Κυριακή, 17 Μαρτίου 2013

Ο ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ 2

(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!) .
 
 ΟΙ 9 ΑΡΙΘΜΟΙ-ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ : είναι το επίσημο έμβλημα- εμβληματική μορφή-σχήμα-εικόνα-ιδέα της ελλάδας, ταυτισμένο με την αρχαία και σύγχρονη ελλάδα (είναι η σημαία της αρχαίας ελλάδας όπως σήμερα το ελληνικό κράτος έχει ως σημαία-σημείο-σύμβολο του την κυανόλευκη σημαία με τον χριστικό σταυρό και η οποία συμβολίζει την ιδέα της ελευθερίας του έθνους των ελλήνων-εξού και ο ύμνος της ελευθερίας του εθνικού ποιητή μας Διονυσίου Σολωμού) .
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ : (σημαίνει-ετυμολογείται) ΜΑΙΑ +ΑΝΔΡΑΣ που ερμηνεύεται " Η ΜΥΗΣΗ ΤΟΥ (ανδρός=) ΑΝΘΡΩΠΟΥ"
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ : Πηγή του Μαιάνδρου είναι οι Εννέα Αριθμοί της Μονάδος (εννεαδική μονάς) η ορθή σειρά των οποίων είναι :
1 6 7
2 5 8
3 4 9
ή
Α Ζ Η
Β Ε Θ
Γ Δ  Ι
όπου ο Μαίανδρος προκύπτει-δημιουργείται απο την θέση-τοποθέτηση των εννέα αριθμών στην τριπλή δημιουργία: πνευματική-αιθερική-υλική (κάθοδος και άνοδος των εννέα αριθμών) και οι οποίοι απεικονίζουν-μορφοποιούν-εκδηλώνουν ιδέες-αρετές-σχέσεις-αναλογίες-αρμονίες-μέτρα και σταθμά κλπ στις 3 δημιουργίες του πνεύματος του θεού τις οποίες φέρει μέσα και έξω του ο άνθρωπος ο οποίος είναι μικρογραφία του κόσμου και της τριαδικής-τριπλής δημιουργίας του πνεύματος . οι 9 αριθμοί είναι οι 9 αριθμοί της Μονάδος ή του πνεύματος . Μονάς= 1-9 αριθμοί και πνεύμα=3+3+3=9 αρετές του πνεύματος το οποίο είναι η Τριαδική Μονάς-Τριάς
ΕΝΝΕΑΔΙΚΗ ΜΟΝΑΣ-στην τριπλή δημιουργία
1=μονάς=γεννήτωρ-πατήρ
2=δυάς=αγάπη-σωφία
3=τριάς-τριαδικόν ΟΝ
-----------------
4=ισορροπία-ύλη
5=αιθήρ-ψυχή
--------------------
6=διπολικόν τέλειον ανθρώπινον πνεύμα
7=νόμος δυαδικός καλού-κακού (δικαιοσύνη)
8=αρμονία ψυχής-ύλης-πνεύματος
9=δημιουργία-ζωή πνευματική
(10=δένδρο γνώσεως-ζωής)
ΤΡΙΑΔΙΚΗ ΕΝΝΕΑΔΙΚΗ ΣΥΓΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 
(εννεαδικός πίνακας του ανθρώπου)
1 -6 -7 πνεύμα
2- 5- 8 ψυχή
3- 4 -9 ύλη-διάνοια
1=ισχύς αληθείας 6=δράση πνεύματος 7=νόμος πνευματος
2=θέληση αγάπης 5=λόγος ψυχής 8=αρμονία ψυχής-ηθική
3=φαντασία σωφίας 4=σκέψη διανοίας 9=δημιουργία-μύηση αληθειαν
1    6    7
2    5    8
3    4    9
συνεπώς Ο ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ εικονίζει τον ΠΟΤΑΜΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ο οποίος ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ και διασχίζει την τριαδική τριπλή δημιουργία ως ΑΓΑΠΗ-λόγος και ΣΩΦΙΑ-πνεύμα ΤΟΥ ΘΕΟΥ, μεταφέροντας εκ των άνω προς τα κάτω την σύλληψη-αποκάλυψη της ΑΛΗΘΕΙΑΣ και εκ των κάτω προς τα άνω την ανάγκη-σκέψη (αίτηση-προσευχή βοηθείας) των ανθρώπων για σωτηρία και ζωή . Ο ΠΟΤΑΜΟΣ----123 ΚΑΤΕΡΧΕΤΑΙ και εν συνεχεία ----456 ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ και πάλιν ----789 ΚΑΤΕΡΧΕΤΑΙ και ξανά πάλι απο την αρχή (αενάως---"και ξανά προς την δόξα τραβά") .
ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΣΙΚΗ ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ : Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ- ΕΡΓΑΣΙΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ-ΤΡΙΠΛΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ . είναι δηλαδή με άλλα λόγια Η ΜΥΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΩΣΤΕ ΑΥΤΟΣ ΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΚΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΘΕΛΗΣΕΙ ΝΑ ΑΥΤΟ-ΚΑΤΑΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ .
123 ΚΑΘΟΔΟΣ-θεού = ΑΛΗΘΕΙΑ-ΑΓΑΠΗ-ΣΩΦΙΑ
456 ΑΝΟΔΟΣ-ανθρώπου = σοφία-αγάπη-τελειότης
789 ΚΑΘΟΔΟΣ θεού-ανθρώπου = θε-άνθρωπος ναός θεού-ηθικά δίκαιος-πνευματικός κύριος και βασιλέας του εαυτού και του κόσμου ( βασιλεία των ουρανών-του θεού στον κόσμο) .
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ= 12+1+9+1+13+4+17+15+18= 90= 9
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ= 9 γράμματα
οι αριθμοί προστιθέμενοι απο το 1-9 = 45 = 9 (5χ9)
εννέα= ΕΝ-ΕΝ-Α 
εν=ένα=1
εν=ένα=1
Α=άλφα=1
εννέα=111
αλλά και
εν=55 (α=1 ω=800)
εν=55
Α=1
--------
111
συνεπώς ο 9 = 111 = τριαδική μονάς και τριαδική τριάς = αυτό απεικονίζει-εκδηλώνει-διδάσκει-αποκαλύπτει ο μαιανδρος : ΤΗΝ ΜΥΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΕΑΔΙΚΗ ΦΥΣΗ-ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, δημιούργημα της οποίας είναι τόσον ο κόσμος όσον και ο άνθρωπος-πνεύμα .
τι λέει η γένεση ;
εν αρχή εποίησεν ο θεός τον άνθρωπο .....
10 ποταμὸς δὲ ἐκπορεύεται ἐξ ᾿Εδὲμ ποτίζειν τὸν παράδεισον· ἐκεῖθεν ἀφορίζεται εἰς τέσσαρας ἀρχάς. 11 ὄνομα τῷ ἑνὶ Φισῶν· οὗτος ὁ κυκλῶν πᾶσαν τὴν γῆν Εὐιλάτ, ἐκεῖ οὗ ἐστι τὸ χρυσίον· 12 τὸ δὲ χρυσίον τῆς γῆς ἐκείνης καλόν· καὶ ἐκεῖ ἐστιν ὁ ἄνθραξ καὶ ὁ λίθος ὁ πράσινος. 13 καὶ ὄνομα τῷ ποταμῷ τῷ δευτέρῳ Γεῶν· οὗτος ὁ κυκλῶν πᾶσαν τὴν γῆν Αἰθιοπίας. 14 καὶ ὁ ποταμὸς ὁ τρίτος Τίγρις· οὗτος ὁ προπορευόμενος κατέναντι ᾿Ασσυρίων. ὁ δὲ ποταμὸς ὁ τέταρτος Εὐφράτης.
αυτός Ο ΠΟΤΑΜΟΣ είναι Ο ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ  ο οποίος ΔΙΑΧΩΡΙΖΕΤΑΙ-ΜΕΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ 4 ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥΣ (1=4= 1 εγώ-ον= πνεύμα-ψυχή-διάνοια-ύλη) ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΝΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΟΝ-ΕΓΩ ΚΑΙ ΤΙΣ 4 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ : πνευματικές-ψυχικές-διανοητικές-υλικές .
ΠΟΤΑΜΟΣ-πνεύμα-4 κόσμοι (δίαυλοι-οδοί) του πνεύματος του ανθρώπου :
υλη=επιστήμη= θεραπεία-συμμετρία της ύλης
διάνοια=φιλοσοφία= διανοητική γνώση-σοφία
ψυχή=θρησκεία-λατρεία= ψυχική βίωση-αγάπη
πνεύμα=μύηση-εσωτερικότης= πνευματική σωφία-αλήθεια
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ- ΕΛΛΑΣ- ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
(το σύμβολο-σημείο-σημαία της αλήθειας--- η χώρα του πνεύματος-τόπος-πνευματικό περιβάλλον---το τέλειον πνευματικόν ον-πνεύμα)
τέλος του Β' μέλους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.