Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

τα 24 γράμματα της ελληνικής ΑΒ(μέλος 10ον)

(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!) .
(δες και)
τα ελληνικά γράμματα είναι η υλική-μορφική αποτύπωση (υλο-μορφοποίηση) του δυαδικού ζεύγους "Λόγος-Σωφία" το οποίο προεβλήθη άνωθεν πνευματικά εντυπώθηκε ψυχικά και σχηματοποιήθηκε διανοητικά στην κατανόηση και αντίληψη των ανθρώπων οι οποίοι και το αποτύπωσαν μορφικά-ιερογλυφικά-γραφικά και το απέδοσαν φωνητικά-λεκτικά-λογικά .
τα ελληνικά γράμματα =
Τα=20
Ελληνικά=67
Γράμματα=66
---------------------------
153 (α=1 ω=24) 
1=θεός-πνεύμα εώνιον-μονάς
5=πνεύμα ουράνιον-η ελλάς-πεντάς
3=δημιουργία-γη-πνεύμα κοσμικόν-τριάς
1=Α
5=Ε
3=Γ
-----------
Γ Ε Α-άγε -ι 
Α=αποκάλυψη=Γ' διαθήκη=α+β+γ διαθήκες
Ε=ευαγγέλια=Β' διαθήκη
Γ=γένεση=Α' διαθήκη 
Α=εν αγάπη-σωφία=αλήθεια
Ε=αγάπη-βίωση
Γ=νόμος-σοφία-γνώση
1=μονάς=το ον - ο ων (αρχή-αλήθεια)
5=πεντάς=το εγώ (5πλή εκδήλωση)
3=τριάς=το πνεύμα (τριαδική δημιουργία)

τα ελληνικά γράμματα=153 (χρυσά-αργυρά γράμματα) ο υδροχόος= 153 (είναι το πνεύμα της αληθείας-ο παράκλητος) .
1=ο υδροφόρος ισάγγελος άνθρωπος=5-υδρία=3-ύδωρ= η ελλάς= 153 , (ελλάς=5=5!=153 είναι ο φορέας της τρίτης του θεού διαθήκης-αλήθειας καί συνεπώς ο πνευματικός υδροχόος της τρίτης εποχής, ο φορέας του πνεύματος της αληθείας).
1=ηγέτης ανθρωπότητος= Ο ΑΡΧΩΝ
5=οι 5 ήπειροι της ανθρωπότητος=ΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ/ρχίες
3=οι τρείς φυλές της ανθρωπότητες=Η ΤΡΙΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΝΤΩΝ 
τ-α ε-λ-λ-η-νι-κ-ά γ-ρ-ά-μ-μ-α-τ-α = 18 ΓΡ (2 + 8 + 8=δυαδική συζυγία)
ΕΝ=5+13 (153)=18 = 9 + 9 = μύηση-δημιουργία στην Τάξη των αριθμών-αρετών, εν αγάπη σοφία (διπολικόν εν) . το ΕΝ είναι η πρώτη εκδήλωση της ΜΟΝΑΔΟΣ (πατήρ) και είναι Η ΑΓΑΠΗ-ΣΩΦΙΑ (δυαδικόν εν).

ΤΑ=19+1=20=Υ =Υ-δροχόος (Υ-ιός θεού)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ=67=ΠΝΕΥΜΑ (Π-νεύμα θεού)
ΓΡΑΜΜΑΤΑ=66=ΝΟΥΣ (Νούς=Υπαγώμενος Πνεύματι=ο εν σοφία τρίτος νόμος της τρίτης διαθήκης) (Υ=20  ΠΝΕΥΜΑ=67  ΝΟΥΣ=66) .   

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ= Υ ΠΝΕΥΜΑ ΝΟΥΣ= ο Υ= Υδροχόος= "Ο ΛΟΓΟΣ-ΣΩΦΙΑ" με την νέα τρίτη διαθήκη-αλήθεια που αποκάλυψε διαμέσου των ελληνικών γραμμάτων, μας εντέλλει να "ΥΠΑΓΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΝΟΥ-ΔΙΑΝΟΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΝ ΗΜΙΝ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ" διότι δια του τρόπου αυτού θα γίνουμε νόες σοφοί (πνεύμα=σοφία) δηλαδή "νόες έχοντες σοφία" όπως αποκαλύπτει εν αληθεία η αποκάλυψις του θεού-ιησού χριστού-ιωάννη-αγγέλου του θεού (αποκ:17-9) (17χ9=153=αυτό θα γίνει δυνατό τώρα την εποχή του υδροχόου=153) .
ΤΑ ελληνικά γράμμαΤΑ = (η φράση αναγραμματίζεται σε)
ελλη(ν) νικά ΤΑ γράμμαΤΑ 
η ΕΛΛΗ= η ελλάς=η μήτηρ-πνεύμα
ο έλλην= ο γεννήτωρ των ελλήνων-λαός-όντα
Η ΕΛΛΑΣ-Ο ΕΛΛΗΝ ΝΙΚΑ ΤΑ γράμματα (=α-ω)
ο έλλην νικα (με) τα γράμμα-τα Α_Τ (Α-ρχή-Τ-έλος=α-ω) .
Η ΕΛΛΑΣ-Ο ΕΛΛΗΝ ΝΙΚΑ με τα γράμμα-τα: Τ-Τ-Α-Α
= διπλούν Ταύ (Η_ΤΤ_Τ) και διπλούν Αλφα (ΑΑ)
το γράμμα Α=μονάς-Αρχή (μόνος-νόμος)=Α-λήθεια (=δυαδική=ΑΑ)
το γράμμα Τ=τέλειον (Τάξη) καί Τέλος (Ω-μέγα) (διπλούν Τ=Τάξη Τελείου)
το διπλουν Τ και το διπλούν Α (ταύ-άλφα) = διπλή τελειότης = εν αγάπη-σοφία (Αλήθεια-Τέλειον) (Α-ρχή Α-λήθεια=Τ-άξη Τ-ελείου) .(θεός= η πνευματική Τάξη του ενός =Α = Αλήθεια = Αρχή Τελεία) .
Α-Ω =Α_Τ =Μονάς-Αρχή και Μονάς-Τέλος=ΜΟΝΟΣ ΝΟΜΟΣ καί διπλή ΤΕΛΕΙΟΤΗΣ η αρχή- αγάπη =Α=Αρχή και ΣΩφία =Ω=Τέλος= η Ελλάς και ο Ελλην (και κατ'επέκταση και οι έλληνες στο πνεύμα διαχρονικά) νικάν-καθίστανται νικώντες-νικητές, με τα ελληνικα γράμματα (διάνοια-γνώση=σοφία) και νικάν-καθίστανται νικώντες-νικητές, ΥΠΕΡ-βαίνοντες τα ελληνικά γράμματα (πνεύμα-λόγος-σοφία) αναρριχώμενοι, αναμιμνησκόμενοι, ανασυσπειρούμενοι, ανελισσόμενοι, πνευματούμενοι (λόγοι του λόγου - ισχύες πνεύματος ) και αναδιπλούμενοι πνευματικά στην πηγή τους τον ΛΟΓΟ_ΣΩΦΙΑ (θεότης-θέωσις) .

Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012

ανάθημα αγάπης στο πνεύμα της Σοφίας

(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!) .
οοοοο
Αίνος στην εκλεκτή των Αιώνων
 οοο
Φωτίζου φωτίζου όρος Πεντελικόν

Πυρφώς Κυρίου επί σε ανέτειλε

προς δόξαν του αγίου λαού σου

νέα διαθήκη καταβέβηκε άνωθεν

και νέα συνθήκη συνήφθηκε κάτωθεν

συ δε αγνή Σοφία χαίρε

εν τη γεννήση του τόκου σου

συ σεβασμία ανθρωπότης χαίρε

εν τη υπαπαντή του δώρου σου.
η Βασίλισσα του Σαβά Μακέντα

Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2012

το πουλάκι τσίου και οι " ούτις "

 το πουλάκι τσίου
(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!) .
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΛΟΠΙΣΗ
ΣΑΜΑΡΑΣ
η ΣΑρα η ΜΑΡΑ και το κακό Συναπάντημα !
υπέσκαψε τους προδότες γιατί ήθελε  να είναι αυτός 
πρωταγωνιστής στην προδοσία
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ένας πονηρός βλάκας που κατάφερε να πάρει εξουσία 
απο ένα ηλίθιο μουλάρι !
ΚΟΥΒΕΛΗΣ
κρίμα ΚΟΥκουβέλη, κρίμα πολύ κρίμα,
ήσουνα πάντα ένας δεξιός με προβιά αριστερού !
ΤΣΙΠΡΑΣ
το πουλάκι τσίου το κοκοράκι κοκοκο η γαλοπούλα γλου γλού
και ο αετός πετά ψηλά πρίν κάτω εφορμήσει !
ΚΑΜΕΝΟΣ
λόγια λόγια λόγια ενός κόκορα
μόνου μεσα στο κοτέτσι με κότες, κότες !
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
η αδικία είναι βία και δεν πολεμάται η βία με την βία αλλά με την σοφία
η δε άνοδος είναι αδελφή της πτώσης που εφιάλτης της είναι το ύψος της αγάπης!
ΛΟΙΠΟΙ ΟΥΤΙΣ
βαράτε το ούτι στον λαό και λέτε ούτοι ούτις
ανάθεμά με αν καταλάβατε ποτέ πατρίδα ή το ταξείδι του οδυσσέα !
ΥΓ: α) το μουλάρι (πουλάρι) είναι δια-σταύρωση  γαϊδάρου με άλογο=Πώλος !
β) κύριε πρωθυπουργέ, ο ιησούς έμεινε στην ιστορία θετικά και ο ιούδας αρνητικά, ομοίως και ο Λεωνίδας με τούς 300 και ο εφιάλτης, if you know what i mean!
γ) κύριε πρόεδρε της ΔΗΜΑΡ, σοφός άνθρωπος μου έλεγε κάποτε: ...."παιδί μου ήξερα μια ευτυχία που ήταν πολύ δυστυχισμένη" !

Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012

ο Νέος Εφιάλτης της Ευρώπης

http://4.bp.blogspot.com/-s_g256ielqw/T3rpOuUITAI/AAAAAAAAFO4/2LL4JqcHNY0/s1600/ApjkG9SCIAEKM7F.jpg
(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!) .
http://www.ikypros.com/assets/image/imagearticle/Untitled-50321.jpg 
Haile Hitler !
δεν σε υποδέχεται ο λαός αλλά η κατοχική κυβέρνηση των ανδρείκελων ταγματασφαλιτών. αυτό το ξέρεις αλλά να ξέρεις ότι και εμείς το ξέρουμε και πάλι τα ίδια θα σας κάνουμε: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ! αν ο λαός ήταν φίλος της γερμανίας και των γερμανών και της ηγεσίας τους, θα τον έβλεπες με σημαίες ελληνικές και γερμανικές να είναι στούς δρόμους και να σε χαιρετά-χαρούμενος, (καί όχι να διαμαρτύρεται έξω φρενών εναντίον σου) ΦΡΑΟΥ ΜΕΡΚΕΛ!
ναί δεν διαφέρεις σε τίποτα απο εκείνον-που στο τέλος αυτοκτόνησε συντριμένος και κατανικημένος, ούτε βέβαια και ο λαός που κυβερνάς, λαός δολοφόνος εθνών, λαός καταστροφέας πολιτισμών, λαός αρρωστημένων υπανθρώπων. αυτούς διοικείς θηλυκέ Χίτλερ, και την ίδια μοιρα και πεπρωμένο σου επιφυλάσσεται, σκοτεινή γυναίκα !

Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2012

το χάρισμα, το χρέος, ο χρεώστης

 τα επτά δώρα του θεού πρός τον άνθρωπο
(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!) .
το χάρισμα:
το χάρισμα έχει ως πηγή του την χάρη-το πνεύμα του θεού και σκοπεί πάντοτε στην εξ-υπηρέτηση τόσο ατομικού-προσωπικού όσο και γενικού-συνολικού έργου, κοινωνικού, εθνικού, οικουμενικού κλπ. ατομικού στα πλαίσια της ατομικής αυτοτελείωσης, επιβίωσης, ή καθιέρωσης μιας τέχνης κλπ και συνολικού στα πλαίσια της προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο μιας ιδέας ή ενός συνόλου ιδεών και αρετών που θα τους οδηγεί παραδειγματικά προς έργα καλού και προσωπική αυτοτελείωση και κοινωνική τελειότητα. δεν υπάρχει μεγάλο και μικρό χάρισμα αλλά ώς εκ της περισσότερον ή ολιγώτερον παρουσίας-χριάς-ενοίκησης κλπ της χάριτος, υποχρεωτικά και το χάρισμα-δώρον είναι περισσότερον ισχυρό-ένδοξο-ακτινοβόλο-επιβλητικό. το χάρισμα-δώρον είναι θεία παρουσία-ενοίκηση (χάρις) στην ψυχή ή το πνεύμα του ανθρώπου (χάρισμα) και το οποίο αποτελεί-προσδίδει σύνολο ιδιαίτερων και εκλεκτών προσόντων στον φορέα του χαρίσματος, το οποίο εκδηλώνεται στον τομέα της επιστήμης-τέχνης-θρησκείας-μυήσεως και εν γένει στον κόσμο καί το πεδίο που είναι προωρισμένο να κάνει το έργο για το οποίο εστάλη και είναι πεπρωμένο και προορισμός του .
το χρέος:
το χρέος είναι το βάρος-ευθύνη της οφειλής που προσδίδει-υποχρεώνει το χάρισμα-δώρον- πνεύμα του θεού στον χαριτοδοτημένο-δωρολήπτη-χαρισματικό άνθρωπο. το χρέος είναι το δώρον και το δώρον είναι ΥΠΟχρέωση για τον λήπτη κατέχοντα φορέα άνθρωπο, είναι ΔΑΝΕΙΟΝ επι πιστώσει, με δανειοδότη την άνωθεν θεία χάρη και δανειολήπτη τον κάτωθεν φορέα του χαρίσματος (σημ:ο άνθρωπος προϋπάρχει ως πνεύμα προτού γεννηθεί και επομένως είναι ενήμερος-το πνεύμα του, για το έργο-χαριτοδότηση αυτή. ιδού η αξία της προετοιμασίας-ψυχικής και πνευματικής αφύπνησης του κάθε ατόμου-ανθρώπου, ώστε να μπορέσει να αναμνησθεί και εναρμονισθεί και συντονισθεί και συνεργασθεί, με τον μέσα του πατέρα-μητέρα και τιουτοτρόπως εκπληρώσει-υπηρετήσει το έργο της χάριτος-πεπρωμένου του). 
ο χρεώστης:
κάθε ανθρώπινον ον (αναλόγως και ανεξαρτήτως της τάξεως -7δική κλίμακα-  στην οποία ανήκει πνευματικά, είναι χαριτοδοτημένος πνεύματος θεού το οποίο είναι ΠΝΕΥΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ, δηλαδή μπορεί να επιτύχει-αναδειχθεί σε πνευματικόν ον-πνεύμα θεού, σε ισαγγελικό πνεύμα καθώς το πνεύμα του είναι τάξεως -κλιμακωτά- αγγέλου . αυτή είναι, πρώτον, η χάρις και το χάρισμα, αυτό τούτο το πνεύμα του- το μέλος του θεού- το οποίο όμως είναι αμιγώς (δηλαδή άμεικτο-δεν μείγνυται) ενδογενώς (εσωτερικά) πνευματικώς δισύνθετο (δις=δύο ειδών πνεύματα, σύνθετο=συγκροτούμενο απο δύο ποιότητες-θέσεις), πράγμα το οποίο υποδηλώνει όχι μόνο το χάρισμα αλλά και το ΑΝΤΙ του χαρίσματος, το αντίλογον- ανταγωνιστικόν- αντιδραστικόν-αντίδωρον. δεύτερον, το χάρισμα ως δώρον αποτελεί την ισχύ του κάθε ανθρώπου είναι Η ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ, οι δυνάμεις του -εγώ- πνεύματος και της ψυχής του οι οποίες θα τον συνδράμουν στον αγώνα της επιβίωσης, ανάπτυξης, προόδου, ηθικοποίησης, πνευματοποίησης, εκδήλωσης και διαδήλωσης ανιδιοτελώς και παροχικώς της προσωπικότητος καί του ταλέντου-χαρίσματος του (μουσικός-αρχιτέκτων-μηχανικός-τεχνίτης-συγραφέας-ηθοποιός κλπ). τρίτον, το χάρισμα-δώρον-τάλαντο-ταλέντο είναι η ουσία-ΑΞΙΑ που προσδίδει στον λήπτη-λαμβάνοντα άνθρωπο την ΤΙΜΗ-τική ονομασία ΧΡΕΩΣΤΗΣ και το έργο του να ονομάζεται ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (με κώδικα ζωής το "αγαπάτε αλλήλους) .
ΧΑΡΙΣ=δώρον-χάρισμα
ΧΑΡΙΣΜΑ=χρέος
ΧΡΕΟΣ=έργον
ΧΡΕΩΣΤΗΣ=εργάτης του δώρου-χαρίσματος.
βεβαίως, σε εξαίρετες περιπτώσεις, όπως του χριστού και των συνοδών ακόλουθων του αλλά και σε πλήθος άλλων πνευμάτων σε όλους τους λαούς, δόθηκε άνθωθεν και ΧΑΡΙΣ ΑΝΤΙ ΧΑΡΙΤΟΣ δηλαδή επιπρόσθετη χάρις, ακριβώς διότι και ο φορέας ήτο άξιος και το έργο μεγάλο-σωτήριο-οικουμενικό (μωϋσής-δαβίδ-βούδας-κρίσνα-σωκράτης-ορφέας-όσιρις-αχενατόν κλπ) και οι συνθήκες κατάλληλες (εποχικές) για την σπορά τέτοιων αληθειών που σκοπούν σε παγκόσμια οικουμενική κλίμακα-τάξη .(άχρονα και μέσα στον χρόνο η αλήθεια πάντοτε μένει ως η μόνη ισχύουσα ισχυρή θέση ανόδου-ανόρθωσης-ανάστασης-πνευμάτωσης των ανθρώπων) .
σημ: είναι γνωστοί στην ανθρωπότητα κάποιοι μεγάλοι απεσταλμένοι του θεού γιατί αυτό προέβλεπε το σχέδιο του θεού (βούδας-χριστός κλπ). υπάρχει όμως μεγάλο πλήθος μεγάλων πνευμάτων απεσταλμένων που είναι άγνωστο τόσο το έργο τους όσο και το όνομα και η εποχή τους αλλά και μύριοι όσοι αγιασθέντες άνθρωποι και μάρτυρες της αλήθειας οι οποίοι είναι άγνωστοι (πέρα απο τους γνωστούς λεγόμενους αγίους, κυρίως των χριστιανών) .
όλοι οι άνθρωποι είναι δημιουργημένοι απο το πνεύμα του θεού
όλοι οι άνθρωποι είναι φορείς του πνεύματος του θεού
όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι-ισότιμοι κατά πάντα
