Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2012

το χάρισμα, το χρέος, ο χρεώστης

 τα επτά δώρα του θεού πρός τον άνθρωπο
(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!) .
το χάρισμα:
το χάρισμα έχει ως πηγή του την χάρη-το πνεύμα του θεού και σκοπεί πάντοτε στην εξ-υπηρέτηση τόσο ατομικού-προσωπικού όσο και γενικού-συνολικού έργου, κοινωνικού, εθνικού, οικουμενικού κλπ. ατομικού στα πλαίσια της ατομικής αυτοτελείωσης, επιβίωσης, ή καθιέρωσης μιας τέχνης κλπ και συνολικού στα πλαίσια της προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο μιας ιδέας ή ενός συνόλου ιδεών και αρετών που θα τους οδηγεί παραδειγματικά προς έργα καλού και προσωπική αυτοτελείωση και κοινωνική τελειότητα. δεν υπάρχει μεγάλο και μικρό χάρισμα αλλά ώς εκ της περισσότερον ή ολιγώτερον παρουσίας-χριάς-ενοίκησης κλπ της χάριτος, υποχρεωτικά και το χάρισμα-δώρον είναι περισσότερον ισχυρό-ένδοξο-ακτινοβόλο-επιβλητικό. το χάρισμα-δώρον είναι θεία παρουσία-ενοίκηση (χάρις) στην ψυχή ή το πνεύμα του ανθρώπου (χάρισμα) και το οποίο αποτελεί-προσδίδει σύνολο ιδιαίτερων και εκλεκτών προσόντων στον φορέα του χαρίσματος, το οποίο εκδηλώνεται στον τομέα της επιστήμης-τέχνης-θρησκείας-μυήσεως και εν γένει στον κόσμο καί το πεδίο που είναι προωρισμένο να κάνει το έργο για το οποίο εστάλη και είναι πεπρωμένο και προορισμός του .
το χρέος:
το χρέος είναι το βάρος-ευθύνη της οφειλής που προσδίδει-υποχρεώνει το χάρισμα-δώρον- πνεύμα του θεού στον χαριτοδοτημένο-δωρολήπτη-χαρισματικό άνθρωπο. το χρέος είναι το δώρον και το δώρον είναι ΥΠΟχρέωση για τον λήπτη κατέχοντα φορέα άνθρωπο, είναι ΔΑΝΕΙΟΝ επι πιστώσει, με δανειοδότη την άνωθεν θεία χάρη και δανειολήπτη τον κάτωθεν φορέα του χαρίσματος (σημ:ο άνθρωπος προϋπάρχει ως πνεύμα προτού γεννηθεί και επομένως είναι ενήμερος-το πνεύμα του, για το έργο-χαριτοδότηση αυτή. ιδού η αξία της προετοιμασίας-ψυχικής και πνευματικής αφύπνησης του κάθε ατόμου-ανθρώπου, ώστε να μπορέσει να αναμνησθεί και εναρμονισθεί και συντονισθεί και συνεργασθεί, με τον μέσα του πατέρα-μητέρα και τιουτοτρόπως εκπληρώσει-υπηρετήσει το έργο της χάριτος-πεπρωμένου του). 
