Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013

Ο ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ 3

(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!) .
(δες και)
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ : είναι το επίσημο έμβλημα- εμβληματική μορφή-σχήμα-εικόνα-ιδέα της ελλάδας, ταυτισμένο με την αρχαία και σύγχρονη ελλάδα (είναι η σημαία της αρχαίας ελλάδας όπως σήμερα το ελληνικό κράτος έχει ως σημαία-σημείο-σύμβολο του την κυανόλευκη σημαία με τον χριστικό σταυρό και η οποία συμβολίζει την ιδέα της ελευθερίας του έθνους των ελλήνων-εξού και ο ύμνος της ελευθερίας του εθνικού ποιητή μας Διονυσίου Σολωμού) .
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ :(σημαίνει-ετυμολογείται) ΜΑΙΑ +ΑΝΔΡΑΣ που ερμηνεύεται " Η ΜΥΗΣΗ ΤΟΥ (ανδρός=) ΑΝΘΡΩΠΟΥ"
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ : η δεύτερη πηγή του Μαιάνδρου (εκτός των 9 αριθμών= Σωφία Πνεύματος= ΑριθμοΣοφία) είναι τα 24 γράμματα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΒ (α-ω 24 γράμματα= Αγάπη Λόγου= ΛογοΣοφία) .
Διάταξη ΑΜΝΟΥ οριζοντίως και καθέτως :
Α      Β     Γ     Δ     Ε     Ζ
Μ     Λ     Κ      Ι      Θ     Η  
Ν     Ξ     Ο      Π     Ρ     Σ
Ω     Ψ     Χ      Φ     Υ     Τ

Α    Μ    Ν    Ω
Β    Λ    Ξ     Ψ
Γ    Κ    Ο     Χ
Δ    Ι      Π     Φ
Ε    Θ    Ρ     Υ
Ζ    Η     Σ     Τ 
Η κάθοδος των Ιδεών-Αρετών της Αλήθειας-Αγάπης-Σοφίας του Λόγου-Πνεύματος του Θεού με την εικόνα-μορφή των 9 αριθμών και 24 γραμμάτων, χώρησε-σχεδίασε-εντύπωσε-εικονοποίησε και μορφοποίησε την τριπλή δημιουργία, ορατή και αόρατη, έτσι ώστε πνευματικά ψυχικά και υλικά να υπάρχουν οι αρετές-δυναμικότητες-ιδιότητες της αγάπης και σωφίας (ίχνη-γλυπτά) είτε ως σχήματα είτε ως μορφές είτε ως εικόνες είτε ως αισθήσεις και διαισθήσεις είτε ως αρμονίες και συμμετρίες είτε ως δυνάμεις και αρετές είτε τέλος ως παρουσία και ζωή και πνεύμα σε όλα τα αγάλματα-μορφές-εικόνες-ιδέες της δημιουργίας ορατής ή αόρατης.
Μ-ορφές υλικές
Α-ιθέριες εικόνες
Ι-δέες πνευματικές
Α-ισθήσεις ύλης
Ν-οήματα διανοίας
Δ-ιαισθήσεις ψυχής
Ρ-ήματα (ρώμοι) πνεύματος
Ο-ντα ανθρώπινα-γήϊνα(δισύνθετα)
Σ-οφίες(σκέψεις) Πνεύματος-ουράνιες (δίπολα)
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ=(αλήθεια)
ΜΟΡΦΕΣ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΙΔΕΕΣ-
ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ-ΝΟΗΜΑΤΑ-ΔΙΑΙΣΘΗΣΕΙΣ-ΡΗΜΑΤΑ-ΟΝΤΑ-ΣΟΦΙΕΣ

(Ιωάν. 6:63 το πνευμα εστιν το ζωοποιουν η σαρξ ουκ ωφελει ουδεν τα ρηματα α εγω λαλω υμιν πνευμα εστιν και ζωη εστιν) .
μορφές- εικόνες- ιδέες=ύλη-ψυχή-πνεύμα
αισθήσεις- διαισθήσεις- διανοήματα=ύλη-ψυχή-διάνοια
όντα- ρήματα (ρώμοι) - σοφίες (σκέψεις)=ύλη-ψυχή-πνεύμα
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ= Α- β-γ-δ-ε-ζ-η-θ-ι-κ-λ-μ-ν-ξ-ο-π-ρ-σ-τ-υ-φ-χ-ψ- Ω
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ=1- 234567891011121314151617181920212223- 24
α= μονάς ή σημείο (στιγμή)

