Σάββατο, 10 Μαρτίου 2012

ισότης : μία απλή ελληνική ιδέα 1

(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός. (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!)
( δες και )
ο Σταθερός Σταυρός-Κόσμος-Ανθρωπος
ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ
Ι Η Σ Ο Υ Σ
Ι
Σ
Ο
Τ
Η
Σ
το όνομα ΙΗΣΟΥΣ και η αρετή ΙΣΟΤΗΣ έχουν ακριβώς τα ίδια γράμματα, και συνεπώς ΙΗΣΟΥΣ=ΙΣΟΤΗΣ και ΙΣΟΤΗΣ= ΙΗΣΟΥΣ (δια μετατροπής του Τ της ισότητος σε Υ )
το όνομα ΙΗΣΟΥΣ είναι το όνομα-αρετή-χάρις πού έλαβε Ο ΛΟΓΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΣ του θεού όταν ενσαρκώθηκε την γη ως άνθρωπος-ανθρώπινον ον και σημαίνει = ο σωτήρας (των ανθρώπων) . ο ιησούς (σωτήρ) χριστός υπήρξε λόγοις-έργοις-πράξεσι ο ΤΕΛΕΙΟΣ ΥΙΟΣ θεού-ανθρώπου (θεάνθρωπος-ανθρωπόθεος) στην γη-κόσμο (κοινωνία των ανθρώπων-ανθρωπότητα). σύνθημα-σημαία του το : "ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ" και το "ΧΑΙΡΕΤΕ" και "ΕΙΡΗΝΗ ΥΜΙΝ"
η αρετή ΙΣΟΤΗΣ είναι η αρετή-ιδέα-κατάσταση της ισότητος-αρμονίας-δικαιοσύνης (ευθύτητος) την οποία συνέλαβαν-κατενόησαν-εφάρμοσαν στον βίο-ζωή καθημερινότητα τους οι αρχαίοι έλληνες, σε μεγάλη πληρότητα-τελειότητα (εξού και το ΜΕΤΡΟΝ, παν-μέτρον άριστον, γνώθι σ'αυτόν, μηδέν άγαν, εν οιδα ότι ουδέν οίδα και άπειρα άλλα δηλούντα την έμπρακτη εφαρμογή του μέτρου-συμμετρίας απο τους αρχαίους έλληνες-τον λαό του έλλογου λόγου και της σύμμετρης σοφίας . η ακρόπολη, η αγορά, οι ναοί και τα δημόσια κτήρια αλλά και ο προφορικός και γραπτός λόγος που μας άφισαν παρακαταθήκη-διαθήκη βρίθουν-βρύουν σοφίας και αισθητικής και μέτρου και λογικής και καλού και αγαθών ιδεών αληθείας-επιστήμης-φιλοσοφίας-πίστης και λατρείας-ύμνησης του θείου κοινός παρονομαστής των οποίων είναι ΤΟ ΤΕΛΕΙΟΝ ΜΕΤΡΟΝ (λόγου-ιδεών-σχημάτων-αριθμών-μορφών-οικοδομών κλπ.  όλα αποπνέουν αισθητική-μέτρον-κάλλος-λογική-υπεροχή-φωτεινότητα-ποιότητα και εν τέλει αγάπη-σοφία-ΑΛΗΘΕΙΑ) .
ΙΗΣΟΥΣ-ΙΣΟΤΗΣ
(άνθρωπος-αρετή)
το γράμμα Τ-αύ είναι το 19ο γράμμα της (εκ του θεού) ελληνικής ΑΒ και συμβολίζει την Τελειότητα-είναι αυτή αύτη η τελειότης προσωποιημένη (Τέλος=Ω-μέγα = επιτυχής επίτευξη τέρματος-πέρατος του σκοπού , Τελείωση=Τελειότητα= Ω-μέγα της πληρότητος-αρμονικότητος κλπ)
 Αρχων
συνοδός 2---------1----------3 συνοδός
Ι
Ι
Ι
4
ακόλουθοι

