Κυριακή, 4 Μαρτίου 2012

Γνώθης αυτόν 6 ;

(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός.(Ευριπίδης-τραγικός)απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!)
 ( δες καί )
η αληθινή πνευματική ελευθερία
Αρχαί:Μαθητού Μυουμένου Μύησιν
 η ενσυνείδηση και υπερσυνείδηση της πνευματικότητος
Ε
ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝΔΔΔΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ  
ΔΔΔΔΔΔ
ΔΔΔΔΔΔΔΔΔ
Ο Ε Α Υ Τ Ο Σ
Ε-αυτός= αυτός ο εαυτός είναι ο (λεγόμενος-αριθμός) Ε 
Ε=αριθμός 5 =1-2-3-4-5=α-β-γ-δ-ε
Ε=εί=είσαι (εσύ άνθρωπε-ο Ε-αυτός σου)
Ε=εγώ-ο αριθμός 5 ή Ε (1πνεύμα-2 ψυχή-3 νόηση-4 ύλη=5 Εγώ)
η οδός
Ε-πιστροφή
Α-σώτου
Υ-ιού
Τ-απεινώσει
Ο-ντος
Σ-υμβαίνει
η ΟΔΟΣ της επιστροφής του ασώτου υιού (δες λουκά ΙΕ-11) συμβαίνει-γίνεται γεγονός πραγματικότητα, μόνον όταν το ον (εγώ-ανθρώπινον ον) ταπεινωθεί-ταπεινοφρονεί (η άκρα ταπείνωση (ιησ.χριστός) σημαίνει την καθολική εκμηδένιση (μηδενισμός=0) του κακού εγώ-εγωϊσμού στον άνθρωπο ο οποίος συναθροίζεται ολοκληρωτικά στο εγώ του(υλη-ψυχή-διάνοια-πνεύμα)
+++++++++++++
Ε-πάνοδος
Α-σώτου
(ανθρώπου)
Υ-ιού
Τ-ελειώσει
(τελειότητι)
Ο-ντος-Οντως
Σ-υνβαίνει
η επάνοδος-επαναφορά του ασώτου υιού-ανθρώπου-όντος , όντως-πράγματι συμβαίνει πραγματοποιείται (όταν και μόνον το ον-εγώ-ανθρώπινον ον, τελειώσει εαυτόν-ον-το ον-εγώ του)
δια της ΕαυτοΥ-τελειώσεως-τελειοποιήσεως-τελειότητος (ηθικά-εν αγάπη και πνευματικά-εν σοφία) του ανθρώπινου όντος-εαυτού .
+++++++++++++
η αλήθεια
Ε-χθρούς
Α-γαπάτε
Υ-μών
Τ-ούς
Ο-ντως
Σ-κοτοφόρους
αγαπάτε τους εχθρούς σας δηλαδή αυτούς οι οποίοι όντως-πράγματι είναι-αυτοκατέστησαν δια των πράξεων τους σκοτοφόροι-φορείς σκότους δηλαδή του εκβλαστημένου και μεγαλωμένου (μέσα και έξω τους) σπερματικού τους κακού-σκότους (ο σπόρος-σπερματικό κακό-το κακό τους εκβλάστησε-μεγάλωσε έγινε δένδρο σαθρόν κακού-σκότους-αντιαρετών και συνεπώς οι συν-ανθρωποι αυτοί συντάχθηκαν-παρατάχθηκαν λόγοις-έργοις-πράξεσιν με το κακό τους ,έγιναν σκότος-σκοτοφόροι αρνησιφόροι αντίκείμενοι φορείς παθών-κακιών-ελαττωμάτων-αδικιών-κλοπών-φόνων και όλα τα αντί-του σκότους-κακού.[αντιλογία-αντίδραση κλπ]) (η αγάπη-συγχώρεση-άφεση των καλών εαυτών-συνανθρώπων προς τους εχθρούς-μας-τους, συντείνει (χωρίς να τους-μας απαλλάσσει) στο να λάβουν-με πίστωση χρόνου μετανοίας-μεταμέλειας και εν τέλει συν-συνχωρήσεως των εχθρών τους-μας-αφού όλοι ανήκουμε τόσο στους εχθρούς (κάποιους μισούμε-εχθρευόμαστε) όσο και στους συγχωρούντες τους εχθρούς (κάποιους συγχωρούμε-παύουμε να εχθρευόμαστε).
++++++++++++++
η ζωή
Ε-νωμένοι
(εσείς)
Α-νθρωποι
(εν-αληθεία)
Υ-ιόν
Τ-ριαδικού
Ο-ντος
Σ-ώζεσθε-σωθείτε
Ενωμένοι (όλοι εσείς) οι άνθρωποι-η ανθρωπότητα της γης (εν αληθεία) στον (υπό τον) υιό του τριαδικού όντος-του θεού (πατήρ-υιός-αγιον πνεύμα=τριαδικόν ον) τον ιησού χριστό,θα σωθείτε. (ιησούς=σημαίνει σωτήρ-αυτός που σώζει-["εγώ ειμί η οδός η αλήθεια και η ζωή"] και χριστός=σημαίνει κε-χρισμένος υπο του αγίου πνεύματος δηλαδή εντεταλμένος-ερχόμενος για να σώσει τους ασώτους (σκοτοφόρους) ανθρώπους-εν τέλει τον άσωτο υιό-πνεύμα του κακού) 
ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ
ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ
ΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓ
ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ
ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.