Κυριακή, 18 Αυγούστου 2013

Ο ΑΜΝΟΣ-ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ IHCούς Ερχόμενος Εκλεκτός
(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!) .
(δες και :)
ΣΦίγξ :ο Ανθρωπος-Βασιλέας Φύλακας της Πυραμίδος
τα 24 στοιχεία(γράμματα)του ΑΜΝΟΥ, της Ηλίου-Σελήνου ΑλφαΒήτα . απο που προήλθαν- τι σημαίνουν- ποιά είναι η διαχρονική αποστολή- πεπρωμένο τους (ως στοιχεία του λόγου των ελλήνων και των ανθρώπων ) .
ΕΡΜΗΝΕΙΑ-ΑΠΟΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ :
Α-λ(ε)φα= σημαίνει- επισημαίνει : ΟΑΛ έφα = ο άλιος-ήλιος (το φως-ΑΛφαίνει) είπεν- λέγει ή Η ΑΛ- η θεία είπεν- λέγει- αποκαλύπτει- την αλήθεια :
Β-ήτα-VITA =για τον ΒΙΟ-την ΒΗΤΑ=ζωή των όντων (ανθρώπων) και την Βητό-βατό= την οδό (που οφείλουν) βάδισης-πόρευσης- πορείας τους (βατός δηλαδή ανοικτός ο δρόμος προς βάδιση-πόρευση, βατώ- βητώ = βαδίζω -ανε-βαίνω ή κατα-βαίνω- πορεύομαι βάδην) .
Γ-άμμα= στην Γά= γη αμμα= μητέρα, που ζουν-διαβιούν πάνω στην μητέρα γη, στην γη-χώρα η οποία είναι και η υλική τους μητέρα-μητέρα όλων των όντων, αφού αυτή τους τρέφει-θρέφει και φροντίζει κατα την διάρκεια του υλικού βίου-ζωής τους- απο την γέννηση- μέχρι τον θάνατο τους .
Δ-έλτα= και πάνω στην οποία γη ευρίσκεται η ΔΕΛΤΟΣ-ΔΕΛΤΑ ΔΙΑΘΗΚΗ μου (η σχήματος Δ= πυραμίς στην γη η οποία αποτελεί περίληψη των ΔΕΛΤΩΝ του ουρανού).
Ε-Ιη οποία ΔΕΛΤΟΣ ΕΙναι-αποτελεί την μορφή-εικόνα-ιδέα= ΔΥΝΑΜΗ της οδού-ζωής-αλήθειας που οφείλουν τα όντα-εγώ με την ΔΙ-ΑΓΩΓΗ-ΔΙΑ-ΒΙΩΣΗ τους (κατα τον γήϊνο βίο-ζωή τους) να ακολουθήσουν ώστε να ΔΙΑΒΟΥΝ (διάβαση- πάσχα-πασάχ-πισάχ-πεσάχ) μετά θάνατο απο την γη-ύλη (τετράγωνη βάση πυραμίδος) στον ουρανό-πνεύμα (κορυφή ΠΥΡαμίδος) δια μέσου του τριγώνου σώματος-ψυχή της πυραμίδος . Ε-ι= άνθρωπε της γης ΕΙ-σαι η ΕΙκόνα Εμού, (εικόνα και ομοίωση) είσαι ένα ΕΙναι-ον-Εγώ-πνεύμα, Εργο του οποίου είναι να γίνΕΙ και να ΕΙναι (μΕΙνη) ένα Εγώ-Ειναι Εωνικό (έων= ο ών-υπάρχων αιωνίως-ΥΠΕΡαιωνίως) .
σύνοψη :
  1. Α) Η ΑΛ-η θεία (ο άλιος-ήλιος) έφα-είπεν-λέγει- αποκαλύπτει-την αλήθεια : 
  2. Β) για τον ΒΙΟ-την VITA- ΒΗΤΑ=ζωή των όντων και την οδό (που οφείλουν) βάδισης-πόρευσης- πορείας τους (βητώ vita βατώ- βαίνω βίον-βήτα-ζωήν).