Ι  Η  Σ  Ο  Υ  Σ
Ι
Σ
Ο
Τ
Η
Σ
 το Τ-αύ είναι σύμβολο του ΤΕΛΕΙΟΥ ΟΝΤΟΣ-του ΕΝ-ΑΡΕΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ( ο Κύριος-Αρχων Εαυτού Ανθρωπος) ο οποίος εικονίζεται ως Εργαζόμενος το έργο αποστολής του στην γη με όλη του την Ιεραρχία του ( όπως ακριβώς και ο διδάσκαλος ιησούς) . το σχήμα-ιδεόγραμμα εικονίζει-υλομορφοποιεί συμβολικά και κυριολεκτικά, έναν ΟΡΘΙΟ-ΙΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟ με ενωμένα τα δύο πόδια του (δείχνοντας την ενιαία και μοναδική οδό -του στην γη που οφείλει να ακολουθεί καθε άνθρωπος που θέλει να ανεύρει-κατανοήσει-ακολουθήσει και υπηρετήσει την ΑΛΗΘΕΙΑ-το έργο της αποστολής του στην γη και το έργο του θεού-πατρος του . ο άνθρωπος αυτός έχει ΑΝΟΙΓΜΕΝΑ-παρατεταμένα τα δύο του ΧΕΡΙΑ ακριβώς γιατί με αυτά αφενός εν-αγκαλίζεται-ΑΓΚΑΛΙΑΖΕΙ όλους τους ανθρώπους και αφετέρου ΔΙΔΕΙ ΔΩΡΕΑΝ (δωρεάν διάθεση δυνάμεων) σε ολους την αγάπη-σοφία-αλήθεια-δύναμη του (λόγο-τροφή-θεραπεία-θαυματουργία-διδαδσκαλία-αγαθά-αλήθεια και ότι ο κάθε άνθρωπος εχει αληθινή ανάγκη για να ζήσει-επιβιώσει και να μπορέσει να αυτο-Τελειο-ποιηθεί στην ζωή του ηθικά εν αγάπη και πνευματικά εν σοφία θεού .
(δίπλα και πίσω του συνοδεύουν και ακολουθούν-υπηρετούν όλοι οι εκλεκτοί φίλοι-αδελφοί-μαθητές του με σκοπό να είναι και να βοηθούν το διδάσκαλο τους στο έργο της αποστολής τους).
το Υ-ψιλον =20ο είναι το ακριβώς επόμενο γράμμα του Τ-αύ=19ο  και εικονίζει-υλομορφοποιεί-φανερώνει-αποκαλύπτει (ομοίως) πάλι τον ίδιο άνθρωπο (τον Τ άνθρωπο=ΤαυΤόσημος-Τέλειος) ο οποίος αυτή την φορά ΥΨΩΝΕΙ τα Ανοιγμένα του ΧΕΡΙΑ προς τον ΟΥΡΑΝΟ για να ζητήσει νέες δυνάμεις-δώρα-αλήθεια-σοφία-αγάπη κλπ απο τον ΠΑΤΕΡΑ ΘΕΟ για να μπορέσει να συνεχισει το έργο αποστολής και βοηθείας προς τους συνανθρώπους αδελφούς του .
Τ=τέλειος άνθρωπος-τελειοποιών-εκτελών το έργο του θεού στον κόσμο
Υ=Υπερβατικός-Υπερβαίνων τον κόσμο άνθρωπος (Υπερβατών)-δια της προσευχής του στον θεό (άνω τείνων-τας χείρας-την αγάπη-σοφία του δια να λάβη απο τον πατέρα)= προσευχόμενος άνθρωπος .
Ι-Σ-Ο-Η-Σ=Ι-Η-Σ-Ο-Υ
τα στοιχεία γράμματα Τ στην αρετή ΙΣΟΤΗΣ και Υ στο όνομα ΙΗΣΟΥΣ δείχνουν-αποκαλύπτουν την Ταυτότητα των δύο λόγων (λόγος "ισότης"=αρετή και λόγος "ιησούς"=όνομα) και το κοινό έργο της αποστολής τους .
ποιό συγκεκριμένα :
Α) ο ιησούς=σωτήρ υπήρξε ενσάρκωση (ανθρώπινον ον) του λόγου-χριστού του θεού-Ο ΘΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ, με έργο και αποστολή: την δια της σταυρικής θυσίας-αυτοθυσίας-αυτοταπείνωσης του, διδαχή-καθιέρωση της (θεϊκης) αγάπης του θεού στην ανθρωπότητα-κόσμο-γη. αυτή η αγάπη-η αλληλέγγυος αγάπη του ιησού χριστού (αγαπάτε αλλήλους) είναι η αδελφή-αδελφοποιός αγάπη-αλληλεγγύη η οποία εφαρμοζόμενη στην κοινωνία των ανθρώπων απο όλους τους ανθρώπους σκοπεί : στην ΙΣΟΤΗΤΑ όλων-ΠΑΝΤΩΝ σε όλα-ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΑ .
τι λοιπόν είναι η αγάπη; η αλληλέγγυος αγάπη;
είναι η ισότης (όλων-σε όλα)!
τι είναι η αδελφωσύνη; (φιλία-αγάπη)
είναι η εξ-ίσωση πάντων (των ανθρώπων) κατα πάντα (αγαθά)
Β) η ισότης ως αρετή υπήρξε και είναι Ο ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ (ανθρώπινος λόγος=μέτρον-συμμετρία-έλλογος λόγος-λογική διάνοια-ανθρώπινη σοφία ) ο οποίος (διαμέσου των ελλήνων-ανθρώπινων λόγων) προετοίμασε τον θείο λόγο . (αυτός είναι ο λόγος που ο ιησούς αποκαλούσε διαρκώς τον εαυτό του "υιό του ανθρώπου" ενώ είχε επίγνωση και υπερβατική ενσυνείδηση ότι είναι φορέας ΚΑΙ του "θείου λόγου")
Γ) η μετατροπή-κίνηση ανυψωτική των χειρών του στοιχείου Τ της ισόΤητος δηλαδή του ανθρώπου με κατακτημένη-βιωμένη την αρετή της ισότητος, συνεπάγει την μετατροπή του Τ σε Υ δηλαδή ο Τέλειος άνθρωπος-της ισότητος καθίσταται προσευχόμενος-Υπερβατών-υπερβατικός και συνεπώς μεταβαίνει εκ του κόσμου (γη ) δια της ψυχής (ηθική) και του πνεύματος του (σοφία) προς τον θεό (ουρανός) με σκοπό να παρακαλέσει και λάβει τα δώρα του θεού χάριν και υπέρ των συν-ανθρώπων του.
Δ) ΙΣΟΤΗΣ=ΙΗΣΟΥΣ δηλαδή ο Ισότιμος τέλειος άνθρωπος (Τ) εξ-ισούται προς τον ΤΕΛΕΙΟ ΠΡΟ-ΤΥΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ιησού (Υ) (ο πρότυπος και τέλειος τύπος-υιός θεού και υιός ανθρώπου-αδάμ στην γη-κόσμο).  ο άνθρωπος αυτός (κάθε άνθρωπος-ιησούς) είναι πλέον κάθε τελειωθείς-τετελειωμένος-ισότιμος άνθρωπος, ο οποίος εκπληρώνει το ύψιστο έργο της αποστολής του στην γη που είναι Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ .
ισότης=ιησούς=τελειότης=Τ
(Τέκτων άνθρωπος-ανθρωπόθεος)
ιησούς=ισότης=υπερβατικότης=Υ
(Υιός θεού-θεάνθρωπος)
ισότης=έλλην λόγος (μέτρον/νούς)=ο λόγος άνθρωπος
ιησούς=θείος λόγος (υπέρ-μετρον/πνεύμα)=ο θεός λόγος
ισότης=9+18+15+19+7+18=86
8=αρμονία (α-δ-β-ν και ζενίθ-ναδίρ και αριστερά-δεξιά)=8γωνον-αστήρ
6=διπολική τριαδικότης=ένωση 2τριγώνων=6Α

 ισότης=6 γρ = ιησούς=6 γρ

Τ και Υ =19-20 /κίνηση μίας μονάδος=1
μονάς=59
μονάς=1 ή 59
μονάς=α-μ-ν-ό-ς (αναγραμματισμός)=ιησούς χριστός
(Τῇ ἐπαύριον βλέπει ὁ Ἰωάννης τὸν Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν, καὶ λέγει· Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου. ιωα.Α-29)
1  4 7
5  8
3  6 
1=α
5=ε
9=ι
Α Ε Ι-ο θεός ο μέγας γεωμετρεί....δια του λόγου-σοφίας Του
(λόγος-σοφία=αεί=μονάς=αμνός=ιησούς χριστός)
τέλος Α' μέλους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.