Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013

Η Κρήτη 3

(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!) .
ΚΡΗΤΗ
Κ= κρόνος
Ρ= ρέα
Η= ήρα (δίας= τέκνα του κρόνου=ηγέτες= κρήτη)

Τ = τιτάνες (12)
Η= ήλιος- Ηώς και Σελήνη (τέκνα του Υπερίωνος)
(Τιτάνες=12= 6 άρρενα: Ωκεανός τον Κόιος Κρίος Κρόνος Υπερίων Ιάπετος και 6 θήλεα: Θεία Ρέα Θέμις Μνημοσύνη Φοίβη Τηθύς).

ΚΡΗΤΗ- ΜΙΝΩΣ- ΤΑΥΡΟΣ-ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ
 
τα ανάκτορα του ΜΙΝΩΑ τα έκτισε ο ΔΑΙΔΑΛΟΣ όπως και τον ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ μέσα στον οποίο κλείσανε τον ΜΙΝΩ-ΤΑΥΡΟ καρπό της ένωσης της γυναίκας του Μίνωα ΠΑΣΙΦΑΗΣ και του ΛΕΥΚΟΥ ΤΑΥΡΟΥ του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ τον οποίο έστειλε ο ποσειδώνας μέσα απο την θάλασσα μετά απο επίκληση του ίδιου του Μίνωα προς απόδειξη και βεβαίωση ότι η βασιλεία του είναι θεϊκή- με την έγκριση των θεών .
ΜΙΝΩΣ=( γιός του Δία=δίδω ζωή και της ΕΥρώπης= η έχουσα μεγάλους οφθαλμούς) εκ του ρήματος ΜΕΝΩ= αυτός που Μένει (μονάς) πάντοτε- παντοτεινά- αιωνίως, ο Μόνος- Νόμος, ο Εκλεκτός (η Σοφία) Μίνως σημαίνει (ο εκλεκτός που μέσα του ενοικεί) Η ΜΕΝΟΥΣΑ-μοναδική σοφία .
ΠΑΣΙ-ΦΑΗ= (κόρη του Ηλιου-θείου φωτός και της Περσηϊδος= περσόνα- ισχυρή προσωπικότητα) η πάσι= στούς πάντες Φάη= φαίνει , Πασιφάη σημαίνει η Φαίνουσα το φως της αγάπης .
ΑΡΙΑΔΝΗ= (κόρη του Μίνωα-Πασιφάης) αρία= αγνή-εκλεκτή-ιερή και έδνα= τα χαρίσματα τα δώρα, συνεπώς Αριάδνη σημαίνει η φέρουσα τα εκλεκτά Δώρα-χαρίσματα (η αλήθεια) .
ΜΙΝΩΣ=ΣΟΦΙΑ-ΠΥΡ (αιώνιο άρρεν)
ΠΑΣΙΦΑΗ=ΑΓΑΠΗ-ΦΩΣ (αιώνιο θήλυ)
ΑΡΙΑΔΝΗ=ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΙΕΡΕΙΑ (αιώνιο δώρο)
ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ =ο Ταύρος του Μίνωα (παρότι η πασιφάη συνευρέθηκε με τον λευκό ταύρο του ποσειδώνα-(πνεύμα θεού- ποσειδών και ταύρου- στον κόσμο-κοσμικό) που υπήρξε το δώρο του προς τον Μίνωα εξού και ονομάσθηκε "ΜΙΝΩα-ΤΑΥΡΟΣ). ο Ταύρος (κοσμικό πνεύμα) του Μίνωα (εκλεκτό πνεύμα) = ΜινώΤαυρος= πνεύμα εκλεκτόν (θεού) και πνεύμα του κόσμου (σκοτοφορικόν) . συνεπώς η Πασιφάη (μήτηρ του ουράνιου πνεύματος του ανθρώπου) συν- ενώθηκε (αμιγώς διότι τα δύο πνεύματα είναι αντίθετα) με τον ΛΕΥΚΟ Ταύρο (ουράνιο πνεύμα στον κόσμο-ύλη =κοσμικοποιημένο Δισύνθετο πνεύμα διότι το πνεύμα κατερχόμενο στην ύλη αυτοθυσιάζεται και ένα "κομμάτι" μελίζεται (ανώτερο μέλος-υποσυνείδητο) και ένα "κομμάτι" μερίζεται (κατώτερο μέρος- ασυνείδητο) . Η ΠΑΣΙ-ΦΑΙνΕΙ εμπλουτίζει, γοιμοποιεί, ζωογονεί, αναβαθμίζει, αναγεννά το κοσμικό πνεύμα κάθε φορά που κατέρχεται στον κόσμο (πασιφάη= μήτηρ- πνεύμα στην γη και συνεπώς ευλογία για τον κόσμο) .