ο χρεώστης:
κάθε ανθρώπινον ον (αναλόγως και ανεξαρτήτως της τάξεως -7δική κλίμακα-  στην οποία ανήκει πνευματικά, είναι χαριτοδοτημένος πνεύματος θεού το οποίο είναι ΠΝΕΥΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ, δηλαδή μπορεί να επιτύχει-αναδειχθεί σε πνευματικόν ον-πνεύμα θεού, σε ισαγγελικό πνεύμα καθώς το πνεύμα του είναι τάξεως -κλιμακωτά- αγγέλου . αυτή είναι, πρώτον, η χάρις και το χάρισμα, αυτό τούτο το πνεύμα του- το μέλος του θεού- το οποίο όμως είναι αμιγώς (δηλαδή άμεικτο-δεν μείγνυται) ενδογενώς (εσωτερικά) πνευματικώς δισύνθετο (δις=δύο ειδών πνεύματα, σύνθετο=συγκροτούμενο απο δύο ποιότητες-θέσεις), πράγμα το οποίο υποδηλώνει όχι μόνο το χάρισμα αλλά και το ΑΝΤΙ του χαρίσματος, το αντίλογον- ανταγωνιστικόν- αντιδραστικόν-αντίδωρον. δεύτερον, το χάρισμα ως δώρον αποτελεί την ισχύ του κάθε ανθρώπου είναι Η ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ, οι δυνάμεις του -εγώ- πνεύματος και της ψυχής του οι οποίες θα τον συνδράμουν στον αγώνα της επιβίωσης, ανάπτυξης, προόδου, ηθικοποίησης, πνευματοποίησης, εκδήλωσης και διαδήλωσης ανιδιοτελώς και παροχικώς της προσωπικότητος καί του ταλέντου-χαρίσματος του (μουσικός-αρχιτέκτων-μηχανικός-τεχνίτης-συγραφέας-ηθοποιός κλπ). τρίτον, το χάρισμα-δώρον-τάλαντο-ταλέντο είναι η ουσία-ΑΞΙΑ που προσδίδει στον λήπτη-λαμβάνοντα άνθρωπο την ΤΙΜΗ-τική ονομασία ΧΡΕΩΣΤΗΣ και το έργο του να ονομάζεται ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (με κώδικα ζωής το "αγαπάτε αλλήλους) .
ΧΑΡΙΣ=δώρον-χάρισμα
ΧΑΡΙΣΜΑ=χρέος
ΧΡΕΟΣ=έργον
ΧΡΕΩΣΤΗΣ=εργάτης του δώρου-χαρίσματος.
βεβαίως, σε εξαίρετες περιπτώσεις, όπως του χριστού και των συνοδών ακόλουθων του αλλά και σε πλήθος άλλων πνευμάτων σε όλους τους λαούς, δόθηκε άνθωθεν και ΧΑΡΙΣ ΑΝΤΙ ΧΑΡΙΤΟΣ δηλαδή επιπρόσθετη χάρις, ακριβώς διότι και ο φορέας ήτο άξιος και το έργο μεγάλο-σωτήριο-οικουμενικό (μωϋσής-δαβίδ-βούδας-κρίσνα-σωκράτης-ορφέας-όσιρις-αχενατόν κλπ) και οι συνθήκες κατάλληλες (εποχικές) για την σπορά τέτοιων αληθειών που σκοπούν σε παγκόσμια οικουμενική κλίμακα-τάξη .(άχρονα και μέσα στον χρόνο η αλήθεια πάντοτε μένει ως η μόνη ισχύουσα ισχυρή θέση ανόδου-ανόρθωσης-ανάστασης-πνευμάτωσης των ανθρώπων) .
σημ: είναι γνωστοί στην ανθρωπότητα κάποιοι μεγάλοι απεσταλμένοι του θεού γιατί αυτό προέβλεπε το σχέδιο του θεού (βούδας-χριστός κλπ). υπάρχει όμως μεγάλο πλήθος μεγάλων πνευμάτων απεσταλμένων που είναι άγνωστο τόσο το έργο τους όσο και το όνομα και η εποχή τους αλλά και μύριοι όσοι αγιασθέντες άνθρωποι και μάρτυρες της αλήθειας οι οποίοι είναι άγνωστοι (πέρα απο τους γνωστούς λεγόμενους αγίους, κυρίως των χριστιανών) .
όλοι οι άνθρωποι είναι δημιουργημένοι απο το πνεύμα του θεού
όλοι οι άνθρωποι είναι φορείς του πνεύματος του θεού
όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι-ισότιμοι κατά πάντα
όλοι οι άνθρωποι είναι φορείς χαρίσματος-δώρου πνευματικού (που εμπεριέχει το ψυχικό και διανοητικό και υλικό χάρισμα-δώρο)
ολοι οι άνθρωποι είναι προωρισμένοι-κλητοί για την υπηρέτηση του έργου του θεού και καλούνται να καταστούν πιστοί της χάριτος και εκλεκτοί του δώρου του θεού .
