Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2010

ΕΛΛΑΣ ΜΗΤΗΡ ΜΥΗΣΕΩΣ


προμηθέας εσταυρωμένος και άτλας βαστάζων τον κόσμο
(η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός.(Ευρυπίδης-τραγικός)απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα !ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει,μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!)
οοο
1:μύησις
μύρισε ώ τέκνον μου αγαπητόν ρόδα και κρίνα
μύρισε της πεμπτουσίας του πνεύματος το άρωμα
μύρισε το ωραίον, το καλόν, το αληθινόν
μύρισε το άρωμα του πνεύματος και του λόγου
της υπάρξεως σου και της ζωής στην γη και παντού
1:μαθητής μυούμενος
μυρίζω μητέρα της φύσεως και της μαθήσεως
και γεύομαι την γνώσι, μυρίζω
μυρίζω ροδόκρινο και νιώθω το μύρο, μυρίζω
1:μύησις
μύρισε ώ τέκνον μυροβόλον κρίνον και μυριόβολον ρόδον
μύρισε το άρωμα το αγνόν ,το άγιον, το αγαθόν
μύρισε και νιώσε το χρίσμα από ροδόκρινον μύρον
μύρισε ώ τέκνον το δώρον της φύσης
και μνήσθητι το δώρον του ουρανού
2:μαθητής μεμυημένος
μυρίζω μητέρα της μυήσεως και του πνεύματος
μυρίζω και μιμούμαι την φύσι σου,την μη οίησι
1:μύησις
μύρισε ώ τέκνον της φύσεως και της μιμήσεως
μύρισε και γεύσου το μυητικόν άρωμα της μυήσεως
μύρισε και βίωσε το μεταμορφωτικόν πάθος της αφέσεως
μύρισε την γλυκεία αλήθεια και δέξου το πικρό τίμημα της θυσίας
μύρισε την θαυμαστή σοφία και απαλλάξου από το βδελυρόν πάθος
της ασωτείας
3:μαθητής-μύστης
μυρίζω ώ μήτηρ της μυήσεως και των μυστηρίων και μεθάω
μυρίζω και μεταδίδω το θεσπέσιον μέλος σου
και το εκπάγλου μαριόβολον κάλλος σου
1:μύησις
μέγιστε μωϋση ,μύρισε τα σά εκ του πνεύματος μου
μακάριε μεναχέμ, μύρισε τα εμά εκ του πνεύματος σου
μόνε μεσσία, μύρισε τα σά και τα εμά σά εκ του πνεύματος του
μύρισε το μέγα της μυήσεως έργον στην αλήθεια
και τά έργα των μερόπων ανθρώπων σου.
ώ άνθρωποι: μακάριος ο μεταλλάσσων,ο μεταμορφώνων,
ο μετουσιώνων το κακόν,αυτός έστι ο νικών το μη όν
4:μυστικός μυητής
"μαθητευόμενοι μάγοι"
το θείον στα ανθρώπινα
και το ανθρώπινον στα θεία ποιήματα,
και
θεός, άνθρωπος και σύμπαν
έχουν εικόνα τον σταυρό και την σφίγγα.
1:μύησις
πνεύμα αλήθειας-αγάπης-σοφίας-ισχύος-μυήσεως,
εγώ είμαι η μεγάλη διδασκάλισσα,παρθένος και μήτηρ,
εγώ είμαι η μούσα των μουσών και η παγκόσμιος αρμονία,
η μεγίστη δύναμι που συγκροτεί και συγκρατεί το σύμπαν,
η μυστική πνοή, ο μυστικός λόγος, μέσα σε κάθε ζωντανή ύπαρξι,
εγώ είμαι η μυριονόματη μήτηρ,η εύα-μαρία-σοφία,αυτή αύτη η ζωή
εγώ είμαι η μυητής μαία,η μαιευτική και το μέσα σου μαίευμα,
εγώ είμαι η η λευκή μαγεία,η ιερή μαντεία και η ουράνια αστρολογία,
εγώ είμαι η μυθική σφίγξ,η σοφή σίβυλλα και μεγάλη των μυστηρίων ιέρεια,
εγώ είμαι η ελληνίς μητρόπολις αθηναϊς ,
η ακρόπολις και ο λίθος της αθηνάς,
εγώ είμαι η παγκόσμια ελεημοσύνη,
η αδελφωσύνη και η αλληλεγγύη,
εγώ είμαι αυτή αύτη η μνήμη της αλήθειας,
η μύησις και αυτή που μυεί.

