Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2009

η παρθένος σήμερον


 κυκλαδίτικο ειδώλιοο αγαπών είναι σοφός ανάμεσα στους ανθρώπους και ο αγαπημένος τουρανού


Ιδού, η παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει υιόν, και θέλουσι καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, το οποίον μεθερμηνευόμενον είναι, Μεθ' ημών ο Θεός.[ματθ.Α-23]

πάντοτε η παρθένος γεννά ΙΧΘΥΝ-ΥΙΟΝ ΘΕΟΥ

κάθε ζώδιο έχει το συμπληρωματικό του
κριός-ζυγός
ταύρος-σκορπιός
κλπ
το ζώδιο της ΠΑΡΘΕΝΟΥ έχει συμπληρωματικό της τον ΙΧΘΥ-ΙΧΘΕΙΣ

προ χριστού η παρθένος ΔΗΜΗΤΡΑ
ίδρυσε και κατεύθυνε τα ελευσίνια μυστήρια
με επίκεντρο της λατρείας της την "ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ"
και την μύηση του"ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΑΧΥ"
[η ιστορία με την περσεφόνη είναι ένα φυσιο-λατρικό-ψυχ-αγωγικό προκάλυμμα των
βαθύτερων-εσώτερων μυστηρίων που οι ελευσίνιοι μύστες επι-τελούσαν]

η ελευσίς-λεγόταν ελευσίς ακριβώς λόγω του έργου της προετοιμασίας
της ελεύσεως του θείου-εκλεκτού παιδίου[αυτή είναι η αλήθεια]

[ο ων και ο ην και ]Ο ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ [εν ελλάδι]ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΣ-
ΤΟ ΕΚΛΕΚΤΟΝ ΠΑΙΔΙΟΝ

[που ήρθε σαν ιησούς χριστός-τον οποίο εντέλει οι έλληνες εδέχθηκαν και εξέφρασαν μέχρι σήμερα αλλά και τον ερχόμενο απεσταλμένο-το εκλεκτό παιδίο που αναμένεται να έρθει μετα τον χριστό και το οποίο παιδίο θα ολοκληρώσει το έργο του ιησού χριστού εντελώς-ο ήδη ελθών ερχόμενος μεσσίας Ο ΑΡΡΕΝΑΣ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ][το ίδιο συμπληρωματικό έργο εν ελλάδι και πάλιν επι-τελούσε το απολλώνιο μαντείο των δελφών με την ανάρτηση της πινακίδος του Ε [έλευσις έλ-έωνος-εκλεκτού ] στον μέσον-κέντρον της προμετωπίδας του ναού του υπερβόρειου θεού-έλευσις του υπερβόρειου απόλλωνα]

μετά χριστόν η ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΘΕΝΟΣ γεννά τον ΜΕΣΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ
ΤΟ ΠΑΙΔΙΟΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Ιδού, η παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει υιόν, και θέλουσι καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, το οποίον μεθερμηνευόμενον είναι, Μεθ' ημών ο Θεός....
και δεν εγνώριζεν αυτήν, εωσού εγέννησε τον υιόν αυτής τον πρωτότοκον και εκάλεσε το όνομα αυτού Ιησούν.[ματθ.Α-23-25]

ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΠΑΡΘΕΝΟΣ-ΜΕΓΑΛΗ ΓΥΝΗ
[καμία σχέση με την όποια εκκλησία]

 και ετεκεν υιον αρρενα ος μελλει ποιμαινειν παντα τα εθνη εν ραβδω σιδηρα και ηρπασθη το τεκνον αυτης προς τον θεον και προς τον θρονον αυτου[αποκ.ΙΒ-5]


ΔΗΜΗΤΡΑ-ΕΛΕΥΣΙΣ ΠΑΙΔΙΟΥ-ΣΤΑΧΥΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΘΕΝΟΣ-ΕΛΕΥΣΙΣ ΠΑΙΔΙΟΥ-ΙΧΘΥΣ
ΣΟΦΙΑ-ΕΛΕΥΣΙΣ ΠΑΙΔΙΟΥ-ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΧΡ---Ι.Σ.Τ.Ο.Σ = Σ-Ι-Τ-Ο-Σ
το περιεχόμενο του στάχυος είναι ο σίτος
ο χριστός είναι ο [ΧΡ] ΣΤΑΧΥΣ=ΣΙΤΟΣ=ΑΡΤΟΣ Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ
ο ιησούς χριστός είναι ο Ι-Χ-Θ-Υ-Σ
Ι-ησούς
Χ-ριστός
Θ-εού
Υ-ιός
Σ-ωτήρ

