Κυριακή, 6 Μαΐου 2012

ο Ε-σταυρωμένος "Υιός του Ανθρώπου" Γ'

(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός.(Ευριπίδης-τραγικός)απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!)
(δές καί) 
ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ
ΤΟ ΠΑΣΧΑ-κάθε πάσχα των ανθρώπων (α+β+γ =3 πάσχα= 3 εποχές-διαθήκες του θεού για τον άνθρωπο) εμπεριέχει τις 3 ημέρες - τριλογία αλήθειας :
α) ΣΤΑΥΡΩΣΗ
β) ΤΑΦΗ
γ) ΑΝΑΣΤΑΣΗ
η σταύρωση= Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ (υψωμένος)
η ταφή = Ο ΘΑΝΑΤΩΜΕΝΟΣ (νεκρός)
η ανάσταση= Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ (νικητής)
η σταύρωση= ο σταυρός- του ανθρώπου-κόσμου
η ταφή= ο θάνατος- (θάψιμο) της ζωής
η ανάσταση= η νίκη επί του θανάτου- νίκη της ζωής
ΣΤΑΥΡΟΣ-ΣΤΑΥΡΩΣΗ-ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ (θυσία) .
ΘΑΝΑΤΟΣ-ΤΑΦΗ νεκρού-ΘΑΝΑΤΩΜΕΝΟΣ (θάνατος) .
ΝΙΚΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ-ΑΝΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ (θέωση).
απο ένα άλλο επίπεδο θεώρησης:
για τον άνθρωπο του παρελθόντος-παρόντος-μέλλοντος οι τρείς αυτές καταστάσεις του ενός ΠΑΣΧΑ-χρόνου, αντιστοιχούν στο παρελθόν(ΗΝ),παρόν (ΩΝ), μέλλον(ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ).
ΣΤΑΥΡΩΣΗ=η απο αδάμ εσταυρωμένη ανθρωπότητα (σταυρός=πνευματική δισυνθετότητα του κάθε ανθρώπου=ο σταυρός που κουβαλάει στην ζωή-διαβίωση του που εν τέλει είναι η "υποχρεωτική" -καί όχι ενσυνείδητη- σταύρωση του= στο κάθε ΠΑΡΟΝ-παρελθόν-μέλλον του ανθρώπου . ΤΑΦΗ=ο υλικός και ψυχικός ΘΑΝΑΤΟΣ του κάθε αποθανόντος ανθρώπου-ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ-παρόντος-μέλλοντος. ΑΝΑΣΤΑΣΗ=η ψυχική και πνευματική ανάσταση όλων των αγιασθέντων ανθρώπων στον ουρανό και τον θεό =παρελθόντος-παρόντος-ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ.
εσταυρωμένος= ΕΝ ΣΤΑΥΡΩ-προσηλωΜΕΝΟΣ/υψωΜΕΝΟΣ :έχουμε ήδη ομιλήσει για το τί σημαίνει "είμαι εσταυρωμένος-προσηλωμένος στον σταυρό-υψωμένος στον σταυρό του γολγοθά-κόσμου" . ο εσταυρωμένος είναι αυτός που στην ζωή του τηρεί τις 12 αρετές του λόγου-πνεύματος του θεού και αυτές είναι :
Υ.Σ.Τ.Ε.Ρ.Ο.Ν.
Υ= υπομονή (ύλη )

Σ= σιωπή (ύλη)

Τ= ταπεινοφροσύνη (ύλη)

Ε =εγκράτεια (ψυχή)

Ρ =ρωμαλαιότης (διάνοια)

Ο =οφειλή (διάνοια)