5:μαθητής-μανθάνων
πνεύμα αλήθειας-ελευθερίας- δικαιοσύνης-δημιουργίας-ενότητος,
εσύ μήτηρ ήσουνα πάντα η θεία δήμητρα και η κόρη,
εσύ η μουσική της μουσικής και η λύρα του μουσιγέτη θεού της αρμονίας,
εσύ η μεγάλη παιδεύτρα των ηρώων ήρα, η ερωδιός αφροδίτη
και η τρίμορφος θεά της ζωής,της μαθητείας και της θυσίας,
εσύ η μήτηρ του ερμού και η ελευθερώτρια ειλείθυια,
εσύ η ελιξήριος αλχημεία,η σημαίνουσα προφητεία
και η ερμηνεία των ουράνιων σημείων και των γήϊνων καιρών,
εσύ η απάντησις και η λύσις στο ερώτημα του κάθε ανθρώπου,
εσύ η προφήτις και πυθία του θεού,εσύ η μεγάλη των μυστών μυητής,
εσύ η ελλάς,αι δύο ελαίαι και η ελευθερία ,εσύ ο ναός και οι κίονες,
εσύ ο ομφαλός και η ασπίς των εκλεκτών σου,
εσύ η πίστις ,η ελπίς,η αγάπη και η σοφία,
εσύ η πάνσοφος νύμφη αικατερίνα,
εσύ η αεί θάλλουσα αλήθεια, η κυριαρχούσα εγκράτεια
και η αγαθοεργός υγεία.
1:μύησις
εγώ είμαι το ΕΙ το εν δελφοίς,το γνώθι σ’αυτόν και το μηδέν άγαν
εγώ είμαι το ΠΝΕΥΜΑ των ρημάτων ΕΙΜΙ και ΟΡΩ και ΛΕΓΩ και ΠΝΕΩ
και ΑΙΡΩ και ΕΡΩ και ΚΛΕΙΩ και ΛΥΩ και ΘΕΤΩ και ΠΟΙΩ
εγώ είμαι της ελευσίνος η μύησις του χρυσού στάχυ,του σίτου,
της νεκραναστάσεως της φύσεως και της ελεύσεως του εκλεκτού παιδίου
εγώ είμαι της αθηνάς η γέννησι,η ζωή και τα έργα των χειρών της
εγώ είμαι το πύρ-φώς του ήλιου και της σελήνης, των διδύμων της λητούς
εγώ είμαι του ηρακλέους οι δώδεκα άθλοι
εγώ είμαι του θησέα ο μίτος της αριάδνης
εγώ είμαι του ιάσωνα η ναύς-οδηγός αργώ
εγώ είμαι η οδύσσεια του ομήρου και κάθε οδυσσέα
εγώ είμαι οι εννέα διόδοτες εντολές του κρήτα μίνωα
εγώ είμαι του οιδίποδα η μοίρα,η πρόνοια και το πεπρωμένο
εγώ είμαι του προμηθέα το πύρ, οι αλυσίδες και το μεγάλο μυστικό
εγώ είμαι του δευκαλίωνα η κιβωτός,η περιστερά και ο λαθρεπιβάτης
εγώ είμαι του ήρωα περσέα τα όπλα,η γοργόνα μέδουσα και η ανδρομέδα
εγώ είμαι του σωκράτη το δαιμόνιον
και το πνεύμα των μύθων του αισώπου
εγώ είμαι το αιώνιον κλέος του πέμπτου χρυσού αιώνα
και ο ναός του παρθενώνα
εγώ είμαι το πνεύμα της επιστήμης,της φιλοσοφίας,
της θρησκείας και της μυήσεως
εγώ είμαι ο εγώ-εσύ-αυτός,ο αυτός-εαυτού-εαυτός,
ο άνθρωπος-αδελφός-ισάγγελος του
6:μαθητής-μαθών
εσύ μήτηρ η απάντησις του θεού στον ερωτώντα άνθρωπο,
η οδός της αυτογνωσίας του
και το μέτρον της υπερβολής και της στέρησης του,
η πύλη της αυτοτελειώσεως του