καί πάντοτε οι άρτοι-5 συνοδεύονται απο τους ιχθείς-2-οψάρια-ιχθύδια

9. Εδώ είναι εν παιδάριον, το οποίον έχει πέντε άρτους κριθίνους και δύο οψάρια· αλλά ταύτα τι είναι εις τοσούτους;......[ιωάν.6-9]
Λαβών δε τους πέντε άρτους και τους δύο ιχθύας, ανέβλεψεν εις τον ουρανόν και ευλόγησεν αυτούς και κατέκοψε, και έδιδεν εις τους μαθητάς διά να βάλλωσιν έμπροσθεν του όχλου.[λουκ.9-16]

5-2=25-52
25=α+ω=1+24=25=ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΟ Α-Ω
52=52 εβδομάδες=1 έτος=Μ.Ο.Ν.Α.Σ=Α-Μ-Ν-Ο-Σ=ΧΡΙΣΤΟΣ

ο ιησούς χριστός είναι Ο ΥΔΡΟΧΟΟΣ =Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 153
[ο επιφανής το έτος 1962 συνοδευόμενος απο την σύνοδο των 7 πλανητών και των 153 φαινομένων]
Ε-Π-Τ-Α
Εκατόν-Πεντήκοντα-Τρία-Αριθμός

9. Καθώς λοιπόν απέβησαν εις την γην, βλέπουσιν ανθρακιάν κειμένην και οψάριον επικείμενον και άρτον.
10. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς· Φέρετε από των οψαρίων, τα οποία επιάσατε τώρα.
11. Ανέβη Σίμων Πέτρος και έσυρε το δίκτυον επί της γης, γέμον ιχθύων μεγάλων εκατόν πεντήκοντα τριών· και ενώ ήσαν τόσοι, δεν εσχίσθη το δίκτυον.
12. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς· Έλθετε, γευματίσατε. Ουδείς όμως των [7-ΕΠΤΑ]μαθητών ετόλμα να εξετάση αυτόν, Συ τις είσαι, εξεύροντες ότι είναι ο Κύριος.[ΙΩΆ.21:9-11]

ΥΔΡΟΧΟΟΣ=ΥΔΡΙΑ=ΥΔΩΡ[=ΥΕΤΟΣ-βροχή]

υδροχόος=1514
"διψώ"=1514
ο ιησούς-ιχθύς στον σταυρό καλεί τον υδροχόο τώρα που φεύγειο ίδιος
υδρία=515
παρθένος=515
η παρθένος-ζωοδόχος πηγή πάντοτε αποτελεί την υδρία για το ύδωρ το ζών=ιησούς χριστός
ύδωρ=1304=1-3-4
1-3-4
κύκλος=1 =Ο
τρίγωνον=3 =Δ
τετράγωνον= Π
ενούμενα τα τρία σχήματα σχηματίζουν την μονάδα της ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΛΕΙΔΑΣ
που ερμηνεύει τους τρείς κόσμους του παντός-υλικό-ψυχικό-πνευματικό

ΥΔΡΟΧΟΟΣ-άρρενας-ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ-ιχθύς-ΠΑΡΘΕΝΟΣ-στάχυς
παρθένος-πρωτότοκος
παρθένος-ιχθύς
παρθένος-παιδίον
παρθένος-άρρενας
παρθένος-στάχυς
παρθένος-υδρία
παρθένος δήμητρα-μαρία-σοφία-αικατερίνα κλπ

ΒΗΘΛΕΕΜ=ΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ
αλλά αυτός ο οίκος είναι Η ΦΑΤΝΗ-Ο ΟΙΚΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ
ΠΟΥ ΕΚΕΙ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ Ο Ι-Χ-Θ-Υ-Σ ΔΗΛΑΔΗ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ-ΣΙΤΟΣ-ΣΤΑΧΥΣ

εκτός των άλλων ο χριστός άνοιξε και την ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΙΧΘΥΩΝ-ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥ ΑΓΑΠΑΤΕ-1ος ιχθύς ΑΛΛΗΛΟΥΣ-2ος ιχθύς
[σύμβολο του ιχθύ-των ιχθύων=2 ιχθείς ενωμένοι με ένα νήμα]

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΕΣΣΙΑΣ-ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΙΔΙΟ

ΑΡΧΙΣΕ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΣΤΟΝ ΓΟΛΓΟΘΑ-ΚΡΑΝΙΟΥ ΤΟΠΟ-ΚΕΦΑΛΗΣ
ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΦΩΝΑΖΟΝΤΑΣ "ΔΙΨΩ"
ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΔΥΜΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟ-ΤΟΝ ΑΡΡΕΝΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ
ΧΡΧΡΧΡΧΡΧΡΧΡΧΡΧΡΧΡΧΡΧΡΧΡΧΡ
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.