Σάββατο, 20 Μαρτίου 2010

κεραυνοβολείν

 http://www.schizas.com/site3/images/stories/el_files/dias-keraynios-1.jpg 
ο αστραπαίος-βρονταίος-κεραύνιος ζεύς
πατέρας θεών και ανθρώπων 
εξαπολύει τον κεραυνό-ουράνιο βέλος
και κατακεραυνώνει-ως νόμος δικαιοσύνης 
κάθε παραβάτη άνθρωπο έστω και αν αυτός 
είναι σωτήρας-λυτρωτής των ανθρώπων
(απλότης είναι να βλέπης μέσα σε όλα το ένα!ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να θελήσει να καταστεί πνευματικά ελεύθερος!ο ελεύθερος άνθρωπος ούτε αγοράζει ούτε πουλάει,μόνον εξαγοράζει στη ζωή αυτό πού όλοι οι άλλοι έχουν προ πολλού πουλήσει,τον εαυτό τους!)


ΣΙΒΥΛΛΙΚΑ 1
1.Ε: τι εί ο θεός
Α: ό θεός εί !
2.Ε: τι έστι άνθρωπος;
Α: μέσος αγαθού κακού μέσον
3.Ε: τι έστι κόσμος γή ;
Α: δημιουργού κόσμος .δαίμονος φάυλου γή κατοικία.
κόσμος κάλλους σφραγίς αρμονίης . σφαίρα κύκλον θέουσα.
γή φύσις ανθρώποις τροφός .δαίμονος ανθρώποις ασφαλείη σπονδός!
4.Ε: τι εστίν νόμος και νόμοι πόσοι;
Α: αθανάτων θνητών νόμος είς και αδήρητος νέμει μονάς και νομάς
όσοι υπήκουν κόσμον ουρανόν .νόμου νόμοι νόμιμα τέκνα δύω δέκα.
νομοθέται κόσμου ανθρώπου βίου θεσμοί αιώνος αιώνων!
5.Ε: τι το τέλος ανθρώποις;
Α:ανθρώποις έργον έργα ενάρετα.ελέυθερα.εύψυχα.ευάρεστα θεώ.
ελεύθερος άνθρωπος εύθετος έστι εν τη βασιλείη θεού.τη ενώσει αυτού!

ΣΙΒΥΛΛΙΚΑ 2
ΜΜΜ
1.Ε: τι αλήθεια;
Α:φύσει πυρφαής
θέσει αεί όν!
2.Ε: τι αγαθόν;
Α: ενάρετον!
3.Ε: τι καλόν;
Α: εύ ποιείν!
4.Ε: τι όσιον;
Α: ευσεβείν!
5.Ε: τι δίκαιον;
Α: ήθος ίσον!
6.Ε: τις σοφός
Α: μόνω θεώ σοφία.
θνατοί σοφίης γνωστόν!
7.Ε: τι έρως φιλότης;
Α: διφυής έρως παθός
απλή φιλότης αγνή!
8.Ε: τι κακόν κακία;
Α: φαύλον ανωφελές
ανειλικρινές κακία.
9.Ε: έστι οδός θνατών θεώ;
Α: μέτρον ρήμα θεού άριστον
(((((((((((((((((((((((((((0))))))))))))))))))))))))))
(((((((((((((((((((((((((((((0)))))))))))))))))))))))))))))))
((((((((((((((((((((((((((((((0))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.