Σάββατο, 12 Ιουνίου 2010

η διπλή γέννηση-αναγέννηση

 το ανθρώπινο γονιδίωμα-γενετικός κώδικας ζωής-dna
(απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα !ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να θελήσει να καταστεί πνευματικά ελεύθερος !ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει ,μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!)
σε μία συνομιλία του ο ιησούς χριστός με τον νικόδημο άρχοντα-βουλευτή των ιουδαίων (άνθρωπος ηθικός και αναμένων την έλευση του μεσσία-σωτήρα των εβραίων που ο θεός είχε υποσχεθεί στον μωϋσή και διαυτού στον ισραήλ-ίτικο λαό) μας αποκαλύπτει:
ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΟΥ ΕΚ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ αλλά και ΠΩΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΝΑ ΛΑΤΡΕΥΟΥΝ-ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΘΕΟ-πατέρα τους 
(Ιωάννης 3:1-8)
 Ήτο δε άνθρωπός τις εκ των Φαρισαίων, Νικόδημος ονομαζόμενος, άρχων των Ιουδαίων.Ούτος ήλθε προς τον Ιησούν διά νυκτός και είπε προς αυτόν· Ραββί, εξεύρομεν ότι από Θεού ήλθες διδάσκαλος· διότι ουδείς δύναται να κάμνη τα σημεία ταύτα, τα οποία συ κάμνεις, εάν δεν ήναι ο Θεός μετ' αυτού.Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν· Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή άνωθεν, δεν δύναται να ίδη την βασιλείαν του Θεού.Λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος· Πως δύναται άνθρωπος να γεννηθή γέρων ων; μήποτε δύναται να εισέλθη δευτέραν φοράν εις την κοιλίαν της μητρός αυτού και να γεννηθή;Απεκρίθη ο Ιησούς· Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού.Το γεγεννημένον εκ της σαρκός είναι σαρξ και το γεγεννημένον εκ του Πνεύματος είναι πνεύμα.Μη θαυμάσης ότι σοι είπον, Πρέπει να γεννηθήτε άνωθεν.Ο άνεμος όπου θέλει πνέει, και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλά δεν εξεύρεις πόθεν έρχεται και που υπάγει· ούτως είναι πας, όστις εγεννήθη εκ του Πνεύματος.
"εάν τις δεν γεννηθή άνωθεν"=ΑΝΩΘΕΝ (φορά εκ των άνω προς τα κατω) ΕΙΝΑΙ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ-ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ-Ο ΘΕΟΣ 

