Τρίτη, 20 Απριλίου 2010

διακρίνειν τα σημεία

Δίας-ταύρος και ευρώπη
(απλότητα είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα !ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να θελήσει να καταστεί πνευματικά ελεύθερος !ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει ,μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει ,τον εαυτό τους!)
Αποκάλυψη 14:8-11 (Βάμβας)
(Και άλλος άγγελος ηκολούθησε, λέγων· Έπεσεν, έπεσε Βαβυλών η πόλις η μεγάλη, διότι εκ του οίνου του θυμού της πορνείας αυτής επότισε πάντα τα έθνη.)(Και τρίτος άγγελος ηκολούθησεν αυτούς, λέγων μετά φωνής μεγάλης· Όστις προσκυνεί το θηρίον και την εικόνα αυτού και λαμβάνει χάραγμα επί του μετώπου αυτού ή επί της χειρός αυτού,)(και αυτός θέλει πίει εκ του οίνου του θυμού του Θεού του κεκερασμένου ακράτου εν τω ποτηρίω της οργής αυτού, και θέλει βασανισθή με πυρ και θείον ενώπιον των αγίων αγγέλων και ενώπιον του Αρνίου.)(Και ο καπνός του βασανισμού αυτών αναβαίνει εις αιώνας αιώνων, και δεν έχουσιν ανάπαυσιν ημέραν και νύκτα όσοι προσκυνούσι το θηρίον και την εικόνα αυτού και όστις λαμβάνει το χάραγμα του ονόματος αυτού.)
η (ατομική)βαβυλώνα  είναι καθε άνθρωπος του κακού-που έχει συνταχθεί με λόγους και έργα και πραξεις(σκέψεις-συνασθήματα-ενέργειες-διανοήματα)με το ίδιο το θηρίο-που είναι το πνεύμα του κακού και του κόσμου(κοσμικοποίηση-εκκοσμίκευση-φρονεί τα του κόσμου δηλαδή όλο του το είναι ενδιαφέρεται για χρήματα-φιλόδοξη αυτοπροβολή-ατομικό συμφέρον-εξουσία καθε μορφής)
η συνολική βαβυλώνα είναι το σύνολο των παραποιημένων-κακοποιημένων-πονηρών-παραπλανημένων ανθρώπων στην ανθρωπότητα-είναι αυτή αύτη η ανθρωπότητα και τα έργα της.
ιδού η οδός του θηρίου-του πνεύματος του κακού-της αναλήθειας:
άνθρωπος-βαβυλών=βαβυλώνιος:(η εσωτερική του κατάσταση-είναι το "όνομα" του)
Β-λάσφημος
Α-χάριστος
Β-ίαιος
Υ-περόπτης
Λ-άγνος
Ω-φελημιστής
Ν-οησιαρχούμενος
το θηρίον-είναι το πνεύμα του κακού στον άνθρωπο, είναι καθε θηριώδης-βίαιος άνθρωπος διαμέσου του οποίου το κακό-ως πνεύμα άϋλο και αφανές κανει την δουλειά του δηλαδή τον επηρρεάζει-εμπνέει-κατευθύνει σε έργα ανωφελεί-άδικα-αναληθεί-παραπλανητικά-πονηρά και εις βαρος του συνανθρώπου του και της κοινωνίας των συνανθρώπων του
το αρνίον-είναι το πνεύμα του χριστού στον άνθρωπο,είναι καθε πιστός στον θεό διαμέσου του οποίου ο χριστός επηρρεάζει-εμπνέει-κατευθύνει πνευματικά-ηθικά-υλικά να κανει το καλό-να κανει έργα αγάπης-αλληλεγγύης-συγχωρέως-μετανοίας-ταπεινοφροσύνης κλπ υπέρ του συνανθρώπου και της κοινωνίας συνολικά
το χαραγμα-είναι η υλικοηθικοπνευματική σφραγίδα της δέσμευσης-εγκλωβισμού-παθών-ελαττωματικότητας του κακού πανω σε καθε άνθρωπο,είναι η πραγματική-κυριολεκτική-κοσμική εκβλάστηση του σπερματικού κακού μεσα στον άνθρωπο και η ανάπτυξη του δένδρου του θανάτου μέσα και έξω απο την ζωή-βίο του καθε ανθρώπου που θεληματικά(απο άγνοια-παραπλάνηση-εμπάθεια κλπ)κανει το κακό συνεχώς και διαρκώς εις βαρος των συνανθρώπων και υπέρ του εγωϊσμού-εγω του.
ο καπνός-είναι η σύγχυση κυρίως της διάνοιας και ο συσκοτισμός-παγωμάρα της ψυχής του καθε ανθρώπου αλλά και συνολικά της κοινωνίας,εξαιτίας των πραξεων ατομικά και συνολικά των ανθρώπων-συνανθρώπων.πηγή του σκότους το εντός του καθε ανθρώπου πνεύμα του κακού,δράση του η άγνοια-παραπλάνηση-αναλήθεια-αδικία και αποτέλεσμα-τα του η ολοκληρωτική δέσμευση-εγκλωβισμός-εξάρτηση-ελαττωματικότητα  κακού του καθε ανθρώπου που διαπράττει το κακό και τα κελεύσματα του κακού
"Έπεσεν, έπεσε Βαβυλών η πόλις η μεγάλη"
υποδηλώνει πρωτον την ατομική κρίση του καθενός-δεύτερον την συνολική κρίση των εθνών,της ανθρωπότητας και του κόσμου-και τρίτον το ίδιο το πνεύμα του κακού και τα καστρα-πύργους του στον κόσμο-ανθρωπότητα όπως είναι η πόρνη η μεγάλη-βαβυλών η αμερική-αμερικανοεβραίοι και όλο το σύστημα της το καπιταλιστικό με τον υλισμό και τον τεχνικό πολιτισμό(ομοίως η ευρώπη-βατικανό)αλλά και η ρωσία και όλο το σύστημα της(αθεϊστικό-ολοκληρωτικό-παραπλανητικό)(ο λεβιάθαν-νευρικό σύστημα διοίκησης του πνεύματος του κακού μέσα και έξω απο τον άνθρωπο-ανθρωπότητα)
 αρνίον=αναγραμματίζεται η λέξη-ο λόγος αυτός σε ΡΑΙΝΟΝ=το αρνίον είναι το ραίνον(ρόδα-μύρα) τον καθε νικώντα το θηρίον-κακό, άνθρωπο
θηρίον=αναγραμματίζεται η λέξη-ο (αντί)λόγος αυτός σε ΘΡΗΝΟΙ= το θηρίον τον θηριώδη άνθρωπο του τον χρησιμοποιεί μόνο για να προξενεί στους συνανθρώπους του θρήνους,και εν τέλει όμως και στον ίδιο αφού του αφαιρεί μετά θάνατον οδυνηρά την ίδια του την πνευματική ζωή-δυνατότητα θέωσης στον θεό.
ιδού η οδός του ανθρώπου-του αρνίου,ο οποίος είναι Η ΑΛΗΘΕΙΑ
αλήθεια-άνθρωπος=αληθεύων(η εσωτερική κατάσταση-το όνομα του)
Α-πλοποιεί
Λ-ογικοποιεί
Η-θικοποιεί
Θ-υσιάζει(θεσμοθετεί)
Ε-λευθερώνει
Ι-σχύει
Α-γαθοποιεί
ψψψ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.