Τρίτη, 2 Ιουλίου 2013

Η Κρήτη 5

 ΜΙΝΩΪΚΟΣ ΛΑΒΡΥΣ- Ο ΔΙΠΛΟΥΣ ΠΕΛΕΚΥΣ
(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!) .
ΔΙΚΕΡΑΤΟΣ ΜΙΝΩΪΚΟΣ ΤΑΥΡΟΣ
Απεικόνιση της παράστασης ενός σφραγιδόλιθου, με λατρευτικό θέμα. Η Μεγάλη Μητέρα Θεά, ως Πότνια Θηρών, ανάμεσα σε δυο φτερωτούς γρύπους. Δυο γρύποι παραστέκουν (δεξιά και αριστερά) και τον θρόνο της Κνωσού. Πάνω από το κεφάλι της Θεάς διακρίνονται δυο ιερά σύμβολα, του Διπλού Πέλεκυ και των Διπλών Κεράτων. (http://zervonikolakis.lastros.net/thronou.html)
Η ΜΕΓΑΛΗ ΘΕΑ ΜΗΤΕΡΑ-κρατάει στα 2 της χέρια 2 όφεις
Ο ΜΙΝΩΪΚΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ο Αυτοκρατορικός Βυζαντινός Σταυρός:
 ΒασιλεύςΒασιλέωνΒασιλείΒασιλεύουσα
Ο ΜΙΝΩΪΚΟΣ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ-στο εσωτερικό
ο ΘΗΣΕΥΣ νικά-θυσιάζει τον ΜΙΝΩ-ΤΑΥΡΟ
Η ΠΑΛΗ ΖΩΗΣ Ή ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΩΝ 2 ΜΑΧΗΤΩΝ
(του ήρωα θεανθρώπου με το ανθρωπόμορφο ζωον-τέρας)
Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΙΝΩΪΚΗ ΜΥΗΣΙΣ :
υπήρξε η υψηλότερη αποκάλυψη της αλήθειας στην ανθρωπότητα κατά το παρελθόν (όπως εν γένει και συνολικά ο πανάρχαιος προϊστορικός και αρχαϊκός και κλασσικός ελληνικός πολιτισμός -μη εξαιρουμένων του ελληνιστικού και βυζαντινού πολιτισμού) και βασιζόταν σε δύο (2) βασικές ιδέες-καταστάσεις που αφορούν τον κόσμο και τα δημιουργημένα σε αυτόν ζώντα έμβια όντα και φυσικά και τον άνθρωπο την κορωνίδα της δημιουργίας του ουρανού (θεού) δηλαδή την ιδέα αρετή- κατάσταση- αλήθεια της ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΟΣ (+2 θετικό= σύν) και την αντι-αρετή-κατάσταση- αλήθεια της ΔΙΣΥΝΘΕΤΟΤΗΤΟΣ (-2 αρνητικό= μείον) . (2= Β) .
Εδώ θα εξετάσουμε την κάθε δυάδα μεμονωμένα-ατομικά αλλά και συνολικά-σε σχέση με τις άλλες δυάδες και πως σχετίζονται μεταζύ τους- πως διαφοροποιούνται- πως αντιτίθενται- πως συνεργάζονται- τι εξ-υπηρετεί η θετική δυάδα και τι η αρνητική- τι επιπτώσεις έχουν στον άνθρωπο και το περιβάλλον- ποιό είναι το έργο ο σκοπός και ο τρόπος δια των οποίων ο άνθρωπος θα γνωρίσει την ενιαία αυτή αλήθεια της διπολικότητος και δισυνθετότητος- πως θα χρησιμοποιήσει την δημιουργική δυάδα του καλού και πως θα απενεργοποιήσει την αρνητική καταστροφική δυάδα του κακού ; 
ΔΙΣΥΝΘΕΤΟΤΗΣ ΚΑΛΟΥ ΚΑΚΟΥ :
ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ : το ζωόμορφον τέρας της (αμιγούς- ενδογενούς- πνευματικής) δισυνθετότητος του κακού και του καλού, δηλαδή το κάθε ανθρώπινον ον- πνεύμα- εγώ .σε δεύτερο επίπεδο αποσυμβολισμού : το ίδιο το κακό "προσωποποιημένο" για δική μας ανθρώπινη κατανόηση- το κακό "προσωποποιείται" μέσα απο μικρούς και μεγάλους ΧΙΤΛΕΡ δηλαδή ανθρώπους του κακού (που αυτοκατέστησαν δαίμονες με τα έργα-πράξεις τους) .