Ν =νουνέχεια (διάνοια)
καί
Α=άγιος (πνεύμα)
Α=αγαθός (πνεύμα)
Α=αγνός (πνεύμα)
Α=αγάπη- αγαπάτε (ψυχή)
Α=αλληλεγγύη- αλλήλους (ψυχή)
θανατωμένος=ΕΝ ΘΑΝΑΤΩ-ΕΝ ΤΑΦΩ/ενταφιασΜΕΝΟΣ/τε-θανατωΜΕΝΟΣ: ο εν θανάτω ευρισκόμενος είναι και ο εν τάφω δηλαδή υλικά ευρίσκεται όχι πλέον όρθιος (κάνοντας υπομονή στο κακό και τον κόσμο) αλλά ξαπλωμένος-αναπαυμένος, όχι πλέον εν λόγω (7 λόγοι στον σταυρώ-ο εσταυρωμένος) αλλά εν σιωπή (άκρα του τάφου σιωπή..) .
εν θανάτω-εν τάφω- εν σιωπή :
Σ=σωτήρ
Ι=ιησούς
Ω=ών
Π=πνεύμα
Η= ήν
Ο "ΣΩΤΗΡΑΣ ΙΗΣΟΥΣ" ΗΤΟ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ ΤΟ "ΠΝΕΥΜΑ ΩΝ"
 ην=πατήρ
πνεύμα=πνεύμα
ων=λόγος
ιησούς=ιησούς
σωτήρ=χριστός
ΣΙΩ=σιώ=σημαίνει θεώ=τον θεόν
ΣΙΩ=σίω= σημαίνει κλείω=φράσσω
ΠΗ=ωπή=στόμιο-στόμα
συνεπώς ο λόγος-λέξη σιωπή σημαίνει σιωπάν-κλείνειν την ωπή-στόμα καί έτσι διακόπτεται η εκφορά του λόγου=σταθεροποιείται το σιγάν-σιωπάν-μη ομιλείν . (καί αφού είμαι-ευρίσκομαι εν σιωπή ΑΝΑΤΕΙΝΩ πρόν τον Θεόν-σιώ ) .
σιωπή= Ι-Η-Σ + Ω-Π
ιησ=ιησ-ούς
π=πνεύμα
ω=ων
δηλαδή ο ιησ-ούς (χριστός) είναι αυτός που έφερε-ήταν φορέας του πνεύματος "ΩΝ" αυτό σημαίνει ΗΝ=πατήρ ΩΝ=λόγος ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ=πνεύμα (καί δια του λόγου "Ο ΩΝ" προσδιορίζεται πάντοτε Ο ΘΕΟΣ-τριάς)
ΙΗΣ= προσδιορίζει το όνομα ΙΗΣΟΥΣ= 888
ΣΙΩΠΗ= ΙΣ + ΩΠΗ
ΙΣ=ΙησούΣ
ΩΠΗ=800+80+8=888
ο ιησούς χριστός εξέφρασε την εποχή-διαθήκη των ιχθύων γιαυτό και η λέξη-λόγος ΙΧΘΥΣ αναλύεται ως ακροστιχίδα: Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ . (2 ιχθείς ενωμένοι ακριβώς διότι ενώθηκε ο λόγος του θεού με τον λόγο του ανθρώπου, ενώθηκε η αγάπη και η σοφία θεού στο πρόσωπο του ΜΕΓΑΛΟΥ ΙΧΘΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ-ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΟΘΕΟΥ) .
ο εσταυρωμένος-σταύρωση= Ο ΗΡΩΑΣ ΤΩΝ 12 ΑΘΛΩΝ-ΗΡΑ/ΚΛΗΣ
ο θανατωμένος-εν τάφω-ενταφιασμένος= Ο ΕΝ ΣΙΩΠΗ ΙΧΘΥΣ-Ο ΘΕ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ (ιχθύς-θάλασσα-ψυχή) .
καί τέλος ο αναστημένος ιησούς-άνθρωπος-κάθε άνθρωπος είναι : Ο ΑΝΑ-ΙΣΤΑΜΕΝΟΣ-ανΙΣΤΑΜΕΝΟΣ-Ο ΝΙΚΗΤΗΣ, δηλαδή αυτός ο οποίος ίσταται όρθιος- εγερμένος-σηκωμένος απο την προσωρινή υλική-σωματική "πτώση"-ξάπλωμα (νεκρός-θανατωμένος) που του επέβαλε το κακό και οι εχθροί-άνθρωποι του κακού . με άλλα λόγια ο ανα την ανάσταση-αναστημένος έχει νικήσει την "πτώση-θάνατο" έχει πατήσει-κυριαρχήσει στο κράτος του θανάτου, στο ίδιο το βασίλειο του κακού την ύλη-κόσμο αλλά και στο βασίλειο της ψυχής-άδη (θανάτω θάνατον πατήσας) καί έχει καταστή νικητής-νικηφόρος της πνευματικής-ψυχικής-υλικής ζωής . (το πνεύμα ιησούς χριστός κατίσχυσε του πνεύματος του κακού τόσο στον κόσμο όσο και την ψυχή ατομικά-προσωπικά καί όχι συνολικά διότι αν συνέβαινε το κακό να νικηθεί ολοκληρωτικά τότε ο άνθρωπος και ο σκοπός της δημιουργίας θά είχε λήξει απο τότε . ο ιησούς άνοιξε τον δρόμο