Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2009

το θέατρο του κόσμου-ανθρώπουτο θέατρο των δελφών
ο αγαπών είναι σοφός ανάμεσα στους ανθρώπους και ο αγαπημένος τουρανού
οοοοοοοοοοο
6. και έμπροσθεν του θρόνου ήτο θάλασσα υαλίνη, ομοία με κρύσταλλον· και εν τω μέσω του θρόνου και κύκλω του θρόνου τέσσαρα ζώα γέμοντα οφθαλμών έμπροσθεν και όπισθεν.
7. Και το ζώον το πρώτον ήτο όμοιον με λέοντα, και το δεύτερον ζώον όμοιον με μοσχάριον, και το τρίτον ζώον είχε το πρόσωπον ως άνθρωπος, και το τέταρτον ζώον ήτο όμοιον με αετόν πετώμενον.8. Και τα τέσσαρα ζώα είχον έκαστον χωριστά ανά εξ πτέρυγας κυκλόθεν και έσωθεν ήσαν γέμοντα οφθαλμών, και δεν παύουσιν ημέραν και νύκτα λέγοντα· Άγιος, άγιος, άγιος Κύριος ο Θεός ο παντοκράτωρ, ο ην και ο ων και ο ερχόμενος.[ΑΠΟΚ.Δ.4-8]
τα 4 ζωα είναι
άνθρωπος=υδροχόος
λέοντας=λέων
μόσχος=βούς=ταύρος
αετός=σκορπιός*
[ *ο σκορπιός είναι η κατώτερη-χοϊκή-γήϊνη-υλική όψη του ζωδίου αυτού και η ανώτερη του όψη είναι η μετατροπή-μεταμόρφωση του σκορπιού σε αετό-ο αετός:είναι ακριβώς η ίδια ιστορία με την καμπια-σκουλήκι που μετατρέπεται σε πεταλούδα]
ΑΕΤΟΣ
πνεύμα=1
Ι
Ι
Ι
ΤΑΥΡΟΣ-ύλη=4-------------------------νόηση=3-ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Ι
Ι
Ι
ψυχή =2
ΛΕΩΝ

τα 4 ζώα είναι ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
[ταύρος-υδροχόος-αετός-λέων]
[ύλη-νόηση=εξωτερικός-υλονοητικός άνθρωπος]
[ψυχή-πνεύμα=εσωτερικός ψυχοπνευματικός άνθρωπος]
ο ταύρος=4=ύλη
4=1+2+3+4=Σ-ταυρός=4 ζώα
άνθρωπος=4δικός=4 ζώα
συνεπώς
η οριζόντια κεραία όλου του σταυρού είναι αυτό που φαίνεται ως :ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΟΝ
αυτή είναι η πραγματικότητα :ΑΝΘΡΩΠΟΣ
η αλήθεια όμως είναι ότι η κάθετη κεραία είναι η δημιουργός της οριζόντιας κεραίας την οποία και τέμνει και διαπερνά. η κάθετη κεραία είναι το αφανές μέρος :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΟΝ
αλλά αποτελεί την αλήθεια :ΑΝΘΡΩΠΟΣ
και πράγματι αυτό που φαίνεται υλικά-στον κόσμο και την πραγματικότητα του καθε ανθρώπου είναι η ύλη-υλική του συμπεριφορά και η προσωπικότητα του-το νοείν του
όταν όμως πεθαίνει ο άνθρωπος η νόηση του εξαφανίζεται το σώμα αποσυντίθεται ως ύλη
και ο άνθρωπος βαδίζει-ταξιδεύει και αρχίζει να ζη με την ψυχή και το πνεύμα του σε έναν άλλο κόσμο αιθέριο και ψυχοπνευματικό
ΥΛΗ-ΝΟΗΣΗ=ΥΛΙΚΟΣ-ΝΟΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΨΥΧΗ-ΠΝΕΥΜΑ=ΨΥΧΙΚΟΣ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
η επικοινωνία και συμμετοχή του ανθρώπου που ζη στον υλικό κόσμο-πριν τον εγκαταλείψη με τον ψυχικοπνευματικό κόσμο γίνεται ούτως ή άλλως δια της εκφράσεως των ψυχικών συναισθημάτων και των [σπανίως] πνευματικών σκέψεων [όχι νοητικών] η εμφάνιση λοιπόν των 4 ζώων ενώπιων του θρόνου του θεού δεν είναι κυριολεκτική αλλά παραβολική με σκοπό να  καταδειχθεί ο όλος-ολόκληρος άνθρωπος και πως αυτός οφείλει να ζη κατα την διάρκεια της υλικής του ζωής,ότι δηλαδή οφείλει αυτός να λατρεύει-υμνεί-ευχαριστεί-ευ ποιεί με πράξεις [ύλη]-συναισθήματα[ψυχή] -σκέψεις[πνεύμα]-εκδηλωμένη προσωπικότητα [νόηση] τον θεό και την αλήθεια-αγάπη-σοφία του
κάθε άνθρώπινο όν είναι ένας άνθρωπος ταύρος-βούς-μόσχος=υλικός άνθρωπος και οφείλει να καταστή-αναβαθμιστεί σε μόσχο σιτευτό-εκλεκτό δηλαδή σε ένα υλικό όν που τρέφεται με σίτο-άρτο δηλαδή αγάπη και λόγο θεού.
καθε άνθρώπινο όν είναι ένας "άνθρωπος-νούς"=νοητικός-διανοητικός άνθρωπος και οφείλει να καταστεί-αναβαθμιστεί σε "άνθρωπο-νού έχοντα σοφίαν"δηλαδή σε ένα υδροχοϊκό διανοητικό όν που έχει υπάγει τον αλαζονικό του νου στο πνεύμα του θεού-της σοφίας εντός του ώστε να γίνει απο οιητικός διανοητικός νούς, νούς σοφός-έχων σοφία

