Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2009

Γαμμάδια

http://www.easypedia.gr/el/images/shared/0/0f/Buddha_image_-_stone_-_with_disciple.jpg
ο βούδας φέρων στο στήθος το γαμμάδιον-σβάστικα

Η ΣΦΙΓΞ
----------

Σιωπά

Φωνήν

Ιπταται

Γήν

Ξένη.


Η ΑΛΗΘΕΙΑ
--------------
Α γάπη του αληθούς
Λ ογική του ωραίου
Η θική του καλού
Θ υσία του εαυτού
Ε λευθερία της σκέψεως
Ι
λαρότης της ψυχής
Α πλότης του βίου


Η ΠΕΝΤΑΣ Α-Β-Γ-Δ-Ε
------------------------
Α νάταση
Β ίωση
Γ
νώση
Δ
ιάκριση
Ε
νωσηελληνικός μαίανδρος-γαμμάδιον
Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.