Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

τα 24 γράμματα της ελληνικής ΑΒ(μέλος 10ον)

(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!) .
(δες και)
τα ελληνικά γράμματα είναι η υλική-μορφική αποτύπωση (υλο-μορφοποίηση) του δυαδικού ζεύγους "Λόγος-Σωφία" το οποίο προεβλήθη άνωθεν πνευματικά εντυπώθηκε ψυχικά και σχηματοποιήθηκε διανοητικά στην κατανόηση και αντίληψη των ανθρώπων οι οποίοι και το αποτύπωσαν μορφικά-ιερογλυφικά-γραφικά και το απέδοσαν φωνητικά-λεκτικά-λογικά .
τα ελληνικά γράμματα =
Τα=20
Ελληνικά=67
Γράμματα=66
---------------------------
153 (α=1 ω=24) 
1=θεός-πνεύμα εώνιον-μονάς
5=πνεύμα ουράνιον-η ελλάς-πεντάς
3=δημιουργία-γη-πνεύμα κοσμικόν-τριάς
1=Α
5=Ε
3=Γ
-----------
Γ Ε Α-άγε -ι 
Α=αποκάλυψη=Γ' διαθήκη=α+β+γ διαθήκες
Ε=ευαγγέλια=Β' διαθήκη
Γ=γένεση=Α' διαθήκη 
Α=εν αγάπη-σωφία=αλήθεια
Ε=αγάπη-βίωση
Γ=νόμος-σοφία-γνώση
1=μονάς=το ον - ο ων (αρχή-αλήθεια)
5=πεντάς=το εγώ (5πλή εκδήλωση)
3=τριάς=το πνεύμα (τριαδική δημιουργία)

τα ελληνικά γράμματα=153 (χρυσά-αργυρά γράμματα) ο υδροχόος= 153 (είναι το πνεύμα της αληθείας-ο παράκλητος) .
1=ο υδροφόρος ισάγγελος άνθρωπος=5-υδρία=3-ύδωρ= η ελλάς= 153 , (ελλάς=5=5!=153 είναι ο φορέας της τρίτης του θεού διαθήκης-αλήθειας καί συνεπώς ο πνευματικός υδροχόος της τρίτης εποχής, ο φορέας του πνεύματος της αληθείας).
1=ηγέτης ανθρωπότητος= Ο ΑΡΧΩΝ
5=οι 5 ήπειροι της ανθρωπότητος=ΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ/ρχίες
3=οι τρείς φυλές της ανθρωπότητες=Η ΤΡΙΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΝΤΩΝ 
τ-α ε-λ-λ-η-νι-κ-ά γ-ρ-ά-μ-μ-α-τ-α = 18 ΓΡ (2 + 8 + 8=δυαδική συζυγία)
ΕΝ=5+13 (153)=18 = 9 + 9 = μύηση-δημιουργία στην Τάξη των αριθμών-αρετών, εν αγάπη σοφία (διπολικόν εν) . το ΕΝ είναι η πρώτη εκδήλωση της ΜΟΝΑΔΟΣ (πατήρ) και είναι Η ΑΓΑΠΗ-ΣΩΦΙΑ (δυαδικόν εν).

ΤΑ=19+1=20=Υ =Υ-δροχόος (Υ-ιός θεού)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ=67=ΠΝΕΥΜΑ (Π-νεύμα θεού)
ΓΡΑΜΜΑΤΑ=66=ΝΟΥΣ (Νούς=Υπαγώμενος Πνεύματι=ο εν σοφία τρίτος νόμος της τρίτης διαθήκης) (Υ=20  ΠΝΕΥΜΑ=67  ΝΟΥΣ=66) .   