αλλά ταυτοχρόνως 
όλοι οι άνθρωποι είναι φορείς πνεύματος σπερματικού κακού
όλοι οι άνθρωποι είναι υπόχρεοι ως εκ του χαρίσματος-δώρου του θεού
όλοι οι άνθρωποι οφείλουν να χρησιμοποιήσουν το χάρισμα τους και να νικήσουν το μέσα τους κακό και τις δυσκολίες του κόσμου ώστε και να επιβιώσουν αλλά και κυρίως να προβάλουν-αναδείξουν-παρέξουν δωρεάν το χάρισμα-δώρο τους προς τους συνανθρώπους τους .
τέλος
όπου μεγάλα τα δώρα "συνήθως" μεγάλα και τα πάθη (δράση-αντίδραση) ή μεγάλη επι τω κακώ επίθεση-αντίδραση (όπως στην περίπτωση του χριστού ο οποίος ήτο άμεμπτος-αναμάρτητος αλλά υπέστη φρικτο μαρτύριο-σταύρωση η οποία χάριτι θεού εξαγόρασε τις αμαρτίες του κόσμου-ανθρώπου) ή ακόμα μεγάλη παρεξήγηση και παρερμηνεία-διεστρέβλωση της ζωής-έργου του χαρισματικού (απεσταλμένου) ανθρώπου (που συνήθως δικαιώνεται μετά θάνατον) απο τούς ίδιους τους συνανθρώπους του οι οποίοι είναι-καθίστανται και οι πολέμιοι του είτε γιατί θίγει κατεστημένα συμφέροντα είτε προσκρούει σε σαθρές εκ του κακού διανοητικές αντιλήψεις  είτε τέλος γιατί η κοινωνία δεν είναι ώριμη και απαιτείται η θυσία ενός αμνού-προβάτου προκειμένου αυτοί να λυτρωθούν απο τις αλυσίδες τους .
είναι άλλο το δώρο (πνεύμα του καλού-σίτος) και άλλο τα πάθη (πνεύμα του κακού-ζιζάνια), είναι άλλο το χάρισμα-αρετή (δύναμις θετική) και άλλο τα ελαττώματα-κακίες (δύναμις αρνητική) του κάθε ανθρώπου. όλοι οι άνθρωποι είναι κάτοχοι-μέτοχοι ουράνιων δώρων. οι ανθρώπινες και κοινωνικές ανισότητες δεν οφείλονται στα δώρα τους αλλά στα ελαττώματα τους. (αυτό αποδεικνύει περίτρανα την ανθρώπινη δισυνθετότητα καλού και κακού) το κακό πνεύμα είναι που χωρίζει-διαιρεί-αντιπαραθέτει τους ανθρώπους και όχι το καλόν πνεύμα-δώρο τους.
ο χαριτωμένος-χαρισματικός δεν είναι το χάρισμα-δώρον αλλά ο φορέας, το κεράμιον-υδρία μεσα στο οποίο είναι αποθηκευμένο "το ύδωρ το ζων", το χαρισματικό δώρο του θεού δωρεά προς τον άνθρωπο-τον κάθε άνθρωπο (ανάλογα με το έργο και την θέση τάξη στην οποία ανήκει) .
πεθαίνοντας ο άνθρωπος το δώρο του δεν χάνεται, ούτε ανάμεσα στους ανθρώπους (παράδειγμα ένας μεγάλος μουσικός ή ζωγράφος ή επιστήμων κλπ το έργο του μένει και μετά τον θάνατο του) ούτε στον θεό που το δώρο αυτό επιστρέφει ξανά στην πηγή που το εκπόρευσε τον θεό-πνεύμα. ο άνθρωπος-εγώ όμως είναι το εγώ του και όχι το δώρο του, συνεπώς εαν τά έργα του μέσα στην κοινωνία όπου έζησε κατα την γήϊνη ζωη του είναι εκ του κακού τότε ο άνθρωπος αυτός παρότι ήταν χαρισματικός-δωρολήπτης, (υπήρξε άριστος μουσικός-επιστήμων κλπ) δεν έχει καμία ελπίδα πνευματικής επιβίωσης-ζωής. (παράδειγμα ο ιούδας ο οποίος έλαβε την χάρη να είναι ακόλουθος του ιησού χριστού και που εν τέλει πρόδωσε τόσο το χάρισμα του όσο και τον διδάσκαλο του) .
