Τρίτη, 29 Ιουνίου 2010

θανατώνειν τον θάνατο 2


μινωϊκός ταύρος-μόσχος 
σύμβολο των υλοφυσικών δυνάμεων του ανθρώπου
(απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα !ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να θελήσει να καταστεί πνευματικά ελεύθερος !ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει ,μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!)
δες και
η λέξη ΘΑΝΑΤΟΣ είναι ως έννοια-ιδέα-κατάσταση το ενάντιο στην ιδέα-κατάσταση της ΖΩΗΣ, η ζωή-δια της ζωής υπάρχει ζωή-κίνηση-δημιουργία,αντίθετα δια του θανάτου της ζωής, η διαδικασία αυτή-της ζωής διακόπτεται-σταματά-παύει να υπάρχει-και να συνεχίζεται η ύπαρξη της ζωής και κατά συνέπεια και της κινήσεως-δημιουργικότητος.
ο θεός είναι ΗΝ-ΩΝ-ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ(έσται-έσσόμενος) δηλαδή ήταν-υπήρχε-ζούσε πάντοτε στο παρελθόν-προαιώνια ,είναι ζών-ζεί  πάντοτε και τώρα στο παρόν,και θα είναι πάντοτε ζων-υπάρχων-ερχόμενος και στο μέλλον-εσαεί.
ο άνθρωπος δεν ήτο-ευρίσκετο-υπήρχε στο παρελθόν( δεν ήτο-ην) και ευρίσκεται-ζεί προσωρινά-παροδικά-σχετικά τώρα (και εντός χωρο-χρόνου)ως ένα όν (και όχι ών=υπάρχων σε διάρκεια),και θα είναι-θα ευρεθεί-υπάρξει  μελλοντικά ως ων-μέσα στον θεό ο οποίος είναι ο ών-ην-ερχόμενος, εφόσον επιτελέσει το έργο της αποστολής του-που του ανέθεσε ο θεός απο την αρχή της δημιουργία του-δηλαδή δια της επιτυχούς συνεργασίας του θα επιβραβευθεί με την θέωση-θα γίνει και θα είναι ών-εντός μέσα στον μεγάλο ΩΝ-ΗΝ-ΤΟΝ ΕΩΝΑ ΤΟΝ ΠΡΟΑΙΩΝΙΟ-ΑΠΕΙΡΑΙΩΝΙΟ ΘΕΟ.
η λέξη "θάνατος" αντιστοιχεί στον αριθμό:Θ-Α-Ν-Α-Τ-Ο-Σ= 631
η λέξη "ζωή" αντιστοιχεί στον αριθμό: Ζ-Ω-Η=815
ο θάνατος είναι η κατάσταση-όνομα του πνεύματος του κακού=ο σκοτοφόρος-καταστροφέας της ζωής,δηλαδή αυτό τούτο το κακό και η φύση-άρνηση του,δηλαδή ο θανατος-το κακό δεν υπήρχε πριν-στο παρελθόν δηλαδή δεν ήτο ΗΝ στον θεό (σημείωση:όπως λαθεμένα πιστεύουν οι περισσότεροι-ασχολούμενοι με το έρεβος-άβυσσο του κακού) απλά διότι το κακό πρίν γίνει κακό-δια ΑΥΤΟ-ΑΝΤ-ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ,υπήρχε στον θεό ως πνεύμα όμως καλού-ένα κύτταρο ας πούμε του θεού,απο την "στιγμή"όμως που απεφάσισε την ΦΥΓΗ-ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΙΟ ΣΥΜΠΑΝ,(νεώτερος-άσωτος υιός-πνεύμα) κατέπεσε στο κενό της ανυπαρξίας (αδημιούργητο σύμπαν-αδημιουργία) και αυτο-κατέστη πνεύμα αρνήσεως-κακού-έγινε καρκίνος έξω όμως απο το "σώμα θεός" (δηλαδή έχασε την θέση-την θετικότητα του και το καλόν-αληθές του οπότε αυτοκατέστη κατέστη πνεύμα αρνήσεως-αρνητικόν και χαώδες."αργότερα" ο θεός ηθέλησε να επαναφέρει το εκπεσόν πνεύμα-όν και σχεδίασε την δημιουργία του ανθρώπου-ένα"τρίτο"όν-πνεύμα δισύνθετο αμιγώς καλού-κακού-όχι μεικτό-αλλά άμεικτο με σκοπό την μετουσίωση της άρνησης-του πνεύματος του κακού και την επαναφορά του στους κόλπους του καλού ως ένα καθαρό-θετκό πλέον πνεύμα καλόυ,όπως ήταν πριν την πτώση-έκπτωση του απο τον θεό.