"δεν δύναται να ίδη την βασιλείαν του Θεού"=Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ 1ον ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ:Ο ΟΥΡΑΝΟΣ-η βασιλεία των ουρανών και 2ον ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΓΗ-ΚΟΣΜΟ-η βασιλεία του θεού στην γη ("ελθέτω η βασιλεία σου ως εν ουρανώ και επι της γης)
"εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος"=γέννηση εξ ύδατος=υλική γέννηση(δικαίωμα πόρευσης και επιλογής αυτοτελείωσης εν αγάπη-σοφία-αλήθεια θεού)και γέννηση εκ πνεύματος=δεύτερη γέννηση=αναγέννηση-πνευματική γέννηση(επιτέλεση-συντέλεση ηθικής εν αγάπη και πνευματικής εν σοφία αυτοτελείωσης εν αληθεία θεού)
"δεν δύναται να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού"=εαν δεν υπάρξουν οι προυποθέσεις της διπλής γέννησης δηλαδή 1ον υλικής και 2ον πνευματικής(μαζί)δεν μπορεί ο άνθρωπος να ΕΙΣΕΛΘΗ στην βασιλεία του θεού(είτε στον ουρανό-είτε στην γη)
διότι ακριβώς  :
"Το γεγεννημένον εκ της σαρκός είναι σαρξ"= η σάρκα-ύλη γεννά υλη-υλικά προϊόντα
"και το γεγεννημένον εκ του Πνεύματος είναι πνεύμα"=και το πνεύμα-θεός γεννά πνευματικά δημιουργήματα όπως λοιπόν :"ο άνεμος(το πνεύμα του θεού) όπου θέλει πνέει, και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλά δεν εξεύρεις πόθεν έρχεται και που υπάγει·" έτσι ακριβώς είναι και ο πνευματικός άνθρωπος:"ούτως είναι πας, όστις εγεννήθη εκ του Πνεύματος"δηλαδή ενω τον βλέπης-ακούης-κρίνης,εντούτοις ούτε ξέρεις ποιός είναι-και τι κανει ούτε πόθεν κατάγεται αλλά και ούτε που πορεύεται και πάει (το αντίθετο μαλιστα καθε φορά οι άνθρωποι τον απεσταλμένο αυτό (άνεμος-πνοή)τον θανατώνουν αφού πρώτα τον κατηγορήσουν για πλάνο-άδικο-μάγο κλπ (πυθαγόρας-σωκράτης-ιησούς-γκάντι κλπ)(μετά θάνατον-αφού τον θανατώσουν πρώτα οι άνθρωποι αναγνωρίζουν την αξία του απεσταλμένου και τον τιμούν, ελάχιστοι όμως είναι αυτοί που συνεχίζουν το έργο του επάξια και μέχρι τέλους)
τέλος ο ιησούς σε μια άλλη συνομιλία του με γυναίκα σαμαρείτιδα αποκαλύπτει την αληθινή οδό λατρείας-προσκύνησης του θεού απο τον καθε άνθρωπο:Πλην έρχεται ώρα, και ήδη είναι, ότε οι αληθινοί προσκυνηταί θέλουσι προσκυνήσει τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία·διότι ο Πατήρ τοιούτους ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν.Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι.(Ιωάννης 4:23-24)
ΠΑΤΗΡ--------------ΠΝΕΥΜΑ----------ΑΛΗΘΕΙΑ------ΟΥΡΑΝΟΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΣ------ΠΝΕΥΜΑ---------ΑΛΗΘΕΙΑ----ΓΗ/ΚΟΣΜΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ----ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ---ΑΛΗΘΕΙΑΣ
(ως εν τοις άνω-βασιλεία θεού,ούτω και εν τοις κάτω-βασιλεία ανθρώπου)
(ως εν ουρανοίς-θεός, και επι της γης-άνθρωπος)
ΥΓ:εάν για την υλική ζωή προ-απαιτούνται-χρειάζονται όροι-συνθήκες για την ανάπτυξη της ζωής και της επιβίωσης των ανθρώπων,δεν είναι εύλογο να προαπαιτούνται-χρειάζονται καποιοι άλλοι όροι-προυποθέσεις σε καποιους άλλους κόσμους όπως ο ψυχικός και ο πνευματικός;συνεπώς η επικοινωνία-βίωση των κόσμων αυτών κατα την διάρκεια της υλικής διαβίωσης ή μετά τον υλικό θάνατο του καθε ανθρώπου απαιτεί-χρειάζεται (υποχρεωτικά-αναπόφευκτα) αντίστοιχης ποιότητας στοιχεία καλού για να γίνει επικοινωνία ή ένταξη και βίωση της ψυχής-πνεύματος σε αυτούς-διότι το μη ποιοτικά ηθικόν-αγάπης και μη πνευματικά όμοιον πνεύματος αληθείας, αυθωρεί και παραχρήμα απορρίπτονται και θα απορρίπτονται μεχρι τέλους του έργου της επανόδου-επαναφοράς του ασώτου πνεύματος-ανθρώπου.η απόρριψη όμως αυτή της συγκεκριμένης ψυχής-πνεύματος συνεπάγει αυτόματα και την κατάκριση της επι τω κακώ,την κατάληψη-εγκατάλειψη της στο κακό και εν συνεχεία την διάλυση της στην λίμνη την καιομένη του κακού (κόλαση=διάλυση της ατομικότητας του εγώ-κακού και εξαφάνιση του ατόμου-προσωπικότητας=ο δεύτερος οριστικός πνευματικός θάνατος .η μη απόρριψη της ψυχής-πνεύματος του ανθρώπου μετά τον υλικό του θάνατο συνεπάγει την διάσωση-σωτηρία-πνευματική ανάσταση του και εν συνεχεία την αποκατάσταση-θέωση του στον θεό .
ιδού και η σχετική απόδειξη-παραβολή των δύο υπηρετών του έργου του θεού-ο καλός είναι πιστός και φρόνιμος και ο κακός είναι βίαιος-κοιλιόδουλος-μέθυσος δηλαδή παρτατζής-υλιστής-άθεος.ο πρώτος καθίσταται μακάριος-μέτοχος των υπαρχόντων του κυρίου του και ο δεύτερος διχοτομείται-διαχωρίζεται και τοποθετείται με τους υποκριτές=το κακό το ίδιο όπου εκεί και τιμωρείται-κολάζεται τρομακτικά.
"τις αρα εστιν ο πιστος δουλος και φρονιμος ον κατεστησεν ο κυριος αυτου επι της θεραπειας αυτου του δουναι αυτοις την τροφην εν καιρω μακαριος ο δουλος εκεινος ον ελθων ο κυριος αυτου ευρησει ποιουντα ουτως αμην λεγω υμιν οτι επι πασιν τοις υπαρχουσιν αυτου καταστησει αυτον (Ματθαίος 24:45-47) 
εαν δε ειπη ο κακος δουλος εκεινος εν τη καρδια αυτου χρονιζει ο κυριος μου ελθειν και αρξηται τυπτειν τους συνδουλους αυτου εσθιειν δε και πινειν μετα των μεθυοντων ηξει ο κυριος του δουλου εκεινου εν ημερα η ου προσδοκα και εν ωρα η ου γινωσκει και διχοτομησει αυτον και το μερος αυτου μετα των υποκριτων θησει εκει εσται ο κλαυθμος και ο βρυγμος των οδοντων".(Ματθαίος 24:48-5)
ο άνθρωπος-εγώ είναι μηδέν (0) το έργο του είναι να μετουσιώσει το μείον/αρνητικόν-μη εν  (-) του κακού-ασώτου πνεύματος το εντός και εκτός του και ο θεός είναι η μονάς-η θέση-το εν (+1) δηλαδή αυτό που ΜΕΝΕΙ ΕΩΝ-ΙΩΣ (αιωνίως=σχετικοί αιώνες κόσμου και εωνίως=του έωνος η απόλυτη-ατελέυτητη-αθάνατη ζωή-ύπαρξη).η μετουσίωση του κακού-εγώ του ανθρώπου προυποθέτει την συμμετρία-το μέτρον στις υλικές του πράξεις,την αγάπη στην ψυχή-ψυχική ζωή του(εγκράτεια-συγχώρηση),την σοφία στην διάνοια-διανοητική επικοινωνία του(ομόνοια-νουνέχεια)και την αλήθεια-ελευθερία-ενότητα στο πνεύμα-(εγώ-ον) πνευματική ζωή-εκδήλωση(εργασία-αναζήτηση) του.
ΑΒΑΒΑΒΑΒΑΒΑΒΑΒΑΒΑΒΑΒΑΒΑΒΑΒΑΒΑ
ΑΩΑΩΑΩΑΩΑΩΑΩΑΩΑΩΑΩΑΩΑΩΑΩΑΩΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.