Σάββατο, 9 Μαρτίου 2013

Ο ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ

(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!) .
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ : είναι το επίσημο έμβλημα- εμβληματική μορφή-σχήμα-εικόνα-ιδέα της ελλάδας, ταυτισμένο με την αρχαία και σύγχρονη ελλάδα (είναι η σημαία της αρχαίας ελλάδας όπως σήμερα το ελληνικό κράτος έχει ως σημαία-σημείο-σύμβολο του την κυανόλευκη σημαία με τον χριστικό σταυρό και η οποία συμβολίζει την ιδέα της ελευθερίας του έθνους των ελλήνων-εξού και ο ύμνος της ελευθερίας του εθνικού ποιητή μας Διονυσίου Σολωμού) .
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ : (σημαίνει-ετυμολογείται) ΜΑΙΑ +ΑΝΔΡΑΣ που ερμηνεύεται " Η ΜΥΗΣΗ ΤΟΥ (ανδρός=) ΑΝΘΡΩΠΟΥ" ( χαρακτηριστικότερος εκπρόσωπος της οποίας υπήρξε ο Σωκράτης Σωφρονίσκου-Σοφός στην μέση κλασσική περίοδο της αρχαίας ελλάδας, ο οποίος στάλθηκε άνωθεν (κάθοδος της σοφίας του Λόγου-πνεύματος) για να διδάξει στους συνέλληνες συνανθρώπους του (και διαυτών στον κόσμο ολόκληρο) την Μυητική Μαιευτική μέθοδο (μαία-ευτική και μεθ-οδός) της γνώσης- σύλληψης-κατανόησης-αποκάλυψης της αλήθειας δια μέσου του εαυτού ("ιδού η βασιλεία του θεού εντός υμών έστιν" όπως και ο ιησούς χριστός διακήρυξε) δηλαδή της αυτογνωσίας . (δες και : ενώπιος ενωπίω ή ενώπιος κωλοχανίω;)
Α=αγάπη στη ψυχή (θεού-εαυτού-συνανθρώπου)
Υ=υπαγωγή νοός πνεύματι-θεού (υπομονή κόσμου)
Τ=ταπεινοφροσύνη-στο εγώ
Ο=οφειλέτης (ενσυνείδητα) τοις πάσι
Γ=γνώση της αλήθειας (γνώμονα στη ζωή)
Ν=νουνέχεια σκέψεων (σιωπή)
Ω=ωραιότητα πράξεων (συμπάθεια-αλληλεγγύη)
Σ=σωφροσύνη επιθυμιών (εγκράτεια)
Ισχύ στο λόγο (ρωμαλαιότης)
Α=αλήθεια στο πνεύμα (αγιότης)
τι είναι η ΜΑΙΑ
είναι η μύησις ! η γυναίκα-μαία η κάτοχος της μαιευτικής τέχνης-επιστήμης του εισχωρείν στους κόλπους της εγκυμονούσας γυνής (μήτηρ γεννώσα) και συλλαμβάνειν ορθώς το ετοιμόγεννο τέκνο και εξάγειν αυτό απο τον κόλπο-μήτρα-κοιλία (γαστέρα-εξαγωγή ) της εγκυμονούσας γυνής στον κόσμο-περιβάλλον της γης των ανθρώπων . με άλλα λόγια η Μαία είναι αυτή που βοηθά (βοή-θεία) την γέννηση του τέκνου της εγκυμονούσας-δημιουργού γυναίκας δηλαδή την ελευθερώνει-λύει απο τους πόνους και τις οδύνες του τοκετού (ειλείθυία= ελευθερώτρια, αυτή που σπέυδει στην καυγή: "ελθέ ελθέ" των ετοιμόγεννων γυναικών. η Μαία, δεν είναι αυτή η δημιουργός αλλά (ακούει και) σπεύδει πρός ΒΟΗ-ΘΕΙΑ της ετοιμόγεννης- ανθρώπου- γυνής συμβάλλοντας έτσι με μοναδικό τρόπο στην γέννηση-εξαγωγή της ζωής-του όντος στον κόσμο (δημιουργία) .
