Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2010

θανατώνειν τον θάνατο


ο πυρΣός- ΔάΔα του ολυμπιακού σταδίου των αθηνών
κατά την τέλεση των ολυμπιακών αγώνων το 2004
(απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα !ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να θελήσει να καταστεί πνευματικά ελεύθερος !ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει ,μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!)
η λέξη θάνατος σε ανακύκληση των στοιχείων-γραμμάτων της, 
μετατρέπεται σε θ-ανατ-ος = ός  άντα θ =
αυτός ο οποίος είναι (ός
τα ενάντια (άντα
στο Γράμμα-Λόγο θήτα (Θ)
το γράμμα Θ προσδιορίζει :
1
Θ-εός
είναι η Θετική Θέση
2
Θ-έληση
είναι το Θείο Θέλω
3----1
Θ-υσία
είναι η Θεληματική Θυσία του Θείου πνεύματος
και η Θεληματική Θυσία του Θρώσκοντα-Θρησκευομένου ανθρώπου
2
Θ-άνατος
είναι η Θνήσκουσα άρνηση-εναντίωση-αντίΘεση στο Θείον Θέλω
που εκδηλώνεται εναντίον του ανθρώπου-υλικής δημιουργίας
(και εν τέλει ο θάνατος εναντιούται στον εαυτό του τον ίδιο!)
3
Θ-έωση
είναι η Θετική Θεληματική Θεοποίηση του ανθρώπινου πνεύματος
 και συνολικά της τριπλής δημιουργίας
ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ
Θεός
Θέσις--------Θέληση---------Θυσία
άνθρωπος-Θυμός
(δισύνθετον όν-εγώ-πνεύμα καλού και κακού)
 (θυμός=αγαθοποιός-κακοποιός=πνεύμα ζωής-ψυχή-όν)
Θυσία-------Θάνατος--------Θέωση

ο Θεός-η Θετική Θέση
το θείον πνεύμα κατερχόμενο θεληματικά-καταλήγει στην θυσία
ο άνθρωπος-το δισυνθετο πνεύμα-θέση και αντίθεση
ανερχόμενο δια της θεληματικής θυσίας και του θαρραλέου θανάτου καταλήγει στην θέωση-θεοποίηση-στον θεό

Θεός=ός έθος 
αυτός ο οποίος είναι (ός) έλξη-κεντρομόλος δύναμη (έθος)
ός- έος Θ=αυτός ο οποίος είναι φως(έος) Θ-έον=κινητικόν

θάνατος=ός-άντα-θ
ο ενάντιος στον θεό-την κίνηση-το φώς-την έλξη-ελκτική δύναμη
και συνεπώς ο ενάντιος στην ζωή-την φωτεινή ύπαρξη
 ο θ-άνατο-ς όμως
μπορεί δια του θανάτου του
να μεταλλαχθεί -μετατραπεί-μετουσιωθεί
σε α-θνατός=όχι θνατός-θνητός=να μην πεθαίνει=να γίνει α-θάνατος
ο θάνατος χρειάζεται μία μονάδα=1=Α ώστε να γίνει Α-θάνατος
θάνατος=631
μονάς=361
ο θάνατος ενέχει μέσα του την δυνατότητα μετατροπής του 
απο 631 σε 361 απο θάνατος=μείον -1 σε μονάς= θετικόν+1
διαμέσου βοηθείας του ανθρώπινου πνεύματος-εγώ=Ο-μηδέν
(ομοίως και το κα-Κ-όν χρειάζεται μία μονάδα για να γίνει κα-Λ-όν)
Κ=10ον γρ Λ=11ον γρ
ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ
θανατώνειν τον θάνατο
σημαίνει μετάΤΡΕΠΕΙΝ
τον θάνατο-πνεύμα κακού σε α-θάνατο-πνεύμα καλού
(ανάσταση-επάνοδος-αποκατάσταση ασώτου υιού-πνεύματος)
και η οδός είναι ο άνθρωπος-ο διάμεσος ΣΥΝ-εργάτης του θεού
ο οποίος θεληματικά οφείλει να αποδεχθεί το έργο της αποστολής του
το οποίο θα τον καταστήσει α-θάνατο εάν και εφόσον θανατώσει
δηλαδή μετουσιώσει πνευματικά τον μέσα του θάνατο
το πνεύμα του κακού του σε καθαρό πνεύμα καλού
όπως ήταν αρχικά πρίν την πτώση-έκπτωση του 
και ο τρόπος-μετάΤΡΟΠΗΣ είναι η αυτοθυσία του εγώ-ισμού,του κακού 
δηλαδή η οδός της ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΩΣ-ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗΣ
δηλαδή διαμέσου θετικών πραξεων-έργων καλού και
μετανοητικών του κακού πράξεων-έργων καλού
"ίδε ο άνθρωπος/βασιλεύς υμών"
που δίδαξε λόγοις και έργοις 
ο ιησούς χριστός
έως τέλους
πίστις
Ι
Ι
υπομονή_____ταπείνωση_____μετά-νοια
Ι
Ι
συν-χώρεση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.