  3. Γ) στην γα-αμμά μητέρα γη (κατα την διάρκεια του υλικού βίου-ζωής τους)
  4. Δ) και πάνω στην οποία γη ευρίσκεται η ΔΕΛΤΟΣ-ΔΕΛΤΑ ΔΙΑΘΗΚΗ μου (Δ=πυραμίς= η Δέλτος-Βίβλος-Δήλος της γνώσεως της αλήθειας).
  5. Ε) η οποία ΔΕΛΤΟΣ-δελτίον (πινακίδα τριγωνική) ΕΙναι- αποτελεί την μορφή-εικόνα-ιδέα- η ΔΕΛΤΑ ΔΥΝΑΜΗ της οδού-ζωής-αλήθειας = Κ-ΙΒΩΤΟΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ-η πυραμίς Δ = 1α +2β +3γ+4Δ= ΑΡΙΘΜΟΣ10Κ) που οφείλουν τα όντα-ΕΓΩ με την ΔΙ-ΑΓΩΓΗ-ΔΙΑ-ΒΙΩΣΗ τους  να ακολουθήσουν-Εφαρμόσουν. (Ε=εγώ=α+β+γ+δ=α=πνεύμα- β=ψυχη- γ=διάνοια δ=ύλη ή α=αλήθεια β=βούληση γ=γνώση δ=διάκριση) .Ε= άνθρωπε της γης ΕΙ-σαι ΕΙκόνα Εμού, είσαι ένα ΕΙναι-ον-Εγώ-πνεύμα, Εργο του οποίου είναι να γίνΕΙ-ς και να ΕΙναι-ΕΙσαι (μΕΙνη-ς) ένα Εγώ-Ειναι Εωνικό-ΕΩΝΙΟΝ.
Πυραμίς = (είναι κτισμένη-οικοδομημένη βάσει των τριών παγκόσμιων μαθηματικών τύπων : Φ=1,618 Π=3,14 Ε=2,71 .
ΒΑΣΗ : τετράγωνη= γη- κόσμος- ύλη= 4 (και διάνοια).
ΚΟΡΜΟΣ-ΣΩΜΑ= τρίγωνο- ψυχη- αιθήρ= 3
ΚΟΡΥΦΗ-μικρό χρυσό τρίγωνο-σημείο που ακουμπάει τον ουράνιο θόλο=1 (3)
1= πνεύμα (σημείον -κύκλος-θεός ) (χρυσό τρίγωνο= ουράνιο αιθεροπνευματικό επίπεδο των πνευματικών ουράνιων γεννητόρων).
3= ψυχή (ο σύν-δεσμος μεταξύ ύλης και πνεύματος)
4= ύλη-διάνοια (λογική) (η βάση- έδρα- κρηπίδωμα του ναού της πυραμίδος)
οι αριθμοί : 1,3,4 είναι ανάλογοι του ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ Π=3,14 ( ο αριθμός Π είναι μία μαθηματική σταθερή αναλογία της περιφέρειας ενός κύκλου σε σχέση με την διάμετρο του
κύκλου-περιφέρειας δηλαδή η ακτίνα είναι τόση όσο 3,14 όμοιοι κύκλοι στην σειρά) .
