Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2010

θανατώνειν τον θάνατο 3

Η ΝΕΦΕΡΤΙΤΗ-βασίλισσα της αιγύπτου
(απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα !ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να θελήσει να καταστεί πνευματικά ελεύθερος !ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει ,μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ έχει ένα όνομα-είναι Ο ΛΕ-ΒΙΑ-ΘΑΝ :
ΟΛΕ-θρος=καταστροφή-γκρέμισμα-απώλεια
ΒΙΑ-βία-κατά-πίεση-κατά-θλίψη-τυρρανία
ΘΑΝ-ατος=σταμάτημα-τέλος-αφαίρεση της ζωής-νίκη του θανάτου επι της ζωής-θάνατος της ζωής
Ο ΛΕΒΙΑΘΑΝ μέσα στους αιώνες εθεωρείτω ως ένα τέρας-δράκος ένα μεγάλο ΚΗΤΟΣ-φάλαινα που κατέτρωγε τους ναυτικούς που πλεαν στην θάλασσα και που ήταν φόβος και τρόμος σε όποιον-και ότι είχε την ατυχία να τον συναντήσει στο δρόμο του,αργότερα συνταυτίσθηκε με το τυρρανικό-εκβιατικό-καταπιεστικό κράτος και έτσι είναι γνωστό το όνομα αυτό μέχρι σήμερα.
το ΚΗΤΟΣ (φάλαινα) αυτό ήταν που κατάπιε τον ΙΩΝΆ και μετά τρείς ημέρες τον ξέρασε-εξέβρασε σε μια ακτή ζωντανό και το παράδειγμα αυτό είναι που χρησιμοποιεί ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ όταν οι ιουδαίοι τον πιέζουν να τους αποκαλύψει  ΣΗΜΕΙΑ για την δύναμη και την καταγωγή του απο τον θεό
(Ιωνάς 1:15-17)Και εσήκωσαν τον Ιωνάν και έρριψαν αυτόν εις την θάλασσαν και η θάλασσα εστάθη από του θυμού αυτής.Τότε οι άνθρωποι εφοβήθησαν τον Κύριον φόβον μέγαν και προσέφεραν θυσίαν εις τον Κύριον και έκαμον ευχάς.Και διέταξε Κύριος μέγα κήτος να καταπίη τον Ιωνάν. Και ήτο ο Ιωνάς εν τη κοιλία του κήτους τρεις ημέρας και τρεις νύκτας.(Ιωνάς 2:10) Και προσέταξεν ο Κύριος το κήτος και εξήμεσε τον Ιωνάν επί την ξηράν.
(Λουκάς 11:29-30)Και ενώ οι όχλοι συνηθροίζοντο, ήρχισε να λέγη· Η γενεά αύτη είναι πονηρά· σημείον ζητεί, και σημείον δεν θέλει δοθή εις αυτήν ειμή το σημείον Ιωνά του προφήτου.Διότι καθώς ο Ιωνάς έγεινε σημείον εις τους Νινευΐτας, ούτω θέλει είσθαι και ο Υιός του ανθρώπου εις την γενεάν ταύτην.
ο θάνατος επιφέρει-μπορεί να επιφέρει στον άνθρωπο έναν τριπλό θάνατο:
1ον-υλικό θάνατο του σώματος (και μαζί-ταυτόχρονα του νού-νοήσεως)
2ον-ψυχικό θάνατο της ψυχής
3ον-πνευματικό θάνατο τού εγώ-πνεύματος
ο άνθρωπος μπορεί να νικήσει τον τριπλό αυτό θάνατο εάν και εφόσον φροντίζει στον υλικό βίο-ζωή του 1ον υλικά την ΥΓΕΙΑ του δια του ΜΕΤΡΟΥ-ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ και ψυχικά την ψυχή του δια της ΗΘΙΚΗΣ-ΑΓΑΠΗΣ και πνευματικά το ΟΝ-ΕΓΩ-ΠΝΕΥΜΑ του δια της ΣΟΦΙΑΣ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ (αλήθεια) και που αυτό μεταφράζεται:
υλικά:υπομονή-σιωπή-ταπεινοφροσύνη 
και ψυχικά:αγάπη-εγκράτεια-αλληλεγγύη 
και διανοητικά:οφειλή-ρωμαλαιότητα-νουνέχεια 
και πνευματικά:αγιότητα-αγαθότητα-αγνότητα
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ-ΛΕΒΙΑΘΑΝ-ΣΚΟΤΟΦΟΡΟΣ:
ιδού ο δρεπανοφόρος δαίμονας-η λερναία ύδρα του κακού-με πρόσωπο πάντοτε ανθρώπου
 
