Κυριακή, 22 Ιουλίου 2012

ο αμνός του θεού

 Δίπολον Ζεύγος ΕρωΦλεγόμενον
(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!) .
ΙΔΕ Ο ΑΜΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Ο ΑΙΡΩΝ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ:
τη επαυριον βλεπει ο ιωαννης τον ιησουν ερχομενον προς αυτον και λεγει ιδε ο αμνος του θεου ο αιρων την αμαρτιαν του κοσμου (ιωα: α-29) .
η αναλογία-αλήθεια του αμνού στο ελληνικό ΑλφάΒητο:

Α-Β-Γ-Δ-Ε- Ζ
Μ-Λ-Κ-Ι-Θ -Η
Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Σ
Ω-Ψ-Χ-Φ-Υ-Τ

α-μ-ν-ώ----ζ-ή-σ-τ (ε) (ω)
(άνθρωποι ΖΗΣΤ-ε εν τω ΑΜΝΩ-άνθρωπε ΖΗΣ Τω ΑΜΝΩ)

Α   1_____6 Ζ
Μ 12_____7 Η
Ν 13____18 Σ
Ω 24____19 Τ
(καθέτως-σωφία και οριζοντίως= αγάπη)

1-6=21(=12)
7-12=57=12
13-18=93=12
19-24=129=12
21+57+93+129=300
300=Τ
Τ=Ιεραρχική Τάξη Σωτήροςησούς (σταυρός Τ= τέλειος)

Αρχων
1
2-συνοδός ----- Ο ----- συνοδός-3
Ι
Ι
Ι
ακόλουθοι
4
ιησούς (σημαίνει σωτήρ)=ο ΑΜΝΟΣ
Α βγδεζηθικλΜ νξοπρστυφχψ Ω
Α-Μ=12
Μ-Ω=12
ποιός είναι ο ΑΜΝΟΣ ; (τι σημαίνει Α-Μ-Ν-Ω ;)
είναι Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ! (αμν-ω=ΜΑΝ Ω) (man)
(μαν=αρχαία ονομασία του ανθρώπου και ω=υπάρχω)
ποιός είναι ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ;
είναι Ο ΑΔΑΜ ! (και ο κόσμος=Α-Δ-Α-Μ)
ποιός είναι Ο ΑΜΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ;
είναι Ο ΙΗΣΟΥΣ !
ποιός είναι ο ΙΗΣΟΥΣ ;
είναι Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ !
Ήσαν δε τινες Έλληνες εκ των αναβαινόντων ίνα προσκυνήσωσιν εν τή εορτή. Ούτοι ούν προσήλθον Φιλίππω τώ από Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας, και ηρώτων αυτόν λέγοντες· Κύριε, θέλομεν τον Ιησούν ιδείν. Έρχεται Φίλιππος και λέγει τώ Ανδρέα, και πάλιν Ανδρέας και Φίλιππος και λέγουσι τώ Ιησού· Ο δε Ιησούς απεκρίνατο αυτοίς λέγων: Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο υιός τού ανθρώπου (Ιω. 12, 20-23) .
1=Α έως 12=Μ = Β' εποχή-διαθήκη =ιησούς χριστός
13=Ν έως 24=Ω= Γ' εποχή-διαθήκη =παράκλητος.Σ_ Χ.Σ )