εσύ η μήτηρ της πενταπλής αλήθειας του υπάρχοντος θεού
και λόγου και πνεύματος,
η ερούσα και αίρουσα τον σταυρόν του κόσμου και του ανθρώπου ,
δια της πίστεως,της συγχωρήσεως,της μετανοίας ,της υπομονής,
της ταπεινώσεως,εν αγάπη-σοφία
εσύ μήτηρ η κλείς της αβύσσου και η λύουσα τα δεσμά
του δεσμώτη ανθρώπου
εσύ ,πάντα εσύ,η μυητής μήτις και μαία
και μήτηρ μυήσεως και μυστηρίων
εσύ,μόνη εσύ,η τεχνίτις και προστάτις και νίκη
στον αγώνα τον καλόν
εσύ,η πνοή της αγάπης και της σοφίας του έλληνος λόγου
εσύ,ο λόγος των δωδεκάρετων ηράκλειων άθλων
εσύ ο τρόπος-το νήμα της ζωής, ο σκοπός της μυήσεως και του θανάτου
εσύ η αστρική ναύς η διασχίζουσα τους αιθέρες
και τα άστρα της μεγάλης θάλασσας
εσύ το θέατρον του κόσμου και η τρίλογος τραγωδία του αισχύλου
«προμηθέας πυρφόρος,«προμηθέας δεσμώτης»,«προμηθέας λυόμενος»
εσύ ο μινωϊκός εννεάλογος νόμος περί:
α.ισότητος-δ.κοινότητος-η.ομοιότητος
β.ομόνοιας-ε.αμοιβαιότητος-θ.απλότητος
γ.εργασίας-ζ.ελευθερίας-ι.ενότητος
εσύ,ο πρό-λόγος του θεού προς τον άνθρωπο
και ο επί-λόγος του ανθρώπου προς τον θεόν
εσύ, τα δώρα: το αείζωον πύρ,ο αεικίνητος τροχός
και ο εγράμματος λόγος,
που έσπασαν και σπάνε τις αλυσίδες του δεσμώτη ανθρώπου,
που απαντούν σε κάθε απορία ή ερώτημα ή άγνοια
και λύνουν κάθε πλάνη,
πρόβλημα,γρίφο,αίνιγμα και ένοχο μυστικό,
εσύ,η αιωνία κιβωτός της σωτηρίας
από τους τυφώνες και τις καταιγίδες
εσύ, φύλαξ και φυλακτήριον και φρουρός
ως ο αστακός έναντι των εχθρών σου
εσύ,η σοφή τού σωκράτη πτωχεία και πενία
και εγκράτεια και ειρωνεία
εσύ ναι,εσύ η δόξα και το κράτος του Ε΄αιώνα
και ο ανεγειρόμενος ναός της αλήθειας
εσύ ναι,ώ ναι εσύ η μαντάλα της εδέμ
και οι 4 ποταμοί της του θεού αλήθειας
εσύ,εσύ,εσύ ο ών-ώνθρωπος,
το αυτοεκκολαφθέν συμπαντικόν ωόν,
του Ω το Α και του Α το Ω
1:μύησις
σιώπησον τέκνον και άκουσον:
είς ο θεός,
μία η αλήθεια του και ένα το έργο του
τριαδική η θεότης,
τριαδική η δύναμις της,τριπλή η δημιουργία της
πεντάς η εικόνα του θεού,
πενταπλή η αλήθεια του,πενταδικόν και το εγώ άνθρωπος-
η εικόνα του θεού και της αλήθεια του
7:μαθητής-μυητής
εσύ η αλήθεια,το πνεύμα και ο λόγος της
εσύ η βασιλεία,η δύναμις και η δόξα της
εσύ η βασίλισσα,οι βασιλείς και οι ιερείς της
1:μύησις
σίγησον τέκνον την φωνήν,αποκαλύπτω:
«σφίγξ:
σκότους
φωτός
ιδέα
γενέσεως-γνώσεως
ξύλου»
8:μαθητής-μυστικός μυσταγωγός
ερώ-τα-παντά:
τι είναι το κακόν;
το πρόβλημα!
