Παρασκευή, 13 Αυγούστου 2010

ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ

ποσειδών-τρίαινα 
(απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα ! ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει, μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!)
δες και
ο ιησούς χριστός-εσταυρωμένος ανακαιφαλαίωσε το έργο του στην γη πάνω στο σταυρό εκφωνώντας τους 7 τελευταίους του λόγους. το εργο αυτο ηταν το έργο της Β' του θεού διαθήκης του λόγου του θεού αλλά και ταυτόχρονα έσπειρε-δια των λόγων του αυτών το έργο της Γ' του θεού διαθήκης δηλαδή της σοφίας του αγίου πνεύματος-παρακλήτου. έτσι λοιπόν οι 7 λόγοι συναποτελούν ανακεφαλαίωση του έργου του θεού συνολικά και περιλαμβάνουν όλη την αλήθεια-ιστορία της ανθρωπότητας έως τέλους των αιώνων που θα έχει επικρατήσει εντελώς το θέλημα του θεού και η βασιλεία του στην γη και στούς κόσμους του παντός-στούς οποίους ένας κρίκος είναι και η γήϊνη ανθρωπότητα.
ο παράκλητος-το άγιον πνεύμα,η σοφία-πνεύμα του θεού είναι αυτός τούτος ο θεός-πατήρ όπως ακριβώς και ο λόγος του θεού είναι αυτός τούτος ο πατήρ στην δήλο του όψη του λόγου-αγάπης,συνεπώς το έργο είναι ένα όπως ο θεός είναι ένας και η αλήθεια μία.
η ανθρωπότητα της γης έλαβε την χάρη μέχρι τώρα να δεχθεί και τις τρείς διαθήκες του θεού-οι οποίες είναι μία δυναμικώς εκδιπλούμενη μέσα στον χρόνο και τον χώρο:1η διαθήκη απο αδάμ έως χριστού=νόμος της ανταπόδοσης (άνθρωπος με διανοητική σοφία-γνώση),2η διαθήκη απο χριστού έως παρακλήτου=λόγος της αγάπης του χριστού (άνθρωπος με ψυχική αγάπη-αλληλεγγύη),3η διαθήκη απο παρακλήτου έως συντελείας των υλικών αιώνων (πνευματική σοφία-αγάπη)(άνθρωπος βιωματικά αυτοπνευματούμενος-θεούμενος). 
η πρώτη διαθήκη δόθηκε απο όλους τους απεσταλμένους του θεού κατα την διάρκεια της πρώτης περιόδου-επίκεντρο όμως αποτελεί η μωσαϊκή γένεση (αρχή Α' εποχής) και ο μωσαϊκός 10λογος(τέλος Α' εποχής).
η δεύτερη διαθήκη του θεού δόθηκε σε όλους τους λαούς διαμέσου του θεανθρώπου-ανθρωπόθεου ιησού χριστού,επίκεντρο της οποίας υπήρξε και είναι το αγαπάτε αλλήλους και το αγαπάτε τους εχθρούς υμάς (12 μαθητές-ευαγγέλια-έλλην λόγος-έλληνες-βυζάντιο κλπ). σημ:ο λόγος του θεού προσωποποιήθηκε-ενσαρκώθηκε στο πρόσωπο του ανθρώπου ιησού-χριστού και έκτοτε η ανθρωπότητα μας απέκτησε προσωπικό θεό-άνθρωπο σωτήρα. 
η τρίτη διαθήκη αποκαλύφθηκε απο τους απεσταλμένους-εντεταλμένους του θεού-πνεύματος στα τέλη του 20ου αιώνα και στις αρχές του 21ου,επίκεντρο της οποίας είναι οι 2 πυλώνες της:η παροχή των πάντων προς πάντας-εν αγάπη και η υπαγωγή του νοός πνεύματι-εν σοφία καθώς επίσης και ο δωδεκάλογος του λόγου και η πενταπλή αλήθεια του παρακλήτου.
