Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011

το δέον χρέος

(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός.(Ευριπίδης-τραγικός)απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!)
η ΜΥΗΣΙΣ του ανθρώπου στην αλήθεια του θεού που αφορά τον άνθρωπο και το επι της γης(και στους κόσμους του παντός)έργο του,αποτελεί το ΜΕΓΑ ΧΡΕΟΣ του ανθρώπου, δηλαδή το να μπορέσει αυτός δια-μέσου της μυήσεως του στην αλήθεια να ελευθερωθεί απο το κακό του και να αυτο-τελειοποιηθεί ηθικά εν αγάπη και πνευματικά εν σοφία θεού ως πνεύμα-εγώ-ον-προσωπικότης και τιουτοτρόπως να θελήσει να συμπράξει στο θείο θέλημα-ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ στον κόσμο καθιστάμενος ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ του θεού δημιουργού του-αυτό είναι το δέον χρέος.
ΜΜΜΜΜΜΜΜΜ
Μ-έση οδός συμμετρίας-Μαθητής Μυούμενος
Υ-παγωγή νοός πνεύματι αληθείας
Η-θικοποίηση ψυχής εν αγάπη
Σ-οφία πνεύματος εν σωφία
Ι-σχύς θετικής προσωπικότητος
Σ-ταθερότης εγώ-όντος-πνεύματος εν αληθεία
ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ
Μαθητά Μυούμενε Μεμυημένε Μύστα :
δια του μέτρου αποφεύγονται τα άκρα της υπερβολής ή της έλλειψης-δια της υπαγωγής ρυθμίζεται το εκκρεμές της διανοίας-διανοήσεως, δια της ηθικοποιήσεως εφαρμόζεται η αρμονία και η αγάπη στην ψυχή, δια της πνευματικής σωφίας ο άνθρωπος καθίσταται πνευματικός και σοφός, δια της Μυήσεως στην αλήθεια-αγάπη-σοφία θεού το ενσυνείδητον ανθρώπινον εγώ που είναι πλέον και απλοποιημένον πνεύμα αποκτά μία ισχυρά θετική χαρισματική προσωπικότητα αλλά και σταθεροποιείται στο ουράνιο επίπεδο. (δεν είναι πλέον ένα κοσμικό εκκρεμές-ωρολόγιον) αυτός είναι ο άνθρωπος συνεργάτης του θεού και  εκλεκτός του, ένας ισάγγελος στην γη και το ναό του θεού.
ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.