1-ΟΛΕΘΡΟΣ-2-ΠΟΝΟΣ/ΘΛΙΨΕΙΣ-3-ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ

4-ΒΙΑ-5-ΑΠΕΙΛΗ-6-ΦΟΒΟΣ/ΤΡΟΜΟΣ

7-ΘΑΝΑΤΟΣ-8-ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ-9-ΑΠΩΛΕΙΑ

καταστροφή-θλίψη/πόνος-καταστολή-βία-απειλή-φόβος/τρόμοκρατία-θάνατος-απελπισία-απώλεια:όλα τα δαιμόνια αυτά του κακού βασίζονται στην  ΕΞΟΥΣΙΑ-κάθε μορφής (επιβολή-διαταγή): ΑΝΘΡΩΠΩΝ-ΚΡΑΤΟΥΣ-ΞΕΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΛΟΥΤΟΚΡΑΤΙΑΣ-ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΛΠ. η δύναμη-ισχύς τους είναι Η ΑΠΕΙΛΗ ΒΙΑΣ-ΑΠΩΛΕΙΑΣ-ΘΑΝΑΤΟΥ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ-ΠΟΝΟΥ-ΣΥΜΦΟΡΑΣ (και ο κάθε αδύναμος άνθρωπος ΥΠΟΚΥΠΤΕΙ-ΕΝΔΙΔΕΙ-ΠΡΟΔΙΔΕΙ-ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΟΥΛΟΣ-ΥΠΟΔΟΥΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ(εισέρχεται και αυτός και γίνεται στρατιώτης του κακού και των κακών ανθρώπων) ή πάλι ακολουθεί τον άλλο απέναντι δρόμο πάλιν του κακού (τα άκρα) καταφεύγοντας στην κλοπή-ψεύδος-υποκρισία-εκδίκηση και γενικά καθε μέσο του κακού-γινόμενος έτσι υπηρέτης πάλιν του κακού )(ο θεός ποτέ δεν απειλεί αλλά προειδοποιεί,δεν τρομοκρατεί αλλά υπομνύει τις συνέπειες απο την ανομία-αμαρτία και συνεπώς προνοεί,δεν επιβάλλει αλλά αφίνει τον άνθρωπο ελεύθερα να επιλέξει έχοντας του διευκρινήσει την θυσία-αυτοθυσία που απαιτείται για να είναι εν αγάπη-αλήθεια,δεν τάζει ο θεός δέλεαρ για να κερδίσει τον άνθρωπο αλλά του λέει "παρε τον σταυρό σου καθημερινά και ακολούθα με στον γολγοθά"και εφόσον το κανεις θαχεις θέση στον παράδεισο μαζί μου )
ο θάνατος καταργείται-ήδη πρίν τον υλικό θάνατο μόνο απο τον άνθρωπο που τον νικά-και η απόδειξη είναι ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ένας ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ελεύθερος απο το κακό-τον κόσμο την εξουσία του κόσμου και τις επιθυμίες του κόσμου.ο άνθρωπος αυτός είναι ένας ΑΠΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ και μεσα στην απλότητα του σοφός-με σοφία και κυρίως αγάπη προς τον συνάνθρωπο αδελφό του.ο άνθρωπος αυτός είναι ένας ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ που είναι όχι χωρίς ανάγκες(επιθυμίες-πειρασμούς) αλλά με τις λιγώτερο δυνατές.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ απο το κακό και τον κόσμο και τις επιθυμίες του, ΑΠΛΟΣ στο καλό και δίκαιο, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ στην αναζήτηση της αλήθειας-του θεού; ή ΣΙΔΗΡΟΔΕΣΜΙΟΣ του κακού-των κακών παθών-επιθυμιών και συνεπώς πολυσύνθετος-πολυπράγμων-αλαζονικός/υλιστής-άθεος-ευδαιμονιστής άνθρωπος ;
ιδού η φαινομενικά πραγματική απορία-δίλημμα !! διότι η επιλογή της αρετής έναντι της κακίας είναι μονόδρομος για κάθε υποψήφιο Ηρακλή .
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.