Τρίτη, 29 Ιουνίου 2010

θανατώνειν τον θάνατο 2


μινωϊκός ταύρος-μόσχος 
σύμβολο των υλοφυσικών δυνάμεων του ανθρώπου
(απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα !ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να θελήσει να καταστεί πνευματικά ελεύθερος !ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει ,μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!)
δες και
η λέξη ΘΑΝΑΤΟΣ είναι ως έννοια-ιδέα-κατάσταση το ενάντιο στην ιδέα-κατάσταση της ΖΩΗΣ, η ζωή-δια της ζωής υπάρχει ζωή-κίνηση-δημιουργία,αντίθετα δια του θανάτου της ζωής, η διαδικασία αυτή-της ζωής διακόπτεται-σταματά-παύει να υπάρχει-και να συνεχίζεται η ύπαρξη της ζωής και κατά συνέπεια και της κινήσεως-δημιουργικότητος.
ο θεός είναι ΗΝ-ΩΝ-ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ(έσται-έσσόμενος) δηλαδή ήταν-υπήρχε-ζούσε πάντοτε στο παρελθόν-προαιώνια ,είναι ζών-ζεί  πάντοτε και τώρα στο παρόν,και θα είναι πάντοτε ζων-υπάρχων-ερχόμενος και στο μέλλον-εσαεί.
ο άνθρωπος δεν ήτο-ευρίσκετο-υπήρχε στο παρελθόν( δεν ήτο-ην) και ευρίσκεται-ζεί προσωρινά-παροδικά-σχετικά τώρα (και εντός χωρο-χρόνου)ως ένα όν (και όχι ών=υπάρχων σε διάρκεια),και θα είναι-θα ευρεθεί-υπάρξει  μελλοντικά ως ων-μέσα στον θεό ο οποίος είναι ο ών-ην-ερχόμενος, εφόσον επιτελέσει το έργο της αποστολής του-που του ανέθεσε ο θεός απο την αρχή της δημιουργία του-δηλαδή δια της επιτυχούς συνεργασίας του θα επιβραβευθεί με την θέωση-θα γίνει και θα είναι ών-εντός μέσα στον μεγάλο ΩΝ-ΗΝ-ΤΟΝ ΕΩΝΑ ΤΟΝ ΠΡΟΑΙΩΝΙΟ-ΑΠΕΙΡΑΙΩΝΙΟ ΘΕΟ.
η λέξη "θάνατος" αντιστοιχεί στον αριθμό:Θ-Α-Ν-Α-Τ-Ο-Σ= 631
η λέξη "ζωή" αντιστοιχεί στον αριθμό: Ζ-Ω-Η=815
ο θάνατος είναι η κατάσταση-όνομα του πνεύματος του κακού=ο σκοτοφόρος-καταστροφέας της ζωής,δηλαδή αυτό τούτο το κακό και η φύση-άρνηση του,δηλαδή ο θανατος-το κακό δεν υπήρχε πριν-στο παρελθόν δηλαδή δεν ήτο ΗΝ στον θεό (σημείωση:όπως λαθεμένα πιστεύουν οι περισσότεροι-ασχολούμενοι με το έρεβος-άβυσσο του κακού) απλά διότι το κακό πρίν γίνει κακό-δια ΑΥΤΟ-ΑΝΤ-ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ,υπήρχε στον θεό ως πνεύμα όμως καλού-ένα κύτταρο ας πούμε του θεού,απο την "στιγμή"όμως που απεφάσισε την ΦΥΓΗ-ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΙΟ ΣΥΜΠΑΝ,(νεώτερος-άσωτος υιός-πνεύμα) κατέπεσε στο κενό της ανυπαρξίας (αδημιούργητο σύμπαν-αδημιουργία) και αυτο-κατέστη πνεύμα αρνήσεως-κακού-έγινε καρκίνος έξω όμως απο το "σώμα θεός" (δηλαδή έχασε την θέση-την θετικότητα του και το καλόν-αληθές του οπότε αυτοκατέστη κατέστη πνεύμα αρνήσεως-αρνητικόν και χαώδες."αργότερα" ο θεός ηθέλησε να επαναφέρει το εκπεσόν πνεύμα-όν και σχεδίασε την δημιουργία του ανθρώπου-ένα"τρίτο"όν-πνεύμα δισύνθετο αμιγώς καλού-κακού-όχι μεικτό-αλλά άμεικτο με σκοπό την μετουσίωση της άρνησης-του πνεύματος του κακού και την επαναφορά του στους κόλπους του καλού ως ένα καθαρό-θετκό πλέον πνεύμα καλόυ,όπως ήταν πριν την πτώση-έκπτωση του απο τον θεό.αυτό περιγράφει η παραβολή του ασώτου υιού που δίδαξε ο χριστός-έτσι ο θάνατος αποτελεί την "αρνητική εμπνευμάτωση-εμψύχωση-ζωοποίηση"της αβύσσου-του χάους- του ίδιου του απνευτου-άψυχου κακού που με την πτώση του κατέστη έλος πνευματικό-νεκρό-άπνευστο-ξεψυχισμένο,ώστε αυτό να μπορέσει να υπάρξει έστω και αρνητικά και αντιδρώντας να μπορέσει διαμέσου του ανθρώπου να "μετανοήσει"και να μετουσιωθεί ώστε να επανακάμψει και αποκατασταθεί στον πατέρα θεό.-ουσιαστικά ο άνθρωπος "έγινε ο φορέας-μεταφορέας" του ίδιου του κακού-ενός μέρους σπερματικού κακού απο το συνολικό εκπεσόν κακό με έργο-σκοπό να το μετουσιώσει μεσα απο αυτοθυσιαστικές-αυτοταπεινωτικές-μετανοητικές του κακού πράξεις καλού)
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΕΧΕΙ-ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΚΑΤΑ :815-631=184 μονάδες,και συνεπώς η ΜΕΤΑ-ΤΡΟΠΗ-ΜΕΤ-ΟΥΣΙΩΣΗ  του θανάτου σε ζωή προαπαιτεί-χρειάζεται ορισμένες προϋποθέσεις :
184= οι αριθμοί(κατ'απόλυτον τιμή) 1=ένα,8=οκτώ, 4=τέσσερα
οι αριθμοί αυτοί συμβολίζουν-αποσυμβολίζονται σε:
1=κύκλος=πνευματικός κόσμος=ενότητα
8=οκτάγωνο=ψυχικός κόσμος=αρμονία
4=τετράγωνο=υλικός κόσμος(γη)=ισορροπία
ο άνθρωπος-κάθε ανθρώπινον όν είναι ένα τριαδικά συγκροτημένο όν απο πνεύμα-ψυχή και ύλη (και 4δικά εκφραζόμενο λόγω της νοήσεως-διανοίας που εμφανίζεται ως εκ των 3 βασικών συστατικών που συγκροτούν το όν, γιαυτό και η νόηση είναι και επιτελεί-αποτελεί το μέσον αντίληψης του εγώ για τα 3 επενδύματα του το σώμα την ψυχή και το πνεύμα-ενώ η νόηση κατ'ουσίαν δεν αποτελεί δομικό συστατικό του ανθρώπινου όντος)
η ισορροπία-αρμονία-ενότητα(184) του ανθρώπινου όντος είναι 1ον δεδομένη κατα φυσικόν τρόπο-ΦΥΣΕΙ στο ανθρώπινον όν απο γεννήσεως του ώστε αυτό υπάρχει-ζεί-λειτουργεί-εκφράζεται κατά (δισύνθετη καλού-κακού) φύσιν ,αλλά δεν του είναι δεδομένη η κατά 2ον ΗΘΙΚΗ και ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ φύση,παρότι έχει προδιαγραφές ώστε εν το θελήσει ελεύθερα και ενσυνείδητα να μπορέσει να λειτουργήσει ηθικώς και πνευματικώς-κατα παρόμοιο τρόπο με τον δημιουργό του-τον θεό
ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΟΝ:ΦΥΣΕΙ-κατά την ΦΥΣΗ του έχει-εκδηλώνει νοητική συνείδηση-λογική του κόσμου(όπως όλα τα όντα της φύσης-περισσότερον ή ολιγώτερον)
4-ισορροπία=5 αισθήσεις-ΙΣΌΡΡΟΠΕΣ-αυτές λειτουργούν κατα(δισύνθετη) φύση-ανάγκη,ο άνθρωπος απο φύση του-το σώμα του λειτουργεί φυσικά-ισόρροπα-με τάξη(φυσική ισορροπία)
8-αρμονία=συναισθήματα-επιθυμίες(δισύνθετες) ΣΥΝΔΕΟΥΝ-ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ-αυτές λειτουργούν κατά μία φυσική ζωώδη-ενστικτώδη κοσμική λογική-επιθυμία.
η ανθρώπινη ψυχή απο φύση της είναι εναρμονισμένη τόσο με το σώμα όσο και το νού και το πνεύμα δηλαδή εκτελεί συνδετικό-διαμεσολαβητικό ρόλο των άνω-πνεύμα με τα κάτω-ύλη/νούς.(φυσική αρμονία)
1-ενότητα=λειτουργεί το όν-εγώ ως ένα ΕΝΙΑΙΟ συγκρότημα-σύνολο-ΑΙΣΘΑΝΟΜΕΝΟ-ΣΥΝΑΙΣΘΑΝΟΜΕΝΟ-ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟ-φυσικά-διανοητικά βάσει της παιδείας-μορφώσεως-περιβάλλοντος και έχει λογική-διανοητική συνείδηση-αντίληψη των πράξεων του ως ανεξάρτητο-ατομικό-ανόμοιο όν-εγώ,ως μια ετερογένεια-ανομοιότητα-ιδιαιτερη προσωπικότητα.(φυσική ενότητα)
ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΟΝ  :με ΗΘΙΚΗ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ έχει-εκδηλώνει ενσυνείδηση και υπερσυνείδηση και πνευματική λογική-σοφία του πνεύματος της αλήθειας-αγάπης-σοφίας θεού
εδώ το ανθρώπινο όν έχει ενστρερνισθεί τον λόγο-νόμο-εντολές  του θεού-που ο θεός αποκάλυψε στην ανθρωπότητα μεσα απο τους εκλεκτούς απεσταλμένους και την ίδια του την καθοδο-παρουσία-δράση και προσπαθεί σε όλη του την ζωή-βίο να γνωρίζει-βιώνει-τηρεί πιστά την αλήθεια-αγάπη-σοφία του θεού όπως την αντιλαμβάνεται-συνειδητοποιεί μέσα απο την ηθική εν αγάπη και πνευματική εν σοφία αυτοτελείωση του.(ενσυνείδητη κυριότητα τελείου ανθρώπου)
4-υλικά: ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ το ΜΕΤΡΟΝ-ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ(υπομονή-σιωπή-ταπεινοφροσύνη)
8-ψυχικά: ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΑ την ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ-ΑΓΑΠΗ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
1-πνευματικά:ΥΠΕΡΣΥΝΕΙΔΗΤΑ-ΥΠΕΡΛΟΓΑ την ΑΛΗΘΕΙΑ-ΣΟΦΙΑ-ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
η φυσική λειτουργία του ανθρώπινου όντος είναι η δωρεά και το δικαιωμα της ζωή-επιβίωσης-πορεύσεως στον κόσμο του κάθε ανθρώπινου όντος-ο θεός δίνει τα όπλα-τις αρετές-τις δυνατότητες φυσικής-ηθικής-πνευματικής εξελίξεως-ανελίξεως-πνευματώσεως και ο άνθρωπος είναι ελέυθερος να αποφασίσει την οδό πορεύσεως,είτε  του κοσμικά και ομοιούμενος με τον κόσμο-κακό (μη ενδιαφερόμενος για την αλήθεια-τον θεό-την αυτογνωσία  και την αυτοτελείωση του ως όν-πνεύμα-προσωπικότητα αλλά παραμένοντας στην θεληματική άγνοια-αμάθεια ή ενδιαφερόμενος μόνο για την επιστημονική και διανοητική του κατάρτηση-γνώση ακριβώς γιατί ενδιαφέρεται για την αυτοπροβολή-δόξα-κοσμική του επιτυχία-ευτυχία-ευμάρεια)είτε  ηθικά-πνευματικά πορευόμενος στον κόσμο αναζητώντας την αλήθεια και ζώντας-βιώνοντας την αγάπη και σοφία του θεού αυτοτελειούμενος-ομοιούμενος με το καλό του κόσμου και του εαυτού του και των αποκαλύψεων-αληθειών του θεού στην ανθρωπότητα.
η ηθικο-πνευματική λειτουργία του ανθρώπου είναι χάρις επιπρόσθετη στο κάθε ανθρώπινο όν που επέλεξε την οδό και τον δρόμο του θεού και πορεύεται αυτοθυσιαζόμενο χαριν του έργου του θεού και της αλήθειας του θεού στον κόσμο.
ιδού λοιπόν τα τρία βήματα-αριθμοί κατάργησης του θανάτου(απο τον άνθρωπο-διαμέσου του ανθρώπου)και ΜΕΤΑΛΛΑΓΗΣ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ-ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕ ΖΩΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ-ΠΝΕΥΜΑ ΘΕΟΥ:(ο νικητής του θανάτου άνθρωπος μετατρέπει τον θάνατο σε ζωή δική του αιώνια στον θεό)
4-εξισορροπώ έλλογα-με σοφία τις πράξεις-συμπεριφορά μου με το μέτρο(στο κακό-με την έννοια της υπερβολής και της έλλειψης)
8-εναρμονίζω ηθικά-με αγάπη τις πράξεις-συναισθήματα μου με την αγάπη(του καλού-με την έννοια της βοήθειας και θεραπείας προς τους πάσχοντες συνανθρώπους μου-τους οποίους δεν μπορώ να βοηθήσω χωρίς την αυτοαγάπη-θεραπεία πρώτα του κακού εαυτού μου,και χωρίς την αγάπη-πίστι προς τον θεό-αλήθεια)
1-ενοποιώ υπέρλογα τον εαυτό μου με τον θεό-αλήθεια (με την έννοια της εργασίας επι του εαυτού μου της απελευθέρωσης του απο τις δεσμέυσεις-εξαρτήσεις του κακού και του κόσμου ενώ ταυτόχρονα ενοποιούμαι υπερσυνείδητα με το καλό και την αλήθεια)
ψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψ

Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2010

θανατώνειν τον θάνατο


ο πυρΣός- ΔάΔα του ολυμπιακού σταδίου των αθηνών
κατά την τέλεση των ολυμπιακών αγώνων το 2004
(απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα !ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να θελήσει να καταστεί πνευματικά ελεύθερος !ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει ,μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!)
η λέξη θάνατος σε ανακύκληση των στοιχείων-γραμμάτων της, 
μετατρέπεται σε θ-ανατ-ος = ός  άντα θ =
αυτός ο οποίος είναι (ός
τα ενάντια (άντα
στο Γράμμα-Λόγο θήτα (Θ)
το γράμμα Θ προσδιορίζει :
1
Θ-εός
είναι η Θετική Θέση
2
Θ-έληση
είναι το Θείο Θέλω
3----1
Θ-υσία
είναι η Θεληματική Θυσία του Θείου πνεύματος
και η Θεληματική Θυσία του Θρώσκοντα-Θρησκευομένου ανθρώπου
2
Θ-άνατος
είναι η Θνήσκουσα άρνηση-εναντίωση-αντίΘεση στο Θείον Θέλω
που εκδηλώνεται εναντίον του ανθρώπου-υλικής δημιουργίας
(και εν τέλει ο θάνατος εναντιούται στον εαυτό του τον ίδιο!)
3
Θ-έωση
είναι η Θετική Θεληματική Θεοποίηση του ανθρώπινου πνεύματος
 και συνολικά της τριπλής δημιουργίας
ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ
Θεός
Θέσις--------Θέληση---------Θυσία
άνθρωπος-Θυμός
(δισύνθετον όν-εγώ-πνεύμα καλού και κακού)
 (θυμός=αγαθοποιός-κακοποιός=πνεύμα ζωής-ψυχή-όν)
Θυσία-------Θάνατος--------Θέωση

ο Θεός-η Θετική Θέση
το θείον πνεύμα κατερχόμενο θεληματικά-καταλήγει στην θυσία
ο άνθρωπος-το δισυνθετο πνεύμα-θέση και αντίθεση
ανερχόμενο δια της θεληματικής θυσίας και του θαρραλέου θανάτου καταλήγει στην θέωση-θεοποίηση-στον θεό

Θεός=ός έθος 
αυτός ο οποίος είναι (ός) έλξη-κεντρομόλος δύναμη (έθος)
ός- έος Θ=αυτός ο οποίος είναι φως(έος) Θ-έον=κινητικόν

θάνατος=ός-άντα-θ
ο ενάντιος στον θεό-την κίνηση-το φώς-την έλξη-ελκτική δύναμη
και συνεπώς ο ενάντιος στην ζωή-την φωτεινή ύπαρξη
 ο θ-άνατο-ς όμως
μπορεί δια του θανάτου του
να μεταλλαχθεί -μετατραπεί-μετουσιωθεί
σε α-θνατός=όχι θνατός-θνητός=να μην πεθαίνει=να γίνει α-θάνατος
ο θάνατος χρειάζεται μία μονάδα=1=Α ώστε να γίνει Α-θάνατος
θάνατος=631
μονάς=361
ο θάνατος ενέχει μέσα του την δυνατότητα μετατροπής του 
απο 631 σε 361 απο θάνατος=μείον -1 σε μονάς= θετικόν+1
διαμέσου βοηθείας του ανθρώπινου πνεύματος-εγώ=Ο-μηδέν
(ομοίως και το κα-Κ-όν χρειάζεται μία μονάδα για να γίνει κα-Λ-όν)
Κ=10ον γρ Λ=11ον γρ
ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ
θανατώνειν τον θάνατο
σημαίνει μετάΤΡΕΠΕΙΝ
τον θάνατο-πνεύμα κακού σε α-θάνατο-πνεύμα καλού
(ανάσταση-επάνοδος-αποκατάσταση ασώτου υιού-πνεύματος)
και η οδός είναι ο άνθρωπος-ο διάμεσος ΣΥΝ-εργάτης του θεού
ο οποίος θεληματικά οφείλει να αποδεχθεί το έργο της αποστολής του
το οποίο θα τον καταστήσει α-θάνατο εάν και εφόσον θανατώσει
δηλαδή μετουσιώσει πνευματικά τον μέσα του θάνατο
το πνεύμα του κακού του σε καθαρό πνεύμα καλού
όπως ήταν αρχικά πρίν την πτώση-έκπτωση του 
και ο τρόπος-μετάΤΡΟΠΗΣ είναι η αυτοθυσία του εγώ-ισμού,του κακού 
δηλαδή η οδός της ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΩΣ-ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗΣ
δηλαδή διαμέσου θετικών πραξεων-έργων καλού και
μετανοητικών του κακού πράξεων-έργων καλού
"ίδε ο άνθρωπος/βασιλεύς υμών"
που δίδαξε λόγοις και έργοις 
ο ιησούς χριστός
έως τέλους
πίστις
Ι
Ι
υπομονή_____ταπείνωση_____μετά-νοια
Ι
Ι
συν-χώρεση

