Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2013

ΑνθρωποΓνωσία

(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!) .
(δες και:  ΘεοΓνωσία )
Ιωάν. 8:38-42 Εγώ λαλώ ό,τι είδον πλησίον του Πατρός μου· και σεις ομοίως κάμνετε ό,τι είδετε πλησίον του πατρός σας.Απεκρίθησαν και είπον προς αυτόν· Ο πατήρ ημών είναι ο Αβραάμ. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς· Εάν ήσθε τέκνα του Αβραάμ, τα έργα του Αβραάμ ηθέλετε κάμνει.Τώρα δε ζητείτε να με θανατώσητε, άνθρωπον όστις σας ελάλησα την αλήθειαν, την οποίαν ήκουσα παρά του Θεού· τούτο ο Αβραάμ δεν έκαμε.Σεις κάμνετε τα έργα του πατρός σας. ......Σεις είσθε εκ πατρός του διαβόλου και τας επιθυμίας του πατρός σας θέλετε να πράττητε. Εκείνος ήτο απ' αρχής ανθρωποκτόνος και δεν μένει εν τη αληθεία, διότι αλήθεια δεν υπάρχει εν αυτώ· όταν λαλή το ψεύδος, εκ των ιδίων λαλεί, διότι είναι ψεύστης και ο πατήρ αυτού του ψεύδους. Εγώ δε διότι λέγω την αλήθειαν, δεν με πιστεύετε.Τις από σας με ελέγχει περί αμαρτίας; εάν δε αλήθειαν λέγω, διά τι σεις δεν με πιστεύετε; Όστις είναι εκ του Θεού, τους λόγους του Θεού ακούει· διά τούτο σεις δεν ακούετε, διότι εκ του Θεού δεν είσθε.
1Ιωάν. 3:4-11 πας ο ποιων την αμαρτιαν και την ανομιαν ποιει και η αμαρτια εστιν η ανομια και οιδατε οτι εκεινος εφανερωθη ινα τας αμαρτιας ημων αρη και αμαρτια εν αυτω ουκ εστιν. πας ο εν αυτω μενων ουχ αμαρτανει πας ο αμαρτανων ουχ εωρακεν αυτον ουδε εγνωκεν αυτον. τεκνια μηδεις πλανατω υμας ο ποιων την δικαιοσυνην δικαιος εστιν καθως εκεινος δικαιος εστιν ο ποιων την αμαρτιαν εκ του διαβολου εστιν οτι απ αρχης ο διαβολος αμαρτανει εις τουτο εφανερωθη ο υιος του θεου ινα λυση τα εργα του διαβολου πας ο γεγεννημενος εκ του θεου αμαρτιαν ου ποιει οτι σπερμα αυτου εν αυτω μενει και ου δυναται αμαρτανειν οτι εκ του θεου γεγεννηται εν τουτω φανερα εστιν τα τεκνα του θεου και τα τεκνα του διαβολου. πας ο μη ποιων δικαιοσυνην ουκ εστιν εκ του θεου και ο μη αγαπων τον αδελφον αυτου, οτι αυτη εστιν η αγγελια ην ηκουσατε απ αρχης ινα αγαπωμεν αλληλους .
ΑΝΘΡΩΠΟΣ=
είναι η κατάσταση της πνευματικής ενδογενούς (εσωτερικής) αμιγούς(άμεικτης) δισυνθετότητος καλού και κακού (δύο αντίθετα πνεύματα, ο ων και ο μη ων) στο υλικό επίπεδο (γη) υλομορφοποιημένη (ανθρώπινον ον= υλη-σωμα,ψυχή, πνεύμα). αίτιον της δημιουργίας του ανθρώπου είναι η συνάλληλη μέθεξη των δύο πνευμάτων του καλού και του κακού με σκοπό να δημιουργηθεί ένα ον-πνεύμα που να φιλοξενεί τα δύο αντίθετα πνεύματα και με ελεύθερη βούληση να επιλέγει την φύση-θέση-έργα (οδό) του ενός ή του άλλου πνεύματος