και την πύλη πρός τον θεό-βασίλειο του θεού (καί όχι ουρανού)-που μέχρι τότε ήταν κλειστή για τα ανθρώπινα όντα καί έδωσε και τα μέσα-την αλήθεια/αγάπη δια της οποίας κάθε άνθρωπος μπορεί να βαδίσει τον δρόμο αυτό και να νικήσει το κακό-του κερδίζοντας την θέωση στον θεό . όταν όλα τα ανθρώπινα όντα θάχουν νικήσει το κακό τους θάχει νικήσει η ανθρωπότητα το κακό -της και τότε η πτώση θα λήξει και θα αρχίσει η συνολική επάνοδος και αποκατάσταση του ασώτου υιού-πνεύματος .)
 http://www.noitikiantistasis.com/images/hercules02.jpg
Α.Ν.Α.Σ.Τ.Η.Μ.Ε.Ν.Ο.Σ
εἶπεν αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς· 
ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή.
Α
Ν
Α
Σ
Τ
Α
Σ
Ι
Σ
η λέξη-λόγος "ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ" συγκροτείται απο 9 γράμματα
α) 3 Α
β) 3 Σ
γ) 3 ανόμοια μεταξύ τους: 1Ν,1Τ,1Ι
 δ) συνολικά η λέξη ενέχει 5 ανόμοια γράμματα: Α-Σ-Ν-Τ-Ι
το Α αποσυμβολίζεται ως Α= αγάπη
(Α.Α.Α=αγάπη-αδελφωσύνη-αλληλεγγύη)
το Σ αποσυμβολίζεται ως Σ= σοφία 
(Σ.Σ.Σ=σοφία-συμμετρία-συνεργασία)
(ο θεός πατήρ-αλήθεια=αγάπη-λόγος και σοφία-πνεύμα)
τα γράμματα Ν-Τ-Ι αποσυμβολίζονται ως
Ν = νεότης=αγάπη-λόγος
Τ = τελειότης=σοφία-πνεύμα
Ι = ισχύς=θεός-πατήρ
είναι η αιωνία ΗΒΗ-νεότης των όντων
η άπειρη τελειότης των πνευμάτων
η απειραιώνια ισχύς των πνευματικών όντων
τα 5 διαφορετικά συνολικά γράμματα : Α-Σ-Ν-Τ-Ι
αποσυμβολίζονται-συγκροτούν (ανακύκληση)  την λέξη :Τ-Ι-Ν-Α-Σ "τίνας=τινές"
η οποία μεταφράζεται σε "κάποιοι=μερικοί-ολίγοι"
  λεγω δε υμιν αληθως εισιν τινες των ωδε εστηκοτων (εστώτων) οι ου μη γευσωνται θανατου εως αν ιδωσιν την βασιλειαν του θεου (Λουκ. 9:27)
και ελεγεν αυτοις αμην λεγω υμιν οτι εισιν τινες των ωδε εστηκοτων (ισταμένων) οιτινες ου μη γευσωνται θανατου εως αν ιδωσιν την βασιλειαν του θεου εληλυθυιαν εν δυναμει (
Μάρκ. 9:1)
αμην λεγω υμιν οτια εισιν τινες των ωδε εστωτων (εστηκοτων) οιτινες ου μη γευσωνται θανατου εως αν ιδωσιν τον υιον του ανθρωπου ερχομενον εν τη βασιλεια αυτου (Ματθ. 16:28)
εστηκότων ή εστώτων σημαίνει ισταμένων=ορθίων-αναστημένων
(ανά-στασις=ανά-ίσταμαι=ανίσταμαι-σηκώνομαι όρθιος και εστηκότων=ιστάμενων=στεκομένων-ορθίων=εκ του ίσταμαι-ορθοστατώ)
και προσκαλεσαμενος δυο τινας των μαθητων αυτου ο ιωαννης επεμψεν προς τον κυριον ιησουν λεγων συ ει ο ερχομενος η αλλον προσδοκωμεν (Λουκ. 7:19 )
ου περι παντων υμων λεγω. εγω οιδα τινας ους εξελεξαμην, αλλ ινα η γραφη πληρωθη ο τρωγων μου μετ εμου τον αρτον επηρεν επ εμε την πτερναν αυτου (Ιωάν. 13:18 )
τίνας
=δύο=2
τίνας=εννοεί αυτούς τους ολίγους μαθητές που ο ίδιος εξέλεξε= ένδεκα=11 (διότι η παράδοση θέλει τον ιούδα ως αυτόκλητο προσερχόμενο και αιτούντα την ένταξη του στην ομάδα των μαθητών!!)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ :
2
αγάπη-σοφία
3
νεότης-τελειότης-ισχύς
(άνθρωπος-τέλειος-αναστημένος)
(ο αστήρ ο πρωϊνός-χριστός)