Τρίτη, 22 Ιουνίου 2010

Χριστός-ΧωροΧρόνος


ο Δωδωναίος αετός του Διός
(απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα !ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να θελήσει να καταστεί πνευματικά ελεύθερος !ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει ,μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!)
χώρος=τόπος-κόσμος(γαία)-αδιαχώριστος απο τον χρόνο
χρόνος=διάστημα-ώρα-ροή στιγμών χρόνου(ρέα)σε συνάρτηση με τον χώρο
χριστός=άνθρωπος+θεός εντός χωρο-χρόνου=η χάρις του θεού
ο χώρος και ο χρόνος=ο χωροχρόνος δημιουργήθηκε απο τον δημιουργό-πνεύμα θεού για να αποτελεί αυτός το υλικό περιβάλλον του ανθρώπινου όντος [και τα ζώα περιβάλλον είναι στα πλαίσια της φύσης-γήϊνης δημιουργίας,πρός βοήθεια του έργου του ανθρώπου το οποίο είναι το κυριολεκτικό-ουσιώδες-μοναδικό] και την συνθήκη-δυνατότητα να μπορέσει αυτός να επιτελέσει επιτυχώς το έργο της συνεργασίας του με τον θεό,που είναι η μετουσίωση του εκπεσόντος βέβηλου-αρνητικού πνεύματος του κακού μέσα απο θετικές-αυτοθυσιαστικές [αυτοταπεινωτικές του εγώ-ϊστικού κακού του] πράξεις-ενέργειες-έργα καλού-ηθικής-αληθείας,και που αυτό επιτυνχάνεται δια μέσου της αυτοτελείωσης-αυτοτελειωτικής ηθικής εν αγάπη και πνευματικής εν σοφία αληθούς πόρευσης κατα την διάρκεια (χρόνος) της γήϊνης (χώρος)  ζωής-διαβίωσης (χώρο-χρόνος) του καθε ανθρώπου.(κάθε χωροχρονικό ανθρώπινο όν)
ο χριστός-η χάρις του θεού-ιησούς=θεός (ά-χρονος-υπέρ-χρονος) που έγινε άνθρωπος (έν-χρονος) και άνθρωπος που θέωσε (νίκησε τον χωροχρόνο-κατέστη άχρονος και υπέρχρονος) τον εαυτό του συνολικά είναι ο θεάνθρωπος-ανθρωπόθεος χριστός-ιησούς, είναι ο πρότυπος και παραδειγματικός τύπος-εικόνα-μορφή για τον καθε άνθρωπο επι της γης-οικουμενικά (παγκοσμίως) και η οφειλή-οδήγηση-αλήθεια του καθε ανθρώπου να τον ακολουθήσει-να ακολουθήσει την αλήθεια-διδαχή του (αγαπάτε αλλήλους-αγαπάτε τους εχθρούς υμών), λόγοις και έργοις,θαρραλέα και με πίστη-αγάπη,σε μια προσπάθεια-αγώνα ομοίωσης του εαυτού-των έργων-της ζωής του,με αυτη του σωτήρα ιησού(ιησούς σημαίνει σωτήρας) χριστού (χριστός σημαίνει ο χρισμένος-ο λαβών το πνευματικό χρίσμα απο το άγιο πνεύμα-την χάρη και την αλήθεια του θεού)
ο χώρος και ο χρόνος=ο χωροχρόνος είναι εκδήλωση της πνευματικής εικόνας της αγάπης και της σοφίας του θεού-πνεύματος και αποτελεί το αισθητό φαινόμενο και το υλικό-φυσικό περιβάλλον-συνθήκη επιβίωσης-ζωής-αυτελείωσης-έργου αποστολής του ανθρώπου για το επι της γης έργο του (αγάπη-άπειρον=χώρος και σοφία-αιώνιον=χρόνος)
ο χριστός-η χάρις και η αλήθεια του θεού = είναι εκδήλωση της πνευματικής θελήσεως του θεού-λόγου και αποτελεί το αληθές-πνευματικό-υπερβατικό περιβάλλον-συνθήκη πνευματικής (μετά θάνατον) επιβίωσης και ζωής-θέωσης-αποκατάστασης στον θεό
ΧΡΙΣΤΟΣ-ΧΩΡΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ =το μονόγραμμα ΧΡ (αρχαίο έμβλημα του όσιρι-αιγύπτιου θεού και το όνομα του οποίου σημαίνει σύμφωνα με τον πλάτωνα-πλούταρχο "όσιος και ιερός")είναι το μονόγραμμα-υπογραφή του ονόματος ΧΡ ιστός και ευρίσκεται και στις 3 λέξεις-λόγους.
τα γράμματα ΧΡ=ως σχήματα-ιδεογράμματα-εικόνες-μορφές (που είναι προβολές των ΙΔΕΩΝ)
αποκαλύπτουν ότι το Χ=χιασμός-σταυρός=κόσμος-γη-χώρος=Α-Δ-Β-Ν (Ανατολή-Δύση-Βορράς-Νότος=κόσμος-4 σημεία ορίζοντα ή Ανατολή-Δύση-Αρκτος-Μεσημβρία= Α-Δ-Α-Μ=άνθρωπος =χωροχρονικόν όν) και το Ρ=όρθιος άνθρωπος που κοιτάζει μπροστά και ακόμη η  ένωση των δύο  Χ και Ρ = δείχνει-απεικονίζει έναν όρθιο άνθρωπο να σηκώνει-κουβαλάει-αίρει τον σταυρό του ή έναν αετό όρθιο με ανοιγμένα τα φτερά του (1 κεφαλή-2 πτέρυγες-2 πόδια-1ουρά/1212-2121)
η αρχαιότερη μυητική παράδοση (η προ του μεγάλου κωνσταντίνου-που το ενεργοποίησε ως σύμβολο για την υπηρέτηση-συνέχιση του χριστικού έργου) αποκαλύπτει ότι το Ρ ήταν το αρχικό γράμμα του ρόδου [για τούς έλληνες=Ρ-οδόν και για τους-ευρωπαίους εβραίους το G-γκίμελ-με την λατινική του εκδοχή -gϋl=γκιούλ=ρόδον και που σήμερα έχει και την σημασία του ωραίου]
το οποίο συμβόλιζε-και συμβολίζει την αλήθεια-και τον χριστό ο οποίος είναι η Ρ-οδός και αλήθεια και η ζωή -η ρόδινη. 
ΤΟ ΡΟΔΟΝ πρώτος καθιέρωσε ο προφήτης ΗΛΙΑΣ(ο οποίος και το μετέδωσε δια μέσου των 72 μαθητών του στούς έλληνες) εν συνεχεία δια μέσω του ΙΩΑΝΝΗ προδρόμου παραδόθηκε στον ιωάννη τον θεολόγο και στην μύηση της εφέσου-η οποία είναι αδιάπτωτη και ζωντανά πνευματική μέχρι τις ημέρες μας-και την οποία μπορούν όλοι οι άνθρωποι να λάβουν εφόσον καθημερινά καθίστανται λόγοις και έργοις π-ιστοί/χρ-ιστοί ακόλουθοι της αγάπης του λόγου-ρόδου και του αγίου πνεύματος-αετού. (αετός/αεί-αιωνίως ετός=αληθινός=σύμβολο του αιωνίου πνεύματος)
το Ρ σήμερα αποτελεί αιώνιο σύμβολο της αλήθειας ΧΡ-ιστός και του όρθιου-αναστημένου πνευματικά Ράστου-Χρηστού ανθρώπου-αετού(Ρ-άστος=ελεύθερος και χρηστός=ενάρετος)(Ρ-αστός-άστυ=χώρος πόλεως εντός της οποίας κατοικούν Ρ-άστοι=ελεύθεροι πολίτες-άνθρωποι)
ΧΡ-ΙΣΤΟΣ= ο ιστός-σημαία με αναρτημένο το έμβλημα ΧΡ=είναι ο Ρ-νικητής άνθρωπος-αληθινός άρχων του σύμπαντος κόσμου-Χ (κάθε άνθρωπος ακόλουθος του ΧΡ-ιστού είναι ένας μαθητής π-ιστός/χ-ριστός αληθινός πνευματικά άρχων του κόσμου-γιαυτό και είναι ένας αμνός θυσιαζόμενος όπως ο κύριος του-ο ΜΕΓΑλος ΧΡ-ιστός)
Χ-ΩΡΟΣ-ΧώΡον=Χ +ώρος= το φώς-ώρ στον κόσμο=Χ-σταυρός/κόσμος=α-δ-β-ν και ΧΡ-ωόν=το κοσμικό ωόν-( αβγόν) όν το δημιουργηθέν απο τον ΧΡ-ιστό/όσιρι .
ο ΧΡ-ιστός είναι ο ΧώΡος-είναι ζών μεσα στον χωροχρόνο ως Χάρις και Ρήματα θεού (υλικό σύμπαν-κόσμος-γη) όπου ο καθε άνθρωπος μπορεί εφόσον χρησιμοποιήσει σοφά το φως του πνεύματος του-που είναι το ΧΡ-ο χριστός,να γίνει ΚΥΡΙΟΣ(α-ΡΧ) και ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ του χώρου-κόσμου-ύλης (κυριαρχία στα στοιχεία της ύλης-υλισμού-κόσμου).
κάθε άνθρωπος (που είναι ένα κοσμικό ωόν-σπέρμα πνευματικής ζωής) μπορεί να ΟΡΘΟ-στατεί πνευματικά εφόσον αξιοποιεί τις δυνάμεις του ΧΡ(ιστού=Χ-άρις και Ρ-ήματα αληθείας) το οποίο ΧΡ-οι δυνάμεις του χριστού, θα τον οδηγήσουν να γίνει ο ών-πνευματικώς ών καθ'ομοίωση του ΧΡ-ιστού.
ΧΡ-ΟΝΟΣ=ΧΡ + Ο + ΝΟΣ=νούς-νοός=το ΧΡ του νοός-νού-διανοίας=δηλαδή κάθε άνθρωπος έχει την δυνατότητα στις συνθήκες του χωροχρόνου-της χωροχρονικής-περιορισμένης φθαρτής υλικής ζωής του,να νοήσει-κατανοήσει (ω-ό-ν=ν-ο-ώ)και αξιοποιήσει τον ΧΡόνο της ζωής του χρησιμοποιώντας τις δυνάμεις της αγάπης=ΧάΡις ΧΡιστού και της σοφίας=Ρήματα αληθείας και να υπάγει τον νού-διάνοια του στο πνεύμα του χριστού που είναι εντός του (άχρονο-υπέρχρονο) και να νικήσει το κοσμικό χρόνο-να καταστεί ΧΡ-ηστός και ακόλουθος του ΧΡ-ιστού δηλαδή ά-χρονος και υπέρ-χρονος κατα την διάρκεια του χρόνου της ζωής του.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ=ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΟΝ ΟΝ-ΠΝΕΥΜΑ=ΩΟΝ
ΧΡΙΣΤΟΣ=ΑΠΕΙΡΑΙΩΝΙΟΝ ΟΝ-ΠΝΕΥΜΑ=Ο ΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΣ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ=ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΑΝΘΡΩΠΟΘΕΟΣ=Ο ΩΝ αυτό είναι προωρισμένος ο καθε άνθρωπος-και η ανθρωπότητα στο σύνολο της (αφού ο χριστός όντως είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή του καθε ανθρώπου επι της γης)
ΩΟΝ=ΝΟΩ=Ο ΩΝ : δηλαδή εγώ το ΩΟΝ (φθαρτή-σχετική ζωή)-έχω δυνατότητα να ΝΟΩ (γνωρίζω-αντιλαμβάνομαι-προσλαμβάνω) αυτον που είναι Ο ΩΝ και μπορώ να ομοιωθώ-γίνω ών-ένα με αυτόν (τον ΕΩΝΑ) που είναι όντως Ο ΩΝ-η ΑπειρΕώνια ΖΩΗ
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Κυριακή, 20 Ιουνίου 2010