ο 12 = Μ είναι αυτός που τελειώνει το έργο του ιησού χριστού και ταυτόχρονα συνδέει το έργο του Β' παρακλήτου του θεού (του αγίου πνεύματος που δεν προσωποποιείται καθώς είναι το απρόσωπον του θεού και όχι το πρόσωπο-όπως υπήρξε και είναι ο ιησούς χριστός)
ποιός είναι ο αληθινός ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ;
είναι Ο ΧΡΙΣΤΟΣ !
ποιός είναι ο ΧΡΙΣΤΟΣ ;
είναι Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ !  δηλαδή Ο ΑΜΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ !
ΑΜΝΟΣ=ΑΡΝΙΟΝ=ΚΡΙΟΣ=ανοίγει τον 12 δικό κύκλο των ζωδίων
(12χ30=360=τέλειος κύκλος)
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ που είναι Ο ΑΜΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (κριός=1ο ζώδιο που ανοίγει-αρχίζει τον 12δικό κύκλο) είναι ταυτοχρόνως και Ο ΙΧΘΥΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (ιχθύς=12ο ζώδιο που τελειώνει τον 12δικό κύκλο των ζωδίων=12 μαθητές) .
1=Α=αμνός-Κριός
12=Μ=ιχθύς=Ι-Χ-Θ-Υ-Σ (ιησούς-χριστός-θεού-υιός-σωτήρ)
1-12=ιησούς χριστός=Ο ΑΜΝΟΣ-ΙΧΘΥΣ
 Α=αλήθεια Κ=κύριος Μ=μεσσίας=χριστός Ι =ιησούς
 5 ἐξῆλθεν οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς ἔξω φορῶν τὸν ἀκάνθινον στέφανον καὶ τὸ πορφυροῦν ἱμάτιον, 6 καὶ λέγει αὐτοῖς· ἴδε ὁ ἄνθρωπος............14 ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα, ὥρα δὲ ὡσεὶ ἕκτη· καὶ λέγει τοῖς ᾿Ιουδαίοις· ἴδε ὁ βασιλεὺς ὑμῶν. (ιωάνου κεφ: 19)
ΑΔΑΜ=ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΙΗΣΟΥΣ=ΥΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΛΟΓΟΣ=ΘΕΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ=ΥΙΟΣ ΘΕΟΥ 
ΙΗΣΟΥΣ(ΑΝΘΡΩΠΟΣ) ΧΡΙΣΤΟΣ(ΘΕΟΣ)=ΒΑΣΙΛΙΑΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΑΣ=ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (το τέλειο παραδειγματικό πρότυπο θεού και ανθρώπου στον κόσμο=γη-ανθρωπότητα) .
    1 2  3  4 5  6
1-Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ
2-Μ-Λ-Κ-Ι-Θ-Η
3-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Σ
4-Ω-Ψ-Χ-Φ-Υ-Τ
24=2-4
24=6 χ 4 4 χ 6
θεός=46
ελλάς-46
σοφία=64
4χ6=24 γρ.=Α-Ω=άω-πνέω-πνεύμα
4χ6=24 γρ.=42 αλήθεια=42
ελληνικό ΑΒ=Α-Ω= θεός- αλήθεια- σοφία- πνεύμα- ελλάς και ο αμνός (Α-Μ-Ν-Ω) είναι ο ΛΟΓΟΣ=η αγάπη. (συνοπτικά η ΑΒ=αλήθεια-αμνός-ελλάς).