τι είναι η ΜΥΗΣΙΣ ;
η Μύησις είναι η μαία ! είναι η προετοιμασία και εισαγωγή του ανθρώπου σε έναν άλλο κόσμο σε ένα άλλο περιβάλλον όχι υλοδιανοητικό κοσμικό-φιλοσοφικό αλλά ψυχικό και πνευματικό, ηθικο-πνευματικό δηλαδή προετοιμάζει τον μυούμενο στην αλήθεια να ετοιμασθεί για να χωρέσει- εισχωρήσει απο το γήϊνο περιβάλλον, όπου επικρατεί η δισυνθετότητα καλού και κακού και κυριαρχούν η κοσμικότητα και η διανοητική γνώση, στο ουράνιο πνευματικό περιβάλλον που επικρατεί η απλότητα της αλήθειας και κυριαρχεί η αγάπη και σοφία του θεού (όπως η υλική μαία προετοιμάζει το νεογέννητο για το νέο περιβάλλον που ετοιμάζεται να ζήσει) .
ΜΥΗΣΙΣ= μυεί + έσω δηλαδή η μύησις είναι αυτή που μυεί τον άνθρωπο για την εσω-τερικότητα της πραγματικότητας η οποία είναι εξω-τερική . (έσω- τερικότητα= πνεύμα καλού-αλήθεια, έξω- τερικότητα = πνεύμα κακού- αναλήθεια) .
πραγματικότητα-εξωτερικότητα= ορατός κόσμος-εξωτερικότητα-γνώση διανοητική-κοσμικο υλικό φαίνεσθαι-γίγνεσθαι .
αλήθεια-εσωτερικότητα= αόρατος ουράνιος κόσμος-εσωτερικότητα- γνώση πνευματική- σοφία ουράνια άπειρης και αιώνιας δημιουργίας-δημιουργικότητας .
ΜΥΗΣΙΣ= μυή + ίσις=μυεί η ίσις (θεότητα)= ισότητα = η μύηση στην αλήθεια-ισότητα (όλων των όντων-πνευμάτων- ζώντων) ΣΗΜ: το όνομα "ίσις" είναι η ελληνική απόδοση του αιγυπτιακού ονόματος της θεάς ΕΣΕΤ ( βασίλισσα του θρόνου του ουρανού-και της γης- ενσάρκωση της επι της γης υπήρξε η Μάατ θεά της αλήθειας- δικαιοσύνης- ενότητας των όντων, όπως και η Νεφερτίτη βασίλισσα του Αχενατόν) .
ΜΥΗΣΙΣ=(ηχητικά) ΜΗ ΟΙΗΣΙΣ =η μύησις είναι η μή οίησις- η οδός της ταπεινότητος και της μετριοφροσύνης .
ΜΥΗΣΙΣ = μύω= κλείνω τα μάτια δεν βλέπω (μύωψ) πλέον την εξωτερικότητα + έσω =διότι έχω ανοίξει τους έσω πνευματικούς μου οφθαλμούς και βλέπω την έσω-τερική αλήθεια (και όχι την εξω-τερικότητα του κόσμου-κοσμικής ζωής- κοσμικών πραγμάτων- πραγματικοτήτων (φαίνεσθαι) .
ΜΥΗΣΙΣ =ΜΥΗΣαι= εσύ μυείσαι (μυείς εαυτόν) + ΙΣ =(στο Ιώτα και Σίγμα)  στην Ισχύ της Σοφίας και την ΙΣότητα της ΙΣιδος-θεάς της αλήθειας-ΙΣότητας των όντων (της οποίας το όνομα και η χάρις θα αποκαλύπτονται αιωνίως) . (είναι ο Κύκλος με όλες του τις Ακτίνες οι οποίες είναι ίσες-ισότιμες-ισάξιες) .