ΘΗΣΕΥΣ : ο βιωματικά αυτοπνευματούμενος άνθρωπος, ο τελειωμένος ηθικά και πνευματικά άνθρωπος, ο μαθητής της αγάπης, ο διδάσκαλος της σοφίας, ο μύστης της αληθείας (λαμβανομένου υπόψη την εποχή-περίοδο και τις ανθρώπινες επικρατούσες συνθήκες: ήθη- εθιμα- θρησκεία- γνώσεις κλπ αλλά και το όλο περιβάλλον- εξωτερικό περιβάλλον: μεσα υπάρξεως επιβίωσης-ζωής- δημιουργικότητος κλπ ).
ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ : ο κόσμος, εντός του οποίου μέχρι στιγμής κυριαρχεί "ο ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥΤΟΥ" (όπως τον αποκαλεί ο ισ-χρ) και μάλιστα κυριαρχεί δια μέσω των ανθρώπων του κακού- των υποχείριων του (άνθρωποι των συμφερόντων- του χρήματος- της αυτοπροβολής-δόξας- της εξουσίας- αλλά και κάθε ανθρώπου που δεν φροντίζει την ηθική και πνευματική του αυτο-τελειοποίηση σε αγάπη θεού (αυτοθυσία) και σε σοφία θεού (αυτοταπείνωση) . ο κόσμος- λαβύρινθος είναι ένας κλωβός- ένα κλειστό κύκλωμα- ένας ιστός αράχνης που όποιος δεν προσέχει και δεν αγαπά και δεν συγχωρεί και δεν μετανοεί για τα λάθη του και δεν είναι υπομονητικός- ταπεινός και κυρίως δεν στηρίζεται στην ένθεο πίστι του, κινδυνεύει ανα παν δευτερόλεπτο να πέσει θυμα της αράχνης του μινώταυρου του κακού-πονηρού-φαύλου ανθρώπου του ίδιου του κακού εαν και εφόσον οι πράξεις του είναι ομοιογενείς με την κακότητα αναλήθεια πλάνη αδικία ανελευθερία του κακού-πνεύματος .
ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΣ ΚΑΛΟΥ :
ΔΙΠΛΟΥΣ ΠΕΛΕΚΥΣ : μία (1) κάθετη στήλη-άξονας (το ξύλο ή μέταλλο) που στην κορυφή της εκπορεύει δύο (2) κοφτερά μαχαίρια-αιχμές (λουκ-ΚΒ-38 οἱ δὲ εἶπον· Κύριε, ἰδοὺ μάχαιραι ὧδε δύο. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· ἱκανόν ἐστι). η κάθετη δοκός-στήλη-χειρολαβή είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ (1) και οι δύο (2) μάχαιρες-αιχμές είναι η αγάπη-σοφία (πλήρης ισοτιμία) (1+2=3=η αγία Τριάς). ο άνθρωπος που είναι τετελειωμένος ηθικά (αγάπη) και πνευματικά (σοφία) είναι ο μαθητής: μυούμενος μεμυημένος μύστης της αλήθειας αγάπης σοφίας του θεού γιαυτό και είναι ΑΞΙΟΣ να κρατά (κυριαρχεί) στα χέρια του τον ΛΑΒΡΥ ΠΕΛΕΚΥ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ- ΑΓΑΠΗΣ- ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ και με αυτόν και διαυτού να κόβει- τέμνει τα πλοκάμια του πονηρού-σαθρού-πειρασμού του κακού είτε αυτά είναι ασυνείδητα είτε γίνονται κατόπιν παραπλάνησης είτε ακόμη εσκεμμένα απο ανθρώπους αναλήθειας του κακού ή και το ίδιο το αφανές καλά κρυπτόμενο πνεύμα του κακού -το κακό . 1 κάθετη κεραία και μία οριζόντια στην κορυφή συνθέτουν το σχήμα- γράμμα Τ δηλαδή την Τελεότητα προσωποποιημένη- μορφοποιημένη ως όργανο υλικό το οποίο πέρα απο την υλική αξία και χρεία του είναι σύμβολο πνευματικής ισχύος-δυνάμεως- εξουσίας του πνευματικού ανθρώπου της αλήθειας της σοφίας και του καλού .
πέρας του 5ου μέλους

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.