Τρίτη, 22 Ιουνίου 2010

Χριστός-ΧωροΧρόνος


ο Δωδωναίος αετός του Διός
(απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα !ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να θελήσει να καταστεί πνευματικά ελεύθερος !ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει ,μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!)
χώρος=τόπος-κόσμος(γαία)-αδιαχώριστος απο τον χρόνο
χρόνος=διάστημα-ώρα-ροή στιγμών χρόνου(ρέα)σε συνάρτηση με τον χώρο
χριστός=άνθρωπος+θεός εντός χωρο-χρόνου=η χάρις του θεού
ο χώρος και ο χρόνος=ο χωροχρόνος δημιουργήθηκε απο τον δημιουργό-πνεύμα θεού για να αποτελεί αυτός το υλικό περιβάλλον του ανθρώπινου όντος [και τα ζώα περιβάλλον είναι στα πλαίσια της φύσης-γήϊνης δημιουργίας,πρός βοήθεια του έργου του ανθρώπου το οποίο είναι το κυριολεκτικό-ουσιώδες-μοναδικό] και την συνθήκη-δυνατότητα να μπορέσει αυτός να επιτελέσει επιτυχώς το έργο της συνεργασίας του με τον θεό,που είναι η μετουσίωση του εκπεσόντος βέβηλου-αρνητικού πνεύματος του κακού μέσα απο θετικές-αυτοθυσιαστικές [αυτοταπεινωτικές του εγώ-ϊστικού κακού του] πράξεις-ενέργειες-έργα καλού-ηθικής-αληθείας,και που αυτό επιτυνχάνεται δια μέσου της αυτοτελείωσης-αυτοτελειωτικής ηθικής εν αγάπη και πνευματικής εν σοφία αληθούς πόρευσης κατα την διάρκεια (χρόνος) της γήϊνης (χώρος)  ζωής-διαβίωσης (χώρο-χρόνος) του καθε ανθρώπου.(κάθε χωροχρονικό ανθρώπινο όν)
ο χριστός-η χάρις του θεού-ιησούς=θεός (ά-χρονος-υπέρ-χρονος) που έγινε άνθρωπος (έν-χρονος) και άνθρωπος που θέωσε (νίκησε τον χωροχρόνο-κατέστη άχρονος και υπέρχρονος) τον εαυτό του συνολικά είναι ο θεάνθρωπος-ανθρωπόθεος χριστός-ιησούς, είναι ο πρότυπος και παραδειγματικός τύπος-εικόνα-μορφή για τον καθε άνθρωπο επι της γης-οικουμενικά (παγκοσμίως) και η οφειλή-οδήγηση-αλήθεια του καθε ανθρώπου να τον ακολουθήσει-να ακολουθήσει την αλήθεια-διδαχή του (αγαπάτε αλλήλους-αγαπάτε τους εχθρούς υμών), λόγοις και έργοις,θαρραλέα και με πίστη-αγάπη,σε μια προσπάθεια-αγώνα ομοίωσης του εαυτού-των έργων-της ζωής του,με αυτη του σωτήρα ιησού(ιησούς σημαίνει σωτήρας) χριστού (χριστός σημαίνει ο χρισμένος-ο λαβών το πνευματικό χρίσμα απο το άγιο πνεύμα-την χάρη και την αλήθεια του θεού)
ο χώρος και ο χρόνος=ο χωροχρόνος είναι εκδήλωση της πνευματικής εικόνας της αγάπης και της σοφίας του θεού-πνεύματος και αποτελεί το αισθητό φαινόμενο και το υλικό-φυσικό περιβάλλον-συνθήκη επιβίωσης-ζωής-αυτελείωσης-έργου αποστολής του ανθρώπου για το επι της γης έργο του (αγάπη-άπειρον=χώρος και σοφία-αιώνιον=χρόνος)
ο χριστός-η χάρις και η αλήθεια του θεού = είναι εκδήλωση της πνευματικής θελήσεως του θεού-λόγου και αποτελεί το αληθές-πνευματικό-υπερβατικό περιβάλλον-συνθήκη πνευματικής (μετά θάνατον) επιβίωσης και ζωής-θέωσης-αποκατάστασης στον θεό
ΧΡΙΣΤΟΣ-ΧΩΡΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ =το μονόγραμμα ΧΡ (αρχαίο έμβλημα του όσιρι-αιγύπτιου θεού και το όνομα του οποίου σημαίνει σύμφωνα με τον πλάτωνα-πλούταρχο "όσιος και ιερός")είναι το μονόγραμμα-υπογραφή του ονόματος ΧΡ ιστός και ευρίσκεται και στις 3 λέξεις-λόγους.