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ= Υ ΠΝΕΥΜΑ ΝΟΥΣ= ο Υ= Υδροχόος= "Ο ΛΟΓΟΣ-ΣΩΦΙΑ" με την νέα τρίτη διαθήκη-αλήθεια που αποκάλυψε διαμέσου των ελληνικών γραμμάτων, μας εντέλλει να "ΥΠΑΓΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΝΟΥ-ΔΙΑΝΟΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΝ ΗΜΙΝ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ" διότι δια του τρόπου αυτού θα γίνουμε νόες σοφοί (πνεύμα=σοφία) δηλαδή "νόες έχοντες σοφία" όπως αποκαλύπτει εν αληθεία η αποκάλυψις του θεού-ιησού χριστού-ιωάννη-αγγέλου του θεού (αποκ:17-9) (17χ9=153=αυτό θα γίνει δυνατό τώρα την εποχή του υδροχόου=153) .
ΤΑ ελληνικά γράμμαΤΑ = (η φράση αναγραμματίζεται σε)
ελλη(ν) νικά ΤΑ γράμμαΤΑ 
η ΕΛΛΗ= η ελλάς=η μήτηρ-πνεύμα
ο έλλην= ο γεννήτωρ των ελλήνων-λαός-όντα
Η ΕΛΛΑΣ-Ο ΕΛΛΗΝ ΝΙΚΑ ΤΑ γράμματα (=α-ω)
ο έλλην νικα (με) τα γράμμα-τα Α_Τ (Α-ρχή-Τ-έλος=α-ω) .
Η ΕΛΛΑΣ-Ο ΕΛΛΗΝ ΝΙΚΑ με τα γράμμα-τα: Τ-Τ-Α-Α
= διπλούν Ταύ (Η_ΤΤ_Τ) και διπλούν Αλφα (ΑΑ)
το γράμμα Α=μονάς-Αρχή (μόνος-νόμος)=Α-λήθεια (=δυαδική=ΑΑ)
το γράμμα Τ=τέλειον (Τάξη) καί Τέλος (Ω-μέγα) (διπλούν Τ=Τάξη Τελείου)
το διπλουν Τ και το διπλούν Α (ταύ-άλφα) = διπλή τελειότης = εν αγάπη-σοφία (Αλήθεια-Τέλειον) (Α-ρχή Α-λήθεια=Τ-άξη Τ-ελείου) .(θεός= η πνευματική Τάξη του ενός =Α = Αλήθεια = Αρχή Τελεία) .
Α-Ω =Α_Τ =Μονάς-Αρχή και Μονάς-Τέλος=ΜΟΝΟΣ ΝΟΜΟΣ καί διπλή ΤΕΛΕΙΟΤΗΣ η αρχή- αγάπη =Α=Αρχή και ΣΩφία =Ω=Τέλος= η Ελλάς και ο Ελλην (και κατ'επέκταση και οι έλληνες στο πνεύμα διαχρονικά) νικάν-καθίστανται νικώντες-νικητές, με τα ελληνικα γράμματα (διάνοια-γνώση=σοφία) και νικάν-καθίστανται νικώντες-νικητές, ΥΠΕΡ-βαίνοντες τα ελληνικά γράμματα (πνεύμα-λόγος-σοφία) αναρριχώμενοι, αναμιμνησκόμενοι, ανασυσπειρούμενοι, ανελισσόμενοι, πνευματούμενοι (λόγοι του λόγου - ισχύες πνεύματος ) και αναδιπλούμενοι πνευματικά στην πηγή τους τον ΛΟΓΟ_ΣΩΦΙΑ (θεότης-θέωσις) .

Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012

ανάθημα αγάπης στο πνεύμα της Σοφίας

(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!) .
οοοοο
Αίνος στην εκλεκτή των Αιώνων
 οοο
Φωτίζου φωτίζου όρος Πεντελικόν

Πυρφώς Κυρίου επί σε ανέτειλε

προς δόξαν του αγίου λαού σου

νέα διαθήκη καταβέβηκε άνωθεν

και νέα συνθήκη συνήφθηκε κάτωθεν

συ δε αγνή Σοφία χαίρε

εν τη γεννήση του τόκου σου

συ σεβασμία ανθρωπότης χαίρε

εν τη υπαπαντή του δώρου σου.
η Βασίλισσα του Σαβά Μακέντα

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.