β= δυάς ή ακτίς (ευθεία)
 ___________

γ= τριάς ή κύκλος (περιφέρεια)

δ= τετράγωνο ή σταυρός= θυσία
ε=πεντάγωνο= νίκη επι του θανάτου

....... Ω =τελείωση-τέλος-Ωκεανός κλπ κλπ
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ= σπείρα- έλιξ- γαμμάδιον(σβάστικα)
http://www.esoterica.gr/articles/symbols/swastika/swastika.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_lFFefgvbqmk/TPlf-NrJ1lI/AAAAAAAAAzk/FeEFVDCd3qc/s1600/falun_1.jpg 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Buddha_image_-_stone_-_with_disciple.jpg
ο κύκλος είναι ο ΤΡΟΠΟΣ με τον οποίο ο θεός Δημιουργεί-Γεωμετρεί (Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί, το κύκλου μήκος ίνα ορίση διαμέτρω, παρήγαγεν αριθμόν απέραντον, καί όν, φεύ, ουδέποτε όλον θνητοί θα εύρωσι.......) και το Γαμμάδιον (γράμμα Γ) = η Σβάστικα(4 Γ ενωμένα)  ( ) είναι η εκπεφρασμένη ΙΣΧΥΣ-ισχυρή ΔΥΝΑΜΙΣ που κινητοποιεί- δυναμοποιεί- ζωοποιεί- πνευματοποιεί- δημιουργεί τα όντα- πνεύματα- δημιουργίες του παντός (στο ΠΑΝ) , τα ενώνει-τα εναρμονίζει-τα συνέχει-τα τροφοδοτεί-τα οδηγεί στον πεπρωμένο προωρισμό τους και πάλιν τα επιστρέφει στην πηγή της Δυνάμεως και Ισχύος τον θεό (Πνευματικό Αίτιο-Πηγή πασης Υπάρξεως-Ζωής-Δημιουργίας) .
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ=ΑΡΙΘΜΟΙ-ΑΡΙΘΜΟΣΟΦΙΑ
123456789 ή αβγδεζηθι
1 6 7
2 5 8
3 4 9
ή
Α Ζ Η
Β Ε Θ
Γ Δ Ι
οι εννέα αριθμοί (εννεαδική μονάς) είναι η πηγή και δημιουργοί όλων των απείρων και αιωνίων αριθμών (στην απειροσύνη και την αιωνιότητα) . κάθε ένας αποτελεί μία ξεχωριστή και μοναδική αρετή και διακριτή σχέση και ποιοτική πνευματική κατάσταση εντός της δημιουργίας που δημιουργήθηκε και υπάρχει, υλικής-ψυχικής-πνευματικής .
αριθμός-γράμμα
αριθμός-σχήμα
αριθμός-μορφή
αριθμός-συμμετρία
αριθμός-αλληλουχία
αριθμός-αρμονία
αριθμός-φως-ήχος-ένταση-ρυθμός-μουσική
αριθμός-αριθμητικός-υπολογιστικός-ποσοτικός
αριθμός-ποιοτικός-αναγεννητικός
αριθμός-μαθηματικός-γεωμετρικός
αριθμός-θετικός ή αρνητικός
αριθμός-αγάπης-σοφίας κλπ κλπ
αριθμός-ύλικός-ψυχικός-πνευματικός
αριθμός άρτιος ή περιττός κλπ κλπ 
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΛΟΓΟΣΟΦΙΑ
γράμμα-σχήμα
γράμμα-σύμβολο
γράμμα-σύμφωνο-φωνήεν
γράμμα(τα)-λόγος-αρετή
γράμμα-λόγος-νόημα-έννοια
γράμμα-ιδέα-αλήθεια
γράμμα-αγάπης-σοφίας
γράμμα-δείκτης-οδηγός
γράμμα-αρχή και τέλος
γράμμα-ύλη-διάνοια-ψυχή-πνεύμα
γράμα-λόγος-συναισθήματα-σκέψεις κλπ κλπ    
ΓΓΓΓ=Γαμμάδιον σε Δημιουργική Τροχιά-Π
 
