Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

ισότης : μία απλή ελληνική ιδέα 4

(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός.(Ευριπίδης-τραγικός)απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!)
( δες και )
η επιστροφή του ασώτου υιού-μέλος 3ον
η επιστροφή του ασώτου υιού-μελος 2ον
η επιστροφή του ασώτου υιού-μέλος 1ον
ισότης=αρετή
ιησούς=όνομα
ισόΤης=ιησοΥς (δια μετατροπής του Τ σε Υ )
ιησοΥς=ισόΤης (δια μετατροπής του Υ σε Τ )

ιησούς= χριστός=ιησούς χριστός
ίσις= ισότης= ίσις-όσιρις (ισότιμο δίπολο ζεύγος )
(εντός του ονόματος ιησούς χριστός εμπεριέχονται τα ονόματα όσιρις-ίσις)
ισότης= ιστός Η
ιησούς= ιστός Η (δια μετατροπής του Υ σε Τ ) αλλά και ιησούς= ίσους Η =καθιστά όλους τους ανθρώπους ΙΣΟΥΣ δια του ιστού Η
(Ματθ. 20:1-16  .......λέγει ο κύριος του αμπελώνος προς τον επίτροπον αυτού· Κάλεσον τους εργάτας και απόδος εις αυτούς τον μισθόν, αρχίσας από των εσχάτων έως των πρώτων. Και ελθόντες οι περί την ενδεκάτην ώραν μισθωθέντες, έλαβον ανά εν δηνάριον. Ελθόντες δε οι πρώτοι, ενόμισαν ότι θέλουσι λάβει πλειότερα, έλαβον όμως και αυτοί ανά εν δηνάριον. Και λαβόντες εγόγγυζον κατά του οικοδεσπότου,λέγοντες ότι, Ούτοι οι έσχατοι μίαν ώραν έκαμον, και έκαμες αυτούς ίσους με ημάς, οίτινες εβαστάσαμεν το βάρος της ημέρας και τον καύσωνα.Ο δε αποκριθείς είπε προς ένα εξ αυτών· Φίλε, δεν σε αδικώ· δεν συνεφώνησας εν δηνάριον μετ' εμού;λάβε το σον και ύπαγε· θέλω δε να δώσω εις τούτον τον έσχατον ως και εις σε. Η δεν έχω την εξουσίαν να κάμω ό,τι θέλω εις τα εμά; ή ο οφθαλμός σου είναι πονηρός διότι εγώ είμαι αγαθός; Ούτω θέλουσιν είσθαι οι έσχατοι πρώτοι και οι πρώτοι έσχατοι· διότι πολλοί είναι οι κεκλημένοι, ολίγοι δε οι εκλεκτοί.
συνεπώς η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ του θεού ΕΞΙΣΩΝΕΙ τον ΠΡΩΤΟ με τον ΕΣΧΑΤΟ εφόσον θελήσει να εργασθεί στο έργο του αμπελώνος,της αυτοκαλλιέργειας-αυτοτελείωσης του ανθρώπινου εγώ-πνεύματος που είναι το έργο της επαναφοράς του ασώτου πνεύματος-υιού.
να γιατί ο ΙΗΣΟΥΣ-ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΑΝΘΡΩΠΟΘΕΟΣ φέρει μέσα στο όνομα του την ΙΣΟΤΗΤΑ που ΣΥΝΟΨΊΖΕΙ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ το ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 7 ΑΡΕΤΩΝ-ΧΑΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΔΩΡΩΝ .
ΙΗΣΟΥΣ= (αναγραμματίζεται σε ) ΥΙΟΣ ΗΟΥΣ =ο υιός της ηούς=αυγής=πρωϊνού φωτός=ο αστήρ ο πρωϊνός (αφροδίτη) = ο ΗΩΣ-ΦΟΡΟΣ (έως-φόρος) (5Α)
 
