Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011

το Μ της Μυήσεως

(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός.(Ευριπίδης-τραγικός)απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!)
ΜΥΗΣΗ =εκ του Μύω=εισάγω=στην Μύηση ο μυούμενος είναι αυτός που εισάγεται έσω-εσωτερικά-εντός-δηλαδή ο μαθητής της μυήσεως,ο μεμυημένος σε αυτήν είναι αυτός που έχει όχι μόνο εξωτερική θέαση αλλά και εσωτερική βίωση και αντίληψη της αλήθειας-μιας αλήθειας,των πραγμάτων-πραγματικοτήτων του ορατού κόσμου και των καταστάσεων του αόρατου κόσμου. σε ένα δεύτερο αποσυμβολιστικό επίπεδο η Μύηση=εκ του Μύω-μύωψ=κλείνω τα μάτια και χείλια δηλαδή σιωπώ και προσεύχομαι ακριβώς γιατί έχω εισέλθει σε ένα νεο κόσμο εσωτερικό όπου εκει λειτουργούν οι υπεραισθήσεις και διαισθήσεις και όχι οι αισθήσεις του εξωτερικού κόσμου-σώματος.
η Μύηση λοιπόν είναι όλη εκείνη η μυητική Μυστική άδηλη-αφανής-σιωπηλή εσωτερική διαδικασία-δοκιμασία που απαιτείται-χρειάζεται ώστε ο τυφλός ως προς το εσωτερικό φως υποψήφιος μαθητής-μυούμενος να αναβλέψει δηλαδή να μπορέσει να δη και κυρίως βιώσει το εσωτερικό φως της αλήθειας διαμέσου της μυήσεως στην αλήθεια .
Στην  Μύηση ο μυούμενος είναι ο σπόρος του σίτου ο οποίος οφείλει πρώτον να πέσει στην καλλιεργημένη γη-δηλαδή εισάγεται σε ένα νεο περιβάλλον ποιοτικό-εσωτερικό-πνευματικό, εν συνεχεία να λιώσει-δηλαδή να διέλθει[πάσχα]νικηφόρα τις εσωτερικές ηθικές-πνευματικές-μυητικές δοκιμασίες-διαδικασίες και μέσα απο την αποσύνθεση του παλαιού του εαυτού (θάνατος) να βλαστήσει-αναγεννηθεί (ανάσταση)ο νέος άνθρωπος ο οποίος θα καρποφορήσει πολλαπλάσια (υπηρέτηση του έργου της αποστολής του) .
ΑΛΗΘΕΙΑ= ο θεός,η αγάπη-σοφία,ο λόγος της αληθινής ύπαρξης και το πνεύμα της αληθινής κατανόησης της ύπαρξης και της ζωής παντού .αγαπώ σημαίνει γνωρίζω βιωματικά τον λόγο της ζωής και εναρμονίζομαι-ενώνομαι-υπηρετώ αυτό τον λόγο αγαπώντας άδολα και παροχικά. σοφίζομαι-γίνομαι σοφός σημαίνει αναζητώ-αγωνίζομαι-επιδιώκω την σοφία θεού, σημαίνει υπηρετώ με πνεύμα κατανόησης (ο τρόπος)τον σκοπό και λόγο της ζωής προετοιμάζοντας την οδό της αλήθειας για όλους.
ΜΥΗΣΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ =
η λέξη-Λόγος Μύησις αρχίζει απο το γράμμα Μ=λέξη-λόγος Μί
το Μ =το Μί =(ηχητικά) το μή-η τομή=εκ του τέμνω(Μάχαιρα)
ας δούμε την αλήθεια στο σύνολο των οικουμενικών ανθρώπινων λόγων του λόγου όπως παρουσιάζεται-αποκαλύπτεται στην ελληνική γλώσσα-Λόγο .