τα γράμματα ΧΡ=ως σχήματα-ιδεογράμματα-εικόνες-μορφές (που είναι προβολές των ΙΔΕΩΝ)
αποκαλύπτουν ότι το Χ=χιασμός-σταυρός=κόσμος-γη-χώρος=Α-Δ-Β-Ν (Ανατολή-Δύση-Βορράς-Νότος=κόσμος-4 σημεία ορίζοντα ή Ανατολή-Δύση-Αρκτος-Μεσημβρία= Α-Δ-Α-Μ=άνθρωπος =χωροχρονικόν όν) και το Ρ=όρθιος άνθρωπος που κοιτάζει μπροστά και ακόμη η  ένωση των δύο  Χ και Ρ = δείχνει-απεικονίζει έναν όρθιο άνθρωπο να σηκώνει-κουβαλάει-αίρει τον σταυρό του ή έναν αετό όρθιο με ανοιγμένα τα φτερά του (1 κεφαλή-2 πτέρυγες-2 πόδια-1ουρά/1212-2121)
η αρχαιότερη μυητική παράδοση (η προ του μεγάλου κωνσταντίνου-που το ενεργοποίησε ως σύμβολο για την υπηρέτηση-συνέχιση του χριστικού έργου) αποκαλύπτει ότι το Ρ ήταν το αρχικό γράμμα του ρόδου [για τούς έλληνες=Ρ-οδόν και για τους-ευρωπαίους εβραίους το G-γκίμελ-με την λατινική του εκδοχή -gϋl=γκιούλ=ρόδον και που σήμερα έχει και την σημασία του ωραίου]
το οποίο συμβόλιζε-και συμβολίζει την αλήθεια-και τον χριστό ο οποίος είναι η Ρ-οδός και αλήθεια και η ζωή -η ρόδινη. 
ΤΟ ΡΟΔΟΝ πρώτος καθιέρωσε ο προφήτης ΗΛΙΑΣ(ο οποίος και το μετέδωσε δια μέσου των 72 μαθητών του στούς έλληνες) εν συνεχεία δια μέσω του ΙΩΑΝΝΗ προδρόμου παραδόθηκε στον ιωάννη τον θεολόγο και στην μύηση της εφέσου-η οποία είναι αδιάπτωτη και ζωντανά πνευματική μέχρι τις ημέρες μας-και την οποία μπορούν όλοι οι άνθρωποι να λάβουν εφόσον καθημερινά καθίστανται λόγοις και έργοις π-ιστοί/χρ-ιστοί ακόλουθοι της αγάπης του λόγου-ρόδου και του αγίου πνεύματος-αετού. (αετός/αεί-αιωνίως ετός=αληθινός=σύμβολο του αιωνίου πνεύματος)
το Ρ σήμερα αποτελεί αιώνιο σύμβολο της αλήθειας ΧΡ-ιστός και του όρθιου-αναστημένου πνευματικά Ράστου-Χρηστού ανθρώπου-αετού(Ρ-άστος=ελεύθερος και χρηστός=ενάρετος)(Ρ-αστός-άστυ=χώρος πόλεως εντός της οποίας κατοικούν Ρ-άστοι=ελεύθεροι πολίτες-άνθρωποι)
ΧΡ-ΙΣΤΟΣ= ο ιστός-σημαία με αναρτημένο το έμβλημα ΧΡ=είναι ο Ρ-νικητής άνθρωπος-αληθινός άρχων του σύμπαντος κόσμου-Χ (κάθε άνθρωπος ακόλουθος του ΧΡ-ιστού είναι ένας μαθητής π-ιστός/χ-ριστός αληθινός πνευματικά άρχων του κόσμου-γιαυτό και είναι ένας αμνός θυσιαζόμενος όπως ο κύριος του-ο ΜΕΓΑλος ΧΡ-ιστός)
Χ-ΩΡΟΣ-ΧώΡον=Χ +ώρος= το φώς-ώρ στον κόσμο=Χ-σταυρός/κόσμος=α-δ-β-ν και ΧΡ-ωόν=το κοσμικό ωόν-( αβγόν) όν το δημιουργηθέν απο τον ΧΡ-ιστό/όσιρι .
