Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2010

η εξίσωση ευτυχία-δυστυχία


(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός.(Ευρυπίδης-τραγικός)απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!)
Ευτυχία
...........Τέλος πάντων ορκίζομαι εις Σε, ω ιερά πλην τρισάθλια Πατρίς ! Ορκίζομαι εις τας πολυχρονίους βασάνους Σου. Ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα τα οποία τόσους αιώνας έχυσαν και χύνουν τα ταλαίπωρα τέκνα Σου, εις τα ίδια μου δάκρυα, χυνόμενα κατά ταύτην την στιγμήν, και εις την μέλλουσαν ελευθερίαν των ομογενών μου ότι αφιερώνομαι όλως εις Σε. Εις το εξής συ θέλεις είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου. Το όνομά σου ο οδηγός των πράξεών μου, και η ευτυχία Σου η ανταμοιβή των κόπων μου. Η θεία δικαιοσύνη ας εξαντλήσει επάνω εις την κεφαλήν μου όλους τους κεραυνούς της, το όνομά μου να είναι εις αποστροφήν, και το υποκείμενόν μου το αντικείμενον της κατάρας και του αναθέματος των Ομογενών μου, αν ίσως λησμονήσω εις μίαν στιγμήν τας δυστυχίας των και δεν εκπληρώσω το χρέος μου. Τέλος ο θάνατός μου ας είναι η άφευκτος τιμωρία του αμαρτήματός μου, δια να μη λησμονώ την αγνότητα της Εταιρείας με την συμμετοχήν μου».[ ο όρκος των φιλικών 1821 ]

ΕΥΤΥΧΙΑ (είναι ευχή)
(σημαίνει ΕΥ-σου εύχομαι το καλόν να ΤΥΧΗ-να τύχης-συναντήσης)

ΔΥΣΤΥΧΙΑ (είναι κατάρα)
(σημαίνει ΔΥΣ-το κακό/έλλειψη ΤΥΧΙΑ-να συναντήσης)

