Σάββατο, 25 Αυγούστου 2012

ο αμνός του θεού 3

η ΕΥΑ-πνεύμα μήτηρ όλων των όντων και των ανθρώπων
(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει, τον εαυτό τους!) .
τη επαυριον βλεπει ο ιωαννης τον ιησουν ερχομενον προς αυτον και λεγει ιδε ο αμνος του θεου ο αιρων την αμαρτιαν του κοσμου (ιωα: α-29) .
η αναλογία-αλήθεια του ΑΜΝΟΥ στην ελληνική ΑλφάΒητα:
   1  2  3  4 5  6
1-Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ
2-Μ-Λ-Κ-Ι-Θ-Η
3-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Σ
4-Ω-Ψ-Χ-Φ-Υ-Τ
α-μ-ν-ώ----ζ-ή-σ-τ (ε) (ω)
(άνθρωποι ΖΗΣΤ-ε εν τω ΑΜΝΩ-άνθρωπε ΖΗΣ Τω ΑΜΝΩ).
Ιησούς (σημαίνει Σωτήρ) =ο ΑΜΝΟΣ
Α βγδεζηθικλΜ νξοπρστυφχψ Ω (α-Μ=12 Μ-ω=12)
ποιός είναι ο ΑΜΝΟΣ ; (τι σημαίνει Α-Μ-Ν-Ω ;)
είναι Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ !
ποιός είναι ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ;
είναι Ο ΑΔΑΜ ! (και ο κόσμος=Α-Δ-Α-Μ)
ποιός είναι Ο ΑΜΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ;
είναι Ο ΙΗΣΟΥΣ !
ποιός είναι ο ΙΗΣΟΥΣ ;
είναι Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ !
 ΙΗΣΟΥΣ=ΥΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (λόγος του ανθρώπου)

ΛΟΓΟΣ=ΘΕΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ=ΥΙΟΣ ΘΕΟΥ  (λόγος του θεού)

ΙΗΣΟΥΣ ("ίδε ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ") ΧΡΙΣΤΟΣ (ΘΕΟΣ) =ΒΑΣΙΛΙΑΣ ("ίδε ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ υμών"=των ανθρώπων-της γηϊνης ανθρωπότητος)
ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΑΣ=ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ= (το τέλειο παραδειγματικό πρότυπο θεού και ανθρώπου στον κόσμο=γη-ανθρωπότητα) =λόγος του θεού και λόγος του ανθρώπου.
Α    Μ    Ν    Ω
Β    Λ    Ξ     Ψ
Γ    Κ    Ο     Χ
Δ    Ι      Π    Φ
Ε    Θ    Ρ     Υ
Ζ    Η    Σ     Τ
Α=Α-ρχή των 24 γραμμάτων της ΑΒ =1ον
Μ=Μ-έσον των γραμμάτων της ΑΒ =12ον αλλά και πέρας της 1ης 12δος
Ν=Νέα αρχή-έναρξη της 2ης 12δος =13ον
Ω=Ωμέγα-Τέλος-ολοκλήρωση της ΑΒ=24ον αλλά και πέρας της 2ης 12δος

Α-ρχή=γέννηση ανθρώπου-νόμος
Μ-έσον=πόρευση ανθρώπου-εν αγαπή
Ν-έα αρχή=αναγέννηση ανθρώπου-εν αγάπη-σωφία
Ω-μέγα αρχής=θέωση-ωντοποίηση ανθρώπου-εν αληθεία

Α-ρχή=Γένεση και Μωσαϊκός Νόμος=Α' διαθήκη
Μ-έσον=Ευαγγέλια ιησού χριστού=Β' διαθήκη
Ν-έα αρχή=Αποκάλυψη (αλήθεια) Παρακλήτου=Γ' διαθήκη (Γ'=α+β+γ).
Ω-μέγα αρχής=πέρας-τέλος έργου του θεού-ανθρώπου στον κόσμο-γη.

Α-ρχή=ανθρωπος-αναζήτηση-αλήθεια (αυτογνωσία)
Μ-έσον=αγάπη=χριστός
Ν-έα αρχή=σωφία=παράκλητος
Ω-μέγα αρχής=αλήθεια=πατήρ

Α-ρχή=υλη-διάνοια
Μ-έσον=ψυχή
Ν-έα αρχή=πνεύμα (καί υπαγωγή νοός πνεύματι)
Ω-μέγα αρχής=πνεύμα-ων

Α=υλοδιανοητική σοφία (διανοητική-εξωτερική τελείωση)
Μ=ψυχική αγάπη (ηθική τελείωση)
Ν=πνευματική σοφία (πνευματική-μυητική τελείωση)
Ω=πνευματική (εν θεώ) θέωση

Α=άνθρωπος-αλήθεια
Μ=μύησις μαθητού αλήθειαν
Ν=νομοτέλεια μαθητού αλήθειαν
Ω=ωντοποίηση ωνθρώπου(θρώσκωντος ων)
κλπ