τριλέγειν 3

 λίμνη μεσολογγίου-υδροβιότοπος
(απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα !ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να θελήσει να καταστεί πνευματικά ελεύθερος !ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει ,μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!)
σιωπή
 στιγμές στοχασμού και οδύνης
σκέψη
σημάδι σύνδεσης και χαράς
συνομιλία
συνειδητοποίηση της αξιοπιστίας του κυκλώματος
και της ευθύνης μιας επικοινωνίας
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ

Σάββατο, 19 Ιουνίου 2010

τριλογείν 2

 ο αλέξανδρος προ των πυλών του παραδείσου
(απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα !ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να θελήσει να καταστεί πνευματικά ελεύθερος !ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει ,μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!)
κανονικότητα
κανονίζεις το ατομικό μέτρον
να είναι συλλογικά άριστον
καλωσύνη
υπερέχει-υπερβαίνει-υπερβάλει
τα ανθρώπινα μέτρα-κανόνες
ενθυμιμούμενη την θεϊκή της καταγωγή
καθολικότητα
με πρόσωπο οικουμενικό
και πατρίδα οικουμένη
ανατέλλει αστερόεσσα ανθρωπότητα
και δύει ήλιος-άνθρωπος
ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ
ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ

Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2010

τριλογίζειν

το σύμβολο του υδροχοϊκού όντος-τα ύδατα της ζωής
(απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα !ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να θελήσει να καταστεί πνευματικά ελεύθερος !ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει ,μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!)
Φ
φυσικότητα
φυσικά να φέρεσαι
φύσιολογικά
Φ
φιλότητα
και φιλεί και φυλάει
Φ
φωτεινότητα
φώς φανάρι για τον νικητή του σκότους
διαλύει την φρίκη του φόβου
και την φοβέρα του κακού
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ

Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2010

το "σύστημα"


ο ηρακλής δαμάζει-νικά-φονεύει τον λέοντα 
(απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα !ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να θελήσει να καταστεί πνευματικά ελεύθερος !ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει ,μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!)
να περνάμε καλά-μεσ'την καλή χαρά
μέρα μεσημέρι 
μπροστά στα τάχα μου έκπληκτα μάτια μας
διαπράττονται κτηνοβασίες-αυνανισμοί-ξεπουλήματα
υπο τον ήχο χειροκροτημάτων
των κλόουν τριτοκοσμικών τσίρκων
εξημερωμένων θηλυκών πιθήκων
οικόσιτων αρσενικών γουρουνιών
 το σύστημα
πρώτα αγοράζει το σώμα
και μετά επιβάλλει συμβόλαιο εξαγοράς της ψυχής
τέτοιος συνωστισμός για αγοραπωλησία
ούτε σε ζωοπανήγυρη βαλκάνιων δεν συναντάς
το σύστημα εισροών(κουνελιών) λειτουργεί άψογα
οι εκροές απροσάρμοστων όμως είναι "θανατηφόρες"
αυτό είναι το σύστημα-όλοι γνωρίζουν τους κανόνες εξαγοράς
κανέναν όμως και καμία δεν υποψιάζουν οι εκροές-τα απόβλητα
μικρή η σημασία όμως αφού εντός το νεκροτομείον εκτός το νεκροταφείον
οοο
αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω

Σάββατο, 12 Ιουνίου 2010

η διπλή γέννηση-αναγέννηση

 το ανθρώπινο γονιδίωμα-γενετικός κώδικας ζωής-dna
(απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα !ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να θελήσει να καταστεί πνευματικά ελεύθερος !ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει ,μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!)
σε μία συνομιλία του ο ιησούς χριστός με τον νικόδημο άρχοντα-βουλευτή των ιουδαίων (άνθρωπος ηθικός και αναμένων την έλευση του μεσσία-σωτήρα των εβραίων που ο θεός είχε υποσχεθεί στον μωϋσή και διαυτού στον ισραήλ-ίτικο λαό) μας αποκαλύπτει:
ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΟΥ ΕΚ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ αλλά και ΠΩΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΝΑ ΛΑΤΡΕΥΟΥΝ-ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΘΕΟ-πατέρα τους 
(Ιωάννης 3:1-8)
 Ήτο δε άνθρωπός τις εκ των Φαρισαίων, Νικόδημος ονομαζόμενος, άρχων των Ιουδαίων.Ούτος ήλθε προς τον Ιησούν διά νυκτός και είπε προς αυτόν· Ραββί, εξεύρομεν ότι από Θεού ήλθες διδάσκαλος· διότι ουδείς δύναται να κάμνη τα σημεία ταύτα, τα οποία συ κάμνεις, εάν δεν ήναι ο Θεός μετ' αυτού.Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν· Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή άνωθεν, δεν δύναται να ίδη την βασιλείαν του Θεού.Λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος· Πως δύναται άνθρωπος να γεννηθή γέρων ων; μήποτε δύναται να εισέλθη δευτέραν φοράν εις την κοιλίαν της μητρός αυτού και να γεννηθή;Απεκρίθη ο Ιησούς· Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού.Το γεγεννημένον εκ της σαρκός είναι σαρξ και το γεγεννημένον εκ του Πνεύματος είναι πνεύμα.Μη θαυμάσης ότι σοι είπον, Πρέπει να γεννηθήτε άνωθεν.Ο άνεμος όπου θέλει πνέει, και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλά δεν εξεύρεις πόθεν έρχεται και που υπάγει· ούτως είναι πας, όστις εγεννήθη εκ του Πνεύματος.
"εάν τις δεν γεννηθή άνωθεν"=ΑΝΩΘΕΝ (φορά εκ των άνω προς τα κατω) ΕΙΝΑΙ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ-ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ-Ο ΘΕΟΣ 