ΑΝΟΜΟΙΟΤΗΣ=
το καλόν είναι όμοιον με την πηγή του την αγάπη-σοφία, συνεπώς το ανόμοιον-διαφορετικόν σημαίνει ότι ενέχει μέσα του στοιχεία όχι καλού που το διαφοροποιούν απο το τέλειον καλόν. το ανόμοιον- η ανόμοια (ανομία) προσωπικότητα του ανθρώπου είναι διαφορετική ως εκ του κακού-πνεύματος που Συνθέτει-Συγκροτεί (αμιγώς) το ανθρώπινον εγώ-ον δηλαδή το δισύνθετον ανθρώπινον πνεύμα. η ανομοιότης είναι και ανομοία λόγω του κακού (και εντός και εκτός του ανθρώπου) και μοναδική-χαρισματική (λόγω του πνεύματος του καλού). όταν όμως το ανθρώπινον ον μετουσιώσει το εντός κακό του τότε η ανομοιότης υποχωρεί-καταργείται και αυτό-η προσωπικότητα του αρχίζει να παρομοιάζει με το καλον μέχρι εως ότου γίνει εντελώς όμοια με το καλον-γίνεται θετική, μονοσήμαντη καλού (ομοίωση) οπότε και επέρχεται στις εκφράσεις του όντος απλοποίηση-απλότης-αγνότης .
ΑΜΑΡΤΙΑ=
κάθε τι που εκφεύγει των εκφράσεων-εκδηλώσεων του καλού (άσκοπον-άστοχον) είναι αμαρτία δηλαδή αστοχία και συνεπώς καταλήγει στο μονοπάτι του κακού, εφόσον δεν υπάρξει άμεση ενέργεια διακοπής της συμμετοχής στην αμαρτία. πχ. η μοιχεία είναι αμαρτία (ο νόμος είναι υπηρέτης των εντολών του θεού και συνεπώς υπηρέτης της αλήθειας), όταν εμπλακεί κάποιος άνθρωπος στην αμαρτία αυτή, και στην πορεία συνειδητοποιήσει την αμαρτία αυτή οφείλει να σταματήσει την αμαρτωλή διαδικασία και να εξαγνισθεί μέσα απο την μετάνοια και την μετάγνωση δηλαδή την γνώση των εντολών του νόμου, της αγάπης, της σοφίας, της αλήθειας η οποία είναι διαχρονική, άχρονη, και ισχύουσα εις τους αιώνες. (η πλάνη όπου υπάρχει αγάπη δεν υπάρχει αμαρτία δεν ισχύει διότι η αγάπη δεν μπορεί να καταργεί τον νόμο του θεού. Η ΑΓΑΠΗ είναι η υποστηρίζουσα τον ΝΟΜΟ καθώς η αγάπη και η σοφία συναποτελούν την πρώτη ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, πως θα μπορούσε λοιπόν η αγάπη να δικαιολογεί π.χ την μοιχεία;).
ΑΝΟΜΙΑ=
ο νόμος ο ΜΩΣΑΪΚΟΣ είναι ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ και συνεπώς μέχρι τέλους των αιώνων θα ισχύει ακέραια. ο νόμος της αγάπης : αγαπάτε αλλήλους (και τους εχθρούς υμών). ο νόμος ο εν σοφία : υπάγετε νουν-διάνοια πνεύματι θεού (του εν ημίν) και παρέχετε πάντα προς πάντας . Η ανομία, λοιπόν είναι η αντίθετη εφαρμογή σε όλες τις εκφράσεις της ζωής του ανθρώπου : ατομικής, κοινωνικής, δικαστικής, πολιτικής, επαγγελματικής, θρησκευτικής, επιστημονικής κλπ.