2= αγάπη-σοφία (διπολικότης) αλλά και 2 αντίθετες δυνάμεις καλού-κακού (κοσμική δυαδικότης). η δράση-κάθοδος της αγάπης-σοφίας (διπολικότης-καθετότης) στον κόσμο (του κακού-οριζοντιότης) δημιουργεί τον σταυρό (διασταύρωση) .
4=σταυρός= + = θυσία (4 εκφράσεις του όντος-εγώ=4υλική-3διανοητική-2ψυχική-1πνευματική) του ανθρώπου στην γη-κόσμο(εσταυρωμένος) .4=4 σημεία του σταυρού=κόσμος=Α-Δ-Α-Μ. (σημ: το πνευματικόν ον έρχεται στον κόσμο για να θυσιασθεί υπέρ του έργου του θεού. το ον δημιουργεί το εγώ=4δικόν και-που λαμβάνει την θέση της πεντάδος-ατομικής μονάδος. το εγώ-ον πλέον αναλαμβάνει (υπ'ευθύνη του) την εκτέλεση του έργου του θεού τη βοηθεία του πνευματικού όντος με το οποίο καλείται να συνεργασθεί (να υπαχθεί) για την καλλίτερη εξυπηρέτηση του έργου του θεού . η προσπάθεια αυτή προαπαιτεί γνώση-βίωση-τήρηση της αλήθειας εμπράκτως στην καθημερινότητα. αυτό σημαίνει θυσία-αυτοθυσία-αυτοταπείνωση του εγώ (άνθρωπος) δηλαδή υπομονή σιωπή ταπεινοφροσύνη ) .(4=ύλη και 4=κόσμος 4= 4 επενδύματα του εγώ καί 4= θυσία υλική-διανοητική-ψυχική-πνευματική . υπάρχει διαφορά μεταξύ της δημιουργίας του θεού= σύνθεση =4 και της ανθρώπινης αυτο-δημιουργίας =θυσία =4 . το ένα το κάνει ο θεός-σύνθεση (αμιγής των 2 πνευμάτων του καλού και του κακού=4) και το άλλο το κάνει ο άνθρωπος-μετουσίωση (θυσία) του κακού=4 (συνεργασία θεού-ανθρώπου) .
Α
Δ + Α
Μ
(ανατολή-δύση-άρκτος-μεσημβρία)
6=εξάλφα=ένωση θεού-ανθρώπου=τελείωση (πνευματική=3+3) =τέλειον ανθρώπινον πνεύμα . (24=12+12=Τελείωση ηθική εν αγάπη-χριστού -Β' διαθήκη- και πνευματική εν σωφία-παρακλήτου -Γ' διαθήκη-) (Α' εποχή=θυσία των αμνών-Β' εποχή=θυσία του χριστού-Γ' εποχή= θυσία των εγώ) (υλοδιανοητική τελείωση-ψυχική τελείωση-πνευματική τελείωση) (χωρίς θυσία του ελαττωματικού-κακού-εαυτού μας δεν μπορεί να επιτευχθεί οποιοσδήποτε βαθμός τελείωσης-αυτοτελείωσης είτε υλοδιανοητικής είτε ψυχικής ή τέλος πνευματικής) .
24=Ω= ΩΝ
24=42=ΑΛΗΘΕΙΑ
Α=αλήθεια του θεού που προσφέρεται-αφορά τον άνθρωπο (εν ημίν πνεύμα-θεός)
Ζ=ζωή-η οφειλή του κάθε ανθρώπου το να ζήσει και αξιοποιήσει την ζωή (με τα ΖΕΙΔΩΡΑ δώρα) που του χαρίσθηκε υπέρ της αλήθειας και του έργου του δημιουργού του=βίος-υλικο-διανοητικό-ψυχικό-πνευματικός) (χωρο-χρόνος=γή-ϊνη ζωή)
Η=ηθική τελείωση εν αγάπη (στη ψυχή)
Μ=μύηση-μέση οδός στο Μέτρον (συμμετρία) σε όλες τις επιλογές-εκφράσεις (στην ύλη)
Ν=νουνέχεια έναντι του νόμου της ανταπόδοσης των πράξεων του κάθε ανθρώπου (καλό στο καλό και κακό στο κακό (νούς νουνεχής =ΝΟΜΟθέτηση=υπαγωγή νοός πνεύματι καί νόμος ανταπόδοσης =παρέχω-πιστεύω το καλόν και μετανοώ-υπομένω-συγχωρώ το κακόν και ναός νέος =αυτο-ανακαίνηση (νεότης) του πνεύματος-εγώ (μου) διότι έγινα υπήκοος της σοφίας του πνεύματος του εν ημίν πνεύματος του θεού (υπαγωγή) αλλά και διότι οι πράξεις μου αφού είναι μονοσήμαντες καλού με αυτο-καθιστούν νού-νόμο-ναό θεού (μονοσήμαντο του πνεύματος του καλού-αλήθειας) . (στη διάνοια-νόηση).
Σ=σοφία πνεύματος= πνευματική τελείωση εν σωφία (στο πνεύμα).
Τ=τελείωση του εγώ-όντος-πνεύματος εν αληθεία-αγάπη-σωφία θεού (εγώ).
Ω=ων-τοποίηση=θέωση-αποκατάσταση στον θεό (επανένταξη στην θεία ιεραρχία-τάξη). (πνεύμα-θεός=ο ών).
ΖΗΣ ΤΩ ΑΜΝΩ=άνθρωπε:Αλήθεια-Μύηση-Νομοθέτηση-Ωντοποίηση της ζωής σου γίνεται ΜΟΝΟΝ με την αξιοποίηση των ζείδωρων δώρων του πνεύματος ΜΟΥ-πνεύματός σου τα οποία οφείλεις να αξιοποιήσεις υπέρ της ηθικής και σοφής-πνευματικής σου τελειοποιήσεως (ηθική-σοφία) .
πέρας Α' μέλους

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.