καθε ανθρώπινο όν είναι ένας άνθρωπος λέων-τίγρις-λεοπάρδαλις=ψυχικός άνθρωπος και οφείλει να καταστεί-αναβαθμιστεί σε λέοντα βασιλέα-απο γενιά βασιλική δηλαδή να βρη και να ακολουθήσει την βασιλική οδό-"την οδό των βασιλέων των απο ανατολής ηλίου"οι οποίοι είναι κύριοι-κυρίαρχοι-εγκρατείς του εαυτού τους και του βασιλείου-λαού τους
καθε ανθρώπινο όν είναι ένας σκορπιος-αετός(δηλαδή το ανθρώπινον πνεύμα[-εγώ-όν] είναι δισύνθετον πνεύμα[και ψυχή και ύλη] και γιαυτό ο αετός=πνεύμα θεού εντός του ανθρώπου και ο σκορπιός=πνεύμα κακού εντός του ανθρώπου) και συνεπώς συνεχώς και διαρκώς στην ζωή του θα επηρρεάζεται απο αυτά τα ζώα[ζωντανά] είτε θετικά του καλού-σαν αετός θα πετά ψηλά στον ήλιο και τον ουρανό ή σαν σκορπιός θα σέρνεται και θα συχνάζει-αποκρύβεται σε απόκρυφα μέρη αναζητώντας το τίποτα που οδηγεί στο πουθενά!
οφείλει λοιπόν ο άνθρωπος να σκοτώσει-μεταμορφώσει τον μέσα του σκορπιό-το κακό του-τις κατώτερες χαμηλές-γαιώδεις καταστάσεις[κυρίως υλιστικές-ηθοπλαστικές-σεξουαλικές ηδονιστικές-ευδαιμονιστικές] και να αναδειχθεί-αναβαθμιστεί σε ιπτάμενο-πετώμενο αετό δηλαδή σε καθαρό πνεύμα [να μετουσιώσει το κατώτερο πνεύμα του κακού-σκορπιός σε ανώτερο καλό-αετός]
[είναι ο ίδιος συμβολισμός με τα 2 άλογα[λευκό και μαύρο] του πλάτωνα και την μετουσίωση των αγενών μετάλων-μόλυβδος σε ευγενή μέταλα-χρυσός] το θέατρο του ανθρώπου-επίκεντρο της τραγωδίας που παίζεται είναι το εγώ του-η πεμπτουσία του ανθρώπινου όντος ο πρωταγωνιστής είναι ο ίδιος σε όλους τους ρόλους όλοι οι υπόλοιποι είναι τα σκηνικά δηλαδή το ανθρώπινο-κοινωνικό-οικογενειακό και το φυσικό του περιβάλλον αποτελούν την σκηνοθετική άποψη του κόσμου εντός του οποίου αυτός-ο καθε ένας απο εμάς καλείται να πρωταγωνιστήσει και να αποδώσει τον ρόλο του ως αληθινός ΗΘΟ-ΠΟΙΟΣ και όχι ως πραγματικός ΥΠΟ-ΚΡΙΤΗΣ
αυτή είναι η αποκάλυψη του αρχαίου κόσμου και της αρχαίας τέχνης
και όχι αυτά τα σύγχρονα μασκαραλίκια με την παντελή άγνοια του ρόλου του : ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ : ΗΘΟ-ΠΟΙΟΥ
ΚΑΙ ΣΚΗΝΟ-ΘΕΤΗ ΚΑΙ ΤΡΑΓ-ΩΔΟΥ
υπερηφάνεια ή ευθύνη να λέγομαι έλληνας;
ιδού το ερώτημα!
οοοοοοοοοοοο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.