Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

ισότης : μια απλή ελληνική ιδέα 5

 (η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός. (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!)
( δες καί )
ισότης : μία απλή ελληνική ιδέα 4
ισότης : μία απλή ελληνική ιδέα 3
ισότης : μία απλή ελληνική ιδέα 2
ισότης : μία απλή ελληνική ιδέα 1
ΩΩΩΩΩ
Ισότης = Ιησούς και Ιησούς=Ισότης (οι δύο αυτοί λόγοι : η αρετή ΙΣότης και το όνομα ΙησούΣ έχουν ακριβώς τα ίδια γράμματα και συνεπώς ταυτίζονται ως λόγοι-ιδέες-περιεχόμενο, λαμβανομένης υπόψη της μετατροπής του Τ (όρθιος άνθρωπος με ανοικτά τα χέρια και ενωμένα τα πόδια του) στον λόγο "ισόΤης" σε Υ (όρθιος άνθρωπος με Υψωμένα τα χέρια στον ουρανό και ενωμένα τα πόδια του) ή αντιστρόφως  της μετατροπής του Υ σε Τ στον λόγο "ΙησοΥς"(ο Υ=προσευχόμενος-Υπερβατών άνθρωπος κατεβάζει-επαναφέρει τα χέρια του στην προτέρα θέση Τ, καθώς και πάλιν είναι στην θέση της αγκαλιάς-παροχής των δώρων που έλαβε απο τον θεό κατα την διάρκεια της θέσης Υ)
ιησούς=ισότης
ιησούς=χριστός-ο φορέας ανθρώπινον ον της θεότητος χριστός
ΙησούΣ-ΙσότηΣ=ΙΣ-ΙΣ=ΙΣΙΣ
ΙΣΙΣ=ΟΣΙΡΙΣ
ιησούς χριστός=στο διπλό όνομα του εμπεριέχονται τα ονόματα όσιρις-ίσις
ο ιησούς αντιστοιχεί σε 3 επίπεδα-κόσμους :
Α) πνευματικό= Ο ΛΟΓΟΣ-ΘΕΟΣ= κύκλος (ο) (κύκλος=μία (εκπεφρασμένη) ακτίνα-ευθεία η οποία διαγράφει κυκλική τροχιά σχηματίζοντας τον τέλειο κύκλο ο οποίος φαίνεται να μην έχει ούτε αρχή-απο πού αρχίζει ούτε τέλος-ούτε που τελειώνει, είναι έν όλον-μία ενότης/ολότης)
Β) ψυχικό= Ο ΧΡΙΣΤΟΣ-έκφραση-εικόνα του λόγου=τρίγωνο (Δ) (μία ευθεία-ακτίνα η οποία εκπορευόμενη (εκ των άνω) σε ίση απόσταση απο τον εαυτό της και δια διπλής απο-κλίσεως επανακάμπτουσα στον εαυτό της, σχηματοποιεί-προβάλλει τριπλά ισότιμα τον εαυτό της-τριγωνοποιείται ισότιμα-αρμονικά=3 ισότιμες πλευρές-γωνίες ).
Γ) υλικό= Ο ΙΗΣΟΥΣ-εκδήλωση-μορφή του χριστού=σταυρός-τετράγωνο (+) (ο σταυρός είναι το κατεξοχήν σύμβολο-μορφή και εικόνα της (ανθρώπινης) ΘΥΣΙΑΣ . (μία ευθεία-ακτίνα εκ των άνω κατέρχόμενη προς τα κάτω (απέναντι) συναντά την αντίσταση-αντίδραση του αντίπαλου της (με την μορφή της οριζόντιας ευθείας-τείχους), την διαπερνά χωρίς να την καταργεί (στέκεται συνάλληλα και όχι εχθρικά) και σχηματίζει σταυρό-διαστάυρωση που εν τέλει δια 4 νέων κινήσεων εγκλείει-κλείνει τις ανοικτές γωνίες του σταυρού -με 4 νέες κλειστές γωνίες, σχηματίζοντας το τετράγωνο-τετραγωνοποιείται ισότιμα-σύμμετρα =4 ορθές-ίσες γωνίες) .
 