σημ:ο παράκλητος το άγιο πνεύμα δεν προσωποποιείται-αφού είναι πανταχού παρών καθώς είναι ο δημιουργός της τριπλής δημιουργίας-το πνεύμα του είναι,αυτοκατέστη η φυσιώσα-φυσιωθείσα-φυσικοποιημένη φύση, αλλά και ευρίσκεται μέσα σε καθε ανθρώπινον όν ως πνεύμα-παρουσία θεού. τις θείες βουλές του αγίου πνεύματος προσωποποιούν ο ιησούς χριστός και η ουράνια πνευματική γεννητορική θεία ιεραρχία (παναγία-πρόδρομος)
ΟΙ Ε Π Τ Α ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ
1ος Πάτερ άφες αυτοίς ου γάρ οίδασι τι ποιούσιν
2οςΑμήν λέγω σοι,σήμερον μετ’ εμού έση εν τώ παραδείσω
3οςΓύναι ίδε ο υιός σου, ίδε η μήτηρ σου
4ος Ηλί Ηλί λιμά σαβαχθανί
5ος Διψώ
6οςΤετέλεσται
7ος Πάτερ εις χειρας σου παραδίδω το πνεύμα μου
σποραδικές σκέψεις:(κυριολεκτικά τα όσα καταγράφονται εδω είναι σταγόνα απο τον ωκεανό της αλήθειας)
ο λόγος "ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ" είναι 6ος κατα σειράν και ουσιαστικά ΤΕΛΕΙΩΤΙΚΟΣ αφού ο επόμενος-7ος προσδιορίζει πλέον όχι το επίπεδο της γης αλλά του θεού-καθώς πρός αυτόν απευθύνεται και παραδίδει το πνεύμα του:"Πάτερ εις χειρας σου παραδίδω το πνεύμα μου".ο λόγος "τετέλεσται"σημαίνει έχει τελειώσει-είναι τετελεσμένο(το έργο μου)-έφθασε-ήρθε  το τέλος-όλα ολοκληρώθηκαν-πληρώθηκαν-τελείως-εντελώς (η αποστολή το έργο μου στην ανθρωπότητα έλαβε τέλος-τελείωσε-συμπληρώθηκε)(ο ιησούς υπήρξε και είναι η φωνή ολόκληρης της οικουμένης-ανθρωπότητος και συνεπώς αφορά καθε ανθρώπινον ον)
ποιό συγκεκριμένα:
Α-ο θετικός αριθμός +6 =έκτος λόγος συμβολίζει την τελειότητα-είναι ο πρώτος τέλειος αριθμός καθώς συγκροτείται απο τα μέλη της πρώτης τριάδας των αριθμών-που είναι και ο γενήτορας όλων των υπολοίπων,1,2,3 και μάλιστα προσθετικά και πολλαπλασιαστικά:1+2+3=6 , 1χ2χ3=6 ,
3+3=6 , 2+2+2=6 , 1+1+1+1+1+1==6 κλπ. τελειότητα σημαίνει πληρότητα-ολότητα-ενότητα.
Β-ο λόγος "τετέλεσται" συντίθεται απο 10 γράμματα=5 σύμφωνα Τ,Τ,Λ,Σ,Τ και 5 φωνήεντα Ε,Ε,Ε,Α,Ι. ο αριθμός 5 συμβολίζει τον τέλειο άνθρωπο =5Α ή  , αλλα και την πενταπλή αλήθεια του θεού προς τον άνθρωπο-ανθρωπότητα της γης, και ο αριθμός 10 συμβολίζει α) την δισυνθετότητα καλού(=+ 5) και κακού(- 5)=+5 +- 5 =10 και β) τον δεκάλογο νόμο ή λόγο ή δένδρο ζωής του θεού (3 δεκάλογοι-δένδρα αγάπης-σοφίας-μυήσεως) για τον υιό του άνθρωπο. τα 5 σύμφωνα συμβολίζουν την σοφία-το πνεύμα και τα 5 φωνήεντα συμβολίζουν την αγάπη-τον λόγο και συνεπώς ο λόγος-αλήθεια "τετέλεσται" εμπεριέχει-συγκροτείται ισότιμα απο την αγάπη και την σοφία του θεού ο οποίος είναι η απόλυτη αλήθειια.
Γ- η παρουσία των τριών Τ-αύ=Τ,Τ,Τ (ταύ) συμβολίζει την τριάδα=3 αλλά και την τριαδική τριάδα=9 αλλα και είναι το κατεξοχήν γράμμα του Τέλους-(ολοκλήρωση-κλείσιμο) της Τελειώσεως (τελειοποιήσεως)-της Τελειότητος (πληρότητος-εντέλειας-τελειότητος).
