Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

τα 24 γράμματα της ελληνικής ΑΒ(μέλος 10ον)

(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!) .
(δες και)
τα ελληνικά γράμματα είναι η υλική-μορφική αποτύπωση (υλο-μορφοποίηση) του δυαδικού ζεύγους "Λόγος-Σωφία" το οποίο προεβλήθη άνωθεν πνευματικά εντυπώθηκε ψυχικά και σχηματοποιήθηκε διανοητικά στην κατανόηση και αντίληψη των ανθρώπων οι οποίοι και το αποτύπωσαν μορφικά-ιερογλυφικά-γραφικά και το απέδοσαν φωνητικά-λεκτικά-λογικά .
τα ελληνικά γράμματα =
Τα=20
Ελληνικά=67
Γράμματα=66
---------------------------
153 (α=1 ω=24) 
1=θεός-πνεύμα εώνιον-μονάς
5=πνεύμα ουράνιον-η ελλάς-πεντάς
3=δημιουργία-γη-πνεύμα κοσμικόν-τριάς
1=Α
5=Ε
3=Γ
-----------
Γ Ε Α-άγε -ι 
Α=αποκάλυψη=Γ' διαθήκη=α+β+γ διαθήκες
Ε=ευαγγέλια=Β' διαθήκη
Γ=γένεση=Α' διαθήκη 
Α=εν αγάπη-σωφία=αλήθεια
Ε=αγάπη-βίωση
Γ=νόμος-σοφία-γνώση
1=μονάς=το ον - ο ων (αρχή-αλήθεια)
5=πεντάς=το εγώ (5πλή εκδήλωση)
3=τριάς=το πνεύμα (τριαδική δημιουργία)

τα ελληνικά γράμματα=153 (χρυσά-αργυρά γράμματα) ο υδροχόος= 153 (είναι το πνεύμα της αληθείας-ο παράκλητος) .
1=ο υδροφόρος ισάγγελος άνθρωπος=5-υδρία=3-ύδωρ= η ελλάς= 153 , (ελλάς=5=5!=153 είναι ο φορέας της τρίτης του θεού διαθήκης-αλήθειας καί συνεπώς ο πνευματικός υδροχόος της τρίτης εποχής, ο φορέας του πνεύματος της αληθείας).
1=ηγέτης ανθρωπότητος= Ο ΑΡΧΩΝ
5=οι 5 ήπειροι της ανθρωπότητος=ΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ/ρχίες
3=οι τρείς φυλές της ανθρωπότητες=Η ΤΡΙΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΝΤΩΝ 
τ-α ε-λ-λ-η-νι-κ-ά γ-ρ-ά-μ-μ-α-τ-α = 18 ΓΡ (2 + 8 + 8=δυαδική συζυγία)
ΕΝ=5+13 (153)=18 = 9 + 9 = μύηση-δημιουργία στην Τάξη των αριθμών-αρετών, εν αγάπη σοφία (διπολικόν εν) . το ΕΝ είναι η πρώτη εκδήλωση της ΜΟΝΑΔΟΣ (πατήρ) και είναι Η ΑΓΑΠΗ-ΣΩΦΙΑ (δυαδικόν εν).

ΤΑ=19+1=20=Υ =Υ-δροχόος (Υ-ιός θεού)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ=67=ΠΝΕΥΜΑ (Π-νεύμα θεού)
ΓΡΑΜΜΑΤΑ=66=ΝΟΥΣ (Νούς=Υπαγώμενος Πνεύματι=ο εν σοφία τρίτος νόμος της τρίτης διαθήκης) (Υ=20  ΠΝΕΥΜΑ=67  ΝΟΥΣ=66) .   

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ= Υ ΠΝΕΥΜΑ ΝΟΥΣ= ο Υ= Υδροχόος= "Ο ΛΟΓΟΣ-ΣΩΦΙΑ" με την νέα τρίτη διαθήκη-αλήθεια που αποκάλυψε διαμέσου των ελληνικών γραμμάτων, μας εντέλλει να "ΥΠΑΓΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΝΟΥ-ΔΙΑΝΟΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΝ ΗΜΙΝ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ" διότι δια του τρόπου αυτού θα γίνουμε νόες σοφοί (πνεύμα=σοφία) δηλαδή "νόες έχοντες σοφία" όπως αποκαλύπτει εν αληθεία η αποκάλυψις του θεού-ιησού χριστού-ιωάννη-αγγέλου του θεού (αποκ:17-9) (17χ9=153=αυτό θα γίνει δυνατό τώρα την εποχή του υδροχόου=153) .
ΤΑ ελληνικά γράμμαΤΑ = (η φράση αναγραμματίζεται σε)
ελλη(ν) νικά ΤΑ γράμμαΤΑ 
η ΕΛΛΗ= η ελλάς=η μήτηρ-πνεύμα
ο έλλην= ο γεννήτωρ των ελλήνων-λαός-όντα
Η ΕΛΛΑΣ-Ο ΕΛΛΗΝ ΝΙΚΑ ΤΑ γράμματα (=α-ω)
ο έλλην νικα (με) τα γράμμα-τα Α_Τ (Α-ρχή-Τ-έλος=α-ω) .
Η ΕΛΛΑΣ-Ο ΕΛΛΗΝ ΝΙΚΑ με τα γράμμα-τα: Τ-Τ-Α-Α
= διπλούν Ταύ (Η_ΤΤ_Τ) και διπλούν Αλφα (ΑΑ)
το γράμμα Α=μονάς-Αρχή (μόνος-νόμος)=Α-λήθεια (=δυαδική=ΑΑ)
το γράμμα Τ=τέλειον (Τάξη) καί Τέλος (Ω-μέγα) (διπλούν Τ=Τάξη Τελείου)
το διπλουν Τ και το διπλούν Α (ταύ-άλφα) = διπλή τελειότης = εν αγάπη-σοφία (Αλήθεια-Τέλειον) (Α-ρχή Α-λήθεια=Τ-άξη Τ-ελείου) .(θεός= η πνευματική Τάξη του ενός =Α = Αλήθεια = Αρχή Τελεία) .
Α-Ω =Α_Τ =Μονάς-Αρχή και Μονάς-Τέλος=ΜΟΝΟΣ ΝΟΜΟΣ καί διπλή ΤΕΛΕΙΟΤΗΣ η αρχή- αγάπη =Α=Αρχή και ΣΩφία =Ω=Τέλος= η Ελλάς και ο Ελλην (και κατ'επέκταση και οι έλληνες στο πνεύμα διαχρονικά) νικάν-καθίστανται νικώντες-νικητές, με τα ελληνικα γράμματα (διάνοια-γνώση=σοφία) και νικάν-καθίστανται νικώντες-νικητές, ΥΠΕΡ-βαίνοντες τα ελληνικά γράμματα (πνεύμα-λόγος-σοφία) αναρριχώμενοι, αναμιμνησκόμενοι, ανασυσπειρούμενοι, ανελισσόμενοι, πνευματούμενοι (λόγοι του λόγου - ισχύες πνεύματος ) και αναδιπλούμενοι πνευματικά στην πηγή τους τον ΛΟΓΟ_ΣΩΦΙΑ (θεότης-θέωσις) .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.