο κόσμο σε ένα άλλο περιβάλλον όχι υλοδιανοητικό κοσμικό-φιλοσοφικό αλλά ψυχικό και πνευματικό, ηθικο-πνευματικό δηλαδή προετοιμάζει τον μυούμενο στην αλήθεια να ετοιμασθεί για να χωρέσει- εισχωρήσει απο το γήϊνο περιβάλλον, όπου επικρατεί η δισυνθετότητα καλού και κακού και κυριαρχούν η κοσμικότητα και η διανοητική γνώση, στο ουράνιο πνευματικό περιβάλλον που επικρατεί η απλότητα της αλήθειας και κυριαρχεί η αγάπη και σοφία του θεού (όπως η υλική μαία προετοιμάζει το νεογέννητο για το νέο περιβάλλον που ετοιμάζεται να ζήσει) .
ΜΥΗΣΙΣ= μυεί + έσω δηλαδή η μύησις είναι αυτή που μυεί τον άνθρωπο για την εσω-τερικότητα της πραγματικότητας η οποία είναι εξω-τερική . (έσω- τερικότητα= πνεύμα καλού-αλήθεια, έξω- τερικότητα = πνεύμα κακού- αναλήθεια) .
πραγματικότητα-εξωτερικότητα= ορατός κόσμος-εξωτερικότητα-γνώση διανοητική-κοσμικο υλικό φαίνεσθαι-γίγνεσθαι .
αλήθεια-εσωτερικότητα= αόρατος ουράνιος κόσμος-εσωτερικότητα- γνώση πνευματική- σοφία ουράνια άπειρης και αιώνιας δημιουργίας-δημιουργικότητας .
ΜΥΗΣΙΣ= μυή + ίσις=μυεί η ίσις (θεότητα)= ισότητα = η μύηση στην αλήθεια-ισότητα (όλων των όντων-πνευμάτων- ζώντων) ΣΗΜ: το όνομα "ίσις" είναι η ελληνική απόδοση του αιγυπτιακού ονόματος της θεάς ΕΣΕΤ ( βασίλισσα του θρόνου του ουρανού-και της γης- ενσάρκωση της επι της γης υπήρξε η Μάατ θεά της αλήθειας- δικαιοσύνης- ενότητας των όντων, όπως και η Νεφερτίτη βασίλισσα του Αχενατόν) .
ΜΥΗΣΙΣ=(ηχητικά) ΜΗ ΟΙΗΣΙΣ =η μύησις είναι η μή οίησις- η οδός της ταπεινότητος και της μετριοφροσύνης .
ΜΥΗΣΙΣ = μύω= κλείνω τα μάτια δεν βλέπω (μύωψ) πλέον την εξωτερικότητα + έσω =διότι έχω ανοίξει τους έσω πνευματικούς μου οφθαλμούς και βλέπω την έσω-τερική αλήθεια (και όχι την εξω-τερικότητα του κόσμου-κοσμικής ζωής- κοσμικών πραγμάτων- πραγματικοτήτων (φαίνεσθαι) .
ΜΥΗΣΙΣ =ΜΥΗΣαι= εσύ μυείσαι (μυείς εαυτόν) + ΙΣ =(στο Ιώτα και Σίγμα)  στην Ισχύ της Σοφίας και την ΙΣότητα της ΙΣιδος-θεάς της αλήθειας-ΙΣότητας των όντων (της οποίας το όνομα και η χάρις θα αποκαλύπτονται αιωνίως) . (είναι ο Κύκλος με όλες του τις Ακτίνες οι οποίες είναι ίσες-ισότιμες-ισάξιες) .
ΜΥΗΣΙΣ-μύησιΝ = (δια μετατοπίσεως των στοιχείων-γραμμάτων) = ΥΜ(ν)ΗΣΙΣ = η μύησις είναι αυτή που σε βοηθά και σου αποκαλύπτει τον τρόπο ΥΜΝΗΣΕΩΣ του θεού-της ΑΛΗΘΕΙΑΣ .
ΜΥΗΣΙΣ = είναι η μύησις στην αλήθεια-ΕΙΣαγωγή στον κόσμο του πνεύματος ή και ΕΞαγωγή της αλήθειας-τέκνου απο τον κόλπο της θείας Μεγάλης Μητέρας-Μυήσεως στον κόσμο της ύλης και την κοινωνία των ανθρώπων. (είς =ένας =1=αμνός- εκλεκτός , έξ =έξι= 6=τέλειος- θεάνθρωπος) .
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ= η μαία-μύησις του ανθρώπου , δηλαδή το να μπορέσει ο άνθρωπος να ΑΝΔΡΩΘΕΙ σε αγάπη-σωφία θεού (πάντα δια της γνώσεως- βιώσεως της αληθείας ) δηλαδή να ΩΡΙΜΑΣΕΙ- ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ -μεγαλουργήσει (μέγα έργο=μεταστοιχείωση-μεταμόρφωση του κακού=μολύβδου σε καλόν= χρυσός δηλαδή το να γίνει η γη ουρανός-ουράνια γαία) ώστε να επιτελέσει το έργο της αποστολής του στην γη .
ποιό είναι το έργο του ;
είναι να μπορέσει να ΑΥΤΟ-τελειοποιηθεί σε αγάπη-σωφία θεού (πίστις στην αλήθεια=θεός= αγάπη-σωφία) και η οδός αυτή είναι ΕΣΩ-τερική, είναι ΜΥΗ-τική, είναι η οδός- τέχνη της ΜΑΙ-ΕΥΤΙΚΗΣ (ευκτική-ευχή) δηλαδή το να καταστή ο άνθρωπος- κάθε άνθρωπος ένας ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΤΟΥ κατά το πρότυπο του απεσταλμένου ο οποίος εκ-μαιεύει (συλλαμβάνει) την αλήθεια απο τον θεό και απο τους συνανθρώπους του, τους οποίους βοηθά να καταστούν ΜΑΙΕΣ και ΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ της αλήθειας του θεού στον κόσμο, του θεού-πνεύματος εντός τους, του θεού-αλήθειας στον πνευματικό ουρανό, του θεού πνεύματος τους -Πνεύματος Του . Τέλος είναι το να καταστούν οι άνθρωποι ΜΑΙΕΣ_ ΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ αλλά και ΑΥΤΟ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ- πνευματικοί δημιουργοί του θνητού εαυτού τους σε αθάνατο πνεύμα θεού και όπως ο θεός δημιούργησε ένα υλικό περιβάλλον στην κοιλία-ΓΑΣΤΕΡΑ της γυνής-μητέρας τους ώστε αυτοί να συλληφθούν-δημιουργηθούν- τελειοποιηθούν ως υλικά όντα τα οποία γεννώμενα στον κόσμο να μπορέσουν να επιβιώσουν (γίνεται εξαγωγή απο το περιβάλλον της γαστέρας στο περιβάλλον του κόσμου) έτσι και ο άνθρωπος οφείλει να αυτο-δημιουργήσει μέσα του και έξω του ένα περιβάλλον όχι υλικό (αυτό υπάρχει δοσμένο απο τον θεό) αλλά εσωτερικό ηθικο-πνευματικό ώστε να δυνηθεί μετά θάνατον να ζήσει ηθικο-πνευματικά με την ψυχή και το τελειοποιημένο (απλοποιημένο) πνεύμα-εγώ του (εισαγωγή απο τον εξωτερικό κόσμο στον εσωτερικό ψυχοπνευματικό κόσμο) . (πώς αλλιώς ; !!)
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ- ΕΛΛΑΣ- ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
η οδός- η αλήθεια- και η ζωή 
τέλος Α' μέλους

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.