Α-ΝΟΜΟΣ= ο στερούμενος-αρνούμενος τον νόμο του θεού (αυτός που αρνείται τον νόμο του θεού γιατί να έχει πρόβλημα με τους νόμους της πολιτείας ; αρνούμενοι όμως οι άνθρωποι τους νόμους της πολιτείας θα έχουμε εφαρμογή του νόμου του χαους-κακού, (γιαυτό τόσο ο ιησούς όσο και ο σωκράτης σεβάστηκαν τους ανθρώπινους νόμους παρότι διαυτών οι ίδιοι καταδικάστηκαν !) ακριβώς το ίδιο-όμοιο συμβαίνει και με τους αρνητές του νόμου του θεού- μέσα τους υπάρχει το κενόν και το χάος (το οποίο χάος ως πνευματικό σκότος και σύγχυση δεν τους αφίνει να δουν μέσα τους και να το αναγνωρίσουν αλλά συνεχίζουν να ζουν στο σκότος της αμάθειας ή της πολυγνωσίας ή της ψευδαίσθησης της αθεϊας, παραπλανημένοι απο το μέσα τους κακό-την πνευματική πλάνη-αναλήθεια).
ΕΡΓΑ ΚΑΛΟΥ=
θετικά- ενοποιά-αληθινά έργα (πράξεις-συναισθήματα-πράξεις) τα οποία εκφράζονται μέσα απο την ενσυνείδητη- ελεύθερη επιλογή-απόφαση του ανθρώπου που τα ενεργεί και απαιτούν- χρειάζονται την θεληματική θυσία-αυτοθυσία-αυτενέργεια του. η αγάπη, (αγάπη προς τον θεό- αγάπη προς τον συνάνθρωπο- αγάπη προς τον εαυτό) η αλληλεγγύη, η ελεήμονος βοήθεια προς τους πάσχοντες, η υποστήριξη στους αδύναμους, η απόδοση της δικαιοσύνης και η προάσπιση των αδικουμένων, η προσπάθεια-αγώνας εξάλειψης της φτώχειας, η φροντίδα του περιβάλλοντος, η εξάλειψη κάθε απαίτησης που υπηρετεί ίδιον ώφελος , ο παραμερισμός εγωϊστικών και ιδιοτελών συμφερόντων έναντι της κοινωνίας, η κατάργηση του εγώ και η πλήρης συμμόρφωση-υποταγή στο εμείς, η κατάργηση κάθε εγωϊστικής αυτοπροβολής και η ανάληψη ευθύνης - καθηκόντων-υποχρεώσεων ως η επιβεβλημένη οφειλή προς τους άλλους- το σύνολο- την κοινωνία, είναι ορισμένα απο τα καθημερινά έργα που οφείλει καθε ενσυνείδητος άνθρωπος του καλού, κάθε ενσυνείδητα υπεύθυνος πολίτης της κοινωνίας-πολιτείας-κράτους .
ΕΡΓΑ ΚΑΚΟΥ=
αρνητικά-διαχωριστικά- εχθρότητας έργα (πράξεις-συναισθήματα-σκέψεις) τα οποία εκφράζει συνειδητά κάθε άνθρωπος στην καθημερινότητα του : ψεύδη- κλοπές- αδικίες- φιλόδοξη αυτοπροβολή,-απάτη- αδιαφορία προς τους πάσχοντες- ιδιοτελές συμφέρον- χρηματισμος- διαφθορά- ασωτεία- φαρμακεία- κακή επήρρεια- πνευματική παραπλάνηση- εγωϊσμός- ατομισμός- ωφελημισμός-φανατικός εθνικισμός- διαστροφή της αλήθειας κλπ, είναι μερικά έργα κακού που ο καθε ένας απο εμάς είτε απο άγνοια είτε απο παραπλάνηση είτε απο δόλο είτε απο συμφέρον είτε απο αφέλεια είτε απο μίσος και πάθος κλπ διαπράττει στην καθημερινότητα του.
ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ=