ο κύκλος= αντιστοιχεί στίς θετικές σκέψεις του ανθρώπινου πνεύματος (και ο φαύλος κύκλος στις αρνητικές σκέψεις) .
 http://btc.montana.edu/ceres/html/Polar/images/circle.jpg
το ισόπλευρο τριγωνο= αντιστοιχεί στα θετικά συναισθήματα του αθρώπου (και οποιοδήποτε ανισόπλευρο οξυγώνειο-αμβλυγώνειο τρίγωνο, στα αρνητικά συναισθήματα)
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQbzFEe-iL2PEe2slAPcKpS8eBRzgQ5lniCfaiOKpGqK7Z78EKYHkM2YA
ο τετράγωνος σταυρός= αντιστοιχεί στην θετικά σύμμετρη εξ-ισορρόπιση της ζωής-βίου-πράξεων-συμπεριφορών  (και η άρνηση του σταυρού εν γένει ισοδυναμεί με άρνηση της οφειλόμενης θυσία-αυτοθυσίας-αυτοταπείνωσης του κακού μέσα μας-του κακού (αντί-)εγώ μας.
http://3.bp.blogspot.com/_6XUWK_b3tkI/TDca_s3vMnI/AAAAAAAAAVs/EJDYQk4mA0k/s200/greek-cross-small-.png
(τετράγωνος σταυρός (+) =θυσία, λατινικός σταυρός =αυτοθυσία ()και σταυρός  (Τ) =αυτοταπείνωση )
η ένωση των τριών σταυρων: + † Τ  
ο τρίσταυρος της τελείωσης του ανθρώπου
(κάθε φορά ανεβαίνει η κεραία προς τα άνω)
αντίστοιχα και η ισότης-αφού ιησούς=ισότης (ισχύει για κάθε άνθρωπο)
Α) πνευματικό επίπεδο-πνεύμα= Η ΑΛΗΘΕΙΑ-ενοποιός απλότης-ολότης
Β) ψυχικό επίπεδο-ψυχή= Η ΑΓΑΠΗ-ηθική αρμονία
Γ) υλικό επίπεδο-ύλη+νόηση= Η ΙΣΟΤΗΣ-ισότιμη-σύμμετρη ισορροπία (σοφία)
και πράγματι η αλήθεια του πνευματικού κύκλου (1) δημιουργεί άπειρα όντα-ακτίνες του ιδίου πατρός όλα ισότιμα και ταυτόχρονα ιεραρχημένα . αυτή είναι η πνευματική τάξη του ενός-ο θεός .ακριβώς το ίδιο,πάντοτε αναλογικά, γίνεται και στο ισόπλευρο τρίγωνο-ψυχικό επίπεδο-κόσμο, όλες οι πλευρές του τριγώνου (3) είναι ίσες-ισότιμες-ισάξιες και τέλος και σε κοσμικό υλικό επίπεδο ο σταυρός έχει τις δύο διασταυρούμενες ευθείες, την κάθετη και την οριζόντια ίσες-ισότιμες-ισάξιες γιαυτό και δημιουργείται ο τετράγωνος σταυρός-με 4 κεραίες ισότιμες και διαυτού το τετράγωνο σχήμα-με 4 πλευρές όμοιες-ισάξιες-ισότιμες. (4)
1000px-Square-symbol.jpg 
ιησούς-χριστός=η αλήθεια-η οποία ελευθερώνει-ενοποιεί ("και γνώσεσθε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει[λυτρώσει/σώσει] υμάς")
ιησούς- ίσις-όσιρις=η αγάπη-η οποία ηθικοποιεί-αδελφοποιεί-εναρμονίζει (ίσις=η θεά-ισοτητα όλων των όντων και όσιρις= ο θεός ιερός-όσιος δεσμός-ιστός όλων των όντων)
ιησούς-ισότης=η ιεραρχημένη ισοτιμία-η οποία αλληλοβοηθεί-εξισορροπεί όλους τους ανθρώπους και μεταξύ τους-άτομα και στην κοινωνία-ανθρωπότητα και στην φύση-δημιουργία-κόσμο) .(ΙΗΣΟΥΣ= ΙΗΣ=ΙΣΗ (θήλυ) και ΙΣΟΣ (άρρεν) καί ΙΣΟΥΣ (ανθρώπους=άνδρες-γυναίκες)
μία αλήθεια-μία ιδέα-μία αρετή-ένα όνομα: ιησούς χριστός: η οδός και η αλήθεια και η ζωή για κάθε άνθρωπο-για όλη την κοινωνία-για όλη την ανθρωπότητα .
 η παγκόσμια κλείς !
1(ο)  3 (Δ) 4 (+)
(εντός του τετραγώνου 9 αριθμοί)
α    δ    η
β    ε    θ
γ    ζ    ι
ΙΗΣ-ούς
ο ιησούς= το ούς =το αυτί (για να ακούσει ο άνθρωπος)
την Ισότητα
την Ηθική
την Σωφία
γνωρίζω=αναγινώσκω
ακούω=βιώνω
τηρώ=εφαρμόζω-μένω πιστός σε ότι αναγινώσκω-βιώνω
ΙΗΣ-ούς
ούς=αυτούς-τους ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν-βιώνουν-τηρούν την ΙΗΣ=Ισότητα-Ηθική-Σοφία ο ι-η-σ-ο-ύ-ς τους καθιστά Σ-Ι-Η-Ο-Υ-Σ ή ΣΙΟΥΣ Η (ιστός Η) δηλαδή "θεούς"="χριστούς" =Υιούς θεού-θεούς . (σημ: Στην αρχαιότητα στην βοιωτική διάλεκτο σύμφωνα με το λεξικό Liddell-Scott η λέξη θεός απαντάτο ως θιός ή σιός, στην Λακωνική σιός, στη Δωρική θεύς ) (ιησούς=ισότης=ιστός Η και ιησούς χριστός= ισχυρός ιστός Η ,δηλαδή ισχυρά όντα ενταγμένα στην θεία ιεραρχημένη τάξη του λόγου-ιησού χριστού του ισχυρού ιστού-νήματος-πλέγματος αληθείας όλων των όντων) ("απεκρίθη αυτοίς ο Ιησούς· ουκ έστι γεγραμμένον εν τω νόμω υμών, εγώ είπα, θεοί εστε; Ματθαίος Ι- 33-36.) 
ΙΗΣ-ούς : ιδού το "ούς" του ιησού άνω-προς τον θεό (ιησ-ούς =ακούει) και κάτω-προς (αυτ-ούς) τ-ούς ιδικ-ούς του ανθρώπ-ους, στους πιστ-ούς και εκλεκτ-ούς του, οι οποίοι προσέρχονται προς αυτόν με ευήκον ούς-αυτί, δίδει-προσφέρει αυτό που ακούει-απο τον πατέρα θεό-την ΑΛΗΘΕΙΑ .
Ισότης=ύλη (συμμετρία-διανοητική σοφία)
Ηθική=ψυχή (αγάπη)
Σωφία(πνευματική)=πνεύμα (αλήθεια)
ΙΗΙΗΙΗΙΗΙΗΙΗΙΗΙΗΙΗΙΗΙΗΙΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.