ΤΑΥΡΟΣ= συμβολο της ΔΙΣΥΝΘΕΤΗΣ αμιγούς πνευματικής ΑΛΗΘΕΙΑΣ που αφορά τον άνθρωπο στην ΥΛΗ_ ΚΟΣΜΟ_ ΓΗ . (Δίας_ Ηλιος_Μίθρας_Ιαχβέ_Ηρακλής_Μίνως κλπ σχετίσθηκαν με τον ήλιο-ταύρο . ιδιαίτερα στην ελληνική μυθολογία αναφέρονται τα ακαταμέτρητα βόδια του ήλιου και μυητικές ιστορίες- αλήθειες που αφορούν ήρωες και την εκλεκτή θυσία ταύρων-εκατόμβη ) .
Ταύρος-Μινώταυρος= Ο αμιγώς πνευματικώς ΔΙΣΥΝΘΕΤΟΣ ΚΑΛΟΥ και ΚΑΚΟΥ πνεύματος ΑΝΘΡΩΠΟΣ ο οποίος φέρει ως πνεύμα του τόσο το καλόν-ένα μέλος όσο και το κακόν-ένα μέρος και έργο και αποστολή του είναι να φροντίσει να αφυπνισθεί, να θελήσει να γνωρίσει την αλήθεια και εν τέλει να γίνει εν τέλει βιωματικός οδοιπόρος (οδός της αγάπης) της αλήθειας ( η γνώση της αλήθειας) και της πνευματικής ζωής (ανάσταση-τήρηση πνευματικής ζωής) . ο άνθρωπος είναι δημιούργημα των ουράνιων γεννητόρων (πνεύμα θεού ουράνιο) και δημιουργείται μετά απο (αμιγώς- πνευματικώς) συνάλληλη μέθεξη (άμεικτη συν-θεση ας πούμε λάδι- νερό) των δύο πνευμάτων του θεού-ουρανού και του κακού-σκοτοφόρου (εκπεσόν πνεύμα του κακού) . η επιστροφή του εκπεσόντος πνεύματος του κακού (που δεν μπορεί ούτε να πεθάνει ούτε να χαθεί) γίνεται μόνο με την μετουσίωση- αγνοποίηση- απλοποίηση του σε πνεύμα καλού (όπως ήταν όταν υπήρχε στον θεό και πριν την αυτο-αντι-ενεργοποίηση του= ο άσωτος υιός) οπότε και θα γίνει η επιστροφή του ασώτου υιού- σώφρωνος πλέον και η αποκατάσταση του στην προτέρα του θέση στον θεό (θέωση) .
ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ= ο κόσμος-γη που είναι δισύνθετος όπως και ο άνθρωπος και συνεπώς ο άνθρωπος θα πρέπει 1ον να γνωρίζει την αλήθεια της δισυνθετότητος καλού και κακού που συνθέτει τον ίδιο αλλά και το εξωτερικό του περιβάλλον τον κόσμο-ύλη-γη, 2ον θα πρέπει να μαθει να φρουρείται (διάκριση) απο τις παγίδες του κακού-κόσμου (άρχων του κόσμου τούτου και διάβολος και σατανάς και πονηρόν πνεύμα) και τα δέλεαρ και τις επιθυμίες που γεννά ο κόσμος- η διαβίωση- συμβίωση στον κόσμο- κοινωνία και που συνήθως είναι ο πλούτος η φιλοδοξία το χρήμα το ατομικό συμφέρον ο εγωίσμός ο ευδαιμονισμός που συνολικά εμπεριέχονται στον όρο "ΕΞΟΥΣΙΑ του κόσμου" και 3ον θα πρέπει να φροντίσει την ατομική του αυτοτελείωση ηθική και πνευματική εαν θέλει μετά θάνατον ο νόμος της δικαιοσύνης να μην τον εκμηδενίσει ως εγώ-ον-πνεύμα (κρίση κατάκριση-επίκριση των κακών πράξεων και δεύτερος πνευματικός θάνατος ή κρίση διάκριση-έγκριση των καλών πράξεων και ανάσταση- θέωση) .
ΔΑΙΔΑΛΟΣ= δαήμων + δαίειν= καιειν-φλέγειν, δαίς= δαδί- λύχνος, συνεπώς ο Δαίδαλος είναι ο Δάσκαλος- Δαήμων της φωτιάς και του πυρός (τεχνίτης του πυρός-φωτός) . ο Δαίδαλος ήταν Αθηναίος και Ιστορείται ότι αυτός έκτισε τόσο τα (νέα) Ανάκτορα του Μίνωα όσο και τον Λαβύρινθο (1η σύνδεση κρήτης και Αθήνας) .