ο ΧΡ-ιστός είναι ο ΧώΡος-είναι ζών μεσα στον χωροχρόνο ως Χάρις και Ρήματα θεού (υλικό σύμπαν-κόσμος-γη) όπου ο καθε άνθρωπος μπορεί εφόσον χρησιμοποιήσει σοφά το φως του πνεύματος του-που είναι το ΧΡ-ο χριστός,να γίνει ΚΥΡΙΟΣ(α-ΡΧ) και ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ του χώρου-κόσμου-ύλης (κυριαρχία στα στοιχεία της ύλης-υλισμού-κόσμου).
κάθε άνθρωπος (που είναι ένα κοσμικό ωόν-σπέρμα πνευματικής ζωής) μπορεί να ΟΡΘΟ-στατεί πνευματικά εφόσον αξιοποιεί τις δυνάμεις του ΧΡ(ιστού=Χ-άρις και Ρ-ήματα αληθείας) το οποίο ΧΡ-οι δυνάμεις του χριστού, θα τον οδηγήσουν να γίνει ο ών-πνευματικώς ών καθ'ομοίωση του ΧΡ-ιστού.
ΧΡ-ΟΝΟΣ=ΧΡ + Ο + ΝΟΣ=νούς-νοός=το ΧΡ του νοός-νού-διανοίας=δηλαδή κάθε άνθρωπος έχει την δυνατότητα στις συνθήκες του χωροχρόνου-της χωροχρονικής-περιορισμένης φθαρτής υλικής ζωής του,να νοήσει-κατανοήσει (ω-ό-ν=ν-ο-ώ)και αξιοποιήσει τον ΧΡόνο της ζωής του χρησιμοποιώντας τις δυνάμεις της αγάπης=ΧάΡις ΧΡιστού και της σοφίας=Ρήματα αληθείας και να υπάγει τον νού-διάνοια του στο πνεύμα του χριστού που είναι εντός του (άχρονο-υπέρχρονο) και να νικήσει το κοσμικό χρόνο-να καταστεί ΧΡ-ηστός και ακόλουθος του ΧΡ-ιστού δηλαδή ά-χρονος και υπέρ-χρονος κατα την διάρκεια του χρόνου της ζωής του.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ=ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΟΝ ΟΝ-ΠΝΕΥΜΑ=ΩΟΝ
ΧΡΙΣΤΟΣ=ΑΠΕΙΡΑΙΩΝΙΟΝ ΟΝ-ΠΝΕΥΜΑ=Ο ΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΣ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ=ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΑΝΘΡΩΠΟΘΕΟΣ=Ο ΩΝ αυτό είναι προωρισμένος ο καθε άνθρωπος-και η ανθρωπότητα στο σύνολο της (αφού ο χριστός όντως είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή του καθε ανθρώπου επι της γης)
ΩΟΝ=ΝΟΩ=Ο ΩΝ : δηλαδή εγώ το ΩΟΝ (φθαρτή-σχετική ζωή)-έχω δυνατότητα να ΝΟΩ (γνωρίζω-αντιλαμβάνομαι-προσλαμβάνω) αυτον που είναι Ο ΩΝ και μπορώ να ομοιωθώ-γίνω ών-ένα με αυτόν (τον ΕΩΝΑ) που είναι όντως Ο ΩΝ-η ΑπειρΕώνια ΖΩΗ
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.