Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου 2010

τα Δώρα των Μάγων

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Sant%27Apollinare_Nuovo_00.jpg/180px-Sant%27Apollinare_Nuovo_00.jpg
(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός.(Ευρυπίδης-τραγικός)απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!
ΜΜΜ
(ματθαίου Β-9-11) καὶ ἰδοὺ ὁ ἀστὴρ ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν αὐτούς, ἕως ἐλθὼν ἔστη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον· 10 ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα, 11 καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ, καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, 
χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν·

τα Δώρα του κάθε ανθρώπου-Μάγου πρός τον Θεό-Δημιουργό του είναι το πνεύμα του:
το Πνεύμα συγκροτείται απο τρείς αρετές:
Ισχύς
θέλησις
φαντασία
η σμύρνα είναι η ισχύς
ο χρυσός είναι η θέλησις
ο λίβανος είναι η φαντασία
αυτό το Πνεύμα-ένα μέλος,κάθε άνθρωπος  το κατέχει ώς Δώρο απο τον Θεό (η ευλογία) , αλλά λόγω του έργου το οποίο εκλήθη να υπηρετήσει στην γη-κόσμο-ύλη χρεώθηκε (η κατάρα) ταυτόχρονα και το πνεύμα του κακού-ένα μέρος,και έτσι τα δύο πνεύματα ενδογενώς, αμιγώς,  ετέθησαν συνάλληλα και δημιούργησαν το ανθρώπινο δισύνθετο εγώ-πνεύμα. αυτό το έργο του ανθρώπου διευκρινίζεται τώρα ότι είναι κυριολεκτικώς η απλοποίηση αυτής της ετερογενούς ανόμοιας δισυνθετότητας δια μετουσίωσης του κακού πνεύματος σε πνεύμα καλού εις τρόπον ώστε το ανθρώπινον εγώ-πνεύμα να γίνει και να εκφράζεται εν αληθεία-μονοσήμαντα επι τω καλώ. η επίτευξη αυτού του έργου απο το σύν-όλον των ανθρώπων συνεπάγεται και την επι της γης-κόσμο, βασιλεία των ουρανών-του θεού.
Φ-αντασία Θ-έλησις Ι-σχύς =Α-νθρωπος Πνεύμα
η εύφορη Φ-Θ-Ι-Α των αρχαίων ελλήνων είναι ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ-ΕΔΕΜ ΤΟΥ ΘΕΟΥ που γνωρίζουμε απο την Μωσαϊκή Γένεση-Παλαιά Διαθήκη .
εξωτερικά=εύφορη ΦΘΙΑ-ΕΔΕΜ (ΑΔΑΜ-ΕΥΑ-τότε)
εσωτερικά=ΠΝΕΥΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΕΓΩ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
(αυτό που τότε συμβολικά λεγόταν Εδέμ-παράδεισος σήμερα είναι
 το ανθρώπινο πνεύμα το εντός του ανθρώπου πνεύμα του καλού )
συνεπώς υπάρχουν ΔΥΟ ΔΡΟΜΟΙ
ένας
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ=ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ-εξωστροφή/εξωτερικότητα
(υλικός κόσμος-υλικός άνθρωπος-5 αισθήσεις-γνώση-εμπειρία-λογική)
και ένας 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ=ΤΩΝ ΔΙΑΙΣΘΗΣΕΩΝ-ενδοστροφή/εσωτερικότητα
(αιθέριος-πνευματικός κόσμος-άνθρωπος-5 διαισθήσεις-σοφία-βίωση-πίστις)
ο ΗΡΑΚΛΗΣ-Ηράκλειος ΑΝΘΡΩΠΟΣ ( ) ( )