ΘΗΣΕΥΣ-ας = εκ του Θέτω- τίθημι= τοποθετώ-θέτω θεσμούς- νόμους, συνεπώς ο Θεσεύς είναι αυτός που (ως απεσταλμένος) έλαβε εντολή να ΘΕΣΕΙ-ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΕΙ- ξεκινήσει μια νέα εποχή-νόμο-διαθήκη . (αυτός είναι ο λόγος που τα πανιά του πλοίου της επιστροφής του νικητή θησέα "ξεχνιώνται" και παραμένουν τα μαύρα (παρελθόν-παλιά βασιλεία) και ο Αιγέας τελειώνει την ζωή του τόσο τραγικά- με θυσία- αυτοθυσία .(Αιγαίον πέλαγος) εάν ο Θησέας δεν "ξεχνούσε" και έβαζε τα λευκά πανιά της νίκης σημαίνει ότι η βασιλεία του παλαιού βασιλιά ( Αιγέας- Κρόνος) δεν θα τελείωνε . αντίθετα τώρα που ο Θησέας επιστρέφει και φέρει μαζί του την Μύηση-αλήθεια του Μινώταυρου ('οτι το έργο του ανθρώπου είναι η μετουσίωση του μέρους του κακού μέσα και έξω του μέσα απο την ηθική-ηρωϊκή όδευση-πόρευση) και τους νόμους του Μίνωα που ο βασιλιάς Μίνως ως γιός του Δία ελάμβανε (όπως ο Μωϋσής) απο τα χέρια του ίδιου του Δία-Θεού κάθε 9 χρόνια (μύηση-9 στην αλήθεια-1). απο αυτό καθίσταται φανερό ότι "ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΤΡΩΓΕ ΚΑΝΕΝΑΝ" και ότι οι 7 νέοι και οι 7 νέες που διδόντουσαν απο την Αθήνα στην Κρήτη ως ΦΟΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟ (εξ αιτίας της ήττας των αθηναίων απο τον μίνωα-κρήτες) ήταν Η ΕΥΕΡΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ- ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΜΥΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ (πατήρ Κρόνος-Δίας) προς την αγαπημένη τους Κόρη Αθήνα (αθηνά σωφία αλλα και Μίνως- σοφία) και γενικότερα ελλάδας (διότι απο εκεί διοχετευόταν η μύηση αλήθεια προς όλα τα ελληνικά βασίλεια-πόλεις κράτη και κυρίως στα διάφορα μυητικά- μαντικά κέντρα με την μορφή μύθων- συμβόλων- ιστοριών κλπ. οι δε "κόρες της αθήνας" εμπλούτιζαν με την ομορφιά και την χάρη τους την κρητική φυλή καθώς γινόντουσαν πάντοτε γάμοι μιάς αθηναίας κόρης και ενός κρητικού "κουρήτα άντρα") (2η σύνδεση της Κρήτης με την Αθήνα) .
ΑΡΙΑΔΝΗ= κόρη του Μίνωα- της σοφίας του ουρανού στην γη και ιέρεια- αρχιέρεια των μυστηρίων του, είναι αυτή που μυούσε τα τέκνα των αθηναίων στην αλήθεια- έργο αποστολής- έργου τους (7+7 = νόμος της ανταπόδοσης επί τω καλώ= + 7 και επι τω κακώ= - 7 δηλαδή η Μύηση του Μινώταυρου αποκάλυπτε την αλήθεια για τις πράξεις του ανθρώπου ότι δηλαδή αυτές υπάγονται υπο τον ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ- ΚΑΚΟΥ : ο νόμος λέει "καλόν στο καλόν και κακόν στο κακόν, ισότητα-ισορροπία-δικαιοσύνη στην ανταπόδοση του καλού ή του κακού, στις πράξεις καλού κάθε ανθρώπου και στις πράξεις κακού κάθε ανθρώπου). αργότερα "εγκαταλείπεται" απο τους γήϊνους μαθητές της και γίνεται αποδεκτή απο τους ουράνιους αδελφούς της και μάλιστα τον αιώνιο σύζυγο της τον θεό Διόνυσο-υιό του Δία όπως και ο Μίνωας (θεάνθρωπος- ανθρωπόθεος) . 
τέλος Γ' Μέλους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.