το γράμμα Λ = ένα και μοναδικό είναι το σύμβολο του Λόγου του θεού  και της Λογικής του ανθρώπου και όλα όσα προέρχονται άνωθεν εκ του Λόγου του θεού (ΛόγοΣ-πνευματικός λόγος-αλήθεια) και όλα όσα προέρχοντα κάτωθεν εκ της Λογικής του ανθρώπου (διανοια-διανοητική σοφία-λόγος)
το γράμμα Σ (σίγμα)= ένα και μοναδικό είναι σύμβολο της Σοφίας του Πνεύματος του θεού (ΣΩφία) και όλα όσα προέρχονται άνωθεν εκ του αγίου πνεύματος αλλά και της ανθρώπινης σύνεσης-Σοφίας-συνετής Σοφίας (σοφία-σύνεση) και όλα όσα προέρχονται κάτωθεν εκ του ανθρώπινου πνεύματος-εγώ-νού-διανοίας.
Τ=ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ Χ 3 =ΤΡΙΠΛΗ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ και τώρα την τρίτη υδροχοϊκή εποχή του αγίου πνεύματος αποκαλύπτεται : 
ΤΡΙΤΗ ΔΙΑΘΗΚΗ-ΤΡΙΤΟΣ ΝΟΜΟΣ-ΤΡΙΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Λ=ΛΟΓΟΣ ΘΕΟΥ(ΑΓΑΠΗ)-ΛΟΓΟΣ-ΛΟΓΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΝΩΣΗ
Σ=ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΥ(ΠΝΕΥΜΑ)-ΣΟΦΙΑ-ΣΥΝΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΝΩΣΗ
ΤΛΣ=τα σύμφωνα της λέξεως-λόγου "ΤέΛοΣ και ΤέΛειοΣ" εντός του λόγου "ΤεΤεΛεΣΤαι"
Δ-η παρουσία των 3 Ε= Ε,Ε,Ε (έψιλον) συμβολίζουν την τριαδική παρουσία της Πεντάδος και καθώς είναι τριαδική σημαίνει ότι προέρχεται εκ του θεού-ως αποκάλυψη.το Εί=¨Εψιλον είναι το κατεξοχή γράμμα της Ενώσεως-Ενότητος (έν-μονάς)και καθώς είναι τριαδική η παρουσία του σημαίνει ΕΝ ΤΩ ΠΑΝΤΙ ΕΝΟΤΗΤΑ.
Ε=5 Ε=5 Ε=5
ΠΕΝΤΑΠΛΗ ΑΛΗΘΕΙΑΕΝΤΑΛΦΑ ΑΡΕΤΩΝΕΝΤΑΔΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
5πλή αλήθεια=ποιός είναι 1-ο θεός 2-ποιός το κακό 3-ποιό το σχέδιο-έργο της επανόδου 4-ποιός ο νόμος 5-ποιός ο σκοπός του ανθρώπου-δημιουργίας
ο θεός είναι 1-ο ων 2-ο σκοτοφόρος είναι ο μή ών 3-το σχέδιο είναι η επάνοδος του κακού μετουσιωμένου σε καλό δια μέσου του ανθρώπου 4-ο νόμος είναι της ανταπόδοσης του καλού ή του κακού σύμφωνα με τις πράξεις του ανθρώπου 5-ο τελικός σκοπός είναι η θέωση
5Α=αρετών= Αγιος-Αγαθός-Αγνός-Αγαπών-Αλληλέγγυος(άνθρωπος-αδελφός)
5δικός άνθρωπος=1-πνεύμα (σκέφτεται) 2=ψυχή (βιώνει) 3-νόηση-διάνοια (κατανοεί-γνωρίζει) 4=ύλη (υλοποιεί-πραγματοποιεί) 5=εγώ-όν (εντέλλει-αποφασίζει-προαιρείται-προτίθεται)
Ε- το γράμμα Α (άλφα) ένα και μοναδικό = το κατεξοχήν γράμμα της Αλήθειας (Αγαθότητα-Αγιότητα-Αγνότητα) και της Αρχής Αγάπης (εν αρχή ην ο λόγος=αγάπη) του θεού (μονάδος=α=1) και η πηγή που εκπορεύει-εκδηλώνει καθε αλήθεια-αρετή-ιδέα-αριθμό-πνεύμα-οντότητα κλπ.αλλά και της Ανθρώπινης Αρετής=Αγάπη-Αλληλεγγύη
ΣΤ-το γράμμα Ι (ιώτα) ένα και μοναδικό =το κατεξοχήν γράμμα της Ισχύος δηλαδή της δημιουργικής ολοκλήρωσης της Ιεραρχημένης εννεαδικής μονάδος (ιώτα=9ον γράμμα στην σειρά των 24 γραμμάτων) και η αφετηρία-βάση για το άνοιγμα ενός νέου κύκλου-2ης εννεάδος (εκδίπλωση Ιεραρχίας εννεαδικής μονάδος) (ιώτα=10 σύμφωνα με το μετρικό δεκαδικό αριθμητικό σύστημα).  