η εν αληθεία-αγάπη-σοφία ηθική και πνευματική αυτοτελείωση του (φυσικά-διανοητικά-ψυχικά-πνευματικά) και διαμέσου αυτής η μετουσίωση του πνεύματος του κακού σε πνεύμα καλού και η επιστροφή και αποκατάσταση του στον θεό στην προτέρα του θέση-τάξη. αυτό θα σημάνει και την εν παντί ενότητα των ανθρώπων και του κόσμου δηλαδή θα επέλθει και εγκατασταθεί οριστικά η βασιλεία των ουρανών-του θεού στην γη(ως εν ουρανώ και επι της γης- ως εν τοις ανω ούτω και εν τοις κάτω) .
ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ=
η ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ ανατροπή- καταστροφή του έργου της δημιουργίας- του έργου του ανθρώπου- του έργου του θεού δια μέσου της έμπνευσης στον άνθρωπο της παραπλανητικής δήθεν σοφίας (αντισοφία) που κυρίως επικεντρώνεται σε επιστημονικές και διανοητικές θεωρίες για την αθεϊα και την εγωϊστική εξύψωση του ατόμου-εγώ ως μοναδικού δημιουργού και κυρίου του κόσμου, της αδικοπρακτούσης δήθεν αγάπης (αντιαγάπη) η οποία επικεντρώνεται στην άκρατη-ασύδοτη ελευθερία των ανθρώπινων πράξεων και τον χωρίς ηθικούς περιορισμούς πλουτισμό των ανθρώπων ανεξαρτήτως εαν το περιβάλλον καταστρέφεται και οι φτωχοί γίνονται υποχείρια των πλουσίων οι οποίοι δια της φτωχοποίησης όλων των υπολοίπων γίνονται οι ίδιοι πλουσιώτεροι, της παραποιημένης δήθεν αλήθειας (αναλήθεια) η οποία προσπαθεί να αποδείξει με επιστημονικό τρόπο την ανωτερότητα της μιας φυλής ανθρώπων έναντι μιας άλλης και να καθιερώσει στην ανθρωπότητα ρατσιστικές θεωρίες δικαιολογώντας την βία και την δουλεία ανθρώπων και κάθε πλάνη που δικαιολογεί την αδικία και εκμετάλλευση και τον πλούτο μερικών έναντι των πολλών τους οποίους θεωρούν ότι αξίζουν αυτής της τύχης αφού είναι-λένε κατώτερα όντα και αυτοί ανώτεροι και καλύτεροι.  
Η ΑΛΗΘΕΙΑ όμως είναι ότι ολοι οι άνθρωποι της γης είναι-είμαστε τέκνα ενός πατέρα ο οποίος μας δημιούργησε: ΙΣΟΤΙΜΟΥΣ- ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ- ΑΔΕΛΦΟΥΣ και που οφείλουμε απο κοινού να εργασθούμε για το ένα και μοναδικό μας έργο : ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ-ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (τίμημα η θυσία του εγώ-εγωϊσμού μας και βραβείο-πληρωμή η θέωση μας στον θεό-με τον θεό αιωνίως-εωνίως) .
ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ= ο άνθρωπος και διαμέσου αυτού να γίνει η επιτροφή του ασώτου υιού- πνεύματος του (αυτό γνωρίζουμε ως γήϊνοι άνθρωποι και αυτό είναι αρκετο για μας).

Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013

ο ελάσσων του μείζονος

(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!) .
 W
 WWW
WWWWW
(Ματθ. 11:11) αμην λεγω υμιν ουκ εγηγερται εν γεννητοις γυναικων μειζων ιωαννου του βαπτιστου ο δε μικροτερος εν τη βασιλεια των ουρανων μειζων αυτου εστιν .
 WWWWW
WWW
W
αληθείας ακόλουθος
βιωματικός αγάπης
γνωρίζων σοφία
δημιουργικός
ερών αίρων
ζέων
ηθικός
θυσιάζων
ισότιμος
ΙΕΡΑΡΧΙΑ
ΘΕΣΜΟΘΕΣΙΑ
ΗΘΙΚΗ
ΖΕΙΔΩΡΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΔΕΝΔΡΟ ΖΩΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ
ΓΕΝΕΣΗ
ΒΙΒΛΟΣ ΖΩΗΣ
ΑΛΗΘΕΙΑ

Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2013

το μείζον

(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!) .
.
Ι
.
Ι
.
Ι


ΕΥΛΟΓΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

Να Γίνω μικρός

Μόνον έτσι μπορώ να εκμηδενίζω την μικρότητα-το εγώ- μου

Να Μείνω μικρός

Μόνον έτσι μπορώ να μετέχω του εντός μεγαλείου του- πνεύματος μου

Να Διακρίνω- Επιλέγω πάντα την διά-μέση οδό 

Μόνον έτσι μπορώ να γνωρίζω- δημιουργώ την αρμονία και το μέτρο-μου

Να Αναζητώ αγαπητικά- ευλαβικά την θεού αλήθεια 

Μόνον έτσι μπορώ να υπερβώ τα μέτρα μου- του κόσμου και των νόμων-του

Να Τηρώ την πίστη μου στον θεό αναμφίβολη

Μόνον έτσι μπορώ να συν-μετέχω αυτό-θυσιαστικά στην αλήθεια του- πνεύματος μου-του

Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2013

οι σύγχρονες στυμφαλίδες όρνιθες

http://www.sikyon.com/Thebes/Labors/labor06.jpg
(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!) .
 τα ΜΜΕ μας ενημερώνουν καθημερινά για τις οφειλές- υποχρεώσεις μας απέναντι στους ΤΡΩΕΣ δανειστές και το κράτος ΛΕΒΙΑΘΑΝ
οφείλετε να πληρώσετε ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΕΙΣΙΔΗΜΑΤΟΣ
οφείλετε να πληρώσετε ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΤΗΣ ΔΕΗ
οφείλετε να πληρώσετε ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
οφείλετε να πληρωσετε ΤΟΝ ΕΚΤΑΚΤΟ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
οφείλετε να πληρώσετε ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
οφείλετε να πληρώσετε ΦΟΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
οφείλετε να πληρώσετε ΝΕΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
οφείλετε να πληρώσετε ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
οφείλετε να πληρώσετε ΝΕΟ ΦΟΡΟ-ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥ
οφείλετε να πληρώσετε ΦΟΡΟ ΓΙΑ ΚΤΗΜΑΤΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΑΝΤΡΙΑ
οφείλετε να πληρώσετε ΕΚΤΑΚΤΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ...
ΚΑΙ
ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ 
ΜΙΣΘΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ
ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΡΟΦΗ- ΣΠΙΤΙ- ΕΝΔΥΣΗ
ΕΠΙΒΙΩΣΗ- ΔΙΑΒΙΩΣΗ- ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΚΑΙ
ΟΙ ΑΠΕΙΛΕΣ
ΒΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ
ΦΥΛΑΚΙΣΕΩΝ
ΠΛΗΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΛΟΥΚΕΤΩΝ
ΚΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ
ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
ΟΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ
ΟΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ
ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ-ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΓΗΣ
ΟΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΚΑΙ
Η ΚΑΤΑΦΟΡΗ ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΝΟΜΟΙΩΝ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΒΟΥΛΗΣ
ΠΡΕΣΒΕΙΩΝ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ
ΕΚΚΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ
 ΚΑΙ Η ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΧΗ ΚΑΙ ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΓΗ ΚΑΙ ΥΠΑΚΟΗ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ, ΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ "ΜΕΤΡΑ" ΚΑΙ "ΣΤΑΘΜΑ" ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΜΜΕ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ ΒΙΑΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΜΕΡΟΛΗΠΤΙΚΑ, ΣΥΝ ΤΗΝ ΒΛΑΚΕΙΑ ΗΛΙΘΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ "ΟΠΑΔΩΝ" ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΜΗ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ, ΣΥΝ Η ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ- ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ-ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ, ΣΥΝ Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΩΣ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΣΕΤΙ ΜΗ ΕΞΑΘΛΙΩΜΕΝΟΥΣ, ΣΥΝ Η ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΓΕΩΝΩΝ ΤΟΥ ΑΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΚΟΥ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΑΥΤΗ, ΣΥΝΘΕΤΟΥΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΟΚΤΕΗΛ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ- ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ- ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ-συνεπικουρούντος και της μη ύπαρξης πνευματικών ανθρώπων με την ταυτόχρονη πτώση-έκπτωση της εκκλησίας και εν γένει των ηθικο-πνευματικών αξιών-αρετών-σταθερών στην ζωή των ελλήνων-και παγκοσμίως(ζούμε τον "πολιτισμό" της μαύρης δημοκρατίας και των δαιμόνων-ανθρώπων της εξουσίας).
είναι λοιπόν, ποτέ ένας άνθρωπος να ανανήψει, να σκεφτει λογικά, αγαπητικα, συνετά, ηθικά, πνευματικά, όταν ακούει-βλέπει απο το πρωί μέχει το βράδυ όλες αυτές τις ΣΤΥΜΦΑΛΙΕΣ ΦΩΝΕΣ- ΣΚΕΨΕΙΣ- ΕΙΚΟΝΕΣ- ΜΥΝΗΜΑΤΑ ;  είναι ποτέ δυνατόν να μπορέσει να αντι-δράσει και αντι-ταχθεί ο λαός σε αυτές όλες τις ΣΤΥΜΦΑΛΙΔΕΣ ΟΡΝΙΘΕΣ- ΣΚΕΨΕΙΣ- ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙΣ που του σερβίρουν έτοιμες τα ΜΜΕ ; (τα οποία είναι όργανα του απρόσωπου πνευματικού αρνητικου καταστροφικού κακού, κάτω απο την ομπρέλα του οποίου τελεί η κυβέρνηση αυτή- και οι προηγούμενες- και με μόνο σκοπό και έργο την διατήρηση της εξουσίας, των προνομίων, των χρημάτων, της δόξας- αυτοπροβολής ΤΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑ) . 
είναι ποτέ δυνατόν να αναπνεύσει ή να ειρηνεύσει ή γαληνεύσει ή αναπαυθεί-ξεκουρασθεί ένας άνθρωπος που κατοικεί σε αυτή την χώρα όταν τον βομβαρδίζουν-ταϊζουν σκουπίδια απο το πρωί μεχρι το βραδυ ΟΙ ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗΔΕΣ- ΤΡΕΜΗΔΕΣ- ΑΥΤΙΑΔΕΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΙ- ΠΑΠΑΔΑΚΗΔΕΣ και λοιποί δήθεν δημοσιογράφοι ; οι οποίοι ουσιαστικά αποτελούν το μακρύ χέρι της εξουσίας, είναι όργανα αυτού τούτου του νεο ΧΙΤΛΕΡ- ΧΙΜΛΕΡ που έχει ξαναζωντανέψει στην γερμανία και την ευρώπη καί ήδη έχει καταλάβει ολόκληρη την ευρώπη- τις κυβερνήσεις και " συνεργάζεται" με τον πέραν του ατλαντικού πρώην εχθρό και νυν λυκόφιλο εβραιοαμερικανό σύμμαχο .(ο ανταγωνισμός του ευρίσκεται στο μικρότερο ή μεγαλείτερο κομμάτι της παγκόσμιας πίτας εξουσίας- χρημάτων ελέγχου μικρότερων εθνών με σκοπό την αρπαγή του πλούτου τους).
κλείνοντας θέλω να τους πω- και ας μην "ακούσουν"- ότι  "Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΚΩΝ ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΗΡΘΕ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΡΑΣΟΒΑΡΕΛΩΝ" και ότι ο θεός έχει για όλους τους δικούς του αλλά και τους εχθρούς του ! 
ΥΓ:αναζητείστε ο καθένας τον ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ- μήπως και καθαρίσει,επιτέλους,το τοπίο απο τα βρωμοπούλια αυτά της εξουσίας !

Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2013

ο πόλεμος

(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!) .
ο πόλεμος μαίνεται ,
καθε ένας και ο δικός του πόλεμος
σε όλους αρέσει να λένε αγώνας
είναι βλέπεις ο πόλεμος για τους πολλούς 
ενω τον αγώνα τον δίνω ΕΓΩ, είναι δικός μου.
ο πόλεμος μαίνεται μαίνεται ο πόλεμος ,
είδηση κανείς ;
κανείς δεν έχει ειδήσεις απο το μέτωπο
ούτε κληθηκε σε επιστράτευση
ούτε προσήλθε αυθορμήτως
ούτε αγώνας ή άσκηση υπάρχει
ο μόνος πόλεμος που επικρατεί
είναι η επιβίωση και η καλοπέραση
η εξαθλίωση και το rafting
η επικράτηση της αριστεράς που δεν γνωρίζει τι ποιεί η δεξιά
και της δεξιάς της οποίας είναι κομμένη η χείρα η αριστερά .
ο πόλεμος μαίνεται
μεγάλοι μικροί και μικροί μεγάλοι σε πόλεμο
κανείς δεν τον έχει κηρύξει επίσημα
όλοι αστακοί οπλισμένοι το μίσος 
της βίας της αδικίας της ανισότητας
της ανεργίας της φτώχειας της εξαθλιώσης
του πλούτου της εξουσίας του βολέματος
του εθνικισμού του ρατσισμού της μισαλλοδοξίας .
ο πόλεμος μαίνεται ,
είδηση κανείς ;
κανείς δεν είδε κανείς δεν ξέρει κανείς δεν άκουσε
κοντοί ψηλοί και ψηλοί κοντοί
κανείς δεν άρχισε πρώτος επίσημα τις εχθροπραξίες
οπλισμένοι όλοι ψυχικά και διανοητικά
την ζηλοφθονία και την εχθρότητα
την πλάνη και τον φανατισμό
την αποκλειστικότητα και την αυτοδικαίωση
την προκατάληψη και μεροληψία .
ο πόλεμος μαίνεται ,
οι μοναχοί ησυχάζουν και οι ιερείς ψωνίζουν
οι οικονομολόγοι και φιλόσοφοι προειδοποιούν
εάν δεν σταματήσουν οι αγώνες η οικονομία θα καταρρεύσει
και εάν δεν υποταχθούμε θα χάσουμε τον πόλεμο
οι πολιτικοί και πολιτειακοί λειτουργοί συνεδριάζουν
για στατιστική αποτιμηση των ζημιών και την απώλεια
τόσων ανθρώπινων ψυχών, 
σίγουρα αυτή τη φορά θα εξαγγείλουν μέτρα περιστολής
ή και καταστολής της βίας και του μίσους που μαίνονται στην κοινωνία
είναι όμως συνειδητα αποφασισμένοι να βάλουν τον ασθενή
στην χειρουργική κλίνη πάλι για ακρωτηριασμό,
ως επιστήμονες και ιατροί οφείλουν να περικόψουν
χέρια και πόδια και τμήμα του εγκεφάλου του ασθενούς
προέχει το καλό του ασθενούς και όχι το μίσος και ο πόλεμος στην κοινωνία.
ο πόλεμος μαίνεται ,
κάποιοι ήδη κουνάνε το μαντύλι επιζητώντας ειρήνη
κάποιοι εθνικόφροννες πατριώτες δεν καταθέτουν τα όπλα
κάποιοι συνεχίζουν να εκστομίζουν πύρινους λόγους και πολεμικές ιαχές
κάποιοι επιζητούν την συνέχιση του πολέμου γιατί τους αποφέρει κέρδη πολλά
κάποιοι λένε "τώρα τον πόλεμο τον ξέρουμε τον μάθαμε,μάθαμε πώς να επιβιώνουμε,
 αν γίνει ειρήνη τι θα κάνουμε, πώς θα επιβιώνουμε ;"
ο πόλεμος μαίνεται ,
οι αρχάγγελοι κοιτάνε το ρολόϊ, ο χρόνος, ούκ έστι έτι χρόνος, λένε
βύθισα το βλέμμα να δω την ακριβή ώρα ώστε να συγχρονίσω το δικό μου ρολόϊ
και αντί για ρολόϊ είδα μια μεγάλη γυναίκα αλυσοδεμένη
πλησιάζω, ρωτάω: το όνομα σου; "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΑΙΝΕΤΑΙ 
...!

Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2013

Πανόραμα Αστραπής

(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!) .
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣΤΡΑΠΗΣ
Αρχειοθήκη ιστολογίου

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.