τι είναι ο άνθρωπος;
το αίνιγμα!
τι είναι το καλόν;
η λύσις!
1:μύησις
αποκαλύπτω:
«σφίγξ:
σωτήρ
φωτός
ιησούς-ίσταται
γολγοθά
ξύλον»
9:μαθητής-αναγινώσκων
αίρω-τα-παντά:
ποιό είναι το πρόβλημα;
το σκότος της άγνοιας και της αναλήθειας!
ποιό είναι το αίνιγμα;
η δισυνθετότης καλού και κακού!
ποιά είναι η λύσις;
η απλότης!
1:μύησις
αποκαλύπτω:
«σφίγξ:
σιωπά
φωνήν
ίσταται-ίπταται
γήν
ξένη»
10:μαθητής-ακούων
έρωτα-παντά:
πώς αίρεται το πρόβλημα του κακού;
δια μετουσιώσεως του σε καλόν!
πώς επιλύεται το αίνιγμα του ανθρώπου;
δια απλοποιήσεως της δισυνθετότητος του!
πώς επιτυνχάνεται η απλότητα του καλού;
δια της πραγματοποιήσεως της ενότητος παντού!
1:μύησις
αποκαλύπτω:
(άνθρωπε λέγε:)
«ερώ και αίρω τον εμ’αυτού σταυρόν
εν ταύταις ταίς δυσίν εντολές κρέμμανται
όλος ο νόμος και οι προφήτες»
11:μαθητής-τηρών
όστις θέλει οπίσω του κυρίου μου ελθείν
αράτω τον σταυρόν αυτού καθ’ημέραν και ακολουθείτω αυτόν,
την ευθείαν οδόν, την κάθετη αλήθειαν και την επικεντρωμένην ζωή,
τον χριστόν-σταυρόν, και μακάριος ο εν τη γή ταπεινόνων εαυτόν
ότι αυτός υψωθήσεται προς τον πέραν του σταυρού θεόν
1:μύησις
αποκαλύπτω:
(«τον εσταυρωμένον ροδόσταυρον)
ονειρέυτηκα τον άνθρωπο- κλείδα του κόσμου
κρεμασμένο στις 4 κεραίες του σταυρού
Δεξιά
Ευώνυμα
Κάτω
Ανω
Δισύνθετος Είμαι Κλείς Αληθείας ,Διερχομένων Εγώ Κέντρον Αδάμ
Εσταυρωμένος
Κόσμον
Ανθρωπος»
12:μαθητής-νικών
Κ-Κέντρα:
Κούρου Και Κόρης
Κεφαλή Και Κάψα
Καρδία Και Κοιλία
ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ
Κλείδες Καλού Και Κακού
1:μύησις
αποκαλύπτω:
(δεκάλογον μυήσεως-εαυτού:)
1-α=ανατείνω
2-β=βιώνω
3-γ=γνωρίζω
4-δ=διακρίνω
5-ε=ενώνω
6-ζ=ζω εύ
7-η=ηθικοποιώ
8-θ=θυσιάζω
9-ι= ισχύω
10-κ=κυριεύω
13:μαθητής-νικητής
κυριολεκτικά:
η αγάπη Λέγει λόγους παρηγορίας
η σοφία Μυεί μέτρου μέσην οδόν
η αλήθεια Νέμει νάματα χάριτος και αληθείας
1:μύησις
περαίνω,αποκαλύπτω προσευχήν παράκλητον:
"Πάτερ ημών,
δια του πνευματικού φωτός του Λόγου σου,
φώτιζε την ψυχήν
και δια του πνευματικού πυρός του Παρακλήτου σου,
θέρμαινε το πνεύμα
ενός εκάστου και του συνόλου των ανθρώπων
εις την εκδήλωσιν και την ανάπτυξιν της αρετής
και δι' αυτής εις την εδραίωσιν του επί της γης κράτους σου,
της εν σοφία αγάπης και της εν παντί ενότητος.
Αμήν.»
........

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.