5Α=ΑΑΑΑΑ=Ε
ο τέλειος ανθρωπόθεος
ως γράμματα οι αριθμοί : 
1 6 7
2 5 8
3 4 9
ή
Α Ζ Η
Β Ε Θ
Γ Δ Ι
Α=αρχή
Ε=μέσον-κέντρον
Ι=τέλος-πέρας
ΑΕΙ-αρχή-μέσον-πέρας (ΑΕΙ ο θεός....)
Α-  ΖΗ : το Α ζή
Β-  ΕΘ: το Β θέ-λει
Γ-  ΔΙ : το Γ δι-δει
ζη-ζωη
θέλει-θέληση
διδει-δόσιμο-παροχή
κλπ κλπ
ως αριθμοί τα γράμματα :
Α    Μ    Ν    Ω
Β    Λ    Ξ     Ψ
Γ    Κ    Ο     Χ
Δ    Ι      Π    Φ
Ε    Θ    Ρ     Υ
Ζ    Η     Σ     Τ
α=1.....ω=24 ομηρικό αβ 
(ή α=1 ω=800)
μαίανδρος= 9 γράμματα
μαίανδρος= 81 =9χ9 ή 9
(αποδίδουν προστιθέμενα τα στοιχεία-γράμματα του=αριθμοί)
9= 123456789 = 45 =9
ΜΑΙΑ---Ν----ΔΡΟΣ
4---------1-------4  =414 =9
αρετή= 1+100+5+300+8= 414 =9
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ= ΜΑΙΑ+ΑΝΔΡΑΣ 
ΜΑΙΑ=γυναίκα=εύα (θήλυ=4 γρ)
ΑΝΔΡΑΣ=άνδρας=αδάμ (άρρεν=5γρ) (άρρεν+θήλυ=9γρ)
αλλά και ΑΝΔΡΑΣ=Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ=Ο ΑΔΑΜ (-ΕΥΑ)
έτσι λοιπόν έχουμε ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ=ΑΝΘΡΩΠΟΣ=ΑΡΡΕΝ + ΘΗΛΥ
δηλαδή δια του μαιάνδρου επιλύεται το πρόβλημα του ανθρώπου-άρρενος και θήλεως που είναι η ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΗ (μαία) Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (ανδρός !)   ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (άρρενος ή θήλεως) και επιπροσθέτως το να μπορέσει αυτός ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ (ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΥ-ΔΙΑΝΟΙΑ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΤΟΝ ΜΑΙΑΝΔΡΟ-αλήθεια ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΑΥΤΗ Η ΚΛΕΙΔΑ-ΟΔΟΣ ΤΗΣ ΜΥΗΣΕΩΣ ΤΟΥ (9=μύηση-ζωή-δημιουργία) δηλαδή της ΑΥΤΟ-ΠΝΕΥΜΑΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ (θέωση) .
ΜΑΙΑ= αυτή που είναι μέσα μου ως ΑΓΑΠΗ και η οποία εξακολουθητικά με αγαπά-τρέφει-φροντίζει δωρεάν ενόσω βρίσκομαι στον κόσμο και ΑΝΔΡΑΣ= αυτός ο άντρας-ο άρρενας της σοφίας ο οποίος εξακολουθητικά με φρουρεί-προστατεύει-οδηγεί στο δρόμο της πόρευσης και προσέγγισης μου προς την αλήθεια και την σωφία του θεού . (μαία-ανδρός=η μαία του ανδρός και ανδρός μαία δηλαδή η αγάπη του άρρενος και του ανθρώπου-ανδρός η μαία-μύησις στην αλήθεια) .
μαία-υγεία-μύησις 
(που προετοιμάζει την ανα-γέννηση του ανθρώπου)
ανδρός-ανθρώπου 
(του βιωματικά αυτοπνευματούμενου σε αλήθεια-αγάπη-σωφία θεού
μαία= αναγραμματίζεται σε αίμα
ανδρός= αναγραμματίζεται σε αρνός Δ= του αρνίου= το αίμα του αρνίου = η σοφία (όπως ο άρτος η αγάπη) και μάλιστα Δ= δωρεάν (διάθεση δυνάμεων) .
ΜΑιαΝδρΟΣ= (ανα-γραμμα-τίζεται σε)=ΑΜΝΟΣ + δρά Ι =δηλαδή στον ΜΑΙΑΝΔΡΟ ΔΡΑ  ο θεάνθρωπος- ανθρωπόθεος ΑΜΝΟΣ Ι-ησούς , η Ι-σχύς της αλήθειας-ο χριστός .
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ-δημιουργεί τον Π (3,14 σχέση δημιουργού- δημιουργημάτων)
το πνεύμαΠύλη του Πνεύματος (υπερβατική πνευματική ζωή)
το Πάσχα-Πέρασμα (Διάβαση) απο την δουλεία στην ελευθερία (η οδός η αλήθεια και η ζωή= η νίκη επι του σταυρού-σταυρώσεως, επί του θανάτου και του κακού. Η ανάστασις )