ΜΥΗΣΙΣ-μύησιΝ = (δια μετατοπίσεως των στοιχείων-γραμμάτων) = ΥΜ(ν)ΗΣΙΣ = η μύησις είναι αυτή που σε βοηθά και σου αποκαλύπτει τον τρόπο ΥΜΝΗΣΕΩΣ του θεού-της ΑΛΗΘΕΙΑΣ .
ΜΥΗΣΙΣ = είναι η μύησις στην αλήθεια-ΕΙΣαγωγή στον κόσμο του πνεύματος ή και ΕΞαγωγή της αλήθειας-τέκνου απο τον κόλπο της θείας Μεγάλης Μητέρας-Μυήσεως στον κόσμο της ύλης και την κοινωνία των ανθρώπων. (είς =ένας =1=αμνός- εκλεκτός , έξ =έξι= 6=τέλειος- θεάνθρωπος) .
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ= η μαία-μύησις του ανθρώπου , δηλαδή το να μπορέσει ο άνθρωπος να ΑΝΔΡΩΘΕΙ σε αγάπη-σωφία θεού (πάντα δια της γνώσεως- βιώσεως της αληθείας ) δηλαδή να ΩΡΙΜΑΣΕΙ- ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ -μεγαλουργήσει (μέγα έργο=μεταστοιχείωση-μεταμόρφωση του κακού=μολύβδου σε καλόν= χρυσός δηλαδή το να γίνει η γη ουρανός-ουράνια γαία) ώστε να επιτελέσει το έργο της αποστολής του στην γη .
ποιό είναι το έργο του ;
είναι να μπορέσει να ΑΥΤΟ-τελειοποιηθεί σε αγάπη-σωφία θεού (πίστις στην αλήθεια=θεός= αγάπη-σωφία) και η οδός αυτή είναι ΕΣΩ-τερική, είναι ΜΥΗ-τική, είναι η οδός- τέχνη της ΜΑΙ-ΕΥΤΙΚΗΣ (ευκτική-ευχή) δηλαδή το να καταστή ο άνθρωπος- κάθε άνθρωπος ένας ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΤΟΥ κατά το πρότυπο του απεσταλμένου ο οποίος εκ-μαιεύει (συλλαμβάνει) την αλήθεια απο τον θεό και απο τους συνανθρώπους του, τους οποίους βοηθά να καταστούν ΜΑΙΕΣ και ΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ της αλήθειας του θεού στον κόσμο, του θεού-πνεύματος εντός τους, του θεού-αλήθειας στον πνευματικό ουρανό, του θεού πνεύματος τους -Πνεύματος Του . Τέλος είναι το να καταστούν οι άνθρωποι ΜΑΙΕΣ_ ΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ αλλά και ΑΥΤΟ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ- πνευματικοί δημιουργοί του θνητού εαυτού τους σε αθάνατο πνεύμα θεού και όπως ο θεός δημιούργησε ένα υλικό περιβάλλον στην κοιλία-ΓΑΣΤΕΡΑ της γυνής-μητέρας τους ώστε αυτοί να συλληφθούν-δημιουργηθούν- τελειοποιηθούν ως υλικά όντα τα οποία γεννώμενα στον κόσμο να μπορέσουν να επιβιώσουν (γίνεται εξαγωγή απο το περιβάλλον της γαστέρας στο περιβάλλον του κόσμου) έτσι και ο άνθρωπος οφείλει να αυτο-δημιουργήσει μέσα του και έξω του ένα περιβάλλον όχι υλικό (αυτό υπάρχει δοσμένο απο τον θεό) αλλά εσωτερικό ηθικο-πνευματικό ώστε να δυνηθεί μετά θάνατον να ζήσει ηθικο-πνευματικά με την ψυχή και το τελειοποιημένο (απλοποιημένο) πνεύμα-εγώ του (εισαγωγή απο τον εξωτερικό κόσμο στον εσωτερικό ψυχοπνευματικό κόσμο) . (πώς αλλιώς ; !!)
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ- ΕΛΛΑΣ- ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
η οδός- η αλήθεια- και η ζωή 
τέλος Α' μέλους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.