"δεν δύναται να ίδη την βασιλείαν του Θεού"=Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ 1ον ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ:Ο ΟΥΡΑΝΟΣ-η βασιλεία των ουρανών και 2ον ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΓΗ-ΚΟΣΜΟ-η βασιλεία του θεού στην γη ("ελθέτω η βασιλεία σου ως εν ουρανώ και επι της γης)
"εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος"=γέννηση εξ ύδατος=υλική γέννηση(δικαίωμα πόρευσης και επιλογής αυτοτελείωσης εν αγάπη-σοφία-αλήθεια θεού)και γέννηση εκ πνεύματος=δεύτερη γέννηση=αναγέννηση-πνευματική γέννηση(επιτέλεση-συντέλεση ηθικής εν αγάπη και πνευματικής εν σοφία αυτοτελείωσης εν αληθεία θεού)
"δεν δύναται να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού"=εαν δεν υπάρξουν οι προυποθέσεις της διπλής γέννησης δηλαδή 1ον υλικής και 2ον πνευματικής(μαζί)δεν μπορεί ο άνθρωπος να ΕΙΣΕΛΘΗ στην βασιλεία του θεού(είτε στον ουρανό-είτε στην γη)
διότι ακριβώς  :
"Το γεγεννημένον εκ της σαρκός είναι σαρξ"= η σάρκα-ύλη γεννά υλη-υλικά προϊόντα
"και το γεγεννημένον εκ του Πνεύματος είναι πνεύμα"=και το πνεύμα-θεός γεννά πνευματικά δημιουργήματα όπως λοιπόν :"ο άνεμος(το πνεύμα του θεού) όπου θέλει πνέει, και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλά δεν εξεύρεις πόθεν έρχεται και που υπάγει·" έτσι ακριβώς είναι και ο πνευματικός άνθρωπος:"ούτως είναι πας, όστις εγεννήθη εκ του Πνεύματος"δηλαδή ενω τον βλέπης-ακούης-κρίνης,εντούτοις ούτε ξέρεις ποιός είναι-και τι κανει ούτε πόθεν κατάγεται αλλά και ούτε που πορεύεται και πάει (το αντίθετο μαλιστα καθε φορά οι άνθρωποι τον απεσταλμένο αυτό (άνεμος-πνοή)τον θανατώνουν αφού πρώτα τον κατηγορήσουν για πλάνο-άδικο-μάγο κλπ (πυθαγόρας-σωκράτης-ιησούς-γκάντι κλπ)(μετά θάνατον-αφού τον θανατώσουν πρώτα οι άνθρωποι αναγνωρίζουν την αξία του απεσταλμένου και τον τιμούν, ελάχιστοι όμως είναι αυτοί που συνεχίζουν το έργο του επάξια και μέχρι τέλους)
τέλος ο ιησούς σε μια άλλη συνομιλία του με γυναίκα σαμαρείτιδα αποκαλύπτει την αληθινή οδό λατρείας-προσκύνησης του θεού απο τον καθε άνθρωπο:Πλην έρχεται ώρα, και ήδη είναι, ότε οι αληθινοί προσκυνηταί θέλουσι προσκυνήσει τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία·διότι ο Πατήρ τοιούτους ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν.Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι.(Ιωάννης 4:23-24)
ΠΑΤΗΡ--------------ΠΝΕΥΜΑ----------ΑΛΗΘΕΙΑ------ΟΥΡΑΝΟΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΣ------ΠΝΕΥΜΑ---------ΑΛΗΘΕΙΑ----ΓΗ/ΚΟΣΜΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ----ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ---ΑΛΗΘΕΙΑΣ
(ως εν τοις άνω-βασιλεία θεού,ούτω και εν τοις κάτω-βασιλεία ανθρώπου)
(ως εν ουρανοίς-θεός, και επι της γης-άνθρωπος)
ΥΓ:εάν για την υλική ζωή προ-απαιτούνται-χρειάζονται όροι-συνθήκες για την ανάπτυξη της ζωής και της επιβίωσης των ανθρώπων,δεν είναι εύλογο να προαπαιτούνται-χρειάζονται καποιοι άλλοι όροι-προυποθέσεις σε καποιους άλλους κόσμους όπως ο ψυχικός και ο πνευματικός;συνεπώς η επικοινωνία-βίωση των κόσμων αυτών κατα την διάρκεια της υλικής διαβίωσης ή μετά τον υλικό θάνατο του καθε ανθρώπου απαιτεί-χρειάζεται (υποχρεωτικά-αναπόφευκτα) αντίστοιχης ποιότητας στοιχεία καλού για να γίνει επικοινωνία ή ένταξη και βίωση της ψυχής-πνεύματος σε αυτούς-διότι το μη ποιοτικά ηθικόν-αγάπης και μη πνευματικά όμοιον πνεύματος αληθείας, αυθωρεί και παραχρήμα απορρίπτονται και θα απορρίπτονται μεχρι τέλους του έργου της επανόδου-επαναφοράς του ασώτου πνεύματος-ανθρώπου.η απόρριψη όμως αυτή της συγκεκριμένης ψυχής-πνεύματος συνεπάγει αυτόματα και την κατάκριση της επι τω κακώ,την κατάληψη-εγκατάλειψη της στο κακό και εν συνεχεία την διάλυση της στην λίμνη την καιομένη του κακού (κόλαση=διάλυση της ατομικότητας του εγώ-κακού και εξαφάνιση του ατόμου-προσωπικότητας=ο δεύτερος οριστικός πνευματικός θάνατος .η μη απόρριψη της ψυχής-πνεύματος του ανθρώπου μετά τον υλικό του θάνατο συνεπάγει την διάσωση-σωτηρία-πνευματική ανάσταση του και εν συνεχεία την αποκατάσταση-θέωση του στον θεό .
ιδού και η σχετική απόδειξη-παραβολή των δύο υπηρετών του έργου του θεού-ο καλός είναι πιστός και φρόνιμος και ο κακός είναι βίαιος-κοιλιόδουλος-μέθυσος δηλαδή παρτατζής-υλιστής-άθεος.ο πρώτος καθίσταται μακάριος-μέτοχος των υπαρχόντων του κυρίου του και ο δεύτερος διχοτομείται-διαχωρίζεται και τοποθετείται με τους υποκριτές=το κακό το ίδιο όπου εκεί και τιμωρείται-κολάζεται τρομακτικά.
"τις αρα εστιν ο πιστος δουλος και φρονιμος ον κατεστησεν ο κυριος αυτου επι της θεραπειας αυτου του δουναι αυτοις την τροφην εν καιρω μακαριος ο δουλος εκεινος ον ελθων ο κυριος αυτου ευρησει ποιουντα ουτως αμην λεγω υμιν οτι επι πασιν τοις υπαρχουσιν αυτου καταστησει αυτον (Ματθαίος 24:45-47) 
εαν δε ειπη ο κακος δουλος εκεινος εν τη καρδια αυτου χρονιζει ο κυριος μου ελθειν και αρξηται τυπτειν τους συνδουλους αυτου εσθιειν δε και πινειν μετα των μεθυοντων ηξει ο κυριος του δουλου εκεινου εν ημερα η ου προσδοκα και εν ωρα η ου γινωσκει και διχοτομησει αυτον και το μερος αυτου μετα των υποκριτων θησει εκει εσται ο κλαυθμος και ο βρυγμος των οδοντων".(Ματθαίος 24:48-5)
ο άνθρωπος-εγώ είναι μηδέν (0) το έργο του είναι να μετουσιώσει το μείον/αρνητικόν-μη εν  (-) του κακού-ασώτου πνεύματος το εντός και εκτός του και ο θεός είναι η μονάς-η θέση-το εν (+1) δηλαδή αυτό που ΜΕΝΕΙ ΕΩΝ-ΙΩΣ (αιωνίως=σχετικοί αιώνες κόσμου και εωνίως=του έωνος η απόλυτη-ατελέυτητη-αθάνατη ζωή-ύπαρξη).η μετουσίωση του κακού-εγώ του ανθρώπου προυποθέτει την συμμετρία-το μέτρον στις υλικές του πράξεις,την αγάπη στην ψυχή-ψυχική ζωή του(εγκράτεια-συγχώρηση),την σοφία στην διάνοια-διανοητική επικοινωνία του(ομόνοια-νουνέχεια)και την αλήθεια-ελευθερία-ενότητα στο πνεύμα-(εγώ-ον) πνευματική ζωή-εκδήλωση(εργασία-αναζήτηση) του.
ΑΒΑΒΑΒΑΒΑΒΑΒΑΒΑΒΑΒΑΒΑΒΑΒΑΒΑΒΑ
ΑΩΑΩΑΩΑΩΑΩΑΩΑΩΑΩΑΩΑΩΑΩΑΩΑΩΑ

Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

αληθείας άνθρωπος αναζητητής 5

 προμηθεύς δεσμώτης και άτλας τάλας
(απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα !ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να θελήσει να καταστεί πνευματικά ελεύθερος !ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει ,μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!)
η φύση
φίλη και αδελφή
η σφίγγα εγώ και ο οιδίπους μαζί
ο ουρανός
πατέρας και αδελφός
κρόνος εγώ και ο δίας μαζί
ο ήλιος
φίλος και αδελφός
ίκαρος εγώ και ο δαίδαλος μαζί
η σελήνη
ερωμένη και αδελφή
ευρυδίκη εγώ και ο ορφέας μαζί
η γη
μητέρα και αδελφή
οι γίγαντες εγώ και η ρέα μαζί
ΜΥΘΟΣΜΥΘΟΣΜΥΘΟΣΜΥΘΟΣ
ΛΟΓΟΣΛΟΓΟΣ ΛΟΓΟΣ ΛΟΓΟΣ ΛΟΓΟΣ

Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2010

αληθείας άνθρωπος αναζητητής 4

 οι πυραμίδες της αιγύπτου στην έρημο της γκίζας
(απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα !ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να θελήσει να καταστεί πνευματικά ελεύθερος !ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει ,μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!)
συνάνθρωπος
μιά συνάντηση με τον άνθρωπο σου
όταν δεν βλέπης στον καθρέφτη
μόνοπρόσωπο το άτομο σου!
αδελφός
μιά συνάντηση με τον δίδυμο σου
δύο ψαράκια στον ίδιο ομφάλιο χώρο
που συνδέει αιώνες τώρα ο ίδιος λώρος!
 φίλος
μιά συνάντηση με τον εαυτό σου
τον θηλυκό ή τον αρσενικό σου
η στιγμή που το άπειρο συναντάει το αιώνιο!
πλησίον
έσω το πνεύμα σου-έξω ο συνάνθρωπος σου
δεν διαλέγεις θέση-σου δώσαν την εν-διά-μέση
πάτα-στηρίξου γερά και άπλωσε-δώσε τα χέρια!
εαυτός
μόνος
θεέ μου
εαυτέ μου
αδελφέ μου
δεν είμαι μόνος!
((((((((((((((((((((((((((((ο)))))))))))))))))))))))))))))
(((((((((((((((((((((((ο))))))))))))))))))))))))

