Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2009

ο λόγος "ΠΝΕΥΜΑ"

ο οδυσσέας δέσμιος στον ιστό του πλοίου 
ακούει τις σειρήνες του κόσμου
ΠΠΠΠΠ
"ΠΝΕΥΜΑ Ο ΘΕΟΣ
και τους προσκυνούντας ΑΥΤΟΝ
ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ δεί προσκυνείν"
["ο θεός είναι πνεύμα και οι λατρεύοντες αυτόν με το πνεύματους-πνευματικά
οφείλουν καί πρέπει να τον λατρεύουν-προσκυνούν-ευγνωμονούν ]
ΠΝ-ΕΥ-ΜΑ
2- 2 -2
"ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ"
Π=δια του πνεύματος σας[που είναι το πνεύμα μου]
Ν=και του νού-της νοήσεως σας
ΕΥ-διαθέτου=ευ-προαιρέτου-υπαγωμένης προς το πνεύμα σας-μου[ευ-αρεστούμαι]
ΜΑ=μά-εμά [να γίνεστε] τα εμά-ιδικά μου όντα-πνεύματα
1η δυάς
Π=πνευμα θεού στον άνθρωπο
Ν=νούς-νόηση ανθρώπου
2η δυάς
ΕΥ=ευ-άρέσκεια θεού-η ευ-προαίρετη υπαγωγή του νού[άνθρωπος]στο πνεύμα[θεός]
3η δυάς
ΜΑ=η ευάρεστη ένταξη των ευπροαίρετων υπαγώμενων νόων στο πνεύμα του θεού ονομάζει-καθιστά τα όντα πνεύματα αυτά ΜΑ- εμά-ιδικά μου[όμοια με εμέ-που είμαι πνεύμα ευ-καλού]
αυτός είναι ο λόγος
που οι άνθρωποι οφείλουν-είναι και ο μόνος τρόπος
να προσκυνούν-λατρεύουν τον θεό-ΠΝΕΥΜΑ πνευματικά
και αληθινά-με ΑΛΗΘΕΙΑ ακριβώς γιατί αυτός ο θεός είναι το πνεύμα της αληθείας
και ο ΛΟΓΟΣ της ζωής όλων των πνευμάτων-όντων παντού
ζώ την χάρι μόνον εάν αγαπώ πνευματικά
ζω την αλήθεια μόνον εάν υπάγω ευπροαιρέτως νούν-διάνοια πνεύματι σοφίας
@
σε έναν κόσμο άχαρο δεν είναι αμαρτία να σε αγαπώ
και σε μια ανθρωπότητα άσοφη είναι αμαρτία να εγωστρεφώ
ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ
  ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
  ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.