αυτό περιγράφει η παραβολή του ασώτου υιού που δίδαξε ο χριστός-έτσι ο θάνατος αποτελεί την "αρνητική εμπνευμάτωση-εμψύχωση-ζωοποίηση"της αβύσσου-του χάους- του ίδιου του απνευτου-άψυχου κακού που με την πτώση του κατέστη έλος πνευματικό-νεκρό-άπνευστο-ξεψυχισμένο,ώστε αυτό να μπορέσει να υπάρξει έστω και αρνητικά και αντιδρώντας να μπορέσει διαμέσου του ανθρώπου να "μετανοήσει"και να μετουσιωθεί ώστε να επανακάμψει και αποκατασταθεί στον πατέρα θεό.-ουσιαστικά ο άνθρωπος "έγινε ο φορέας-μεταφορέας" του ίδιου του κακού-ενός μέρους σπερματικού κακού απο το συνολικό εκπεσόν κακό με έργο-σκοπό να το μετουσιώσει μεσα απο αυτοθυσιαστικές-αυτοταπεινωτικές-μετανοητικές του κακού πράξεις καλού)
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΕΧΕΙ-ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΚΑΤΑ :815-631=184 μονάδες,και συνεπώς η ΜΕΤΑ-ΤΡΟΠΗ-ΜΕΤ-ΟΥΣΙΩΣΗ  του θανάτου σε ζωή προαπαιτεί-χρειάζεται ορισμένες προϋποθέσεις :
184= οι αριθμοί(κατ'απόλυτον τιμή) 1=ένα,8=οκτώ, 4=τέσσερα
οι αριθμοί αυτοί συμβολίζουν-αποσυμβολίζονται σε:
1=κύκλος=πνευματικός κόσμος=ενότητα
8=οκτάγωνο=ψυχικός κόσμος=αρμονία
4=τετράγωνο=υλικός κόσμος(γη)=ισορροπία
ο άνθρωπος-κάθε ανθρώπινον όν είναι ένα τριαδικά συγκροτημένο όν απο πνεύμα-ψυχή και ύλη (και 4δικά εκφραζόμενο λόγω της νοήσεως-διανοίας που εμφανίζεται ως εκ των 3 βασικών συστατικών που συγκροτούν το όν, γιαυτό και η νόηση είναι και επιτελεί-αποτελεί το μέσον αντίληψης του εγώ για τα 3 επενδύματα του το σώμα την ψυχή και το πνεύμα-ενώ η νόηση κατ'ουσίαν δεν αποτελεί δομικό συστατικό του ανθρώπινου όντος)
η ισορροπία-αρμονία-ενότητα(184) του ανθρώπινου όντος είναι 1ον δεδομένη κατα φυσικόν τρόπο-ΦΥΣΕΙ στο ανθρώπινον όν απο γεννήσεως του ώστε αυτό υπάρχει-ζεί-λειτουργεί-εκφράζεται κατά (δισύνθετη καλού-κακού) φύσιν ,αλλά δεν του είναι δεδομένη η κατά 2ον ΗΘΙΚΗ και ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ φύση,παρότι έχει προδιαγραφές ώστε εν το θελήσει ελεύθερα και ενσυνείδητα να μπορέσει να λειτουργήσει ηθικώς και πνευματικώς-κατα παρόμοιο τρόπο με τον δημιουργό του-τον θεό
ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΟΝ:ΦΥΣΕΙ-κατά την ΦΥΣΗ του έχει-εκδηλώνει νοητική συνείδηση-λογική του κόσμου(όπως όλα τα όντα της φύσης-περισσότερον ή ολιγώτερον)
4-ισορροπία=5 αισθήσεις-ΙΣΌΡΡΟΠΕΣ-αυτές λειτουργούν κατα(δισύνθετη) φύση-ανάγκη,ο άνθρωπος απο φύση του-το σώμα του λειτουργεί φυσικά-ισόρροπα-με τάξη(φυσική ισορροπία)
8-αρμονία=συναισθήματα-επιθυμίες(δισύνθετες) ΣΥΝΔΕΟΥΝ-ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ-αυτές λειτουργούν κατά μία φυσική ζωώδη-ενστικτώδη κοσμική λογική-επιθυμία.