είναι αυτός που βαδίζει εξωτερικά και πορεύεται εσωτερικά, καθώς στην προσπάθεια-αγώνα διαβίωσης-επιβίωσης αποκτά-κατακτά την γνώση-εμπειρία του καλού και αναγκαστικά και του κακού,τις οποίες μαθαίνει-εκπαιδεύεται να χρησιμοποιεί πρός απόκρουση των στοχών του καταστροφικού κακού και επίτευξη των σκοπών του δημιουργικού καλού . έτσι μαθαίνει να αυτο-κυριαρχεί εξωτερικά στον εαυτό του και τον κόσμο και αρχίζει πλέον να χωρεί προς την εσωτερικότητα και τον εσωτερικό εαυτό-πνεύμα του/πνεύμα του καλού,έχοντας-εκφράζοντας πίστη προς πνευματική προσέγγιση τού μέσα του πνεύματος τού θεού,και αρχίζει να βιώνει να γνωρίζει-συλλαμβάνει και να κατανοεί τον μέσα του θεό και άνθρωπο που είναι.  τότε αρχίζει και να αυτογνωρίζει-αυτογνωρίζεται και αρχίζει-συνεχίζει γιατί γνωρίζει, να συγχωρεί και να συνεργάζεται υπομονητικά-ταπεινά με αγάπη-σοφία και παντοτε με γνώμονα την αλήθεια που οφείλει να υπηρετεί-υπηρετηθεί, ως ένα ενσυνείδητο μέλος του όλου πνεύματος του θεού.
τα όπλα του είναι το εγώ-πνεύμα του
τα δώρα του είναι το εγώ-πνεύμα του
το έργο του είναι το εγώ-πνεύμα του
ή θα γίνει Μάγος-ακόλουθος του Χριστού και θα πορευθεί να προσκυνήσει το Μεγάλο Παιδίον ή θα γίνει Μάγος-μικρός χίτλερ και θα βαδίζει τον δρόμο του κακού-εγωϊσμού προς εξουσίαση και κυριαρχία του κόσμου και των συνανθρώπων του. η επιλογή δεν γίνεται μόνον σε μία στιγμή της ζωής αλλά κάθε στιγμή στην καθημερινότητα του. εγώ-εσύ και όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίδιοι-όμοιοι-παρόμοιοι-ανόμοιοι, αυτό που χρειάζεται κάθε φορά είναι η αγάπη και η σοφία να διακρίνης το πότε-το πού-και το πόσο χρειάζεται να δώσης-δίνης το δώρο σου, αλτρουϊστικά πρός όλους δωρεάν χωρίς ποτέ να απαιτείς το ίδιο-όμοιο απο τους άλλους-τέλος.
σήμερα τι βλέπουμε;
(ατομικά στον καθε μικρό ή μεγάλο άνθρωπο ή έθνη-λαοί)
ο χρυσός-οι κερδοσκόποι-ο πλούτος
ο λίβανος-οι παπάδες-το κέρδος
η σμύρνα-το εμπόριο-τα χρήματα
έχουμε πέσει όλοι σχεδόν μπρούμυτα ενώπιον του μαμωνά του χρήματος και της προδοσίας χάριν του ατομικού μας συνφέροντος και της ατομικής μας φήμης-δόξας-αυτοπροβολής και δεν μας ενδιαφέρει ούτε ο πλησίον-αδιαφορούμε και δεν μας ενδιαφέρει η αδικία-εθελοτυφλούμε και δεν μας ενδιαφέρει η ληστεία-συνπράττουμε και δεν μας ενδιαφέρει η πατρίδα-αλλά η πάρτη μας, και μας ενδιαφέρει μόνον ο εαυτούλης μας-το κακέκτυπο του κακού!
το πνεύμα όμως και η φαντασία του είναι για να συλλαμβάνουν την σοφία του θεού προς δημιουργία και μίμηση των έργων του θεού και της φύσεως του και η θέλησις του πνεύματος μας είναι για να αγαπάμε και να συγχωρούμε και να είμαστε αλληλέγγυοι προς τον καθε συνάνθρωπο και προς όλη την ανθρωπότητα και η ισχύς του πνεύματος μας είναι προς κατίσχυση εναντίον του κακού και της αδικίας-πλάνης του και προς διάδοση της αλήθειας και υπέρ των αγαθών-ιδεών του θεού.
ο χρυσός ο λίβανος και η σμύρνα είναι τα δώρα μας-να μην τα ξοδεύουμε άσκοπα και προς όφελος του κακού διότι και τον εαυτό και τους άλλους καταστρέφουμε και το έργο του θεού για την εν παντί αγάπη-σοφία-αλήθεια-ενότητα, καθυστερεί-υπαιτιότητα μας.
αγαπάτε αλλήλους=ο χρυσός
(η αλληλέγγυος αγάπη-ισότητα-δικαιοσύνη)
αγαπάτε τους εχθρούς υμών=ο λίβανος
(η εγκράτεια και συγχώρεση-άφεση)
εαν με αγαπατε, τις εντολές μου θα τηρησετε=η σμύρνα
(η πίστις στον θεό, η σοφία και η αλήθεια)
ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.