όλοι οι άνθρωποι είναι φορείς χαρίσματος-δώρου πνευματικού (που εμπεριέχει το ψυχικό και διανοητικό και υλικό χάρισμα-δώρο)
ολοι οι άνθρωποι είναι προωρισμένοι-κλητοί για την υπηρέτηση του έργου του θεού και καλούνται να καταστούν πιστοί της χάριτος και εκλεκτοί του δώρου του θεού .
αλλά ταυτοχρόνως 
όλοι οι άνθρωποι είναι φορείς πνεύματος σπερματικού κακού
όλοι οι άνθρωποι είναι υπόχρεοι ως εκ του χαρίσματος-δώρου του θεού
όλοι οι άνθρωποι οφείλουν να χρησιμοποιήσουν το χάρισμα τους και να νικήσουν το μέσα τους κακό και τις δυσκολίες του κόσμου ώστε και να επιβιώσουν αλλά και κυρίως να προβάλουν-αναδείξουν-παρέξουν δωρεάν το χάρισμα-δώρο τους προς τους συνανθρώπους τους .
τέλος
όπου μεγάλα τα δώρα "συνήθως" μεγάλα και τα πάθη (δράση-αντίδραση) ή μεγάλη επι τω κακώ επίθεση-αντίδραση (όπως στην περίπτωση του χριστού ο οποίος ήτο άμεμπτος-αναμάρτητος αλλά υπέστη φρικτο μαρτύριο-σταύρωση η οποία χάριτι θεού εξαγόρασε τις αμαρτίες του κόσμου-ανθρώπου) ή ακόμα μεγάλη παρεξήγηση και παρερμηνεία-διεστρέβλωση της ζωής-έργου του χαρισματικού (απεσταλμένου) ανθρώπου (που συνήθως δικαιώνεται μετά θάνατον) απο τούς ίδιους τους συνανθρώπους του οι οποίοι είναι-καθίστανται και οι πολέμιοι του είτε γιατί θίγει κατεστημένα συμφέροντα είτε προσκρούει σε σαθρές εκ του κακού διανοητικές αντιλήψεις  είτε τέλος γιατί η κοινωνία δεν είναι ώριμη και απαιτείται η θυσία ενός αμνού-προβάτου προκειμένου αυτοί να λυτρωθούν απο τις αλυσίδες τους .
είναι άλλο το δώρο (πνεύμα του καλού-σίτος) και άλλο τα πάθη (πνεύμα του κακού-ζιζάνια), είναι άλλο το χάρισμα-αρετή (δύναμις θετική) και άλλο τα ελαττώματα-κακίες (δύναμις αρνητική) του κάθε ανθρώπου. όλοι οι άνθρωποι είναι κάτοχοι-μέτοχοι ουράνιων δώρων. οι ανθρώπινες και κοινωνικές ανισότητες δεν οφείλονται στα δώρα τους αλλά στα ελαττώματα τους. (αυτό αποδεικνύει περίτρανα την ανθρώπινη δισυνθετότητα καλού και κακού) το κακό πνεύμα είναι που χωρίζει-διαιρεί-αντιπαραθέτει τους ανθρώπους και όχι το καλόν πνεύμα-δώρο τους.
ο χαριτωμένος-χαρισματικός δεν είναι το χάρισμα-δώρον αλλά ο φορέας, το κεράμιον-υδρία μεσα στο οποίο είναι αποθηκευμένο "το ύδωρ το ζων", το χαρισματικό δώρο του θεού δωρεά προς τον άνθρωπο-τον κάθε άνθρωπο (ανάλογα με το έργο και την θέση τάξη στην οποία ανήκει) .
πεθαίνοντας ο άνθρωπος το δώρο του δεν χάνεται, ούτε ανάμεσα στους ανθρώπους (παράδειγμα ένας μεγάλος μουσικός ή ζωγράφος ή επιστήμων κλπ το έργο του μένει και μετά τον θάνατο του) ούτε στον θεό που το δώρο αυτό επιστρέφει ξανά στην πηγή που το εκπόρευσε τον θεό-πνεύμα. ο άνθρωπος-εγώ όμως είναι το εγώ του και όχι το δώρο του, συνεπώς εαν τά έργα του μέσα στην κοινωνία όπου έζησε κατα την γήϊνη ζωη του είναι εκ του κακού τότε ο άνθρωπος αυτός παρότι ήταν χαρισματικός-δωρολήπτης, (υπήρξε άριστος μουσικός-επιστήμων κλπ) δεν έχει καμία ελπίδα πνευματικής επιβίωσης-ζωής. (παράδειγμα ο ιούδας ο οποίος έλαβε την χάρη να είναι ακόλουθος του ιησού χριστού και που εν τέλει πρόδωσε τόσο το χάρισμα του όσο και τον διδάσκαλο του) .
είναι άλλο πράγμα Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΧΝΗ (το δώρον) ενός ζωγράφου (ο άνθρωπος) και άλλο οι πράξεις οι καθημερινές ενός μεγάλου καλλιτέχνη-ποιητή-επιστήμονα-ιερέα κλπ (η ευθύνη). ο άνθρωπος πεθαίνει το δώρο του ποτέ, ο άνθρωπος λησμονείται η ευεργεσία του μένει .
ΤΟ ΧΑΡΙΣΜΑ-ΔΩΡΟΝ είναι χάρις και πνεύμα και αλήθεια και ευεργεσία και θείος λόγος και αρετή αλλά είναι ταυτόχρονα ΧΡΕΟΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝ ΥΠΗΡΕΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΗΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ .
ο εχθρός είναι το κακόν και όχι ο συνάνθρωπος
είναι η αλαζονεία και όχι η κοινωνία
είναι ο εγωϊσμός και η έπαρση και όχι οι νόμοι
είναι ο ατομισμός και η φιλοδοξία και όχι οι συνάνθρωποι
είναι η φιλοχρηματία και η τσιγκουνιά και μιζέρια και όχι η πολιτεία .
είναι δυνατόν άνθρωπος με χάρισμα να είναι τσιγκούνης ; μίζερος ; φιλοχρήματος ; κλέφτης ; μα αυτό τούτο το δώρο-χάρισμα του είναι η άνωθεν "ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ" ! πως είναι δυνατόν σε μία τέτοια δωρεά να μην ισχύει το "ΔΩΡΕΑΝ ΕΛΑΒΕΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΤΕ"; και όμως τα πάντα είναι δυνατά απο ένα ασταθές-σχετικό και προσωρινό δισύνθετο πνεύμα καλού και κακού όπως είναι ο άνθρωπος !
οι άνθρωποι είμαστε εξ ορισμού χρεώστες ! (αφού έχουμε μέσα μας το δώρο-πνεύμα του θεού και συνεπώς είμαστε και χαριτωμένοι) και είμαστε εξ ορισμού χρεωμένοι το πνεύμα του κακού (βεβαρυμένοι τον σταυρό αυτό-και συνεπώς και οφειλέταις) με έργο-αποστολή και προορισμό την μετουσίωση του και την επιστροφή του στον θεό (το δώρον -έργον- του ανθρώπου προς τον θεό, σε ανταπόκριση του δώρου που ο θεός χάρισε στον άνθρωπο εξαρχής με την δημιουργία του) . αυτό είναι το αληθινό χρέος όλων των ανθρώπων, η εκπλήρωση του δώρου-έργου τους και όχι η κάθε λογής κοσμικές υποχρεώσεις ή το κυνήγι της κοσμικής επιτυχίας και (τάχα μου) ευτυχίας .
σας χαιρετώ
 Σίβα-Παρβάτη : οι γεννήτορες των δώρων

Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2012

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!) .
ΞΥΠΟΛΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
(από τον : Manfred Max-Neef).
υ.γ: ελληνικέ λαέ ,τα ίδια πιστεύουν και λένε οι δύο εκλεκτοί σου και μεταξύ τους φίλοι και οικονομολόγοι απο το  harvard , εξ'ού και η ευημερεία σου και η επικείμενη μακροημέρευση σου! (η επιτυχία συνεχίζεται! καί σήμερα ακόμη ημέρα της πτώσης των δίδυμων πύργων στην - πόρνη- βαβυλώνα) .

Σάββατο, 25 Αυγούστου 2012

ο αμνός του θεού 3

η ΕΥΑ-πνεύμα μήτηρ όλων των όντων και των ανθρώπων
(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει, τον εαυτό τους!) .
τη επαυριον βλεπει ο ιωαννης τον ιησουν ερχομενον προς αυτον και λεγει ιδε ο αμνος του θεου ο αιρων την αμαρτιαν του κοσμου (ιωα: α-29) .
η αναλογία-αλήθεια του ΑΜΝΟΥ στην ελληνική ΑλφάΒητα:
   1  2  3  4 5  6
1-Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ
2-Μ-Λ-Κ-Ι-Θ-Η
3-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Σ
4-Ω-Ψ-Χ-Φ-Υ-Τ
α-μ-ν-ώ----ζ-ή-σ-τ (ε) (ω)
(άνθρωποι ΖΗΣΤ-ε εν τω ΑΜΝΩ-άνθρωπε ΖΗΣ Τω ΑΜΝΩ).
Ιησούς (σημαίνει Σωτήρ) =ο ΑΜΝΟΣ
Α βγδεζηθικλΜ νξοπρστυφχψ Ω (α-Μ=12 Μ-ω=12)
ποιός είναι ο ΑΜΝΟΣ ; (τι σημαίνει Α-Μ-Ν-Ω ;)
είναι Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ !
ποιός είναι ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ;
είναι Ο ΑΔΑΜ ! (και ο κόσμος=Α-Δ-Α-Μ)
ποιός είναι Ο ΑΜΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ;
είναι Ο ΙΗΣΟΥΣ !
ποιός είναι ο ΙΗΣΟΥΣ ;
είναι Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ !
 ΙΗΣΟΥΣ=ΥΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (λόγος του ανθρώπου)

ΛΟΓΟΣ=ΘΕΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ=ΥΙΟΣ ΘΕΟΥ  (λόγος του θεού)

ΙΗΣΟΥΣ ("ίδε ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ") ΧΡΙΣΤΟΣ (ΘΕΟΣ) =ΒΑΣΙΛΙΑΣ ("ίδε ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ υμών"=των ανθρώπων-της γηϊνης ανθρωπότητος)
ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΑΣ=ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ= (το τέλειο παραδειγματικό πρότυπο θεού και ανθρώπου στον κόσμο=γη-ανθρωπότητα) =λόγος του θεού και λόγος του ανθρώπου.
Α    Μ    Ν    Ω
Β    Λ    Ξ     Ψ
Γ    Κ    Ο     Χ
Δ    Ι      Π    Φ
Ε    Θ    Ρ     Υ
Ζ    Η    Σ     Τ
Α=Α-ρχή των 24 γραμμάτων της ΑΒ =1ον
Μ=Μ-έσον των γραμμάτων της ΑΒ =12ον αλλά και πέρας της 1ης 12δος
Ν=Νέα αρχή-έναρξη της 2ης 12δος =13ον
Ω=Ωμέγα-Τέλος-ολοκλήρωση της ΑΒ=24ον αλλά και πέρας της 2ης 12δος

Α-ρχή=γέννηση ανθρώπου-νόμος
Μ-έσον=πόρευση ανθρώπου-εν αγαπή
Ν-έα αρχή=αναγέννηση ανθρώπου-εν αγάπη-σωφία
Ω-μέγα αρχής=θέωση-ωντοποίηση ανθρώπου-εν αληθεία

Α-ρχή=Γένεση και Μωσαϊκός Νόμος=Α' διαθήκη
Μ-έσον=Ευαγγέλια ιησού χριστού=Β' διαθήκη
Ν-έα αρχή=Αποκάλυψη (αλήθεια) Παρακλήτου=Γ' διαθήκη (Γ'=α+β+γ).
Ω-μέγα αρχής=πέρας-τέλος έργου του θεού-ανθρώπου στον κόσμο-γη.

Α-ρχή=ανθρωπος-αναζήτηση-αλήθεια (αυτογνωσία)
Μ-έσον=αγάπη=χριστός
Ν-έα αρχή=σωφία=παράκλητος
Ω-μέγα αρχής=αλήθεια=πατήρ

Α-ρχή=υλη-διάνοια
Μ-έσον=ψυχή
Ν-έα αρχή=πνεύμα (καί υπαγωγή νοός πνεύματι)
Ω-μέγα αρχής=πνεύμα-ων

Α=υλοδιανοητική σοφία (διανοητική-εξωτερική τελείωση)
Μ=ψυχική αγάπη (ηθική τελείωση)
Ν=πνευματική σοφία (πνευματική-μυητική τελείωση)
Ω=πνευματική (εν θεώ) θέωση

Α=άνθρωπος-αλήθεια
Μ=μύησις μαθητού αλήθειαν
Ν=νομοτέλεια μαθητού αλήθειαν
Ω=ωντοποίηση ωνθρώπου(θρώσκωντος ων)
κλπ

ΑΜΝΩ=
Α+Ω=25=7
Μ+Ν=25=7
Ο ΛΟΓΟΣ=77
25=5Χ5
ΑΜΝΩ=25+25=50=5
5=5!=
1Χ1=1
1Χ2=2
1Χ2Χ3=6
1Χ2Χ3Χ4=24
1Χ2Χ3Χ4Χ5=120
------------------------------
5= 5! =153


7=ΕΠΤΑ
Ε=εκατόν
Π=πεντήκοντα
Τ=τρία
Α=αριθμός
(Σ=σωφία-ς)
-------------------
7=επτά-ς=Ε-Π-Τ-Α-ς=153

153= Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΧΟΟΥ 
(1θεός 5=άνθρωπος 3=δημιουργία κλπ)
ΥΔΡΟΧΟΟΣ=ΑΜΝΟΣ-ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΥΔΡΟΧΟΟΣ=ΣΩΦΙΑ-ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ
ΥΔΡΟΧΟΟΣ=ΕΛΛΑΣ-Γ' ΔΙΑΘΗΚΗ-ΕΠΟΧΗ