"Κανένας από τους θνητούς δεν είναι ευτυχής"(Σόλων Αθηναίος)
οοοοοοοοοοοοοοοο
η ζωή του ανθρώπου=ατελής,φθαρτή και υπο δημιουργία,αυτο-δημιουργούμενη-αυτοτελειούμενη και ευρίσκεται στην ελεύθερη επιλογή-θέληση-απόφαση του ανθρώπου(επιλέγει ο άνθρωπος να μορφωθεί-καλλιεργηθεί-πολιτικοποιηθεί-ηθικοποιηθεί-πνευματοποιηθεί-αληθοποιηθεί-αγαπήσει-συγχωρέσει-γίνει σοφός-συνετός κλπκλπ)
το έργο-σκοπός του ανθρώπου=η ενσυνείδητη ελεύθερη πνευματική τελείωση-αυτοτελείωση-αυτοπνευμάτωση του(σε αγάπη θεού=εγκράτεια-αλληλεγγύη-συγχώρεση-αδελφωσύνη-πίστις και σε σοφία θεού=σύνεση-προσοχή-φρούρηση-κυριότητα-είσδυση-σύλληψη-κατίσχυση-ενδυνάμωση-απλότητα-άσκηση)
η οδός και ο τρόπος επι-τυχίας τού ανθρώπου=είναι η αναζήτηση της αλήθειας-η βίωση εν αγάπη της αλήθειας και η πνευματική εν σοφία είσδυση-χώρηση στην αλήθεια-τελειότητα.
η αλήθεια για τον άνθρωπο=η πενταπλή οδός-αλήθεια-ζωή=εν-άρετή ζωή: της πίστεως στον θεό-αλήθεια,της συγχωρέσεως του συνανθρώπου-εχθρού,της υπομονής του κόσμου-του κακού,της μετανοίας του νού-δια-νοητικού κακού μου ,της ταπεινώσεως του εγώ-εγωΪστικού-ατομικίστικου εαυτού.
η πίστις στον θεό χρειάζεται τιτάνειο αγώνα ενάντια στην αμφιβολία και την πλάνη-παραπλάνηση-αναλήθεια-ψευδολογία
η συγχώρεση του εχθρού συνανθρώπου χρειάζεται αγάπη και αυτοθυσία και θάρρος μπροστά στο τείχος του μίσους-αδικίας
η μετάνοια του αλαζονικού νού-διανοίας χρειάζεται επίγνωση της αλήθειας και μεταστροφή-υπαγωγή του νοός στο πνεύμα της αληθείας(και όχι παραμονή στο πνεύμα του κόσμου και την συνέχιση της κοσμικής-υλιστικής-ευδαιμονιστικής ζωής-διαβίωσης)
η υπομονή του κόσμου χρειάζεται σθένος και ορθό φρόνημα και αντοχή και ανοχή ενάντια στις δυσκολίες-αντιξοότητες-επιθέσεις του κακού και του κόσμου
η ταπεινοφροσύνη του εαυτού χρειάζεται μετριοπάθεια και εκμηδένιση του εγώ και του ατομικά δικού μου,χρειάζεται θυσία-αυτοθυσία-αυτοταπείνωση διαρκώς-συνεχώς-καθημερινά-κάθε στιγμή ώστε να επέλθει απλοποίηση του κακού εαυτού και μετουσίωση του εν ημίν κακού.
η αρετή απ-αιτεί,χρεια-ζεται θυσία-πόνο-θλίψεις
η κοσμική διάθεση-διασκέδαση απαιτεί-χρειάζεται ηδονή-ευχαρίστηση-γλύκα
ποιός άνθρωπος θέλει τις θλίψεις;
κανείς!
ποιός θέλει τίς ηδονές;
όλοι!
γιατί;
διότι το εν ημίν κακό επιδιώκει να ηδονίζεται-μέσω ημών όπως και το εν ημίν καλό θέλει να αυτοθυσιάζεται-μέσω ημών.
ποιος είναι ο αληθινός-βιωματικός αυτοπνευματούμενος άνθρωπος;
αυτός που αναγινώσκει την αλήθεια (γνωρίζει την εξ αποκαλύψεως αλήθεια)-ακούει την αλήθεια (βιώνει-ζη ψυχικά την αλήθεια )-τηρεί την αλήθεια (πράττει-διαβιώνει έμπρακτα την αλήθεια και μένει σταθερός στην τήρηση των κεκτημένων απο την αλήθεια).
Συνεπώς "η εξίσωση ευτυχία-δυστυχία" έχει την λύση της εδώ: 
η υλιστική-ευδαιμονιστική του κακού-εγώ ζωή [ως αυτοσκοπός] και η πνευματική, αυτοθυσιαστική του κακού- εγώ ζωή, [ως οδός-έργο ζωής] είναι δύο δρόμοι αντίθετοι και ενάντιοι,δηλαδή δεν συναντιώνται πουθενά και ούτε συμπορεύονται ούτε φυσικά μπορούν να συνυπάρξουν ή να συνεργασθούν καθώς "ού δύναται κανείς δουλεύειν και θεώ-αλήθεια και μαμωνά-αναλήθεια"
η ΕΥτυχία του κόσμου θεωρείται ΕΥλογία ενώ είναι κατάρα και η ΔΥΣτυχία του κόσμου θεωρείται κατάρα ενώ είναι ΕΥλογία .
Αυτό δεν λένε-αποκαλύπτουν οι μακαρισμοί=ευλογίες του θεανθρώπου ιησού χριστού;
3 μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
4 μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται.
5 μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι τὴν γῆν.
6 μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται.
7 μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται.