Κυριακή, 6 Ιουνίου 2010

αληθείας άνθρωπος αναζητητής 3

 http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:wQHIokJtB1NNnM:http://desertstory.com/wp-content/uploads/2007/12/desertstory_xp_desert.jpg&t=1
  αυστραλιανή κόκκινη έρημος- νύκτα
(απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα !ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να θελήσει να καταστεί πνευματικά ελεύθερος !ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει ,μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!)
δες και
άφεση
λύσαι τους κόμβους της ψυχής σου
και θα λύσης τον γρίφο που σε περιβάλλει!
κατανόηση
αποδέξου τον προβληματικό
αν θές να λύση το πρόβλημα σου!
προσέγγιση
προσέγγισε μέ ειλικρίνεια
και η αλήθεια θα συγχαρεί δύο φίλους!
εμπιστοσύνη
θα διέλθει τον χρόνο των τεσσάρων εποχών
και ένα πρωϊνό με την ανατολή τού ήλιου
θα ανθίσει η λάμψη της!
οδήγηση
ο λόγος σου πικρός ή γλυκός 
αρεστός ή αυτηρός-μην διστάζης
να  λές πάντοτε την αλήθεια-πάση θυσία!
ΑΝΘΡΩΠΟΣΑΝΘΡΩΠΟΣΑΝΘΡΩΠΟΣΑΝΘΡΩΠΟΣΑΝΘΡΩΠΟΣ

Σάββατο, 5 Ιουνίου 2010

αληθείας άνθρωπος αναζητητής 2

βεδουϊνοι  διαβάται της ερήμου
(απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα !ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να θελήσει να καταστεί πνευματικά ελεύθερος !ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει ,μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!)
τι αλήθεια αναζητάς;
γυμνός απο φύλλα συκής και αρετές
αφέσου στην έλξη της!
αγάπη 
παρθένος στην ωραιότητα
πλούσια στο γάλα!
σοφία
ιέρεια στην αλήθεια της
παρθένος στο ναό της!
παναγία
η λαλιά της σοφία
στο παράστημα της μητέρα!
πρόδρομος
η πνοή του υπερίπταται της ερήμου
ένα ηχηρό προσκλητήριο νεκρών
να εγκαταλείψουν τους τάφους τους!
παςπασαπανπαςπασαπανπαςπασαπανπαςπασαπαν

Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2010

αληθείας άνθρωπος αναζητητής 1

http://climatechange.thinkaboutit.eu/scripts/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/imagemanager/files/Kremlik/desert.jpg
 ερημος-ένας φοίνικας στην έρημο χώρα
(απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα !ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να θελήσει να καταστεί πνευματικά ελεύθερος !ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει ,μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!)
ο αγαπών
 δεν γνωρίζει τα όρια της αγάπης του
διότι γνωρίζει και καλώς ορίζει  τον εαυτό του !
ο ελεύθερος
καταφέρνει να νικά την βαρύτητα-έλξη των γήϊνων πραγμάτων
 και να υπερβαίνει τα όρια του κοσμικού σώματος !
ο ισότιμος 
τιμά τον άνθρωπό του
εκτιμώντας τον συνάνθρωπό του !
ο ταπεινός
 δεν μπορεί ο θάνατος
να γνωρίζει τον αθάνατο !
ο σοφός
δεν γνωρίζει άλλο μέρος απο την έρημο
γιαυτό όταν ο κόσμος ερημώνει ο σοφός αρχίζει δράση !
ΕΡΗΜΟΣΕΡΗΜΟΣΕΡΗΜΟΣΕΡΗΜΟΣΕΡΗΜΟΣΕΡΗΜΟΣΕΡΗΜΟΣ

Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2010

ερωτοτροπείν

κρίνον
(απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα !ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να θελήσει να καταστεί πνευματικά ελεύθερος !ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει ,μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!)
οιο
 το χάδι
σαν απαλή πνοή που αγγίζει τους αμμόλοφους 
και κάθε φορά μια καινούργια ομορφιά βλέπει τον ήλιο
η τρυφερότητα
όπως οι πρωϊνές ακτίνες του ήλιου-μετά την βραδυνή καταιγίδα
εισχωρούν στα μύχια της φύσης και γίνονται δεκτές με ευγνωμοσύνη
έτσι και η τρυφερότητα αναδύεται μεσα απο την καρδιά των αγαπημένων ανθρώπων
η συντροφιά
 είτε πόλεμος είτε ειρήνη στη ζωή μου
σκέψεις πάντα με αίσθημα με συντρόφευαν
και η θύμιση της μητέρας που μούγνεφε να γυρίσω κοντά της
η επικοινωνία
κάθε φορά μεθύω σε διάυγεια
εισδύω σε διάρκεια
ο έρωτας
ερωτά μου απαντώ-ερώ τα ρώ έρωτα μου
δεξά κρατά τα ρώ-ρότα αριστερά εγώ
έξ ταρώ οι δυό εξαίρω-εξαιρώ ταρώ εικοσιδυό

λωτός
ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ

Τρίτη, 1 Ιουνίου 2010

homo diabolous

ο λαβύρινθος-σύμβολο του βασιλείου της πλάνης-κακού
το οποίο καλείται ο κάθε άνθρωπος να εισέλθη και να εξέλθη νικητής
(απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα !ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να θελήσει να καταστεί πνευματικά ελεύθερος !ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει ,μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!)
προδοσία
το μόνο που μπορείς να προδόσης είναι το "εγώ σου"
επιλέγοντας καθε φορά το "εγώ και το δικό μου"
κλέπτης
κλέβει πάντα ότι του είναι αχρείαστο
σε ότι θα τον προστάτευε απο τον μόνο κλέπτη-το κακό του
ψεύτης 
ψευδίζει και ψελλίζει καθε φορά όσα παίρνει ο άνεμος
και όχι ότι του ενπνέει εναγωνίως το πνεύμα εαυτός του
αδιάφορος
το μόνο του ενδιαφέρον είναι το άτομο του
  μη συνειδητοποιώντας ότι με αυτή του την συμπεριφορά
τέμνει-αποκόπτει την ατομική φθαρτή και πρόσκαιρη ζωή του 
απο το συνολικό αθάνατο και αιώνιο πνεύμα
ανάδελφος
δεν κατάφερε να περάσει την γέφυρα 
που οδηγεί στην ανθρωπιά
δεν κατάφερε να ανέβει την σκάλα 
που οδηγεί στην αδελφωσύνη
δεν κατάφερε να σταθεί στην μέση της πλατείας 
που οδηγεί στην αυτογνωσία
λέτε τώρα να καταφέρει να μπή στην ισαγγελική πολιτεία 
των ομοίων εν πνεύματι αγίων αδελφών;
ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.