ΑΜΝΩ=
Α+Ω=25=7
Μ+Ν=25=7
Ο ΛΟΓΟΣ=77
25=5Χ5
ΑΜΝΩ=25+25=50=5
5=5!=
1Χ1=1
1Χ2=2
1Χ2Χ3=6
1Χ2Χ3Χ4=24
1Χ2Χ3Χ4Χ5=120
------------------------------
5= 5! =153


7=ΕΠΤΑ
Ε=εκατόν
Π=πεντήκοντα
Τ=τρία
Α=αριθμός
(Σ=σωφία-ς)
-------------------
7=επτά-ς=Ε-Π-Τ-Α-ς=153

153= Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΧΟΟΥ 
(1θεός 5=άνθρωπος 3=δημιουργία κλπ)
ΥΔΡΟΧΟΟΣ=ΑΜΝΟΣ-ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΥΔΡΟΧΟΟΣ=ΣΩΦΙΑ-ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ
ΥΔΡΟΧΟΟΣ=ΕΛΛΑΣ-Γ' ΔΙΑΘΗΚΗ-ΕΠΟΧΗ

ΑΒ=24 ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ ( του λόγου)
ΑΒ=Α-Ω
Α-Ω=ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Α=ΛΟΓΟΣ Ω=ΠΝΕΥΜΑ
ΑΒ=ΕΛΛΑΣ-έλληνες
ελλάς=χώρα-τόπος=σημείο επι της γης υποδεκτικό των θείων θελήσεων-ενεργειών-αποκαλύψεων της αλήθειας ("σημείον αντιλεγόμενον") καί τόπος καθόδου-βιώσεως-δράσεως εκλεκτών ουράνιων πνευμάτων που ως άνθρωποι υπηρετούν το έργο του θεού-ουρανού και της ανθρωπότητας της γης. (Λουκ. 2:34-35 Και ευλόγησεν αυτούς ο Συμεών, και είπε προς Μαριάμ την μητέρα αυτού· Ιδού, ούτος κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν τω Ισραήλ και εις σημείον αντιλεγόμενον.Και σου δε (ελλάς-μήτηρ) αυτής την ψυχήν ρομφαία θέλει διαπεράσει, διά να ανακαλυφθώσιν οι διαλογισμοί πολλών καρδιών. (έλληνες εκλεκτοί και έλληνες παραδίδοντες τους εκλεκτούς στην κατεστημένη εξουσία προς σταύρωση και θανάτωση! όπως ακριβώς συνέβη και με τους εβραίους και έλληνες του παρελθόντος-σωκράτης-χριστός κλπ) .
Α ΜΝ Ω
(αμνος)
Α-Ω =άω (εκ του άημι)=πνέω=πνεύμα
Α-Ω=Αλφα-Ωμέγα=αρχή-τέλος
ΜΝ=ΜοΝάς=ΜέΝω
ΝΜ=ΝοΜος=ΝέΜω
ΑΜΝ=ΑΜήΝ=αληθώς
ΝΑΩ Μ=ΝΑΩ Μυήσεως-Μεσσία
ΑΝΩ Μ=ΑΝΩ Μονάς
ΩΝ=υπάρχων εωνίως
ΑΜ=άημι=πνέω-πνεύμα
ΑΩΝ Μ=η Αρχή ων Μονάς
ΑΩΜ=ήχος-λόγος
ΑΜΝΩ=
Α+Ω=25
Μ+Ν=25=ΑΩ
ΑΜΝΩ=ΑΩ+Α-Ω
ΑΩ=25=20+5= Υ + Ε =εύ =καλόν-ωραίον-αληθές
ΑΩ+ΥΕ=ΕΥΑ Ω =η ω-μέγα (τελευταία) έυα
ΜΝ=25=20+5=Υ + Ε
Α-ΜΝ-Ω + Υ + Ε = ΝΕΥΜΑ Ω =το τελευταίο=Ω (εκ μέρους του Π-νεύμα-τος) Νεύμα= κάλεσμα πρός πνευμάτωση-θέωση (αποκατάσταση εν θεώ-αμνώ)
ΑΜΝΩ=ΝΕΥΜΑ Ω = Ω ΕΥΑ
αμνός=ιησούς χριστός
νεύμα=Π-νεύμα και ω=πνεύμα-σωφία θεού
εύα=παγκόσμια (πρώτη) μήτηρ-ζωή ανθρώπων και Ω-μέγα εύα= τελευταία πνευματική μήτηρ ανθρώπων (που θα πνευματώσει τους ανθρώπους πνεύματα-την ανθρωπότητα)
ΠΝΕΥΜΑ=ΠΝΜ + ΕΥΑ
Π=πατήρ ("πνεύμα ο θεός")
Μ=μήτηρ (μαρία-θεοτόκος)
Ν=νέο-γέννητον πνευματικόν όν-εγώ-πνεύμα άνθρωπος 
ΕΥΑ=ζωή-μήτηρ των ανθρώπων
(Ενσυνείδητον + Υποσυνείδητον + Ασυνείδητον =σε όλη την ιεραρχία της δημιουργίας φυσική-ψυχική-πνευματική ζωή-εύα- καί δημιουργία έδωσε το πνεύμα του θεού=Η ΜΗΤΗΡ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΖΩΝΤΩΝ-ΟΝΤΩΝ.
ΑΜΝΩ + Υ + Ε=
αμνώ=εν το αμνώ
ευ=είναι το εύ=ωραίον-καλόν-αληθές
ΑΜΝΟΣ= ΙΣ.ΧΡ
Υ=ΥΙΟΣ
Ε=ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ-ΕΚΛΕΚΤΟΣ
ΚΑΙ
ΑΜΝΩ=Ο ΑΜΝΟΣ=ΙΣ.ΧΡ
Ε=ΕΛΛΑΣ
Υ=ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Ε-ΛΛΑΣ + Υ-ΔΡΟΧΟΟΣ + Α-ΜΝΟΣ =ΕΥΑ
ΕΥΑ=Η ΜΗΤΗΡ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΖΩΝΤΩΝ
ΕΛΛΑΣ=ΧΩΡΑ-ΤΟΠΟΣ-ΣΗΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ-ΕΠΟΧΗΣ
ΥΔΡΟΧΟΟΣ=ΣΩΦΙΑ-ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ=ΤΟ Ω-ΜΕΓΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΑΜΝΟΣ=ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ=ΤΟ Α-ΛΦΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