ΑΒ=24 ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ ( του λόγου)
ΑΒ=Α-Ω
Α-Ω=ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Α=ΛΟΓΟΣ Ω=ΠΝΕΥΜΑ
ΑΒ=ΕΛΛΑΣ-έλληνες
ελλάς=χώρα-τόπος=σημείο επι της γης υποδεκτικό των θείων θελήσεων-ενεργειών-αποκαλύψεων της αλήθειας ("σημείον αντιλεγόμενον") καί τόπος καθόδου-βιώσεως-δράσεως εκλεκτών ουράνιων πνευμάτων που ως άνθρωποι υπηρετούν το έργο του θεού-ουρανού και της ανθρωπότητας της γης. (Λουκ. 2:34-35 Και ευλόγησεν αυτούς ο Συμεών, και είπε προς Μαριάμ την μητέρα αυτού· Ιδού, ούτος κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν τω Ισραήλ και εις σημείον αντιλεγόμενον.Και σου δε (ελλάς-μήτηρ) αυτής την ψυχήν ρομφαία θέλει διαπεράσει, διά να ανακαλυφθώσιν οι διαλογισμοί πολλών καρδιών. (έλληνες εκλεκτοί και έλληνες παραδίδοντες τους εκλεκτούς στην κατεστημένη εξουσία προς σταύρωση και θανάτωση! όπως ακριβώς συνέβη και με τους εβραίους και έλληνες του παρελθόντος-σωκράτης-χριστός κλπ) .
Α ΜΝ Ω
(αμνος)
Α-Ω =άω (εκ του άημι)=πνέω=πνεύμα
Α-Ω=Αλφα-Ωμέγα=αρχή-τέλος
ΜΝ=ΜοΝάς=ΜέΝω
ΝΜ=ΝοΜος=ΝέΜω
ΑΜΝ=ΑΜήΝ=αληθώς
ΝΑΩ Μ=ΝΑΩ Μυήσεως-Μεσσία
ΑΝΩ Μ=ΑΝΩ Μονάς
ΩΝ=υπάρχων εωνίως
ΑΜ=άημι=πνέω-πνεύμα
ΑΩΝ Μ=η Αρχή ων Μονάς
ΑΩΜ=ήχος-λόγος
ΑΜΝΩ=
Α+Ω=25
Μ+Ν=25=ΑΩ
ΑΜΝΩ=ΑΩ+Α-Ω
ΑΩ=25=20+5= Υ + Ε =εύ =καλόν-ωραίον-αληθές
ΑΩ+ΥΕ=ΕΥΑ Ω =η ω-μέγα (τελευταία) έυα
ΜΝ=25=20+5=Υ + Ε
Α-ΜΝ-Ω + Υ + Ε = ΝΕΥΜΑ Ω =το τελευταίο=Ω (εκ μέρους του Π-νεύμα-τος) Νεύμα= κάλεσμα πρός πνευμάτωση-θέωση (αποκατάσταση εν θεώ-αμνώ)
ΑΜΝΩ=ΝΕΥΜΑ Ω = Ω ΕΥΑ
αμνός=ιησούς χριστός
νεύμα=Π-νεύμα και ω=πνεύμα-σωφία θεού
εύα=παγκόσμια (πρώτη) μήτηρ-ζωή ανθρώπων και Ω-μέγα εύα= τελευταία πνευματική μήτηρ ανθρώπων (που θα πνευματώσει τους ανθρώπους πνεύματα-την ανθρωπότητα)
ΠΝΕΥΜΑ=ΠΝΜ + ΕΥΑ
Π=πατήρ ("πνεύμα ο θεός")
Μ=μήτηρ (μαρία-θεοτόκος)
Ν=νέο-γέννητον πνευματικόν όν-εγώ-πνεύμα άνθρωπος 
ΕΥΑ=ζωή-μήτηρ των ανθρώπων
(Ενσυνείδητον + Υποσυνείδητον + Ασυνείδητον =σε όλη την ιεραρχία της δημιουργίας φυσική-ψυχική-πνευματική ζωή-εύα- καί δημιουργία έδωσε το πνεύμα του θεού=Η ΜΗΤΗΡ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΖΩΝΤΩΝ-ΟΝΤΩΝ.
ΑΜΝΩ + Υ + Ε=
αμνώ=εν το αμνώ
ευ=είναι το εύ=ωραίον-καλόν-αληθές
ΑΜΝΟΣ= ΙΣ.ΧΡ
Υ=ΥΙΟΣ
Ε=ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ-ΕΚΛΕΚΤΟΣ
ΚΑΙ
ΑΜΝΩ=Ο ΑΜΝΟΣ=ΙΣ.ΧΡ
Ε=ΕΛΛΑΣ
Υ=ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Ε-ΛΛΑΣ + Υ-ΔΡΟΧΟΟΣ + Α-ΜΝΟΣ =ΕΥΑ
ΕΥΑ=Η ΜΗΤΗΡ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΖΩΝΤΩΝ
ΕΛΛΑΣ=ΧΩΡΑ-ΤΟΠΟΣ-ΣΗΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ-ΕΠΟΧΗΣ
ΥΔΡΟΧΟΟΣ=ΣΩΦΙΑ-ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ=ΤΟ Ω-ΜΕΓΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΑΜΝΟΣ=ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ=ΤΟ Α-ΛΦΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

ΕΛΛΑΣ-ΕΛΛΗΝΕΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΒ=ΑΩ=Ο ΑΜΝΟΣ-ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (υλοποιημένος-υλομορφοποιημένος ως γράμματα-στοιχεία του λόγου φυσικά-υλικά τα οποία υπο προϋποθέσεις ηθικές και πνευματικές μπορούν να καταστούν-καταστήσουν τον φορέα-βιωτή-εκφραστή τους (έλλην-έλλην λόγος-λόγος θεού) βιωματικά αυτοπνευματούμενο άνθρωπο-αδελφό-ισάγγελο (του θεού-της αλήθειας-αγάπης-σοφίας) .
ελλάς=46 = θεός=46
αμνός=59 = μονάς (ή επτάς)=59
υδροχόος=126 = αγάπη+Α +σωφία+Ω=126
(ή αγάπη-σωφία+α-ω=126)
θεός=αγάπη-σωφία=Α-Ω
θεος=υδροχόος=ελλάς
θεός=είναι η μονάς που έγινε ο αμνός
ελλάς+αμνός+υδροχόος=231=1-2-3

1=θεός-πατήρ
2=λόγος
3=πνεύμα
1=θεός
2=αγάπη-σωφία
3=ον-ων
ΕΛΛΑΣ=ΧΩΡΟΣ-ΤΟΠΟΣ (χρόνος)=Γη
γη=κόσμος= 4 στοιχεία της ύλης