ΑΒ=Α-Ω
Α-βγδεζηθικλ-Μ-νξοπρστυφχψ-Ω
1                     12                        24
Μ=ΜΕΣΟΝ
το Μ είναι στο Μέσον και χωρίζει τα δύο Μέρη ή ενώνει τα δύο Μέλη
(τομή-τέμνει=Μάχαιρα)
 ΜΕΣΟΝ=ΜΕΣΗ ΟΔΟΣ=ΜΕΤΡΟΝ=ΤΟ Μ ΤΗΣ ΜΥΗΣΕΩΣ=ΤΟΜΗ ΣΤΗΝ ΖΩΗ-ΒΙΟ με αποκοπή των υπερβολών και των ελλείψεων και επιλογή του μέτρου=κανονική μεμετρημένη-έλλογη λογική χρήση
ΜΕΤΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ 
αλλά και ΠΑΝ-καθε ΜΕΤΡΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΣΤΟΝ(εφόσον είναι μέτρον-σύμμετρον προς τις ατομικές ανάγκες του καθε ανόμοιου συνανθρώπου)
Μ-ύησις
το Μ
τομή-μάχαιρα(ξίφος)
μέσον-μέση οδός
μέτρον
(μαθητής μυήσεως=μυούμενος-μεμυημένος-μύστης)
το μονόγραμμα ΙΗC
Μ-ύησις=μή οίησις
στην μύηση η οίησις=αλαζονεία δεν έχει θέση και συνεπώς η μύησις προαπαιτεί-χρειάζεται Μετριοφροσύνη(εν οίδα ότι ουδέν οίδα)και Μεταμέλεια για τον προηγούμενο βίο-τον προ της εισαγωγής στην μύηση και το μυστήριο του θεού
η Μ-ύησις=ειμί ίσις
η ίσις είναι η θεά της Ισότητος-δικαιοσύνης-ειρήνης συνεπώς η μύησις υποδέχεται μόνο ισότιμους ανθρώπους οι οποίοι αισθάνονται μεταξύ τους αδελφοί και μέ όλους τους ανθρώπους ίσοι-συνάνθρωποι-αδελφοί
Μ-ύησις=μυεί ίσις
η μύησις-Ισις μυεί τα τέκνα της στα μυστήρια της αγάπης-σοφίας-αλήθειας που η ίδια κατέχει-αποτελεί το προβεβλημένο πνεύμα της αληθείας . η ίσις μύησις μυεί τον καθε νεο-εισερχόμενο στα μυστήρια της θεού αλήθειας αυτο-αποκαλυπτόμενη απο τους πέπλους που την περιβάλλουν και αυτο-φανερώνοντας (κάθε φορά) το φως της αλήθειας το οποίο είναι εντεταλμένη να διαχύσει-αποκαλύψει στην ανθρωπότητα-σε καθε ανθρώπινον ον-πνεύμα. η αλήθεια αυτή είναι το πνεύμα της αληθειας και ο σκοπός-λόγος της ζωής του ανθρώπου στον κόσμο. ο σκοπός αυτός και το πνεύμα αυτό δεν κατανοούνται εξωτερικά γνωσιολογικά διανοητικά ζώντας μια ζωή κοσμική ηδονιστική-ευδαιμονιστική-υλιστική-ατομικίστικη-εγωϊστική-συμφεροντολογική-αυτοπροβλητική-φιλόδοξη-εξουσιαστική αλλά με ακριβώς αντίθετη πορεία εσωτερική σιωπηλή αφανή απλή ταπεινή υπομονητική και κυρίως εμ-πιστευμένη στον θεό και το θέλημα του το οποίο καθε άνθρωπος βιωματικά οφείλει να το βρη μέσα του και να το υπηρετήσει ως το μόνο και μοναδικό του έργο στον κόσμο .
το Μ της Μυήσεως είναι η κλήση προς κάθε ενδιαφερόμενο Μαθητή της αλήθειας να ερθει προς αυτήν για να λάβει την Μύηση, κάνοντας έτσι την μεγάλη τομή στην ζωή του και βαδίζοντας το δρόμο της ισότητας-της αδελφωσύνης-της δικαιοσύνης πρός όλους και όλα .πως ; εγκαταλείποντας το κακό παρελθόν-τα λάθη και πάθη,τα προσφιλή ελαττώματα και τις αγαπημένες ανωφελείς κακές συνήθειες του. η μύησις-η οδός της μυήσεως του κάθε ανθρώπου είναι εντός-μέσα του και είναι το πνεύμα του θεού το εντός του το οποίο είναι αυτούσιο-πνευματικό-θεός προσωπικός-οδός αλήθειας για τον καθε άνθρωπο.
ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ
ΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡ
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.