είναι άλλο πράγμα Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΧΝΗ (το δώρον) ενός ζωγράφου (ο άνθρωπος) και άλλο οι πράξεις οι καθημερινές ενός μεγάλου καλλιτέχνη-ποιητή-επιστήμονα-ιερέα κλπ (η ευθύνη). ο άνθρωπος πεθαίνει το δώρο του ποτέ, ο άνθρωπος λησμονείται η ευεργεσία του μένει .
ΤΟ ΧΑΡΙΣΜΑ-ΔΩΡΟΝ είναι χάρις και πνεύμα και αλήθεια και ευεργεσία και θείος λόγος και αρετή αλλά είναι ταυτόχρονα ΧΡΕΟΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝ ΥΠΗΡΕΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΗΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ .
ο εχθρός είναι το κακόν και όχι ο συνάνθρωπος
είναι η αλαζονεία και όχι η κοινωνία
είναι ο εγωϊσμός και η έπαρση και όχι οι νόμοι
είναι ο ατομισμός και η φιλοδοξία και όχι οι συνάνθρωποι
είναι η φιλοχρηματία και η τσιγκουνιά και μιζέρια και όχι η πολιτεία .
είναι δυνατόν άνθρωπος με χάρισμα να είναι τσιγκούνης ; μίζερος ; φιλοχρήματος ; κλέφτης ; μα αυτό τούτο το δώρο-χάρισμα του είναι η άνωθεν "ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ" ! πως είναι δυνατόν σε μία τέτοια δωρεά να μην ισχύει το "ΔΩΡΕΑΝ ΕΛΑΒΕΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΤΕ"; και όμως τα πάντα είναι δυνατά απο ένα ασταθές-σχετικό και προσωρινό δισύνθετο πνεύμα καλού και κακού όπως είναι ο άνθρωπος !
οι άνθρωποι είμαστε εξ ορισμού χρεώστες ! (αφού έχουμε μέσα μας το δώρο-πνεύμα του θεού και συνεπώς είμαστε και χαριτωμένοι) και είμαστε εξ ορισμού χρεωμένοι το πνεύμα του κακού (βεβαρυμένοι τον σταυρό αυτό-και συνεπώς και οφειλέταις) με έργο-αποστολή και προορισμό την μετουσίωση του και την επιστροφή του στον θεό (το δώρον -έργον- του ανθρώπου προς τον θεό, σε ανταπόκριση του δώρου που ο θεός χάρισε στον άνθρωπο εξαρχής με την δημιουργία του) . αυτό είναι το αληθινό χρέος όλων των ανθρώπων, η εκπλήρωση του δώρου-έργου τους και όχι η κάθε λογής κοσμικές υποχρεώσεις ή το κυνήγι της κοσμικής επιτυχίας και (τάχα μου) ευτυχίας .
σας χαιρετώ
 Σίβα-Παρβάτη : οι γεννήτορες των δώρων

Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2012

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!) .
ΞΥΠΟΛΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
(από τον : Manfred Max-Neef).
υ.γ: ελληνικέ λαέ ,τα ίδια πιστεύουν και λένε οι δύο εκλεκτοί σου και μεταξύ τους φίλοι και οικονομολόγοι απο το  harvard , εξ'ού και η ευημερεία σου και η επικείμενη μακροημέρευση σου! (η επιτυχία συνεχίζεται! καί σήμερα ακόμη ημέρα της πτώσης των δίδυμων πύργων στην - πόρνη- βαβυλώνα) .

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.