Κυριακή, 13 Φεβρουαρίου 2011

δυό και δυό δρόμους έχει η ζωή

ερμού- ασκληπιού κηρυκείον υγείας-θεραπείας
[ανθρωπος=ράβδος,πτερά=πνεύμα,όφεις=ψυχή]
(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός.(Ευρυπίδης-τραγικός)απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!)
η ανθρώπινη ζωή-βίος έχει 2 δρόμους επι τω καλώ και δύο δρόμους επι τω κακώ(διπολική θέση-διαιρετική άρνηση θέσεως)
επι τω καλώ=
α] η οικογενειακή ζωή-οδός-πόρευση
β] η ασκητική ζωή-οδός-πόρευση
επι τω κακώ=
α] η οδός της ασωτείας-κραιπάλης
β] η αποκρυφιστική οδός της μαγείας-φαρμακείας
επι τω καλώ=
α] αγάπη
α=ανδρας(οφείλει την σοφία)
γ=γυνή(οφείλει την αγάπη)
α=ανδρόγυνο-γάμος(η οφειλή της ένωσης εν αγάπη)
π=παιδία-τέκνα(η οφειλή της διαπαιδαγώγησης εν αγάπη)
η=ηθική ζωή-βίος-πολιτεία-ατομική και συλλογική αυτο-τελείωση
(εν αγάπη=ηθική αυτό-τελείωση)
β] σοφία
σ=σιωπή-σιωπηλή προσευχή-στοχασμός-σύλληψη αληθειας
ο=οικονομία ταμείου δυνάμεων[υλικών-ψυχικών-πνευματικών]
φ=φύλαξη-φυλακτήριο νόμου-εντολών του θεού
ί=ιλαρότης ψυχής-συναισθημάτων
α-ασκητική-αγωνιστική διαβίωση-συμπεριφορά
(εν σοφία=πνευματική αυτο-τελείωση)
επι τω κακώ=
α] ηδονή
η=ηλιθιότητα-βλακεία ηδονικών επιλογών ζωής-διαβίωσης
δ=δόξα-φήμη-επίδειξη-αυτοπροβολή εαυτού-εγώ
ο=οργή-θυμός-ταραχή ψυχής
ν=νοητική γνώση-είδηση-πληροφόρηση
η=ηθικολογία-ψευδολογία-υποκρισία
(άρνηση της αγάπης=ηδονιστική-ευ-[έκ] δαιμονιστική διάθεση-διαβίωση)
β] πονηρία=
π=πειρακτική-πρόστυχη διάθεση
ο=ολοκληρωτισμός-απολυτότητα σκέψεων κακού
ν=νοησιαρχία-νοητική αλαζονεία-έπαρση
η=ημιμάθεια-αγνωσία-πλάνη-παραπλάνηση
ρ=ρυπαρότητα-ανηθικότητα
ι=ισχυρογνωμοσύνη-καταστροφική εμμονή
α=αναλήθεια-αρχομανία-αναξιότητα
(άρνηση της σοφίας=πειραστική πονηρή αντίληψη-διαβίωση)
η αγάπη+σοφία=+882 (διπολικόν εν= + θέση)
+2=+1+1
+1=αγάπη=+8 [ο αγαπών]
+1=σοφία=+8 [ο σοφός]
η ηδονή-η πονηρία=-475 (διαιρετικόν μη εν = - άρνηση)
-4=ύλη [στοιχείο-κόσμος-γη][4πλό εγώ][ο εγωστής]
-7=νόμος ύλισμού-κακού [ανταπόδοση][ο αδικών]
-5=άνθρωπος-πεπτωκώς [μη όρθιος][ο παραπλανών]

ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ
ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ

Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2011

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

το ραίνον τους νικητές Ρ ανθρώπους αρνίον
(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός.(Ευρυπίδης-τραγικός)απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!)
δες και
ο Λίθος-Λόφος Λυκαβηττός
ελλάς η Λυδία Λίθος των εθνών
ο έτερος το κενόν
ο εταίρος το καινόν!
  alfaomeg.jpg (13130 bytes)
 Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΣ=
8 ΓΡΑΜΜΑΤΑ=3 ΦΩΝΗΕΝΤΑ +5 ΣΥΜΦΩΝΑ
Α-Ω-Ο
Ν-Θ-Ρ-Π-Σ
τα φωνήεντα α,ο,ω συνθέτουν το όνομα: Ο Α-Ω(και όχι το Α_Ω)
δηλαδή Ο Α-Ω ,Η ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ=Ο ΘΕΟΣ [ο ην-ων-έσται ]
τα σύμφωνα θ,ν,π,ρ,σ αποτελούν τα αρχικά των λέξεων
θ=Θυμός=ψυχή
ν=Νούς=νόηση
σ=Σώμα=ύλη
π=Πνοή=πνεύμα
ρ=Ρώμη=ρωμαλαιότης-ισχύς=εγώ-ον
ή Ρήμα-Ρήτωρ=ο Λόγος=ον
[σημ: η ιδέα-λόγος της ρώμης μπορεί να ερμηνεύσει τόσο το σώμα όσο και τη νόηση αλλά και συνολικά το εγώ, το οποίο θα μπορούσε να είναι το Σ ως Σύνολον των επενδυμάτων του ]
ο άνθρωπος-κάθε ανθρώπινινο ον είναι ένας ΣΤΑΥΡΟΣ:
 1
Π
Ι
Ι
 4 Σ---------------5 Ρ---------------Ν 3
Ι
Ι
Ι
Θ
2
εντός του οποίου ενοικεί Ο Α-Ω δηλαδή Ο ΩΝ αλλά και Ο (μηδέν=μηδέ-έν) μή ων Α-Ω (ο ων Α-Ω =ο ΜΟΝΟΣ ων=υπάρχων αιωνίως (Ο Α-Ω) και ο μή ων α ω= ο ΜΟΝΟΣ  μη ων=μη υπάρχων αιωνίως (ουδέ Α ουδέ Ω), επίσης άω=πνέω-πνεύμα και αΝθρΩπος=ενέχει το ΩΝ) (ο μή ών κρύβεται στα τρία πρωτα γράμματα του ονόματος ΑΝΘρωπος καθώς Θ+Α+Ν είναι τα πρώτα 3 γράμματα της λέξεως-ονόματος ΘΑΝή-ΘΑΝατος)
ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ο άνθρωπος εξ ορισμού-εκ γενετής είναι ΑΘΩΟΣ, αυτό όμως δεν τον απαλλάσσει της ευθύνης αφού μεγαλώνοντας αρχίζει να αναπτύσσει ελεύθερη θέληση και επιλογή και διάνοια-διάκριση εκλογής μεταξύ του καλού και του κακού, του ορθού και του λάθους, της βίας και της αγάπης κλπ και συνεπώς αρχίζει να είναι υπεύθυνος-να έχει ευθύνη των πράξεων-επιλογών-αποφάσεων-έργων του. ένα παιδί το οποίο δεν έχει συνείδηση-αντίληψη της αλήθειας, του καλού και του κακού, είναι αθώο, ένας μεγάλος άνθρωπος όμως δεν μπορεί να παραμένει αθώος αλλά δια των ενσυνείδητων ή ασυνείδητων πράξεων-επιλογών του καθίσταται ΑΔΙΚΟΣ=ΕΝΟΧΟΣ ή ΔΙΚΑΙΟΣ=ΑΓΝΟΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΣ=ΑΘΩΟΣ + Ν-Ρ-Π
ο αθώος-μικρό παιδί μεγαλώνοντας-μεγάλος άνθρωπος ή θα γίνει ΠοΡΝος (ΠοΡΝία) δηλαδή θα εκπορνεύσει το εγώ του υλικά-ψυχικά-νοητικά-πνευματικά ή θα γίνει ΠαΡθέΝος (ΠαΡθεΝία) υλικά-ψυχικά-νοητικά-πνευματικά.
(σημ:η παρθενία δεν σχετίζεται με το ανέραστο καθώς και δύο σύζυγοι ή εραστές ενώπιον του θεού είναι παρθένοι εφόσον η ψυχή τους είναι αγαπώσα-αλλήλους και το πνεύμα τους αγνό-σοφό-αληθές)
ο αθώος λοιπόν ή θα ΑΥΤΟ-ΕΝΟΧΟΠΟΙΗΘΕΙ με τις ΑΔΙΚΕΣ επιλογές-πράξεις ολόκληρης της ζωής του ή θα ΑΥΤΟ-ΑΓΝΟΠΟΙΗΘΕΙ με τίς ΔΙΚΑΙΕΣ πράξεις-επιλογές ολόκληρης της ζωής του . [το δίκαιον=το ίσον-η ισότητα και το αλληλέγγυον-η αλληλεγγύη και το αδελφόν-η αδελφοσύνη ].
 1
Π
Ι
Ι
 4 Σ---------------5 Ρ---------------Ν 3
Ι
Ι
Ι
Θ
2
το Ρ=το εγώ
στον ενσυνείδητο άνθρωπο (φωτεινός) -τον ηθικά εν αγάπη και πνευματικά εν σοφία αυτοτελειούμενο εν αληθεία,το Ρ καθίσταται Ρ-ήμα θεού δηλαδή Λόγος Θεού και ο Ρ άνθρωπος καθίσταται ένας Ρ-άστος άνθρωπος δηλαδή ένας ελεύθερος-του καλού άνθρωπος, αντίθετα στον ασυνείδητο-ατελή-ανεξέλικτο πνευματικά αναληθή άνθρωπο (σκοτεινός), το Ρ καθίσταται  Ρ-ύπος κακού και ο Ρ άνθρωπος καθίσταται ένας Ρ-υπαρός άνθρωπος δηλαδή βρώμικος-του κακού άνθρωπος .

ΧΡ-ΙΣΤΟΣ= Ο ΙΣΤΟΣ με το λάβαρο  ΧΡ
 ο ΧΡ-ιστός= Χ=σχήμα σταυρός και Ρ=άνθρωπος ιησούς ( Ρήμα=λόγος και Ράστος=ελευθερος =πρότυπος άνθρωπος Ι.Χ) ΧΡ=χρ-ιστός=σταυρός-[Χ]εσταυρωμένος άνθρωπος [Ρ]=θυσία-αυτοθυσία [ιησούς χριστός-θεάνθρωπος-ανθρωπόθεός][ΧΡ=το λάβαρο κάθε ανθρώπου]. εγώ ειμί η οδός-της θυσίας-εσταυρωμένης-αιματωμένης αγάπης και η αλήθεια-της απ-ελευθέρωσης απο το κακό, και της εν αληθεία ενώσεως με τον θεό καί η ζωή-το δένδρο της πνευματικής-εδεμικής εν σοφία-αγάπης θεού.

ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ
ΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡ
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.