ΠΥΡ
Ι
Ι
ΓΗ------------- ΑΗΡ
Ι
Ι
ΥΔΩΡ
πυρ=53+ύδωρ=65+αήρ=25+γη=10=153
153=
100=ΙΗΣ . ΧΡΙΣ.
50=ΑΜΝΩ
3=Γ
(στον ιησού χριστό τον αμνό ανήκει το Γ)
ΙΗΣ-ΧΡΙΣ=Η ΙΣΙΣ ΧΡ
ΑΜΝΩ=ΑΜΩΝ (ρα-φθά=ήλιος)
Γ=Γ-άμμα=Τριάς=α+β+γ
(ισις-όσιρις=ΧΡ= ο ΑΜων ήλιος την Γ εποχή)
ΧΡ=έμβλημα-σημαία των ίσις-όσιρις
"ιησούς χριστός"=εμπεριέχει το ίσις-όσιρις + ΧΡ

ΙΗΣ. ΧΡΙΣ=Η ΧΡΙΣΙΣ=ΤΟ ΧΡΙΣΙΜΟ-ΧΡΙΣΜΑ=ΧΡ
ΑΜΝΩ=το Α-Ω του Μ=της Μυήσεως και του Ν=Νούς-Ναός-Νόμος
νούς=άνθρωπος-διάνοια (υπαγωγή νοός πνεύματι)
νόμος=νόμος (φυσικός-ηθικός-πνευματικός) άνθρωπος
ναός=ναός άνθρωπος-πνεύμα θεού
νούς άνθρωπος=σοφία=σοφός
νόμος άνθρωπος=νόμος θεού=πνευματικός
ναός άνθρωπος=πνεύμα θεού=ισάγγελος
Γ=οι τρείς διαθήκες του θεού=η τρίτη διαθήκη
 διαμέσου της οποίας θα διέλθει (πάσχα) ο άνθρωπος στον θεό

ΙΗΣ. ΧΡΙΣ=
η χρίσις-το χρίσιμο-ΧΡίσμα
 ο ιησούς χριστός-του ιησού χριστού
ΑΜΝΩ=
εν τω αμνώ-ο αμνός
είναι το α-ω της μυήσεως και του νόμου
 Γ=
τώρα την Γ=τρίτη εποχή με την τρίτη διαθήκη-αλήθεια

"...ου της αλήθειας του ούκ έσται τέλος !
αχενατόν ο ζωντανός ήλιος όσιρις-ρα στην γη

Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2012

ο αμνός του θεού 2

ο ευρών τον αμνό ανδρέας ο πρωτόκλητος
(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός (Ευριπίδης-τραγικός) απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει, τον εαυτό τους!) .
απόσπασμα απο τον ακάθιστον ύμνο:
...........
Ἤκουσαν oἱ ποιμένες,
τῶν Ἀγγέλων ὑμνούντων,
τὴν ἔνσαρκον Χριστοῦ παρουσίαν·
καὶ δραμόντες ὡς πρὸς ποιμένα,
θεωροῦσι τοῦτον ὡς ἀμνὸν ἄμωμον,
ἐν γαστρὶ τῆς Μαρίας βοσκηθέντα,
ἥν ὑμνοῦντες εἶπον·
Χαῖρε, Ἀμνοῦ καὶ Ποιμένος Μῆτερ,
χαῖρε, αὐλὴ λογικῶν προβάτων....
  http://www.hellenica.de/Griechenland/Ort/ZeusElis.jpg
η αναφορά του ιωάννη προδρόμου για τον αμνό του θεού:
(Ιωάν. 1:29-34) τη επαυριον βλεπει ο ιωαννης τον ιησουν ερχομενον προς αυτον και λεγει ιδε ο αμνος του θεου ο αιρων την αμαρτιαν του κοσμου ουτος εστιν υπέρ (περι) ου εγω ειπον οπισω μου ερχεται ανηρ ος εμπροσθεν μου γεγονεν οτι πρωτος μου ην καγω ουκ ηδειν αυτον αλλ ινα φανερωθη τω ισραηλ δια τουτο ηλθον εγω εν τω υδατι βαπτιζων και εμαρτυρησεν ιωαννης λεγων οτι τεθεαμαι το πνευμα καταβαινον (ως) ωσει περιστεραν εξ ουρανου και εμεινεν επ αυτον καγω ουκ ηδειν αυτον αλλ ο πεμψας με βαπτιζειν εν υδατι εκεινος μοι ειπεν εφ ον αν ιδης το πνευμα καταβαινον και μενον επ αυτον ουτος εστιν ο βαπτιζων εν πνευματι αγιω καγω εωρακα και μεμαρτυρηκα οτι ουτος εστιν ο υιος του θεου .
(Πράξ. 8:32-33) η δε περιοχη της γραφης ην ανεγινωσκεν ην αυτη ως προβατον επι σφαγην ηχθη και ως αμνος εναντιον του κειραντος αυτον αφωνος ουτως ουκ ανοιγει το στομα αυτου εν τη ταπεινωσει αυτου η κρισις αυτου ηρθη την δε γενεαν αυτου τις διηγησεται οτι αιρεται απο της γης η ζωη αυτου) .
η σύμπτωση-ομοιότητα του λόγου-λέξης: ΑΜΝΟΣ στο ελληνικό ΑλφαΒητο=ΑΒ, γίνεται φανερή στην τοποθέτηση των ψηφίων της ΑΒ κατα την ορθή θέση και τάξη των γραμμάτων (στοιχείων του λόγου) οπότε και αποκαλύπτεται ο αμνός και το όλον έλληνον οικουμενικό έλλογο πνευματικό έργο του .
Α    Μ    Ν    Ω
Β    Λ    Ξ     Ψ
Γ    Κ    Ο     Χ
Δ    Ι      Π    Φ
Ε    Θ    Ρ     Υ
Ζ    Η    Σ     Τ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΑΜΝΟΥ:
ΑΜΝΩ= σημαίνει (εν τω αμνώ) στον αμνό
Α=Α-ρχή των 24 γραμμάτων της ΑΒ =1ον
Μ=Μ-έσον των γραμμάτων της ΑΒ =12ον αλλά και πέρας της 1ης 12δος
Ν=Νέα αρχή-έναρξη της 2ης 12δος =13ον
Ω=Ωμέγα-Τέλος-ολοκλήρωση της ΑΒ=24ον αλλά και πέρας της 2ης 12δος
ΑΒ ΝΑΟΣ=50
Α Μ Ν Ω=50
10 60 70
20 50 80
30 40 90 100 κλπ
ΑΒ=Α=1 καί Β=2=1 2
ΑΒ=24ΓΡ.=12+12
ΑΜΝΩ=ο αμνός είναι η κεφαλή-στεφάνι (κορυφή), είναι ΤΟ ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΜΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ 24 ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ-ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ πάνω στο οποίο δομείται το ΑΕΤΩΜΑ ΚΑΙ Η ΖΩΦΟΡΟΣ αλλά και ολόκληρο το επάνω μέρος του ναού (στέγη κλπ). οι 2 εξωτερικές σειρές-στήλες είναι οι ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΙΟΝΕΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ και οι δύο εσωτερικές στήλες-σειρές είναι οι ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΙΟΝΕΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ οι οποίοι σχηματίζουν και την Π-ΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΟ (του ΛΟΓΟΥ των 24 στοιχείων του ναού ΑΒ= ο αμνός του θεού= ο έλλην λόγος).
σημ: το εσωτερικό του ΝΑΟΥ και το περιεχόμενο του, όπως και η πίσω πλευρά-όψη του δεν είναι ορατά-φανερά αλλά αντικείμενο έρευνας-ανακάλυψης και αποκάλυψης απο τον εκάστοτε ΜΑΘΗΤΗ: μυούμενο-μεμυημένο-μύστη της θεού αλήθειας του λόγου-φωτός και του αγίου πνεύματος-πυρός . επίσης μή φανερά στοιχεία όπως η βάση-κρηπίς-έμπεδον-πτέρυγες του ναού-αέτωμα κλπ, μπορούν λογικά να αναλογισθούν και βιωματικά-υπερβατικά να αποκαλυφθούν: παραδείγματος χάριν η χώρα=ελλάς= ελληνική ΑΒ και η πόλις που πρωτοστάτησε στα γράμματα-τέχνες-λόγο= η αθήνα και σύμβολο αιώνιο και δόξα των ελλήνων και των αθηναίων (αγαπημένων της θεάς της σοφίας αθηνάς)= η ακρόπολις με τον παρθενώνα ναό της αθηνάς η οποία ως θεά της σοφίας και των τεχνών καλύπτει τόσο την φιλοσοφία και την επίστήμη όσο και την θρησκεία-λατρεία και την μύηση στην αλήθεια= αγάπη-σωφία (μυστήρια-ιερές εορτές) .
ΑΒ=ελληνική=ελλάς-χώρος (χρόνος-κρόνος)
αθηνά=αθήνα πόλις θεάς=πολι-τισμός (γράμματα-λόγος-τέχνες κλπ)
ελλάς-αθήνα=τόπος-έμπεδον
ακρόπολις=κρηπίς-έδρασμα
παρθενών=ναός τέλειος
κλπ .
Α     Β     Γ     Δ     Ε     Ζ
Μ     Λ      Κ     Ι     Θ    Η 
Ν     Ξ     Ο     Π     Ρ     Σ
Ω     Ψ     Χ     Φ     Υ     Τ
(24 ΓΡΑΜΜΑΤΑ= 6Χ4)
Α    Μ    Ν    Ω
Β    Λ    Ξ     Ψ
Γ    Κ    Ο     Χ
Δ    Ι      Π    Φ
Ε    Θ    Ρ     Υ
Ζ    Η    Σ     Τ
(24 ΓΡΑΜΜΑΤΑ= 4Χ6)
http://www.hellenica.de/Griechenland/Arch/ZeusTemple1.jpg 
 αναπαράσταση του ΝΑΟΥ του ΔΙΟΣ στην ΟΛΥΜΠΙΑ
Λ-----------Ξ
Κ-----------Ο
Ι------------Π
Θ-----------Ρ
Η-----------Σ
οι Δύο Εσωτερικοί Κίονες
αναπαριστούν τούς πρωταγωνιστές της ζωής-βίου-έργου του ανθρώπου-ανθρωπότητος και αποκαλύπτουν τον λόγο της ζωής ο οποίος είναι ο αμνός στούς δύο δημιουργημένους κόσμους ουρανό και κοσμικό σύμπαν αλλά και τον θρώσκωντα άνθρωπο έφιππο να εισέρχεται στον ναό του θεανθρώπινου λόγου-σοφίας......(εν ευθέτω χρόνω θα δώσω όλη την εργασία).
οι Δύο εξωτερικοί Κίονες
αναπαριστούν το έργο-οφειλή-υποΧΡέωση των ανθρώπων-λόγων τόσον προς τον δημιουργό τους όσο και μεταξύ τους αλλά και προς την φύση-δημιουργία και όλα τα έμβια όντα του πλανήτη γη.(γαία-γέα) κάθε σπόνδυλος-γράμμα-στοιχείο του κάθε Κίονα (κιΩΝ-εικ-ΩΝ) αποτελεί και μία αρετή η οποία συνθέτει-στηρίζει-υψώνει τον κίονα-ανθρώπινο λόγο απο την γη στον ουρανό καθιστώντας τον κολώνα-στήλη-κίονα του ναού του θεού στην γη .
Β              Ψ
Γ               Χ
Δ               Φ
Ε               Υ
Ζ               Τ

Α    Μ    Ν    Ω
ο ΑΜΝΟΣ-στέφει-προστατεύει-ενοποιεί 
Α    Μ    Ν    Ω
Β    Λ    Ξ     Ψ
Γ    Κ    Ο     Χ
Δ    Ι      Π    Φ
Ε    Θ    Ρ     Υ
Ζ    Η    Σ     Τ
Π
εξωτερικό
Π
εσωτερικό
την προσπάθεια αυτή της ηθικής (Η-Θ-Ι-Κ-ή) και πνευματικής τελειώσεως στέφει-προστατεύει ο ΑΜΝΟΣ ο οποίος είναι η ΟΔΟΣ η ΑΛΗΘΕΙΑ (ανάσταση) και η ΖΩΗ. Εν τω ΑΜΝΩ η οδός-η αλήθεια-η ζωή η φυσική-ηθική-πνευματική ολοκλήρωση του κάθε ανθρώπου ο οποίος τη ΒΟΗ-ΘΕΙΑ του ΑΜΝΟΥ θα καταφέρει να ΝΙΚΗΣΕΙ : (καί στεφθεί νικητής)
ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ
ΤΟ ΚΑΚΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΖΕΙ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΛΕΑΡ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ-
ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ-ΑΝΑΛΗΘΕΙΑ-
ΤΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΑΔΙΚΙΑ-
ΤΗΣ ΦΙΛΟΔΟΞΙΑΣ-ΑΥΤΟΠΡΟΒΟΛΗ .
ο λευκός ΙΠΠΟΣ σύμβολο του νικητή ανθρώπου
(όπως ο μαύρος ίππος-καβαλλάρης το σύμβολο 
του ασυνείδητου καβαλλικεμένου απο το κακό ανθρώπου).

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.