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ-δημιουργεί την έλικα-σπείρα ανόδου απο την φθορά της ύλης στην αφθαρσία του ουρανού-πνεύματος (εξέλιξη- ανέλιξη- αναγέννηση) .
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ-ποταμός του Πνεύματος-της Σωφίας (γυνή-θήλυ, άρρεν- άνδρας, άνθρωπος- αμνός, άνθρωπος τέλειος αρρενοθήλυς αγάπης- σοφίας) .
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ-γυιός των Τιτάνων Ωκεανού και της Τηθύος δηλαδή των γεννητόρων του υγρού αιθέριου στοιχείου (όπως ο ουρανός και η γαία ήταν γεννήτορες της γης-ύλης και του ουρανού-πνεύματος) . αυτός λοιπόν ο μεμυημένος που υπομονητικά-σιωπηλά-ταπεινόφρονα καταφέρνει να μυηθεί στην αλήθεια του μαιάνδρου καθίσταται εγκρατής κύριος της ψυχής και κατεπέκταση και του πνεύματος του, γίνεται κύριος εαυτού άνθρωπος, άνθρωπος της αλήθειας πιστός και αληθινός στην αγάπη (μαία-μύησις-ιέρεια) και την σωφία (ανδρας-ανδρωμένος) του θεού, γίνεται ένας ανθρωπό-θεος (ανδρός- μαία= άνθρωπος μεμυημένος στην αλήθεια= θεός ).
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ-ΕΛΛΑΣ-ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΣ
(σημ: σας λέει κάτι  ότι :Ο ΧΙΤΛΕΡ ΚΑΙ Η ΣΒΑΣΤΙΚΑ (ΓΑΜΜΑΔΙΟΝ) ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΟΥ ; (το διέστρεψε-αντέστρεψε ηθικά και πνευματικά) σας λέει κάτι γιατί ήθελε τόσο πολύ την ελλάδα και γιατί της έκανε τόσο κακό επειδή αντιστάθηκε στα σχέδια του ; σας λέει κάτι το ότι σήμερα επαναλαμβάνεται η ίδια ιστορία με τους γερμανούς και τα νέα -που είναι τα παλαιά φιλόδοξα κοσμοκυριαρχικά- σχέδια τους ; )
Ο ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ= (λάβαρο-σημαία της αλήθειας  του χριστού-παρακλήτου) είναι το σύμβολο της ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ-η μύησις στην αλήθεια= ηθική εν αγάπη αυτο-τελείωση και πνεματική εν σωφία αυτο-τελείωση .
Η ΕΛΛΑΣ= (ποιμήν- ο καλός και σοφός) είναι η χώρα του πνεύματος της αληθείας-ποιμήν ο παράκλητος .
Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΣ= (οικουμένη= ποίμνιον) είναι το ποίμνιον-τα πρόβατα του πνευματικού ποιμένος .
(πνεύμα αληθείας) ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ( λόγος αληθείας)
Μύησις
Ανθρώπου
Ισχύν
Αληθείας
Νόμον
Δωρεάν Διάθεσης Δυνάμεων
Ρήματα
Ουράνια
Σοφίας
Ι-Σ-Ο-Υ-Σ Χ-Ρ-ΙΣΤΟΣ =ΙΣΧΥΡΟΣ ΙΣΤΟΣ Η
ΝΟΜΟΣ : εν αγάπη : (αγάπη=ηθική-τελείωσις)
"αγαπάτε αλλήλους" "και παρέχετε πάντα προς πάντας"
ΝΟΜΟΣ εν σωφία : (σωφία= πνευματική τελείωση)
"αγαπάτε τους εχθρούς υμών" και Υπάγετε Νουν πνεύματι θεού"
ΡΗΜΑΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ : (Αποκ. 21:6 Και είπε προς εμέ· Ετελέσθη. Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ θέλω Δώσει εις τον Διψώντα εκ της πηγής του ύδατος της ζωής Δωρεάν.(Ιωάν. 6:63) το πνευμα εστιν το ζωοποιουν η σαρξ ουκ ωφελει ουδεν τα ρηματα α εγω λαλω υμιν πνευμα εστιν και ζωη εστιν .(Ιωάν. 15:7-8) εαν μεινητε εν εμοι και τα ρηματα μου εν υμιν μεινη ο εαν θελητε αιτησεσθε και γενησεται υμιν εν τουτω εδοξασθη ο πατηρ μου ινα καρπον πολυν φερητε και γενησεσθε εμοι μαθηται .
τέλος Γ' μέλους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.