η ανθρώπινη ψυχή απο φύση της είναι εναρμονισμένη τόσο με το σώμα όσο και το νού και το πνεύμα δηλαδή εκτελεί συνδετικό-διαμεσολαβητικό ρόλο των άνω-πνεύμα με τα κάτω-ύλη/νούς.(φυσική αρμονία)
1-ενότητα=λειτουργεί το όν-εγώ ως ένα ΕΝΙΑΙΟ συγκρότημα-σύνολο-ΑΙΣΘΑΝΟΜΕΝΟ-ΣΥΝΑΙΣΘΑΝΟΜΕΝΟ-ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟ-φυσικά-διανοητικά βάσει της παιδείας-μορφώσεως-περιβάλλοντος και έχει λογική-διανοητική συνείδηση-αντίληψη των πράξεων του ως ανεξάρτητο-ατομικό-ανόμοιο όν-εγώ,ως μια ετερογένεια-ανομοιότητα-ιδιαιτερη προσωπικότητα.(φυσική ενότητα)
ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΟΝ  :με ΗΘΙΚΗ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ έχει-εκδηλώνει ενσυνείδηση και υπερσυνείδηση και πνευματική λογική-σοφία του πνεύματος της αλήθειας-αγάπης-σοφίας θεού
εδώ το ανθρώπινο όν έχει ενστρερνισθεί τον λόγο-νόμο-εντολές  του θεού-που ο θεός αποκάλυψε στην ανθρωπότητα μεσα απο τους εκλεκτούς απεσταλμένους και την ίδια του την καθοδο-παρουσία-δράση και προσπαθεί σε όλη του την ζωή-βίο να γνωρίζει-βιώνει-τηρεί πιστά την αλήθεια-αγάπη-σοφία του θεού όπως την αντιλαμβάνεται-συνειδητοποιεί μέσα απο την ηθική εν αγάπη και πνευματική εν σοφία αυτοτελείωση του.(ενσυνείδητη κυριότητα τελείου ανθρώπου)
4-υλικά: ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ το ΜΕΤΡΟΝ-ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ(υπομονή-σιωπή-ταπεινοφροσύνη)
8-ψυχικά: ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΑ την ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ-ΑΓΑΠΗ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
1-πνευματικά:ΥΠΕΡΣΥΝΕΙΔΗΤΑ-ΥΠΕΡΛΟΓΑ την ΑΛΗΘΕΙΑ-ΣΟΦΙΑ-ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
η φυσική λειτουργία του ανθρώπινου όντος είναι η δωρεά και το δικαιωμα της ζωή-επιβίωσης-πορεύσεως στον κόσμο του κάθε ανθρώπινου όντος-ο θεός δίνει τα όπλα-τις αρετές-τις δυνατότητες φυσικής-ηθικής-πνευματικής εξελίξεως-ανελίξεως-πνευματώσεως και ο άνθρωπος είναι ελέυθερος να αποφασίσει την οδό πορεύσεως,είτε  του κοσμικά και ομοιούμενος με τον κόσμο-κακό (μη ενδιαφερόμενος για την αλήθεια-τον θεό-την αυτογνωσία  και την αυτοτελείωση του ως όν-πνεύμα-προσωπικότητα αλλά παραμένοντας στην θεληματική άγνοια-αμάθεια ή ενδιαφερόμενος μόνο για την επιστημονική και διανοητική του κατάρτηση-γνώση ακριβώς γιατί ενδιαφέρεται για την αυτοπροβολή-δόξα-κοσμική του επιτυχία-ευτυχία-ευμάρεια)είτε  ηθικά-πνευματικά πορευόμενος στον κόσμο αναζητώντας την αλήθεια και ζώντας-βιώνοντας την αγάπη και σοφία του θεού αυτοτελειούμενος-ομοιούμενος με το καλό του κόσμου και του εαυτού του και των αποκαλύψεων-αληθειών του θεού στην ανθρωπότητα.
η ηθικο-πνευματική λειτουργία του ανθρώπου είναι χάρις επιπρόσθετη στο κάθε ανθρώπινο όν που επέλεξε την οδό και τον δρόμο του θεού και πορεύεται αυτοθυσιαζόμενο χαριν του έργου του θεού και της αλήθειας του θεού στον κόσμο.
ιδού λοιπόν τα τρία βήματα-αριθμοί κατάργησης του θανάτου(απο τον άνθρωπο-διαμέσου του ανθρώπου)και ΜΕΤΑΛΛΑΓΗΣ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ-ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕ ΖΩΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ-ΠΝΕΥΜΑ ΘΕΟΥ:(ο νικητής του θανάτου άνθρωπος μετατρέπει τον θάνατο σε ζωή δική του αιώνια στον θεό)
4-εξισορροπώ έλλογα-με σοφία τις πράξεις-συμπεριφορά μου με το μέτρο(στο κακό-με την έννοια της υπερβολής και της έλλειψης)
8-εναρμονίζω ηθικά-με αγάπη τις πράξεις-συναισθήματα μου με την αγάπη(του καλού-με την έννοια της βοήθειας και θεραπείας προς τους πάσχοντες συνανθρώπους μου-τους οποίους δεν μπορώ να βοηθήσω χωρίς την αυτοαγάπη-θεραπεία πρώτα του κακού εαυτού μου,και χωρίς την αγάπη-πίστι προς τον θεό-αλήθεια)
1-ενοποιώ υπέρλογα τον εαυτό μου με τον θεό-αλήθεια (με την έννοια της εργασίας επι του εαυτού μου της απελευθέρωσης του απο τις δεσμέυσεις-εξαρτήσεις του κακού και του κόσμου ενώ ταυτόχρονα ενοποιούμαι υπερσυνείδητα με το καλό και την αλήθεια)
ψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.