ΕΛΛΑΣ-ΕΛΛΗΝΕΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΒ=ΑΩ=Ο ΑΜΝΟΣ-ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (υλοποιημένος-υλομορφοποιημένος ως γράμματα-στοιχεία του λόγου φυσικά-υλικά τα οποία υπο προϋποθέσεις ηθικές και πνευματικές μπορούν να καταστούν-καταστήσουν τον φορέα-βιωτή-εκφραστή τους (έλλην-έλλην λόγος-λόγος θεού) βιωματικά αυτοπνευματούμενο άνθρωπο-αδελφό-ισάγγελο (του θεού-της αλήθειας-αγάπης-σοφίας) .
ελλάς=46 = θεός=46
αμνός=59 = μονάς (ή επτάς)=59
υδροχόος=126 = αγάπη+Α +σωφία+Ω=126
(ή αγάπη-σωφία+α-ω=126)
θεός=αγάπη-σωφία=Α-Ω
θεος=υδροχόος=ελλάς
θεός=είναι η μονάς που έγινε ο αμνός
ελλάς+αμνός+υδροχόος=231=1-2-3

1=θεός-πατήρ
2=λόγος
3=πνεύμα
1=θεός
2=αγάπη-σωφία
3=ον-ων
ΕΛΛΑΣ=ΧΩΡΟΣ-ΤΟΠΟΣ (χρόνος)=Γη
γη=κόσμος= 4 στοιχεία της ύλης

ΠΥΡ
Ι
Ι
ΓΗ------------- ΑΗΡ
Ι
Ι
ΥΔΩΡ
πυρ=53+ύδωρ=65+αήρ=25+γη=10=153
153=
100=ΙΗΣ . ΧΡΙΣ.
50=ΑΜΝΩ
3=Γ
(στον ιησού χριστό τον αμνό ανήκει το Γ)
ΙΗΣ-ΧΡΙΣ=Η ΙΣΙΣ ΧΡ
ΑΜΝΩ=ΑΜΩΝ (ρα-φθά=ήλιος)
Γ=Γ-άμμα=Τριάς=α+β+γ
(ισις-όσιρις=ΧΡ= ο ΑΜων ήλιος την Γ εποχή)
ΧΡ=έμβλημα-σημαία των ίσις-όσιρις
"ιησούς χριστός"=εμπεριέχει το ίσις-όσιρις + ΧΡ

ΙΗΣ. ΧΡΙΣ=Η ΧΡΙΣΙΣ=ΤΟ ΧΡΙΣΙΜΟ-ΧΡΙΣΜΑ=ΧΡ
ΑΜΝΩ=το Α-Ω του Μ=της Μυήσεως και του Ν=Νούς-Ναός-Νόμος
νούς=άνθρωπος-διάνοια (υπαγωγή νοός πνεύματι)
νόμος=νόμος (φυσικός-ηθικός-πνευματικός) άνθρωπος
ναός=ναός άνθρωπος-πνεύμα θεού
νούς άνθρωπος=σοφία=σοφός
νόμος άνθρωπος=νόμος θεού=πνευματικός
ναός άνθρωπος=πνεύμα θεού=ισάγγελος
Γ=οι τρείς διαθήκες του θεού=η τρίτη διαθήκη
 διαμέσου της οποίας θα διέλθει (πάσχα) ο άνθρωπος στον θεό

ΙΗΣ. ΧΡΙΣ=
η χρίσις-το χρίσιμο-ΧΡίσμα
 ο ιησούς χριστός-του ιησού χριστού
ΑΜΝΩ=
εν τω αμνώ-ο αμνός
είναι το α-ω της μυήσεως και του νόμου
 Γ=
τώρα την Γ=τρίτη εποχή με την τρίτη διαθήκη-αλήθεια

"...ου της αλήθειας του ούκ έσται τέλος !
αχενατόν ο ζωντανός ήλιος όσιρις-ρα στην γη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.