φώς=7 χρώματα-αρετές .
( Ηώς (αρχ. Έως) στην Ελληνική Μυθολογία ήταν η θεότητα-προσωποποίηση της αυγής, κόρη του Τιτάνα Υπερίωνα και της Τιτανίδας Θείας ή ευρυφάεσσας, και αδελφή του Ήλιου και της Σελήνης.)
ιησούς=υιός ηούς=πρωϊνός ήλιος-αστήρ
ιησούς=νοητός ήλιος της δικαιοσύνης
ιησούς=ισότης =όλες οι ακτίνες-ευθείες του ήλιου-κύκλου ιησού είναι ισότιμες και ιεραρχημένες όπως ακριβώς και οι 7 ή 12 μαθητές του ήλιου-ιησού
 
ΙΣΟΤΗΣ=ΙΗΣΟΥΣ=ΙΣΤΟΣ Η
ΙΣΤΟΣ Η =υ-σ-τ-ε-ρ-ο-ν=7 αρετές της Ισότητος-Ηθικής

Υ= υπομονή (ύλη-υλική συμπεριφορά )
Σ= σιωπή (ύλη)
Τ= ταπεινοφροσύνη (ύλη)
Ε =εγκράτεια (ΨΥΧΗ)
Ρ =ρωμαλαιότης (διάνοια)
Ο =οφειλή (διάνοια)
Ν =νουνέχει (διάνοια)
ιησούς=χριστός =ιησούς χριστός= ΙΣΧΥΡΟΣ ΙΣΤΟΣ Η
ΙΣΧΥΡΌΣ ΙΣΤΟΣ Η = υ-σ-τ-ε-ρ-ο-ν + Α-Α-Α-Α-Α=5Α
Α=άγιος (πνεύμα)
Α=αγαθός (πνεύμα)
Α=αγνός (πνεύμα)
Α=αγάπη-αγαπάτε (ψυχή)
Α=αλληλεγγύη-αλλήλους (ψυχή)
συνεπώς ο ΙΣΧΥΡΟΣ ΙΣΤΟΣ Η = ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ =ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΣ + ΘΕΟΤΗΣ =7 αρετές (ιησούς-ισότης) + 5 αρετές (χριστός-ίσις ) =12 αρετές του ανθρωπόθεου-θεανθρώπου ιησού χριστού και εν τέλει κάθε ανθρώπου-μαθητή ακόλουθου του ιησού χριστού (ισότης=ισότητα ακτίνων του ήλιου-κύκλου=ιησούς-χριστός) =12 ακτίνες-δωδεκάκτινος αστήρ σοφίας-αγάπης (του λόγου-πνεύματος θεού και ανθρώπου) .
ιησούς-ισότης = ανθρωπότης (νούς-διάνοια άνθρωπος) =προσωπικότης= 7 αρετές που αφορούν την ύλη-διάνοια του ανθρώπου και ένα μέρος της ψυχής που αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μετάβασης στο πνεύμα και το ανώτερο μέρος της ψυχής .
χριστός-ίσις (-όσιρις) = θεότης (πνεύμα-πύρινη πνοή) = απρόσωπον= 5 αρετές που αφορούν το πνεύμα-διότι "πνεύμα ο θεός" και την πνευματοποιημένη αιθέρια-πύρινη ψυχή-αγάπη του.
ιησούς-ισότης-προσωπικότης= εξωτερικός άνθρωπος-διάνοια-νούς= επιστήμη-φιλοσοφία= διαπαιδαγώγησις-ανθρωποσοφία (μέτρον-σύμμετρη λογική-έλλογος λόγος ) .
χριστός-ίσις-απρόσωπον= εσωτερικός άνθρωπος-πνεύμα= θρησκεία-λατρεία-μύησις = θεογνωσία-θεοπαιδεία (αρμονία-πνευματική σωφία-αλήθεια) .
Συμπερασματικά :
κάθε άνθρωπος οφείλει να ακολουθεί την οδό του ιησού, την οδό της αλληλεγγύου αγάπης, την οδό της ηθικής τελειότητος, την οδό της ισότητος, για να μπορέσει τώρα την τρίτη εποχή της σοφίας του 2ου παρακλήτου, της σωφίας του θεού, να είναι έτοιμος για την τελευταία του μύηση στην αλήθεια-αγάπη-σοφία του θεού .
ιησούς=η οδός της σωτηρίας
χριστός=η οδός της χάριτος-αλήθειας
ισις=η οδός-ισότητα όλων των όντων
όσιρις=ο όσιος-ιερός δεσμός όλων των όντων
τέλος Δ' μέλους
ΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.