τίνας=τινές=ολίγοι
(ολίγοι=λ-ό-γ-ο-ι Ι : όπου Ι-ώτα=ισχύς-αλήθεια θεού)
εισελθετε δια της στενης πυλης οτι πλατεια η πυλη και ευρυχωρος η οδος η απαγουσα εις την απωλειαν και πολλοι εισιν οι εισερχομενοι δι αυτης οτι στενη η πυλη και τεθλιμμενη η οδος η απαγουσα εις την ζωην και ολιγοι εισιν οι ευρισκοντες αυτην (Ματθ. 7:13-14 )
(Ματθ. 9:37 τοτε λεγει τοις μαθηταις αυτου ο μεν θερισμος πολυς οι δε εργαται ολιγοι)
(ουτως εσονται οι εσχατοι πρωτοι και οι πρωτοι εσχατοι πολλοι γαρ εισιν κλητοι ολιγοι δε εκλεκτοι Ματθ. 20:16 )
Α.Ν.Α.Σ.Τ.Α.Σ.Ι.Σ
Α-γάπη
Ν-εότης
Α-δελφοσύνη
Σ-οφία
Τ-ελειότης
Α-λληλεγγύη
Σ-υμμετρία
Ι-σχύς
Σ-υνεργασία 
 ο αναστημένος άνθρωπος-ενόσω ζεί στη γη είναι : 
αγαπών-αδελφός-αλληλέγγυος = αγάπη
σοφός-σύμμετρος-συνεργαζόμενος = σοφία
ισχυρός-τέλειος-νέος (μάρτυρας) = αλήθεια
(σημ: ο αναστημένος άνθρωπος είναι αυτός που έχει ΥΠάγει την διάνοια-νόηση του στο πνεύμα του-πνεύμα του θεού και συνεπώς είναι σοφός καί όχι διανοητικός ή νοησιαρχούμενος άνθρωπος) .
Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ= η ανάταση Σ
(Σ=σιώ=θεώ)
Η--Ι--Α--Α--Α =5 φων.
Ν--Τ--Σ--Σ--Σ=5 συμφ.
η α ν ά σ τ α σ ι ς =ίασης σατάν= η ίαση-θεραπεία-αποκατάσταση της υγίειας του σατάν=ενάντιος του θεού=πνεύμα κακού (δια μετουσίωσης του απο πνεύμα κακού σε πνεύμα καλού, είναι το έργο του θεού δια μέσου του ανθρώπου-συνεργάτη του θεού ο οποίος λαμβάνει το έργο της θεληματικής αποδοχής-συνεργασίας-υπηρέτησης του έργου του θεού δηλαδή της ΑΥΤΟ-ΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ=5πλή αλήθεια=πίστις-υπομονή-συγχώρηση-μετάνοια-ταπεινοφροσύνη και δια του τρόπου αυτού εισέρχεται στο βασίλειο του άδη νικητής και αναστημένος-πνευματωμένος απο την χάρη και την αλήθεια του θεού=πανάρετος . έτσι λοιπόν αφού το κακό του είναι μετουσιωμένο σε καλό δεν μπορεί το κακό ως πνεύμα να έχει εξουσία πάνω του και συνεπώς νικάται κατά κράτος δηλαδή κατισχύεται υπο του νικητή αναστημένου αυτοπνευματωμένου ανθρώπου) .
η. α.ν.ά.σ.τ.α.σ.ς = ιησ + σατανάς
ο ΙΗΣ=ιησ-ούς=ο υιός του ανθρώπου και υιός του θεού
ο ΣΑΤΑΝΑΣ=το πεπτωκός και έκπτωτον πνεύμα κακού
ιησούς=ο νικητής καί αργηγός καί σωτήρας της ζωής του καθε ανθρώπου
σατανάς=ο εχθρός-ενάντιος-καταστροφέας της ζωής του κάθε ανθρώπου
δεν υπάρχει άλλη οδός-ζωή
δεν υπάρχει τρίτη θέση-αλήθεια
δεν υπάρχει άλλη επιλογή-διαφυγή
ή 
εμπρόσωπου ιησού χριστού εσταυρωμένου οδός-έργα αυτοθυσίας-αλήθειας και συνεπώς και βιωματικής ζωής-επιλογής-καθημερινότητας (ύ-σ-τ-ε-ρ-ο-ν + 5α καί σ-ι-ω-π-ή καί α-ν-ά-σ-τ-α-σ-ι-ς = εσταυρωμένος-ενταφιασμένος-αναστημένος ) 
ή 
απρόσωπου-αποτρόπαιου-καβαλλικεμένου κακού οδός-έργα = αποφυγή θυσίας-αυτοθυσίας-αυτοταπείνωσης και επιλογή φλυαρίας-εγωϊσμού-αλαζονείας-αυτοπροβολής-ατομικού συμφέροντος-χρηματισμού-κοσμικοποίησης-ανηθικότητος-ψευδολογίας-κλοπής-εγκληματικής αδιαφορίας-ψυχικής πορνίας καί πάσης ασωτείας .(άνθρωπος εγωϊστής-άδικος-αυτοπροβαλλόμενος).
ανακεφαλαίωση
σταύρωση=υπομένω
ταφή=σιωπώ
ανάσταση=ταπεινοφρονώ
STASTASTASTASTASTA
 
 ιησούς- ίσταται- ίπταται

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.