οι αριθμοί 1,3,4 συνενούμενοι-συνδυαζόμενοι αρμονικά συνθέτουν την παγκόσμια κλείδα η οποία λύνει το πρόβλημα "άνθρωπος" δίνει την απάντηση στο προαιώνιο ερώτημα : τι είναι ο άνθρωπος ; ποια η σκοπιμότητα της δημιουργίας του στον κόσμο, ποιο το έργο αποστολής του και ποια θα είναι η κατάληξη του-μετά θάνατον)
τι συμβολίζει- εικονίζει η μορφή-όγκος: πυραμίδα ; (Αίγυπτος)

1) είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα (προσωπικότης)
2) ανώτερης σύλληψης-σκέψης-πνευματικότητας (εκλεκτικότης)
3) πέτρινο- τεράστιο οικοδόμημα (σταθερότης-σοφία)
4) στην Αίγυπτο-αρχαίο κέντρο-χώρα υψηλής μυήσεως (όπου αλλού υπήρχαν πυραμίδες, μιμήθηκαν τις αιγυπτιακές πυραμίδες - τύπος των οποίων υπήρχε και στην Ατλαντίδα η οποία καταποντίστηκε) κτίσθηκαν οι τρείς Πυραμίδες, οι Δέλτοι (ΔΔΔ) μυήσεως στην αλήθεια η οποία Δηλώνεται-Φανερώνεται μέσα απο το ελληνικό γράμμα Δέλτα (ΔΕΛωΤΑ=Δελόω-Δέλος-δήλος: προέρχεται από το ομηρ. επίθ. δέελος-δέαλος που παράγεται από το δέατο= καίω,λάμπω) . (σημ: α-η Αίγυπτος είναι όνομα ελληνικό όπως και η σφίγξ αλλά και η Πυραμίς αλλά και ο Νείλος και ότι γνωρίζει η επιστήμη- αρχαιολογία κλπ για την Αίγυπτο το γνωρίζει ή μέσα απο τους έλληνες ή μεσα απο την ελληνική γλώσσα-λόγο-γραφή. β-Νείλος και Δ-έλτα του Νείλου είναι το Δώρον των θεών (Δώρος-Δώρα) προς την Αίγυπτο (ο Αίγυπτος ήταν αδελφός του Δαναού= έλληνες) γ-η Μινωϊκή κρήτη συνδεόταν με την Αίγυπτο όχι μόνο εμπορικά αλλά και γενεαλογικά και πνευματικά- τρίγωνο κρήτης- αιγύπτου- ελλάδας (Κάδμος-φοίνικας- Δαίδαλος- ερμής τρισμέγιστος κλπ) .
5) μπροστά απο την 2η μεγαλείτερη πυραμίδα του Χεφρήνου υπήρχε η Σφίγγα η οποία είναι συνδεδεμένη με το έργο "πυραμίς" καθώς η σφίγγα απεικονίζει ένα Υπερκόσμιο ον με ανθρώπινη μορφή (βασιλικού παραστήματος) να κάθεται μπροστά απο την πυραμίδα ως φρουρός-φύλακας της πυραμίδας. (η σφίγγα είναι εξωτερική παράσταση του "όλου ανθρώπινου όντος" το οποίο εσωτερικά και εξωτερικά συναποτελείται απο πνεύμα=πτερά αετού (δεν υπάρχουν σημερα στην σφίγγα της αιγύπτου γιατί καταστράφηκαν καθώς ήταν τεχνητά και όχι λαξευμένα) ψυχή= σώμα λέοντος σώμα=πόδια βοός-ταύρου και διάνοια= πρόσωπο ανθρώπου . η 4πλή αυτή απεικόνειση έχει αναφορά σε όλες τις εκφράσεις του αριθμού 4 (που είναι οι 4 εκφράσεις του ανθρώπινου εγώ) που εσωτερική του δύναμη είναι ο 10 ).
6) είναι τριπλής συνένωσης ιδεών σχημάτων : τετραγώνου-τριγώνου-κύκλου= παγκόσμια κλείδα του ανθρώπου-κόσμου (ερμηνεύει το παν στον κόσμο της ύλης- σύμπαντος κόσμου) .
7) η πυραμίς εσωτερικά είναι ένα αστεροσκοπείο- παρατηρήσεων του ουράνιου θόλου και εξωτερικά υπήρχε η αντίληψη-πεποίθηση στους ανθρώπους ότι επρόκειτο περι τάφου βασιλιά φαραώ. η πραγματικότητα είναι ότι οι πυραμίδες ήταν-υπήρξαν κέντρα εκπαίδευσης ιερέων στα αιγυπτιακά μυστήρια και η αλήθεια είναι ότι η πυραμίς εν γένει είναι-υπήρξε ο ομφαλός- οβελίσκος- ναός θεού επι της γης όπου γινόταν η αναπαράσταση ενός κοσμικού θανάτου υποψήφιου μύστη και η ανάδειξη-ανάσταση του σε εκλεκτό υιό θεού επι της γης (εμπνευμάτωση- χαρίτωση πνεύματος μύστου με χάριν επι χάριτος- πνεύμα θεού) .
 πέρας του Α μέλους
 (απόσπασμα απο τον αμνό-έλληνα λόγο-σοφία)
η Αθηνά κερνά τον Ηρακλή Οίνο
λευκός, λύχνος, λυκόφως

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.