η δεκάς (εκ τού δέχω=υποδέχομαι)επίσης αποτελεί την πρόσθεση των τεσσάρων πρώτων αριθμών-όπου ο 4 συμβολίζει την ύλη και κατεπέκταση την φύση: 4=1+2+3+4=10, έτσι η δύναμις της τετράδος ανάγεται-εκτείνεται στην δεκάδα η οποία αναγεννά ολόκληρη την ύλη-κή φύση και συνεπώς η δεκάς είναι η δημιουργική ολοκλήρωση-τελείωση και κατάληξη των υλικών στοιχείων-δυνάμεων-δυνατοτήτων της φύσεως του κόσμου αλλα και του 4δικού εγώ άνθρωπος. 
το Ιώτα είναι επίσης σύμβολο-σχήμα της όρθιας-ορθής ( Ι ) σοφίας-της σταθερότητας-καθετότητας του νόμου του θεού (κεραία του νόμου) 
Ζ- τα τρία φωνήεντα απο κοινού: Α,Ε,Ι σχηματίζουν την λέξη-λόγο αεί=αιωνίως-παντοτινά αλλα και το επίθετο-προσωνύμιο αυτού τούτου του όντος-του θεού αφού αυτός είναι ΑΕΙ ΩΝ
Η- η ένωση μεταξύ τους στοιχείων-γραμμάτων συμφώνων και φωνηέντων αποκαλύπτουν την απειροσύνη του λόγου ¨τετέλεσται"και την αιωνιότητα του όντος που τον πρόφερε-του ιησού χριστού Λόγου του θεού και Λόγου του ανθρώπου: ΕΛ=θείος-ήΕλιος-θεός και ελ-λάς η χώρα της ελαίας του ήλιου και της ελευθερίας,το παντοτινό σύμβολο της ελπίδας και του ελέους αλλά και της έλευσης του εκλεκτού (εύ-καλόν) στον κόσμο προς ευεργεσία των ανθρώπων-της ανθρωπότητος και του κόσμου .
Θ- τα γράμματα Σ (σοφία-σταθερότης) και Τ (τελειότης) ενούμενα σχηματίζουν το ΣΤ=ΣΤαυρός, ο οποίος συμβολίζει την ΘΥΣΙΑ (αυτοθυσία-αυτοταπείνωση) στην οποία καθε ανθρώπινον ον οφείλει να υποβληθεί και να περάσει νικηφόρα ώστε απο απο τετράγωνος σταυρός( + ) (δισυνθετότητα-ισορροπία) που είναι να υψωθεί-υψώσει την κεραία του προς τα άνω ( ) (απλοποίηση δισυνθετότητας-αρμονία) και πάλι προς τα άνω μέχρι εως ότου γίνει ο σταυρός Ταύ ( Τ ) (τελειότητα-απλότητα-ενότητα )(+ † Τ ενούμενοι συνθέτουν τον τρίσταυρο της ανάστασης)
τα 5 τελευταία γράμματα του λόγου "τετελ-εσται" σχηματίζουν μέλλοντικό ρηματικό τύπο του ρήματος ειμί "έσται" που σημαίνει θα είναι-θα έλθη-θα είναι ερχόμενος (ην-ων-έσται) κλπ
ο "έσται"-αυτός ο οποίος θα είναι-ο μέλλων ερχόμενος είναι ο παράκλητος-το παρακλητικό υδροχοϊκό όν-πνεύμα, και είναι ήδη ελθών και είναι ήδη διαχέων το υδροχοϊκό πνευματικό ύδωρ του σε ολόκληρη την ανθρωπότητα λούζοντας δυστυχώς τους περισσότερους στραβούς και κουφούς και ζαβούς και εγωπαθείς και αλαζόνες και υποκριτές και άδικους και πλάνους και ψεύτες και κλέφτες και απατεώνες όλων των τάξεων και θέσεων και πεποιθήσεων. ευτυχώς όμως πάντοτε υπήρχαν και υπάρχουν οι ολίγοι απλοί-ταπεινοί-πιστοί του θεού και έτσι επαληθεύουν τα ρηθέντα υπο του διδασκάλου τους:
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ. (Μτ 16,28)
(ομοίως) Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσί τινες ὧδε τῶν ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει. (Μκ 9,1)
τινές=μερικοί και φυσικά "δεν θα γευθούν θάνατο" όχι υλικό αλλά πνευματικό-δεύτερο θάνατο που είναι και ο οριστικός-τελειωτικός θάνατος. (συνεπώς τα πάντα μετράνε μετά θάνατον-καθωρίζονται όμως απο αυτόν τον κόσμο αφού ο άνθρωπος μόνον εδώ μπορεί να επιλέγει-ενεργεί ελευθέρως ενσυνειδήτως και αυτοβούλως πράξεις-έργα)
Ι-η λέξη-λόγος τετέλεσται αποδίδει τον αριθμό 111 (α=1 ω=24). ο 111 εικονίζει την τριαδική μονάδα-μονάδα-μονάδα που συμβολίζει το πνεύμα του θεού-ουρανού
 1
1 Δ 1
ή τον αριθμό 1156=11-11 (1-1-1-1 )(δεκαδικό σύστημα α=1 ω=800). ο 1156 που αναλύεται στον 11 και 11 προσδιορίζει τα 22 κεφάλαια της αποκάλυψης με επίκεντρο το 13ο (1156=1+1+5+6=13) (1156=1-1=διπολική μονάς-δυάς αγάπη-σοφία θεού 5=τέλειον ανθρώπινον όν-εγώ-πεντάλφα 6= τελεία ένωση ανθρώπινου-ουράνιου πνεύματος-εξάλφα) αλλά και άλλες άπειρες σε βάθος και ύψος ιδέες-αλήθειες που αφορούν τον κόσμο-οικουμένη-τον άνθρωπο-ανθρωπότητα  και το επι της γης έργο τους. 
1156=1111=η μονάς του θεού στα 4 σημεία και στοιχεία της γης-κόσμου (Α-Δ-Β-Ν) (πύρ-αήρ-ύδωρ-γη) και στις 4 εκδηλώσεις του εγώ άνθρωπος (ύλική-ψυχίκή-διανόητική-πνεύματική) 
 1
Ι
Ι
1-----------ΕΓΩ-ΚΟΣΜΟΣ----------1
Ι
Ι
1ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ=

Τ Τ Τ =ΤΡΙΑΔΙΚΗ ΤΕΛΕΙΟΤΗΣ-ΤΕΛΕΙΟΤΗΣ-ΕΝ ΤΩ ΠΑΝΤΙ
Ε Ε Ε= ΤΡΙΑΔΙΚΗ ΕΝΟΤΗΣ-ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΕΝΟΤΗΣ 
Λ=ΛΟΓΟΣ ΘΕΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Σ=ΣΟΦΙΑ-ΘΕΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Α=ΑΛΗΘΕΙΑ-ΘΕΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Ι=ΙΕΡΑΡΧΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΘΕΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΟΥ
3 Τ=ο Τρίσταυρος του Τριτανθρώπου
τι σημαίνει τετέλεσται;
σημαίνει ότι όλα τέλείωσαν! συνεπώς για μας σήμερα το τετέλεσται θα τετελεστήσει! όταν όλα αυτά και άλλα πολλά είναι πραγματικότητα στα πλαίσια της αλήθειας η οποία είναι ΜΟΝΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ, συλλαμβάνεται μόνον πνευματικά και βιώνεται μόνον πνευματικά-τελειώσαμε.
tete le est 
ΤΕΛΕΤΑΙΤΕΛΕΤΑΙΤΕΛΕΤΑΙΤΕΛΕΤΑΙΤΕΛΕΤΑΙ
ΤΕΛΕΤΑΙΤΕΛΕΤΑΙΤΕΛΕΤΑΙΤΕΛΕΤΑΙΤΕΛΕΤΑΙΤΕΛΕΤΑΙ
ΤΕΛΕΤΑΙΤΕΛΕΤΑΙΤΕΛΕΤΑΙΤΕΛΕΤΑΙΤΕΛΕΤΑΙΤΕΛΕΤΑΙΤΕΛΕΤΑΙ
101010101010101010101010101010101010101010101010101010

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.