8 μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται.
9 μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται.
10 μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
11 μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσι καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ρῆμα καθ᾿ ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ.
12 χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς· οὕτω γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν.
ΜΑΚΑΡΙΟΣ=ο πνευματικα και ψυχικά ευδαίμων-ευτυχής-όλβιος-χαίρων-τέλειος-πλήρης-ο διάγων ζωή με τους ήρωες-θεούς στην νήσο των μακάρων,την εύφορη φθία-τον παράδεισο-την εδέμ 
η αληθινή ΕΥτυχία-μακαριότητα στον άνθρωπο είναι η αληθινή εν θεώ εσωτερική ΧΑΡΑ (διότι εξωτερικά ο άνθρωπος του θεού-της αλήθειας μπορεί να θλίβεται-υποφέρει-ταλαιπωρείται-ασθενεί κλπ) και δημιουργείται όταν αυτός καταφέρνει να συνδέει-ενοποιεί με φυσικό-λογικό-ηθικό και πνευματικό τρόπο την οντότητα-ύπαρξη-ζωή-βίο-εαυτό του,με το μέσα του πνεύμα τού θεού(ένωση),με τον πλησίον συνάνθρωπο του(εναρμόνιση) και την περιβάλλουσα αυτόν φύση-δημιουργία(εξισορρόπιση).
Αυτο κατ-ορθώνεται μόνον μέσα απο την κυριολεκτική θυσία-αυτοθυσία-αυτοταπείνωση δηλαδή την σιωπηλή αφανή υπηρεσία του έργου του θεού και χάριν του συνανθρώπου-που είναι και το έργο της αποστολής-συνεργασίας του με τον θεό στον κόσμο.
η αληθινή ΔΥΣτυχία για τον άνθρωπο είναι η πραγματική κατα κόσμον ΕΥΤΥΧΙΑ-ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ και πραγματοποιείται όταν αυτός καταφέρνει να διαχωρίζει τον εαυτό του απο το μέσα του πνεύμα του θεού (εναντίωση-αντίθεση προς το πνεύμα του καλού-της αλτρουϊστικής θυσίας-αυτοθυσίας),τον συνάνθρωπο του (δυσαρμονία-εχθρότητα προς τον συνάνθρωπο-συνάδελφο) και την περιβάλλουσα αυτόν φύση (ανισορροπία-αμετρία)-με μόνο σκοπό την ατομική εγωϊστική ευτυχία-ευδαιμονία, υποβιβάζοντας έτσι την πνευματοποιό αρετή-δυνατότητα του σε  κατάσταση ζωοποιό-ζωής ζώου και μάλιστα αγρίου ζώου-αφού προκειμένου να ευτυχίσει ατομικά αδικεί όλους τους υπόλοιπους συνανθρώπους του.αυτό το καταφέρνει ο άνθρωπος που στην ζωή του γνωρίζει μόνο να λαμβάνει-αρπάζει-αδικεί-αδιαφορεί για τους άλλους και συμπεριφέρεται εγωϊστικά-αλαζονικά,είναι αχόρταγος και αγνώμων-αχάριστος.
γιατί όλα αυτά;
Γιατί ο άνθρωπος δημιουργήθηκε απο τον θεό ως ένα ενδογενώς αμιγώς δισύνθετο καλού και κακού ον-πνεύμα-εγώ, για να κάνει το έργο του θεού-της απλοποίησης-μετουσίωσης-μεταμόρφωσης του πνεύματος του κακού σε πνεύμα καλού δια μέσου της αυτοθυσίας-μετανοίας του (χρησιμοποιείται ο άνθρωπος ως μέσο χρήσεως-όργανο-εργοστάσιο-μηχανή μετουσίωσης του κακού).Αυτό είναι το έργο του ανθρώπου-το έργο της μετουσίωσης και επαναφοράς του εκπεσόντος (αυτοβούλως-αυτενεργώς) απο τον ουρανό πνεύματος του κακού-πρώην καλού(ένα μέρος) μετουσιωμένου(απο τον άνθρωπο,δια μέσου του ανθρώπου)σε καλό-πνεύμα θεού,και επιστροφή του ξανά στον θεό πάλιν σε αγαθό-άγιο-αγνό πνεύμα θεού.
Για το έργο του αυτό ο θεός δημιούργησε -δημιουργήθηκε ο άνθρωπος-το ανθρώπινον ον-πνεύμα-εγώ,χρίστηκε συνεργάτης του θεού και ως τίμημα υλικό έλαβε τον σταυρό της θυσίας(δισυνθετότητα καλού-κακού)και ως δώρο-όπλο πνευματικό έλαβε την αγάπη-σοφία του θεού(διπολικότητα) και ως τίμημα-βάρος κακού έλαβε-φορτώθηκε την διαιρετικότητα-αντίθεση και ως βραβείο-στέφανο-δόξα τιμής θα λάβη με το πέρας του έργου-αγώνα νίκης του επι του κακού,την θέωση στον θεό ως συνθεός-συνβασιλέας-θεός εν θεώ.
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ
ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ
ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.